Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Auklėjamasis renginys: "Europa nuo senovės iki dabarties"

  Išplėstinis planas. Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Renginio analizė. Recenzija.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-03-28
 • Intelektas (12)

  Intelektas. Intelekto struktūra ir rūšys. Intelekto matavimas. Intelekto kitimas. Intelektą įtakojantys veiksniai. Įvairūs intelekto skirtumai. Intelekto gerinimas.
  Kognityvinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-28
 • Išplėstinis pamokos planas "Rinkimų sistemos"

  Pamokos planas. Tema. Motyvacija. Pamokos situacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Mokymo tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Teorinė medžiaga. Rinkimų sistemos. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(15 puslapių)
  2006-12-26
 • Išplėstinis renginio planas: Laisvės kaina

  Renginio laikas, diena, vieta. Renginio trukmė. Renginio dalyviai. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Recenzija.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-03-28
 • Išplėstinis ugdomojo renginio planas: "Per pasakas į kalbą"

  Tema: "Per pasakas į kalbą". Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Renginio analizė. Priedas (1). Recenzija.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-03-28
 • Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klases

  Įvadas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klases. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės. Komandinio darbo bruožai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas

  Savęs kaip mokytojo pažinimas. Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas. Tyrimas. Tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-28
 • Pamokos planas: "Pilietinės pareigos"

  Pilietinės pareigos. Pamokos metmenys. Pamokos pradžia. Pamokos plėtojimas. Pamokos pabaiga. Dalijamoji medžiaga. Vertinimo sistema.
  Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2006-12-26
 • Pasaulio pažinimo pamokos išplėstinis planas

  Tema: Žalgirio mūšis. Pamokos planas. Pamokos eiga. Pamokos "Žalgirio mūšis" analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-03-28
 • Pasaulio pažinimo pamokos išplėstinis planas (2)

  Tema: Lietuviai apsigyvena prie Baltijos ir Nemuno. Pamokos planas. Pamokos eiga. Pamokos "Lietuviai apsigyvena prie Baltijos ir Nemuno" analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-03-28
 • Pasaulio pažinimo pamokos išplėstinis planas (3)

  Tema: Kaip kūrėsi senovės lietuviai? Pamokos planas. Tema. Motyvacija. Pamokos situacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Mokymo tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Pamokos "Kaip kūrėsi senovės lietuviai?" analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-03-28
 • Pedagoginis tyrimas: Projektinės veiklos vertinimas

  Anketa. Projektinės veiklos vertinimas. Projektinė veikla Mano mokykloje. Tyrimo aktualumas. Anketos analizė. Tyrimo išvados. Pasiūlymai.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2007-03-28
 • Socialinių mokslų didaktika

  Didaktika. Socialinių mokslų didaktikos turinys. Socialinių mokslų didaktikos turinys. Mokymo ir mokymosi organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose. Mokymo organizavimo principai ir jų įgyvendinimas bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Mokymo organizavimą sąlygojantys veiksniai. Mokymo metodai. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokos organizavimo metodika. Pamokų struktūros esmės supratimas. Pamokų skirstymo į tipus kriterijai. Mokymo elementai ir jų vieta įvairių tipų pamokose. Aktyvus mokymasis pamokoje. Mokymo tikslai ir jų įgyvendinimas pamokoje. Nepamokinės mokymo organizavimo formos. Mokymasis bendradarbiaujant. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo esmė ir funkcijos. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo principai bei rūšys. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai socialinių mokslų pamokose. Mokymo ir mokymosi rezultatų vertinimo reikšmė ir vertinimo sistema. Vertinimo metodika. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo įtaka mokinių ir mokytojų santykiams.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2007-03-28
 • Sokrato posakio "Aš žinau, kad nieko nežinau" esmė

  Tema. Tikslas. Uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Sokrato filosofija.
  Senovės filosofija, analizė(6 puslapiai)
  2007-01-16
 • Sveikatos ugdymas: Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo rėžimo įvertinimas

  Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo rėžimo įvertinimas. Pamainų skaičius mokykloje. Pamokų pradžios ir pabaigos laikas. Pertraukų trukmė ir išdėstymas. Patalpų, kuriose leidžiamos pertraukos, higiena. Auklėjamosios klasės moksleivių veikla pertraukų metu. Klasių valymas bei tvarkymas. Valgyklos darbo grafikas. Moksleivių galimybės sveikai maitintis (švara ir tvarka valgykloje, praustuvai ir galimybės rankas plautis prieš valgį, patiekalų asortimentas). Auklėjamosios klasės pamokų tvarkaraštis ir jo įvertinimas (pateikti savaitinį pamokų tvarkaraštį ir atlikti jo higieninę analizę). Auklėjamosios klasės moksleivių dalyvavimas popamokinėje veikloje (mokykloje ir už jos ribų).
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-03-28
 • Ugdomoji pamokos analizė (10)

  Bendros žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema. Pasirengimas pamokai. Racionalus laiko panaudojimas, mokinių veiklos krūvio paskirstymas. Pamokos turinio apimtis. Lavinamasis ir auklėjamasis efektyvumas. Mokymo metodai, jų naudojimo efektyvumas. Pamokos organizavimas. Mokytojo ir mokinių santykiai. Auklėjimo principų laikymasis per pamoką. Auklėjimo metodų panaudojimas, efektyvumas. Bendros išvados, pasiūlymai pamokai tobulinti.
  Pedagogika, analizė(9 puslapiai)
  2007-03-28
 • Ugdomoji pamokos analizė (11)

  Bendros žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema. Pasirengimas pamokai. Racionalus laiko panaudojimas, mokinių veiklos krūvio paskirstymas. Pamokos turinio apimtis. Lavinamasis ir auklėjamasis efektyvumas. Mokymo metodai, jų naudojimo efektyvumas. Pamokos organizavimas. Mokytojo ir mokinių santykiai. Auklėjimo principų laikymasis per pamoką. Auklėjimo metodų panaudojimas, efektyvumas. Bendros išvados, pasiūlymai pamokai tobulinti.
  Pedagogika, analizė(7 puslapiai)
  2007-03-28