Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dviejų šalių energetinių sistemų efektyvumo palyginimas: Lietuva ir Ispanija

  Dviejų šalių [Lietuvos ir Ispanijos] energetinių sistemų efektyvumo palyginimas. Užduotis. Įvadas. Dėstomoji dalis. Lietuvos Respublika. Ispanijos Respublika. Pagrindinių ekonominių ir energetinių rodiklių palyginimas (Lietuvos ir Ispanijos). Lietuvos ir Ispanijos energijos balansai. Anglies balansas. Naftos balansas. Energetinių balansų palyginimas. Lietuvos ir Ispanijos bendras pirminės energijos panaudojimo diagramos. Išvados.
  Inžinerija, referatas(18 puslapių)
  2007-04-20
 • Horizontalaus vamzdžio ir aplinkos šilumos mainai natūralios konvekcijos būdu

  Darbo užduotis: nustatyti šilumos atidavimo koeficientą, nuo horizontalaus vamzdžio aplinkos orui esant natūraliai konvekcijai ir palyginti su literatūros duomenimis. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Kūno juodumo laipsnio nustatymas

  Darbo užduotis: Nustatyti volframo vielos juodumo laipsnį kalorimetriniu metodu. Darbo tikslas. Principinė schema. Spinduliavimo bloko schema. Skaičiavimo formulės. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Politinė kultūra (4)

  Ideologija. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Liberalizmas Vokietijoje. Anglijoje. Prancūzijoje (A. Monkretjienas, P. Lepezanas). Anglija (DŽ. Bentanas, Smitas, D. Rikardas, D. Rikardas, M. Keinzas, D. Rikardas, T.R. Moltusu, Rikardas, DŽ. Milis). Žmogaus vieta visuomenėje. Liberaliai visuomenei svarbi nuomonių įvairovė. Žmonių elgesys tarpusavyje. A. fon Hajekas. Lygybės principas. Liberalioji teisė. Požiūris į įstatymą ir tvarką. Požiūris į valdžią. Socialinis teisingumas. Dž. Rolnzas. Liberalizmo vertybės. Konservatizmas. Socializmas (Karlas Marksas, E. Bernšteinas). Anglijos imperinė doktrina (Bismarko). Rusijos doktrina. Ekstremistinės teorijos: (Ž. Sorelis, Babetas, Godvinas, Prudonas, Kropothinas, Bakuninas). Trockizmas. Naujųjų kairiųjų judėjimas. Ekspansinės teorijos. Komunizmas (Leninas, Trockio požiūris į revoliuciją). Socialdemokratija. Nacionalizmas. Idėjiniai šaltiniai: istorija ir etninė tradicija. Bendrieji nacionalizmo tikslai ir bruožai. Nacionalizmo tipai.
  Politologija, špera(8 puslapiai)
  2006-11-27
 • Politinės teorijos (4)

  Politikos ir politinės teorijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas. Ideologija, politinė doktrina ir politinė programa. Politinių doktrinų klasifikacija. Doktrinų funkcijos. Politinės partijos vaidmuo kuriant ir įgyvendinant politinę teoriją. Politinės socializacijos funkcija. Rinkimų funkcija. Valdymo funkcija. Demokratijos idėjos raida. Demokratija. Svarbiausi politinės partijos bruožai. Partija. Ideologijos ir politinių doktrinų funkcija. Klasikinės demokratijos teorijos kritika. Klasikinės demokratijos teorijos susiformavimas. Demokratijos bruožai. 4 sąlygos demokratijai normaliai funkcionuoti. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos: Pliuralizmas, tolerancija, viešumas.
  Politologija, špera(6 puslapiai)
  2006-11-27
 • Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas (2)

  Apskaičiuoti vertikaliosios vienvamzdės viršutinio paskirstymo šildymo sistemos: pagrindinį cirkuliacinį žiedą ir stovą; antraeilį stovą ir mažąjį šildymo prietaiso cirkuliacinį žiedą 2 aukšte. Rasti faktinius šilumos agento masės debitus stovuose ST1 ir ST2, bet apskaičiuoti faktinius temperatūrų skirtumus. Tą patį atlikti mažame cirkuliaciniame žiede.
  Inžinerija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-02-12
 • Šilumokaičio projektavimas

  Sąlyga. Schema. Šilumokaičio parinkimas, jo sekcijų skaičiavimas. Šilumokaičio parinkimas. Šilumokaičio sekcijų skaičiaus nustatymas. Parinkto šilumokaičio pagrindiniai parametrai. Šilumos srauto ir šilumnešių temperatūrų kitimo grafikų skaičiavimas. Grafikas. Šilumokaičio šilumos izoliacijos skaičiavimas. Skaičiavimai neįvertinant izoliacijos. Skaičiavimai įvertinant izoliaciją. Šilumokaičio hidraulinis skaičiavimas. Šilumokaityje pratekančio slėgio nuostoliai. Siurblio varančio šiltąjį šilumnešį per šilumokaitį galingumas. Sekcijinio vandens – vandens šilumokaičio ir plokštelinio šilumokaičio palyginimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-12
 • Šilumos laidumo koeficiento nustatymas (2)

  Darbo užduotis: Nustatyti plokštelės šilumos laidumo koeficientą tiesioginiu būdu. Šilumos laidumo tyrimo stendo principinė schema. Tyrimo elemento principinė schema. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Šilumos mainai orui turbulentiškai tekant vamzdžiu

  Darbo užduotis: Nustatyti šilumos atidavimo proceso parametrus kaitinamu vamzdžiu priverstinai pratekančiam orui. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Vadyba (57)

  Vadovo darbo sritys. Organizacijos samprata, bruožai, rūšys ir tipai, organizacijos aplinka, sėkmės komponentai. Vadovo kompetencijos ribos, žinios, lygiai ir bruožai. Valdymo koncepcijų raidos bendrieji bruožai ir eros. Klasikinės vadybos mokyklos. Žmogiškųjų santykių koncepcija. Šiuolaikinės valdymo mokyklos. Organizacijos aplinkos samprata. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir aplinkos tyrimo kriterijai. Vadovo juridinė ir socialinė atsakomybė. Verslo etikos principai. Verslo kultūra ir multikultūra. Komunikavimo principai organizacijoje. Vadovo vaidmuo komunikacijos procese ir informacinė sistema. Sprendimų priėmimo procesas, racionalus sprendimas. Darbuotojai sprendimų priėmimo procese, sprendimų priėmimo metodai. Valdymo funkcijos. Planavimo ir strateginio planavimo samprata ir principai. Strateginio planavimo procesas. Strategijos įgyvendinimas ir valdymas. Biudžetas ir tikslinis valdymas. Strategijos vertinimas. Organizavimo samprata. Organizacinė struktūra ir delegavimas. Organizacinės struktūros formavimas. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinio tipo struktūra. Funkcinio tipo struktūra. Linijinio štabinio ir funkcinio tipo struktūros. Matricinė struktūra. Motyvavimo samprata ir teorijos. Vadovavimo samprata ir stiliai, formos. Vadovo darbo laiko valdymas. Pokyčių valdymas. Konfliktų ir stresų valdymas. Kontrolės samprata, rūšys ir vykdymas. Tradiciniai valdymo metodai. Šiuolaikiniai valdymo metodai. Formalių grupių valdymas. Neformalių grupių valdymas, grupių susirinkimo efektyvumo didinimas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Gamybos samprata ir strategija. Paslaugų valdymo ypatumai. Gamybos projektavimas. Gamybos organizavimas ir operatyvus valdymas. Naujų projektų valdymas. Atsargų valdymas. Kokybės valdymas ir visuotinė kokybės vadyba.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2006-11-27
 • Valdymo praktika: fotografavimo ir filmavimo paslaugos IĮ "Fotogidas"

  Fotografavimo ir filmavimo valdymo praktika organizacijoje IĮ "Fotogidas". Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-02-12
 • Vertikalaus vamzdžio šilumos atidavimas vykstant laisvajai konvekcijai

  Darbo užduotis: I užduotis. Išnagrinėti, kaip vyksta šilumos mainai tarp vamzdžio paviršiaus ir oro laisvosios konvekcijos būdu, įsisavinti šilumos atidavimo koeficiento eksperimentinio nustatymo metodiką, išmokti nustatyti kriterinių lygčių koeficientus eksperimentiniu būdu. II užduotis. Išnagrinėti, kaip įkaitintą vertikalų vamzdį apiplaunančio oro sluoksnyje keičiasi temperatūra horizontalia kryptimi, eksperimentiniu būdu nustatyti vadinamojo šiluminio pasienio sluoksnio temperatūrų kitimo charakterį ir storį. Tyrimo stendo ir spinduliavimo bloko schema. Stebėjimų ir skaičiavimų duomenys. Skaičiavimams naudojamos formulės. Skaičiavimų rezultatai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-12
 • Žmonių sauga (11)

  Laboratorinių darbų gynimo kontroliniai klausimai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Kas sudaro meteorologines sąlygas? Kas yra efektyvi ir ekvivalentiškai efektyvi temperatūra? Kaip apibūdinama ir išreiškiama santykinė drėgmė? Kaip ir kokiais prietaisais nustatoma santykinė drėgmė? Kaip normuojamos meteorologinės sąlygos? Kaip pašalinti per didelį šilumos ar drėgmės kiekį patalpoje? Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Kokia yra liuksometro paskirtis ir sudėtis? Paaiškinkite liuksometro elektrinę schemą. Paaiškinkite formulę NAK. Apskaičiuoti. Kaip normuojama natūrali apšvieta? Kokiais būdais nustatomas NAK darbo vietoje? Paaiškinkite A.Daniliuko grafikų esmę. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Kas yra garso slėgio lygis ir kaip jis išreiškiamas? Kokie yra triukšmo spektrai ir jų tipai? Kokiais būdais mažinamas triukšmas? Nuo ko priklauso konstrukcijos (gaubto) garso izoliacija? Kaip keičiasi garso slėgio lygis to paties triukšmo šaltinio atvirame lauke? Kaip normuojamas triukšmas? Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Kokia yra apsauginio įžeminimo (įnulinimo) paskirtis ir įrengimas? Koks yra apsauginio įžeminimo ir apsauginio įnulinimo skirtumas? Nuo ko priklauso įžemiklių varža? Nuo ko priklauso savitoji grunto varža? Kaip dažnai yra apžiūrima apsauginio įžeminimo įranga ir matuojama varža? Koks leistinas įžeminimo įrangos varžos dydis? Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė? Sugertosios, lygiavertės ir ekspozicinės apšvitos dozių matavimo vienetai. Radioaktyviosios išskyros po Atominių elektrinių avarijų. Apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.
  Sauga, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-02-12
 • Žmonių sauga (12)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-12
 • Žmonių sauga (9)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Lengvų, sunkių ir mirtinų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Mikroklimato parametrai ir jų įtaka žmogaus organizmui, mikroklimato parametrų normavimas ir gerinimas. Gamybinės dulkes: dulkių savybės ir normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos: kenksmingų medžiagų charakteristikos, kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui ir kenksmingas darbas su medžiagomis. Darbo vietų apšvietimas (apšvietos samprata, apšvietos būdai ir sistemos, apšvietimo matavimas ir normalizavimas). Gamybinis triukšmas ir jo įtaka žmogui: triukšmo charakteristikos, triukšmo poveikis žmogui, normavimas ir triukšmo mažinimo būdai. Gamybiniai virpesiai (virpesių charakteristika, poveikis žmogui, virpesių matavimas ir normavimas, virpesių mažinimo būdai).
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2006-11-27