Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Anketiniai metodai. Anketinė apklausa

  PowerPoint pristatymas. Kas yra apklausa? Apklausos metodo taikymo atvejai. Kas yra anketa? Kas yra anketinė apklausa? Grupinės anketinės apklausos privalumai. Grupinės apklausos metodo trūkumai. Anketos konstravimo metodiniai principai. Anketinių klausimų tipai. Pagal turinį. Funkciniai klausimai. Klausimai-filtrai . Kontroliniai klausimai. Kontaktiniai klausimai. Klausimai pagal anketos užpildymo techniką. Atviri klausimai. Uždari klausimai. Klausimai priklausomai nuo respondentų santykio.
  Sociologija, pristatymas(18 )
  2008-03-05
 • Antano Maceinos požiūris į filosofijos prasmę

  Įvadas. Kas yra filosofija? Antanas Maceina apie filosofijos prasmę. Filosofija įvykdo savo prasmę tik pasiekusi būties ir Dievo tapatybę. Filosofija yra nevientisa. Filosofija yra interpretacija. Gal filosofija yra tikėjimas? Tarp filosofijos ir poezijos esama gilaus vidinio ryšio. Filosofinė kalba skiriasi nuo mokslinės kalbos. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-04
 • Beanketiniai duomenys: atvejo studija; etnometodologija

  PowerPoint pristatymas. Atvejis. Atvejo studija. Brever'io ir Hunter'io atvejo studijų elementų tipai. Stake'o atvejų studijų tipai. Atvejo studijų charakteristikos. Atvejo studijų apibendrinimas. Studijų apibendrintų rezultatų pateikimas. Fireston'o apibendrinimo lygiai. Pagal Punch'ą atvejo studijos yra vertingos, nes. Atvejo studijų planas. Etnometodologija. Etnografijos užduotis. Pagrindiniai etnografinio požiūrio bruožai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(14 )
  2008-03-05
 • Beanketiniai metodai. Stebėjimas

  PowerPoint pristatymas. Stebėjimas. Stebėjimo proceso skirstymas. Stebėjimo procesas skirstomas. Reikalavimai standartizuotam stebėjimui. Reikalavimai nestandartizuotam stebėjimui. Stebėjimo rūšys. Stebėjimo procedūros etapai. Stebėjimo, kaip metodo, privalumai. Stebėjimo, kaip metodo, trūkumai.
  Sociologija, pristatymas(11 )
  2008-03-05
 • Darbo našumo prognozavimas

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Mokslinė problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimų objektas. Siekiama patikrinti hipotezę. Tyrimo metodai. Naudota literatūra. Darbo struktūra. Darbo rezultatai. Tiriamoji dalis. Organizacijos "A" principinis darbo našumo didinimo programos modelis. Išvados. Siūlymai.
  Personalo vadyba, pristatymas(26 )
  2008-03-05
 • Eksperimentas

  PowerPoint pristatymas. Apibrėžimas. Idealiu atveju eksperimentatorius gali. Lauko eksperimento sąlygomis eksperimentatorius gali. Eksperimento privalumai. Eksperimento trūkumai. Naudojimas. Naudojimo sritys. Eksperimento vyksmas. Eksperimento vykdymas. Eksperimento planas. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(13 )
  2008-03-07
 • Etikos problemos viešajame sektoriuje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Nusakyti viešąją politiką ir jos struktūrą. Viešosios politikos elementai. Išaiškinti viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo prielaidos. Išanalizuoti etikos problemas viešajame sektoriuje. Etika viešajame administravime svarbi dėl dviejų priežasčių. Etiškas sprendimas gali remtis. Neutralios reakcijos į etikos problemas. Netinkamos ir etiškai nepriimtinos reakcijos į etikos problemas. Darbo išvados.
  Etika, pristatymas(19 )
  2008-03-05
 • Hiperaktyvūs vaikai ir ugdymo bruožai

  Įvadas. Hiperaktyvus vaikas. Hiperaktyvaus vaiko požymiai. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvaus vaiko ugdymas. Mokymosi sąlygų sudarymas. Užduočių skyrimas. Elgesys mokymo proceso metu. Kaip pakeisti hiperaktyvių mokinių elgesį ir pagerinti jų savęs vertinimą? Kaip mokytojui elgtis darbe su hiperaktyviais vaikais? Papildomos rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese. Hiperaktyvaus vaiko auklėjimas. Auklėjimo principai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-12-04
 • Homoseksualumas: analizė ir problemos

  PowerPoint pristatymas. Problema. Žmogaus teisės ir laisvės. Tyrimo objektas. Homoseksualai ir visuomenė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodas. Mokslinės literatūros, dokumentų ir straipsnių analizė. Homoseksualizmo samprata ir istorinė raida. Homoseksualizmas. Homoseksualumo prigimtis. Visuomenės požiūris į homoseksualus. Pagalba homoseksualams ir homoseksualizmo gydymas. Homoseksualių ir heteroseksualių asmenų stereotipinės išvaizdos ir elgesio palyginimas. Grėsmės, pasekmės, konfliktai ir rizikos kylančios visuomenėje dėl homoseksualių asmenų. Bendruomenės, organizacijos ir judėjimai kovojantys už homoseksualų teises ir laisves. Homoseksualų padėtis Lietuvoje.
  Sociologija, pristatymas(25 )
  2008-01-10
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mechanizuota pėstininkų kuopa puolime

  Įžanga. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pėstininkų kuopos puolimo principai. Tikslas. Puolimo operacijų savybės. Puolimo operacijų fazės. Puolimo schema. Manevro būdai. Infiltracija. Principai. Reikšmė. Pasitiktinis mūšis. Ieškojimo ir atakos metodas. Veržlusis žygis. Atakos. Puolimo planavimo pagrindai. Puolimo būdai apsunkintomis sąlygomis. Įtvirtintų postų puolimas. Puolimas riboto matomumo sąlygomis. Linijinio puolimo būdai. Paprastas linijinis puolimo būdas. Linijinis puolimo būdas, kai paskiriamas paramos padalinys. Puolimo būdas, kai puolama siaurame fronte su maža šturmo grupe, palaikant iš paskos einančioms pajėgoms. Demonstratyvieji ir apgaulingieji veiksmai. Saugumo operacijos. Kuopa rezerve.
  Kita, referatas(39 puslapiai)
  2008-01-10
 • Kariniai ir politiniai veiksniai įtakojantys nacionalinį saugumą

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Darbo tikslas, uždaviniai, metodas. Nacionalinio saugumo samprata. Nacionalinio saugumo komponentai. Karinių grėsmių pavojus. Oro erdvės pažeidimai. Politinių grėsmių pavojus. Apibendrinimas.
  Politologija, pristatymas(10 )
  2008-03-07
 • Karjeros principai viešosiose organizacijose

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kintama karjera. Karjeros valdymas. Karjeros valdymas, pagal Valstybės tarnybos įstatymą. Individualios karjeros realizavimo variantai. Karjeros planavimo procesas. Karjeros riba. Karjeros formavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(9 )
  2008-03-05
 • Kolektyvinės sutartys viešajame sektoriuje

  PowerPoint pristatymas. Aktualumas. Darbo tikslas, objektas ir metodai. Darbo santykių esmė. Kolektyvinės sutarties samprata. Kolektyvinių sutarčių rūšys. Kolektyvinės derybos. Darbo kodeksas ir pokyčiai. Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos. Išvados. Pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, pristatymas(12 )
  2008-03-05
 • Konfliktai ir jų sprendimo būdai (2)

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Darbo rezultatai.
  Sociologija, pristatymas(11 )
  2008-01-10
 • Labiausiai užteršto Vilniaus miesto mikrorajono transporto taršos mažinimo galimybės

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Transporto sukeliama aplinkos tarša. Lietuvos autotransporto priemonių teršalų emisija. Vilniaus miesto tarša. Autotransporto taršos mažinimo būdai. Užduoties sprendimo – projektinė dalis. Išvados ir siūlymai. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Ekologija, pristatymas(11 )
  2008-01-10
 • Lyderio įtaka komandinio darbo efektyvumui

  PowerPoint pristatymas. Aktualumas. Problema. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Naudoti literatūros šaltiniai. Teorijos apžvalga. Lyderiavimas. Komandos darbas. Lyderiavimo teorijos. Kariniai doktrininiai lyderiavimo modeliai. Išvados. Tyrimų metodika. Lyderio asmeninių bruožų analizė. Aukščiausiai įvertinti lyderio bruožai. Žemiausiai įvertinti lyderio bruožai. Asmenybės dimensijos. Išvados. Lyderiavimo stiliai. Darbo grupės branda. Išvados. Lyderiavimo tendencijos. Išvados. Efektyvaus lyderiavimo ir komandinio darbo modelis. Pasiūlymai.
  Vadyba, pristatymas(17 )
  2008-03-06
 • Mokyklos strateginė analizė: Vievio gimnazija

  Įvadas. Teorinė dalis. Situacijos analizės metodika. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Strategijos formulavimo metodika. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. Organizacijos SSGG (SWOT) analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Strategijos pasirinkimas. Projektinė dalis - strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Organizacijos vizija, misija ir strateginiai tikslai. Pasirinktos strategijos aprašymas. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-10
 • Nacionalinis saugumas ir nusikalstamumo prevencija

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Išsiaiškinti - Kas yra nacionalinis saugumas; Kaip jį užtikrinti; Kokie didžiausi nusikaltimai šiuo metu vykdomi pasaulyje; Apžvelgti nusikaltimus Lietuvoje; Įvadas. Nagrinėjamos temos. Nacionalinis saugumas. Terorizmas. Terorizmo rūšys. Nusikalstamumas Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(9 )
  2008-01-10
 • Naujoji viešoji vadyba (4)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Tradicinio viešojo administravimo bruožai. Tradicinio viešojo administravimo kritika. Naujojo viešojo administravimo bruožai. Naujojo viešojo administravimo privalumai. Naujojo viešojo administravimo trūkumai. Naujasis viešasis administravimas. Naujoji viešoji tarnyba. Išvada.
  Viešasis administravimas, pristatymas(13 )
  2008-03-05
 • Nedarbo būklės Lietuvoje tendencijos

  PowerPoint pristatymas. Nedarbas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygio dinamika ir tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(9 )
  2008-03-05
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po