Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • ARP protokolo tyrimas (2)

  Darbo tikslas: išsiaiškinti ARP protokolo veikimą LAN tinkle. Darbo eiga. Aktyvuojama komandinė eilutė. Darbas su ARP lentele. Darbas su programa "Wireshark". Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-25
 • Bevielių (WLAN) tinklų saugos užtikrinimas (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su grėsmėmis infomacijos saugai duomenis perduodant bevieliais vietinio tinklais (WLAN). Įrengti saugią WLAN prieigą mobiliesiems įrenginiams, palaikantiems 802.11b/g standartą. Darbo eiga. SSID paslėpimas. MAC adresų filtravimas. WPA/WPA2 šifravimo nustatymas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-24
 • Dielektrikų elektrinio atsparumo tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su oro ir kitų dielektrikų elektrinio atsparumo nustatymo metodais. Susipažinti su barjeriniu efektu ir jo panaudojimu izoliacinėje technikoje. Susipažinti su elektrodų formos ir poliaringumo įtaka oro elektriniam atsparumui. Darbo eiga. Dujinių dielektrikų pramušimas. Pramušimo įtampos nustatymas nuo dielektrikų tipo. Oro pramušimo įtampos nustatymas priklausomai nuo elektrodų dydžio. Pramušimo įtampos nustatymas nuo elektrodų formos. Pramušimo įtampos nuo dažnio nustatymas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-12-15
 • Dujų tankio nustatymas (2)

  Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės ir tankio vienu iš nustatymo būdų. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Matavimų duomenys. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-28
 • Dujų tankio nustatymas (4)

  Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės ir tankio vienu iš nustatymo būdų. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-15
 • Fotorezistoriams naudojamų puslaidininkinių medžiagų tyrimas (3)

  Darbo tikslas. Susipažinti su fotorezistorių veikimo principais, konstrukcija, parametrų matavimo būdais. Ištirti fotorezistorių voltamperines charakteristikas ir varžos priklausomybę nuo apšviestumo. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-01-12
 • Grėsmių informacijos saugai analizė

  Darbo tikslas: susipažinti su grėsmėmis informacijos saugai. Darbo eiga. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-11-24
 • Informacijos šifravimas (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su PGP veikimo principais, išsiaiškinti galimybes bei išmokti taikyti informacijos apsaugai. Darbo eiga. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-11-24
 • Izoliacinių medžiagų dielektrinės skvarbos bei nuostolių kampo tyrimas

  Izoliacinių medžiagų dielektrinės skvarbos bei nuostolių kampo tyrimas. Darbo tikslas - susipažinti su dielektrikų dielektrinės skvarbos ir nuostolių kampo tangento nustatymo metodais. Ištirti kai kurių dielektrikų dielektrinę skvarbą ir nuostolių kampo tangentą radijo dažnių diapazone. Ištirti temperatūrinės dielektrikų dielektrinės skvarbos ir nuostolių kampo tangento priklausomybes. Aparatūra. Pavyzdžiai. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-01-12
 • Kietojo kūno sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinio dėsnio tikrinimas (3)

  Darbo tikslas: Nustatyti kampinio pagreičio priklausomybę nuo kūną veikiančios jėgos momento. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-15
 • Laidininkų savybių tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su plačiausiai paplitusiais metaliniais laidininkais (grynaisiais metalais ir lydiniais), ištirti jų varžos temperatūrines priklausomybes bei nustatyti varžos temperatūrinius koeficientus. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-01-11
 • Lygiagretaus žadinimo nuolatinės srovės variklio bandymas

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti pagrindines nuolatinės srovės variklio charakteristikas ir jų matavimo metodiką. Darbo užduotis. Darbo eiga ir rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-12-19
 • Medžiagų įmagnetėjimas

  Darbo tikslas: susipažinti su magnetiškai minkštų medžiagų charakteristikų tyrimo, naudojant oscilografiją, metodika, išmokti liekamosios indukcijos, soties indukcijos, koercityvinės jėgos ir magnetinės. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-01-11
 • Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas (2)

  Darbo vieta. Darbas atliktas. Aparatūra. Darbo eiga. Eksperimento rezultatai. Grafikai. Laboratorinio darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-11
 • Objektinis programavimas (2)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, patikrinti ir pademonstruoti sekančius klausimus: Sukurti ir panaudoti statinius kintamuosius. Nurodyti jų panaudojimo skirtumus. Įtraukti į klasės kintamuosius masyvą ir jį panaudoti. Sukurti dinaminį masyvą, atmintį jam gaunant konstrukoriuje, o gražinant ją - destruktoriuje. Sukurti dinaminį masyvą bendrą visiems tos klasės objektams. Skaičiavimo rezultatus įrašant į failą, jo vardą įvedant iš meniu ir perduodant per parametrus. Darbo eiga: Sukurti ir panaudoti statinius kintamuosius. Nurodyti jų panaudojimo skirtumus. Įtraukti į klasės kintamuosius masyvą ir jį panaudoti. Sukurti dinaminį masyvą, atmintį jam gaunant konstruktoriuje, o gražinant ją – destruktoriuje. Sukurti dinaminį masyvą bendrą visiems tos klasės objektams. Skaičiavimo rezultatus įrašant į failą, jo vardą įvedant iš meniu ir perduodant per parametrus. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-06
 • Objektinis programavimas (3)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: susipažinti su "Builderio" programa, bei išsiaiškinti, patikrinti ir pademonstruoti sekančius klausimus. Darbo eiga: Įrašymas į tekstinį failą, naudojant funkcijas fopen, fprint, fclose. Sukurti ir panaudoti rodykles, ištirti kintamųjų užklojimo galimybes. Sukurti ir panaudoti struktūras ir dinaminius kintamuosius. Sukurti savo klasę. Sukurti kelis vienu metu egzistuojančius objektus – statinius ir dinaminius. Įrašant į tekstinį failą informaciją parodyti, kada yra iškviečiami sukurtų objektų konstruktoriai destruktoriai ir eilinės klasės funkcijos. Parodyti programos struktūrą klasės ir sukurtų objektų galiojimo vietas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (4)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Įsisavinti žemiau pateiktus punktus. Ištirti ir pademonstruoti, kaip įtakoja kintamųjų ir funkcijų paskelbimas public ir private srityse. Į klasę įtraukti funkciją void, int, float ir pademonstruoti jų naudojimo skirtumus. Sukurti funkcijas su parametrais. Ištirti parametrų aprašymo ir naudojimo skirtumus tarp paprastų kintamųjų ir rodyklių parametrų aprašyme. Sukurti kelis konstruktorius toje pačioje klasėje – su skirtingais parametrais bei juos naudojant sukurti objektus. Sukurti objektus skirtingose procedūrose (aktyvuojamus skirtingų mygtukų), parodant sukurtų objektų galiojimo ribas bendroje programos struktūroje. Sukurti objektą, kurį galėtų naudoti kelios funkcijos, nurodant kur jis yra aprašomas ir sukuriamas projekte. Darbo eiga. Ištirti ir pademonstruoti, kaip įtakoja kintamųjų ir funkcijų paskelbimas public ir private srityse. Į klasę įtraukti funkciją void, int, float ir pademonstruoti jų naudojimo skirtumus. Sukurti funkcijas su parametrais. Ištirti parametrų aprašymo ir naudojimo skirtumus tarp paprastų kintamųjų ir rodyklių parametrų aprašyme. Sukurti kelis konstruktorius toje pačioje klasėje – su skirtingais parametrais bei juos naudojant sukurti objektus. Sukurti objektus skirtingose procedūrose (aktyvuojamus skirtingų mygtukų), parodant sukurtų objektų galiojimo ribas bendroje programos struktūroje. Sukurti objektą, kurį galėtų naudoti kelios funkcijos nurodant kur jis yra aprašomas ir sukuriamas projekte. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (5)

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Duomenų įrašymas į kitokio tipo ( ne tekstinius ) failus ir nuskaitymas. Naudoti funkcijas fopen, fwrite, fread. Ištirti tokius failus paaiškinant kiek baitų ir kokia informacija įrašoma į diską. Atkreipti dėmesį į įrašomų kintamųjų ar masyvų dydį atmintyje baitais. Sudaryti programą, kuri leistų iš meniu pasirinkti norimo tipo failą ir įrašyti rezultatus. Darbo vykdymas. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (6)

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: ištirti įvairių meniu komandų panaudojimo galimybes. Darbo aprašymas: darbo metu aprašomi ir panaudojami įvairūs programos komponentai. Pateikiamos jų savybės ir panaudojimai. Darbo metu bus ištirti komponentai: RadioButton, Button, Label Memo, MonthCalendar, DateTimePicker, ComboBox, StaticText, Edit, MainMenu, OpenDialog, SaveDialog. Darbo eiga. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-07
 • OSI lygmenų tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti protokolų informacijos išsidėstymą OSI lygmenyse. Darbo eiga. UDP protokolo "Printscreen". HTTP protokolo "Printscreen". TCP protokolo "Printscreen". Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po