Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Egzistencializmas kaip ugdymo filosofinis pagrindas

  PowerPoint pristatymas. Egzistencializmas kaip ugdymo filosofinis pagrindas. Egzistencializmu grindžiamas ugdymas. Konceptualios nuostatos. Filosofinis antropocentrizmas. Ugdymo tikslai. Umwelt - Mitwelt -Eigenwelt -egzistencinis nerimas - tapatumo krizė. Ugdytojas. Ugdymo metodai. Ugdymo programa. Kritika. Pamąstymui.
  Pedagogika, pristatymas(12 )
  2006-12-15
 • Filosofinis antropocentrizmas ir humanistinė pedagogika

  PowerPoint pristatymas. Filosofinis antropocentrizmas ir humanistinė pedagogika. Humanizmas. Klasikinis antropocentrizmas. Naujasis antropocentrizmas. Kita žmogaus samprata. Humanizmo principai. "Humanistinis potencializmas" - šiuolaikiniam humanizmui būdinga nuostata. Humanistinio ugdymo ypatumai XX amžiuje. K. Rodžersas (Rogers). A.H. Maslou (Maslow)ir kt. Ugdytinis. Ugdymas. Pedagoginės nuostatos. Radikalios išraiškos. Diskusijai.
  Pedagogika, pristatymas(14 )
  2006-12-15
 • Progresyvistinė ugdymo koncepcija

  PowerPoint pristatymas. Progresyvistinė ugdymo koncepcija. Progresyvizmo didaktikos principai. Progresyvistinei ugdymo teorijai ir praktikai būdinga. Socialinis rekonstrukcionizmas. Non scholae, sed vitae discimus - In schola vivere discimus. Ar išdrįs mokyklos pertvarkyti visuomenę? Rekonstrukcionistai. Ugdytojas. Mokymo programa. Kritika. Pamąstymui.
  Pedagogika, pristatymas(16 )
  2006-12-15
 • Šiuolaikinė mokymosi paradigma ir mokslinis jos pažinimas

  PowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė mokymosi paradigma ir mokslinis jos pažinimas. Šiuolaikinė mokymosi paradigma. Atsiradimo prielaidos, raiškos kontekstas. Paradigmos atsiradimą lemia harmoningumo siekis. Paradigmos raiškos kontekstas - poindustrinė epocha. Nauja edukacinė koncepcija – konstruktyvus aplinkos mokymas (Ahlberg, 1999). Konstruktyvizmas. Tiesa ir žinios yra sukurtos, o ne objektyviai egzistavusios ir proto galių atrastos. Konstruktyvizmo metodologija. Pedagoginės nuostatos. Siūlomos idėjos. Interpretacinės švietimo sistemos modelis (Kuolys, 1996). Interpretatyvistinės nuostatos realizuojant švietimą. Išmokimo teorijos. Konstruktyvizmas. Mokymosi teorijos (pagal Bydam, 2000). Mokymosi tikslų ir mokymosi metodų sąryšis (Tennyson, Breuer,1997). Žinių charakteristikos. Patarimas.
  Pedagogika, pristatymas(24 )
  2006-12-15
 • Švietimo sistema struktūriniu aspektu

  PowerPoint pristatymas. Švietimo tikslai. Lietuvos Švietimo sistema. Švietimo sistema. Švietimo sistemos principai. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Doktorantūros studijos. Specialusis ugdymas. Neformalusis vaikų švietimas. Savišvieta. Informacinė pagalba. Psichologinė pagalba. Socialinė pedagoginė pagalba. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Sveikatos priežiūra mokykloje. Pagalba mokyklai ir mokytojui. Švietimo teikėjų tinklas. Mokyklų grupės ir tipai.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(41 )
  2006-12-15
 • Švietimo sistemos finansavimas

  PowerPoint pristatymas. Švietimo sistema. Finansinis ekonomiškumas. Moksleivio krepšelis. Čekis. Kur šis metodas taikomas pasaulyje?
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(18 )
  2006-12-15
 • Švietimo sistemos vadybos santykis su bendrąja vadyba. Vadybos teorijų apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Švietimo sistemos vadybos esmė ir sampratos. Vadybos funkcijos. Sistemų vadyba. Organizacijos, kaip atviros sistemos, ryšiai su aplinka (pagal E.Kast ir I.E.Rozenzweig). Socialinės sistemos ir jos elementų sąveika (W.Hoy, C.Miskel, 1991). Vadybos teorijų apžvalga. Poreikių hierarchijos teorija (Maslow, 1954). Dviejų veiksnių teorija F.Herzberg (1959). Teorija X ir teorija Y (D. McGregor, 1960). Švietimo vadybos santykis su bendrąja vadyba. Švietimo sistemos funkcijos. Švietimo vadybos vieta edukologijos mokslų sistemoje.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(35 )
  2006-12-15