Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aš - vadovas (2)

  Įvadas. Aš – vadovas. Savianalizė. Charakterio savybės. Asmenybės teorijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-22
 • Darbo užmokestis (5)

  Matematikos uždaviniai. Mokytoja ir mokytoja metodininkė turi vienodą darbo stažą – po 7 metus. Kiek mažiau uždirba mokytoja už mokytoją metodininkę, jeigu abi turi po 22 savaitines pamokas? Kiek litų didesnį atlyginimą gauna mokytoja ekspertė už paprastą mokytoją, jeigu abiejų stažas po 14 metų ir abi turi po 20 savaitinių pamokų pradinėse klasėse? Mokyklos direktoriaus atlyginimas yra 8,5 BMA. Kokį gauna direktorius atlyginimą turėdamas metodininko kvalifikaciją, 11 metų stažą ir 8 savaitines pamokas? Dalykinėje sistemoje dirbančios mokytojos, kurios stažas 17 metų, pagrindinis atlyginimas 931Lt. Koks jos savaitinis pamokų krūvis? Kiek skiriasi gaunamas atlyginimas pradinių klasių mokytojos, turinčios 5 metų stažą , nuo mokytojos, turinčios 15 metų darbo stažą, jeigu abi turi po 20 savaitinių pamokų? Pastaba: Pajamų mokestis (33%) apskaičiuojamas nuo sveiko litų skaičiaus. Kokį atlyginimą gauna mokyklos direktoriaus pavaduotojas, turintis 11 metų stažą ir 8 pamokas, jei jo atlyginimas yra 7,65 BMA? Su kelių paprastųjų procentų palūkanomis buvo paskolinti pinigai, jei reikėjo mokėti tokia palūkanas? Laikas čia skaičiuojamas pagal taisyklę "30/360". Kokiomis periodinėmis įmokomis R galima grąžinti kreditą B, jei įmokos mokamos m kartų per metus kiekvieno periodo pradžioje? Kokią sutaupysime finansinę renta S, jei įmokos C mokėsime kiekvienų metų gale?
  Matematika, uždavinys(12 puslapių)
  2007-02-09
 • Finansai (49)

  Fiskalinė politika. Biudžetas. Biudžeto perteklius. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto deficitas. Savaiminė stabilizacija. Rezervavimas. Vyriausybės obligacijos. Iždo vekseliai. Automatinis stabilizatorius. Pinigų funkcijos. Popieriniai pinigai. Įnašai čekiais. Reali pinigų vertė. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infliacijos neigiami padariniai. Nedidelės infliacijos teigiami padariniai. Šliaužianti infliacija. Šuoliuojanti infliacija. Pinigų paklausa. Depozitai. Rezervai. Finansinis tarpininkas. Komerciniai bankai. Komercinio banko rezervai. Banko aktyvas. Rezervų norma. Centrinio banko uždaviniai. Privalomasis rezervas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Monetarinė politika. Varžančioji (restrikcinė) monetarinė politika. Kvazi pinigai. Buhalteriniai pinigai. Kelioniniai čekiai. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Realusis BVP (RBVP). Nominalusis BVP (NBVP). Kreditavimo sistema. Posistemės. Parabankinės institucijos. Parabankinės sistemos. Kreditas. Finansų sistemos funkcionavimas. Namų ūkio finansų esmė ir funkcijos. Namų ūkio išlaidos. Prekių ir paslaugų pirkimas. Mokesčiai ir privalomosios bei savanoriškosios įmokos. Santaupos, indėliuose ir vertybiniuose popieriuose. Užsienio valiutos pirkėjai. Nacionalinis biudžetas, jo esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Pagrindinės nacionalinio biudžeto funkcijos. Biudžeto viešumas. Biudžeto bendrumas. Biudžeto visapusiškumas. Biudžeto realumas. Biudžeto balansas. Biudžeto programinis sudarymas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Asignavimai. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai. Nepaprastosios išlaidos. Paprastosios išlaidos. Biudžeto įvykdymo ataskaita. Valstybės biudžeto vykdymas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto asignavimai. Vyriausybės rezervas. Pagrindinės valstybės atliekamų funkcijų ir vyriausybės tvirtinamų programų sritys. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų asignavimai.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2008-01-09
 • Įmonės veiklos dokumentai: UAB "Vėtra"

  Dokumentų blankai. Blankai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmenų reikalų raštai. Prašymas privataus asmens dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Curriculum vitae (anglų kalba). Motyvacinis laiškas. Prašymas įmonės darbuotojo dėl atostogų. Tvarkomieji dokumentai. Įsakymas dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl Dovilės Chadišaitės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Dovilės Chadišaitės perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl Dovilės Chadišaitės atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl Julijos Krapaitės nemokamų atostogų. Organizaciniai dokumentai. UAB "Vėtra" įstatai. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Tiekimo sutartis. Informaciniai dokumentai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Balanso aiškinamasis raštas. Pasiūlymas(anglų kalba). Atsakymas į pasiūlymą (anglų kalba). Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Protokolo išrašas. Patikrinimo aktas. Nurašymo aktas. Bylų perdavimo ir perėmimo aktas. Pažyma apie gautas pajamas. Pažyma apie griežtos apskaitos dokumentus ar pan. Archyvo pažymėjimas. Mokėjimo pavedimas.
  Raštvedyba, referatas(44 puslapiai)
  2007-06-22
 • Kalbos kultūros klaidos (9)

  Įvadas. Didžiųjų raidžių rašymo klaidos. Brūkšnelio rašymo klaidos. Kabučių rašybos klaidos. Skyrybos ir kitos klaidos. Išvados. Priedai (3).
  Kalbos kultūra, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-02-09
 • Kompiuterio atsiradimas. Nuo abako iki asmeninio kompiuterio

  Įvadas. Skaičiavimo technikos raida. Nuo abako iki logaritminės liniuotės. Mechaninės mašinos. Teoriniai ESM principai. Elektromechaninė skaičiavimo technika. Elektronikos amžiaus skaičiavimo technikoje pradžia. Silicio slėnio diktatūra. ESM kartos. I karta – Lempinės ESM. II karta – Tranzistorinės ESM. III karta. Mažo integracijos lygio mikroschemų ESM. IV karta – didelio integracijos lygio mikroschemų ESM. V karta – šiuolaikiniai superkompiuteriai. Asmeniniai kompiuteriai. Klasifikacija. Kartos pagal naudojamus procesorius. Pirmoji karta – PC ir XT. Antros kartos kompiuteris. Intel 386. 486 ir Pentium trumpa apžvalga.
  Kompiuteriai, konspektas(27 puslapiai)
  2006-11-24
 • Matematika (35)

  Mokytoja ir mokytoja metodininkė turi vienodą darbo stažą – po 7 metus. Kiek mažiau uždirba mokytoja už mokytoją metodininkę, jeigu abi turi po 22 savaitines pamokas? Kiek litų didesnį atlyginimą gauna mokytoja ekspertė už paprastą mokytoją, jeigu abiejų stažas po 14 metų ir abi turi po 20 savaitinių pamokų pradinėse klasėse? Mokyklos direktoriaus atlyginimas yra 8,5 BMA. Kokį gauna direktorius atlyginimą turėdamas metodininko kvalifikaciją, 11 metų stažą ir 8 savaitines pamokas? Dalykinėje sistemoje dirbančios mokytojos, kurios stažas 17 metų, pagrindinis atlyginimas 931Lt. Koks jos savaitinis pamokų krūvis? Kiek skiriasi gaunamas atlyginimas pradinių klasių mokytojos, turinčios 5 metų stažą , nuo mokytojos, turinčios 15 metų darbo stažą, jeigu abi turi po 20 savaitinių pamokų? Kokį atlyginimą gauna mokyklos direktoriaus pavaduotojas, turintis 11 metų stažą ir 8 pamokas, jei jo atlyginimas yra 7,65 BMA? Su kelių paprastųjų procentų palūkanomis buvo paskolinti pinigai, jei reikėjo mokėti tokia palūkanas? Laikas čia skaičiuojamas pagal taisyklę "30/360". Kokiomis periodinėmis įmokomis R galima grąžinti kreditą B, jei įmokos mokamos m kartų per metus kiekvieno periodo pradžioje? Kokią sutaupysime finansinę renta S, jei įmokos C mokėsime kiekvienų metų gale?
  Matematika, uždavinys(12 puslapių)
  2006-11-22
 • Neštumo nutraukimą įtakojantys faktoriai

  Įvadas. Tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Dalykas. Sąvokos. Literatūros analizė. Metodologija. Metodai. Tyrimo imtis. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-06-22
 • Pažinimo problema filosofijoje

  Įvadas. Pažinimo teorijos nuo sokratitų iki Aristotelio. Pažinimo teorijos nuo R. Dekarto iki D. Hiumo. I. Kanto pažinimo teorija. Empirinis ir teorinis pažinimas. Pažinimo objektas ir subjektas. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-22
 • Piniginio turto apskaitos praktikos ataskaita: mažmeninė prekyba technika UAB "Technika girioms ir parkams"

  Baigiamosios praktikos ataskaita. Įvadas. Apie įmonę. Įmonės apskaitos politika. Ilgalaikis materialusis turtas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai. Skolinimosi ir kitų panašių išlaidų apskaitos metodai. Atsargos. Gautinos sumos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užsienio valiuta. Veiklos nuoma – Bendrovė nuomininkė. Mokesčiai. Atidėjimų sudarymo principai. Piniginio turto apskaita. Kasos operacijų dokumentavimas. Kasos operacijų apskaita. Atskaitingi asmenys. Atsiskaitomoji sąskaita ir jos dokumentavimas. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Valiutinės lėšos ir jų apskaita. Skolų įmonei apskaita. Komandiruočių išlaidų reglamentavimas ir apskaita. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2007-06-22
 • Praktikos ataskaita: keramikinių plytelių gamyba AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. AB "Dvarčionių keramika" pristatymas. Įmonės istorija. Įmonės perspektyvos - misija, vizija, tikslai. Įmonės kokybės politika. Įmonės aplinkos apsauga. Įmonės strategija. Įmonės konkurentai. AB "Dvarčionių keramika" rinkodaros aplinkos analizė. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai, pardavimų tarpininkai. AB "Dvarčionių keramika" rinkodaros komplekso elementų tyrimas. Produktas/paslauga. Kaina. Paskirstymas/vieta. Rėmimas. SSGG analizė. AB "Dvarčionių keramika" vaidmuo ir padėtis Baltijos šalyse. Baltijos šalys. Latvijos ir Estijos apžvalga. Baltijos šalių keraminių plytelių rinkos apžvalga ir analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2008-01-09
 • Praktikos ataskaita: prieskonių perdirbimo įmonė UAB "Saldva"

  Prieskonių perdirbimo įmonės UAB "Saldva" pristatymas. Prieskonių mišiniai. Pasaulio virtuvė. Prieskoniai, pagardai, kvapnios žolelės. Įvairūs riešutai, džiovinti vaisiai, kava ir arbata. Prieskoniai ir maisto priedai maisto pramonės gaminiams. Įmonės "Saldva" vizija. Įmonės "Saldva" misija. Strateginiai tikslai, įtakojantys rinkodaros skyriaus darbuotojų funkcijas. Įvadas. UAB "Saldva" konkurentų tyrimas. Informacija apie įmonės išorinė aplinką. Makroaplinkos analizė. Konkurentų analizė. Įmonės SWOT analizė. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2008-01-09
 • Profesinės praktikos ataskaita: vadovo padėjėjas Vilniaus kolegijoje

  Praktikos vietos aprašymas. Praktikos tikslų pasiekimo analizė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(5 puslapiai)
  2007-02-09
 • Socialinė-kultūrinė aplinka Lietuvoje

  Įvadas. Dėstymas. Gyventojai pagal šeiminę padėtį. Šeimos pagal vaikų skaičių. Besimokančių skirstymas švietimo lygmenimis. Išsilavinimas. Pensininkai ir pensijos. Svarbiausi pensijų politikos bruožai. Pensijų reforma ir jos etapai. Bobulių vargai XXI amžiaus Lietuvos valstybėje. Gyventojai pagal tautybę. Gyventojų skaičius pagal lytį mieste ir kaime. Demografiniai pokyčiai Lietuvoje. Tarptautinė migracija. Gyventojų tarptautinė migracija. Emigracija. Imigracija. Užimti gyventojai pagal profesiją ir lytį. Mokinių ir studentų, įgijusių išsilavinimą skaičius tūkstančiais. Išvados.
  Rinkodara, referatas(38 puslapiai)
  2006-12-04
 • Statistikos tyrimas: VV05 grupės pažangumo lyginamoji analizė

  PowerPoint pristatymas. Darbą pasidalinome taip. Tikslas. Formulės. Metinis pažymys mokykloje. Testo rezultatai. Matematikos egzamino sesijos balai. Matematikos testo ir sesijos egzamino palyginimas. Sugrupuoti valstybinio egzamino duomenys. Valstybinio brandos egzamino rezultatai. Valstybinio egzamino rezultatai. Išvados.
  Statistika, pristatymas(18 )
  2007-02-09
 • Straipsnio analizė: Moters vaidmens vertinimas Lietuvoje ir Europos šalyse

  Alfonso Algimanto Mitriko straipsnio recenzija "Moters vaidmens vertinimas Lietuvoje ir Europos šalyse".
  Sociologija, recenzija(3 puslapiai)
  2007-06-21
 • Turto mokesčiai ir jų įtaka formuojant nacionalinį biudžetą (2)

  Įvadas. Žemės mokestis. Žemės nuomos mokestis. Paveldimo turto mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Turto mokesčių įtaka nacionaliniam biudžetui. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(37 puslapiai)
  2007-06-22
 • Užsienio investicijos Lietuvoje: raida ir tendencijos

  Užsienio investicijų samprata ir reikšmė. Užsienio investicijų samprata bei teorijos. Užsienio investicijų rūšys. Rizika susiejusi su tarptautinėmis investicijomis. Užsienio investicijų Lietuvoje analizė. Esminiai veiksniai, lemiantys užsienio investicijas Lietuvoje. Užsienio investicijų teisinis reglamentavimas. Užsienio investicijų raidos ir tendencijų analizė. Užsienio investicijų Lietuvoje skatinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Finansai, referatas(37 puslapiai)
  2007-06-22
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir funkcijos. Įmonės steigimas ir likvidavimas

  Įvadas. Verslo įmonės. Valdymo organai. Valdymo organų funkcijos. Įmonės steigimas. Įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-06-22