Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Filosofija (78)

  Mokslo apibrėžimas. Loginė mokslinio apibrėžimo struktūra. Loginė mokslinio apibrėžimo struktūra. Reali mokslinio apibrėžimo funkcija: tyrimų programa. Mokslo ir filosofijos santykis su savo apibrėžimu. Mokslinio teiginio statusas. Deklaruojamas mokslinio teiginio statusas: tiesa apie pasaulį. Realus mokslinio teiginio statusas: tyrimus apibrėžianti hipotezė. Mokyklinio ir autentiško mokslo perskyra. Tikėjimas moksle. Visuomenės santykis su mokslo tiesomis. Mokslinės hipotezės pagrindas: pasaulėžiūra. Pagrindiniai mokslinio tyrimo elementai. Empirinis tyrimas. Matematika. Eksperimentas. Praktinė filosofija. Teorijos ir praktikos apibrėžimas. Praktinė filosofija. Aktas ir galimybė. Faktas ir norma. Antropologija kaip praktinės filosofijos pamatas. Laisvė. Veikimas aprašomas priežasties kategorija. Gamtinis priežastingumas. Laisvas priežastingumas. Praktinis pažinimas
  Filosofija, konspektas(16 puslapių)
  2007-09-27
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (5)

  Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-09-27
 • Įmonės ekonominė analizė: AB "Lietuvos energija"

  Ekonominės analizės modulio referatas. Įvadas. Darbe analizuojama, AB "Lietuvos energija" 2005 – 2007 m. laikotarpiu. Šio darbo tikslas - atlikti įmonės trijų metų veiklos ekonominę analizę, norint išsiaiškinti, kaip veikia įmonė, kokie jos veiklos rodikliai, ar įmonė veikia pelningai, ar ji patraukti investuotojams, kokios AB "Lietuvos energija" veiklos probleminės sritys. AB "Lietuvos energija" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroekonomikos aplinka. AB "Lietuvos energija" finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. AB "Lietuvos energija" balanso horizontalioji analizė. AB "Lietuvos energija" balanso vertikalioji analizė. AB "Lietuvos energija" pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. AB "Lietuvos energija" pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. AB "Lietuvos energija" santykinių finansinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" pelningumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" mokumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" veiklos efektyvumo analizė. AB "Lietuvos energija" kapitalo rinkos rodikliai. Grandininių pakeitimų metodas (Bendrasis pelningumas). Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2010-04-22
 • Informatika (25)

  Informacijos samprata. Bendrosios žinios apie kompiuterius. Skaičiuoklės. Pateiktys. Pateikčių ruošimo programos. Archyvatoriai. Kompiuteriniai virusai ir antivirusinės programos. Kompiuterių tinklai. Internetas.
  Informatika, konspektas(13 puslapių)
  2007-04-03
 • Japonijos jenų pirkimo kainos analizė ir prognozavimas

  Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. ARIMA modelio sudarymas. ACF ir PACF reikšmių apskaičiavimas. Laiko eilutės duomenų transformavimas. Transformuotų duomenų ACF ir PACF. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-05-22
 • Namų ūkių vartojimo ir taupymo Lietuvoje kitimo analizė

  Įvadas. Namų ūkių biudžetų tyrimas. Namų ūkių vartojimo teoriniai aspektai. Namų ūkių vartojimo išlaidų kitimas 1990–2006 metais. 2007 metų namų ūkių vartojimo išlaidų kitimas. Namų ūkių vartojimo išlaidų 2003-2006 metų kitimo analizė. Namų ūkių vartojimo išlaidų pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą 2003-2006 metų komentaras.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-08
 • Report of research: iPod

  Introduction. IPod. The goal of this report is to find out the popularity of iPod among my colleagues and to know the best way to produce this product in Lithuania. Price. Colours. Qualities. Use of Ipod. Frequency of using Ipod. Induce. Substitutes. Advertisement.
  Anglų kalba, tyrimas(13 puslapių)
  2006-11-25
 • Verslo organizavimo formos (2)

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Partnerinė (ūkinė) bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kitos galimos verslo organizavimo formos. Kooperatinės bendrovės. Ne pelno organizacijos. Bendros (mišrios) įmonės. Įmonių junginiai. Lietuvoje 2005 metais įregistruotų įmonių statistikos duomenys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-09-27