Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Demokratija ir šiuolaikinės politinės sistemos

  Politinių sistemų teorijos. Politinių sistemų teorijos. Sudėtiniai politinių sistemų elementai: valdžios institucijos, partijos, interesų grupės ir panašiai. Demokratijos sąvokos sampratos ir interpretacijos. Bendrasis šiandieninės demokratijos kaip poliarchijos apibūdinimas, demokratijos garantijos, principai. Tiesioginės demokratijos senovės Atėnuose, respublikos, atstovavimo praktikos ir idėjos bei politinės lygybės idėjos vaidmuo šiuolaikinės demokratijos tapsmo procese. Liberalizmo (plačiąją ir siaurąja prasmėmis) vaidmuo šiuolaikinės liberaliosios demokratijos istoriniame tapsme bei šiandieniniame funkcionavime. Konservatizmo ideologijos santykio su demokratija istorinė kaita. Krikščioniškosios demokratijos samprata. Socializmo ir demokratijos santykis. Nacionalizmo santykis su demokratija. Šiandieninės demokratinės politinės sistemos ir jų variantai. Šiuolaikinės demokratinių prezidentinių respublikų politinės sistemos: bendras apibūdinimas. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) politinė sistema. Parlamentinės respublikos. šiuolaikinės konstitucinės parlamentinės monarchijos. Pusiau prezidentinės respublikos. Lt politinė sistema. Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema. Šiuolaikinės nedemokratinės politinės sistemos: samprata, tipologija, apibūdinimas. Nedemokratinių politinių sistemų demokratizacijos procesai ir pasaulio demokratizacijos etapai.
  Politologija, konspektas(22 puslapiai)
  2008-12-29
 • Išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti normų santykis

  Išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti normų santykis, jų atribojimas teorijoje ir praktikoje. Įžanginis žodis. Darbo tikslas yra pasitelkus doktrininę ir norminę literatūrą apžvelgti tris pagrindines išprievartavimų rūšis: išžaginimą, seksualinį prievartavimą ir privertimą lytiškai santykiauti, nagrinėjant jų panašumus, skirtumus ir ypatybes. Bendri išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti požymiai. Išžaginimas kaip veika. Jo atribojimas nuo seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti. Seksualinis prievartavimas kaip veika. Jo atribojimas nuo išžaginimo. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo normų lyginimas Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) su užsienio teise. Privertimas lytiškai santykiauti kaip veika. Jo atribojimas nuo išžaginimo ir seksualinio prievartavimo. Privertimo lytiškai santykiauti normos Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) lyginimas su užsienio teise. Išvados. Summary. Įžanginis žodis.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-12-23
 • Keramika (7)

  Įvadas. Keramika. Fajansas. Porcelianas. Akmens masė. Plonasis fajansas. Terakota. Juodoji keramika. Raku. Angobas. Glazūra. Liustras. Sgrafitas. Antglazūrinis dekoras. Poglazūrinis dekoras. Architektūrinė keramika. Pagrindinės žaliavos. Masių paruošimas. Gamyba. Džiovinimas. Degimas. Gotikos laikotarpio keramika (XIV amžiaus pabaiga - XVI amžius). Renesanso laikotarpio keramika. Baroko laikotarpio keramika. Išvados.
  Dailė, referatas(13 puslapių)
  2006-12-07
 • Lietuvos respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymas ir vykdymas

  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimas. Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos. Valstybės biudžeto specialiosios programos. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas. Biudžetų vykdymas ir vykdymo atskaitomybė. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų skoliniai santykiai. Valstybės vardu gaunama negrąžintina finansinė parama (piniginės lėšos). Biudžetinių įstaigų pavedimų lėšos ir depozitai. Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinio biudžeto lėšų, naudojamų projektams arba programoms bendrai finansuoti, valdymas. Asignavimų valdytojų pareigų ir teisių, numatytų Lietuvos respublikos biudžeto sandaros įstatyme, įgyvendinimas.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2008-12-29
 • Mergaičių lytinis brendimas ir higiena

  Mergaičių lytinio brendimo procesas. Mergaičių lytinio brendimo etapai. Moters lytiniai organai. Moters išoriniai lytiniai organai. Fizinis brendimas. Mergaičių pokyčiai. Menstruacijos. Kada pasirodo pirmosios menstruacijos? Kaip vyksta menstruacijos ir kiek kraujo prarandama? Kodėl menstruacijos pirmaisiais metais yra nereguliarios? Kaip elgtis, kai prasideda menstruacijos? Menstruacinė higiena. Du šiuolaikiniai menstruacinės higienos tipai. Higieniniai paketai. Tamponai. Paauglės mergaitės taip pat gali naudoti tamponus. Kaip dažnai reikia keisti tamponus? Kaip rūpintis savimi menstruacijų dienomis? Medicininė konsultacija. Asmeninė higiena. Riebalai ir spuogai. Plaukų priežiūra. Burnos priežiūra. Išvados. Kurso integravimas mokykloje.
  Medicina, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-27
 • Politologija (38)

  Politikos sąvoka. Politikos mokslas kitų socialinių mokslų sistemoje. Politikos mokslo raida ir teorinės kryptys. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Disciplinos institucionalizacija. Dabartinė politikos mokslo būklė. Politikos mokslo struktūra. Šiuolaikiniai politiniai režimai: demokratija, autoritarizmas, totalitarizmas. Pagrindiniai demokratijos modeliai ir teorijos. Modernioji demokratijos prigimtis ir jos aiškinimo problemos. Siekiant atskirti demokratiją nuo nedemokratinių sistemų, yra sutariama dėl trijų esminių elementų. Paini yra demokratijos teorijų klasifikacija. Empirinės demokratijos teorijos. Josepho A. Schumpeterio empirinė demokratijos teorija. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją. Totalitarizmas ir jo bruožai. Liberalizmo principai. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalizmo elementai. Asmens laisvė. Protas. Lygybė. Tolerancija. Visuomeninis susitarimas, konsensusas. Konstitucionalizmas. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Konservatizmas. Naujoji dešinė. Krikščioniškoji demokratija. Nacionalizmas. Konservatizmo elementai. Pragmatizmas. Žmogaus netobulumas. Valstybė, visuomenė. Hierarchija. Valdžia ir autoritetas. Nuosavybė. Paternalistinis konservatizmas. Naujoji dešinė. Neoliberalizmas. Neokonservatizmas. Socializmas. Socialdemokratija. Trečiasis kelias. Socializmo elementai. Marksizmo elementai. Komunizmas. Socialdemokratija. Trečiasis kelias. Konstitucija šiuolaikinėje visuomenėje: politologinis aspektas. Konstitucionalizmas ir demokratija. Parlamentas ir vykdomoji valdžia. Biurokratijos teorijos. Biurokratijos funkcijos ir kontrolė. Konstitucionalizmas. Konstitucijų raida ir rūšys. Teisinė-funkcinė politinių režimų tipologija. Parlamento struktūra ir funkcijos. R.A. Dahlis skiria keturis opozicijos tipus. Vykdomoji valdžia. Kolegialus vyriausybės tipas. Biurokratija ir Max Weber idealusis modelis. Biurokratijos bruožai šiuolaikinėje visuomenėje. Biurokratijos rekrutavimas. Biurokratijos kontrolės formos. Visuomenės struktūra ir šiuolaikinių partijų susiformavimas. Partinių sistemų klasifikacija. Partijų šeimos. Kairės-dešinės samprata. Koalicijų formavimas. Partijų genezės modeliai. Partijų tyrimo parametrai ir klasifikacija. Partinės sistemos ir jų tipologija.
  Politologija, konspektas(33 puslapiai)
  2008-12-24
 • Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

  Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Strateginio planavimo esmė. Fiskalinis planas. Institucijos strateginis planavimas. Institucijos strateginio planavimo etapai. Planavimas. Aplinkos (išorės ir vidaus veiksnių) analizė. Institucijos misijos formulavimas. Institucijos strateginių tikslų nustatymas. Institucijos strateginio veiklos plano parengimas. Institucijos programų rengimas. Programų struktūra. Programų sudarymo principai. Programų rengimo etapai. Tikslai. Uždaviniai. Priemonė. Vertinimo kriterijai. Biudžeto paraiškų formavimas. Monitoringas ir atsiskaitymas už rezultatus. Tipiniai vadybos sistemos elementai yra šie. Atsiskaitymas už rezultatus. Programų rezultatų vertinimas. Ataskaitos. Vertinimo nuostatos. Vertinimo kriterijų pavyzdžiai. Bendrasis valstybės valdymas. Švietimas. Švietimo rezultatų kokybės kriterijai. Dalyvavimo švietime kriterijai. Investicijų į švietimą kriterijai.
  Viešasis administravimas, konspektas(14 puslapių)
  2008-12-29
 • Šiuolaikinis liberalizmas

  Įvadas. Darbo tikslas - supažindinti visus su šiuolaikiniu liberalizmu, jo ištakomis. Kas yra liberalizmas? Trumpa istorinė liberalizmo apžvalga. Valdžios padalijimo koncepcijos autoriai. Džonas Lokas (1632-1704). Šarlis Luji Monteskjė (1689-1755). Algirdas Degutis bendrai apie liberalizmą. Liberalizmo esmė. Iššūkiai tapatumui. Ar liberalizmo išplitimas - grėsmė jo tapatumui? Liberalizmas ekonomikoje. Nuosavybė. Mokesčiai. Sertifikavimas ir licenzijavimas. Monopolija ir rinka. Išvados. Summary
  Politologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-23
 • Teisinės jurisdikcijos problema elektroninėje erdvėje

  Pdf byla. Įvadas. Istorija. Teisinis reguliavimas elektroninėje erdvėje. Jurisdikcija elektroninėje erdvėje ir baudžiamoji atsakomybė. Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų. Jurisdikcijos baudžiamojoje teisėje teoriniai pagrindai. Teritorinio principo neigimas: Minesotos atvejis. Teritorinio principo neigimas: tarnybinės stoties teorija. Tarptautinės erdvės teorija. Lietuvos respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso nuostatų analizė. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-01-05
 • Vadovų tipai (2)

  Įvadas. Analizė. Vadovų tipai (stiliai). Autokratinis vadovo stilius. Demokratinis stilius. Liberalusis stilius. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-05
 • Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

  Valstybės tarnybos lyginamoji analizė. Valstybės tarnyba kontinentinės Europos ir anglosaksų šalyse. Atsižvelgiant į šiuos naujus pertvarkymus (ypač anglosaksų kraštuose), galima išskirti 4 savarankiško (laisvo) administracinio veikimo būdus. Didžiųjų Vakarų valstybių viešojo sektoriaus personalo atrankos bei rengimo konkursai ir reikalavimai. Trumpas palyginimas. Naujasis prezidentas Cardosso pasiūlė konstitucinę pataisą dėl administracinių reformų. Trumpas palyginimas. Valstybės tarnybos sistemos Vakarų šalyse (priedas). Kontinentinės Europos valstybių ir anglosaksų šalių bei Vidurio Europos valstybės tarnybų palyginimas. Lyginant Vidurio Europos šalių valstybės tarnybas.
  Viešasis administravimas, konspektas(19 puslapių)
  2008-12-29
 • Vestuvės (4)

  Įvadas. Vestuvės. Žmonos vogimo papročiai. Žmonos pirkimo papročiai. Vainikas, kasa, sodas. Duonos ardymo apeiga. Kraitvežiai. Naminės vestuvės. Mergvakaris. Ugnis, duona, druska. Stabas – kūlys. Apeigų plaukų—kasos kirpimas. Tautosaka. Vestuvių daina "Oi, žiba žiburėlis". Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(14 puslapių)
  2008-12-22