Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Sąmoningi" ir "nesąmoningi" žmogaus veiksmai Aristotelio etikoje

  Įvadas. Veiksmo filosofija. Racionalus pasirinkimas. Žmogiškojo veiksmo prigimtis. Ydos ir dorybės. Žmonių dorovinis elgesys. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2007-01-24
 • Aristotelio ugdymo teorija

  Įvadas. Kūnas ir siela. Vaikų auklėjimas. Proto ir kūno lavinimas. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-24
 • Būties samprata filosofijos istorijoje

  Įvadas. Mileto mokykla. Herakleitas. Elėjos mokykla. Pitagoras. Atomistai. Empedoklis. Platonas. Aristotelis. Plotinas. Viduramžių būties teorijos. Jonas Škotas Eriugena. Tomas Akvinietis. Naujų laikų būties teorijos. Renesansas. Naujausiųjų laikų ontologinės teorijos. Karlo Markso visuomeninės būties teorija. Kaip būtį suvokia egzistencialistai. Arsenijaus Čenyševo nebūties koncepcija.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-24
 • Dorovinių vertybių pobūdis

  Įvadas. Tikra ir nekintanti vertybė. Vertybių yra pats žmogus-asmuo. Vertybės pagal M. Schelerį. Vertybių skirstymas. Scheleris nustato tokią vertybių grupių hierarchiją. Vertybių reikšmė. Dorovinė vertybė yra elgesio dorybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-09-12
 • E. Eriksono epigenetinės raidos teorija

  Raidos psichologijos referatas. Įvadas. E. Eriksonas. Eriksonas žmogaus gyvenime skyrė aštuonis naujadarų atsiradimų periodus. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-21
 • Fiziologinio streso teorija

  Įvadas. Stresas. Streso sąvoka. Hansas Selye. Fiziologinio streso teorija. Stresoriai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Imanuelis Kantas. "Praktinio proto kritikos" analitika

  Įvadas. Schema. Pareiga. Poelgių moralinė vertė. Melas. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-25
 • M. Heidegerio ir A. Kamiu egzistencinė etika

  Įvadas. Martynas Heidegeris. Čia-būtis. Su-būtis. Mirtis. Albertas Kamiu. Dvasios konfliktai. Savižudybė. Absurdas. Pamąstymai. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-25
 • Mokymosi aplinka ir ją įtakojantys veiksniai

  Įvadas. Vaiką supančios aplinkos samprata. Mokyklinė aplinka. Daiktinė aplinka. Dorovinė aplinka. Mokymo(si) aplinkos įtaka moksleivio asmenybės raidai, vystymuisi. Mokykliniai adaptacijos veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-09-12
 • Socialinio išmokimo (išmokimo stebint) teorijos interpretavimo skirtumai prieinamose psichologijos vadovėliuose

  Įvadas. A.Banduros eksperimentai. Dėmesio stadija. Išlaikymo atmintyje stadija. Atgaminimo stadija. Motyvacijos stadija. Išvados.
  Psichologija, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-01-24
 • Socialinis pedagoginis darbas su vaikų šeimomis, teikiant socialinę – pedagoginę pagalbą

  Įvadas. Šeima kaip socialinė sistema. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Pagrindinės šeimos funkcijos. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima socialinio ugdymo sistemoje. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-09-12
 • Suaugusiųjų švietimas – šiuolaikinės visuomenės būtinybė

  Įvadas. Žmogaus poreikiai nuolatinio mokymosi kontekste. Išsimokslinimo samprata ir reikšmė. šiuolaikiniame visuomenės raidos etape. Sąvokų – informacinės (žinių) visuomenės–atsiradimo prielaidos. Išsimokslinimo sampratos kaita žmogaus kompetencijai ir įgūdžiams. Suaugusiųjų mokymosi galimybės. Kompiuterizacija – pagrindinė informacinės visuomenės vystymosi sąlyga. Internetas – beribis informacijos šaltinis. Nuotolinis mokymas – moderni studijų atmaina. Žinių ir gebėjimų pritaikymas visuomenės tobulinimo procese. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-09-12
 • Šalkauskis apie dorovinį ugdymą

  Įvadas. Dorinimo tikslai. Formaliniai dorinimo uždaviniai. Dorinimo sąlygos bei priemonės. Dorinimo veiksniai. Kai kurie specialieji dorinimo uždaviniai. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-24
 • Žaidimai lietuvių kalbos pamokai

  Tema. Žodynas. Lietuvių kalbos abėcėlė. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Kalbos garsų apibendrinimas. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Kalbos garsų apibendrinimas. Tikslas. Priemonės. Eiga. Neišskiriami garsai – Neišskiriamos raidės. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Prisimink daiktavardį ir būdvardį. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Antonimai. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Sinonimai. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Prisimink daiktavardį ir būdvardį. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Viskas apie daiktavardį ir būdvardį. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Reikšminės žodžio dalys.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-21
 • Žmogaus sielos grožis

  Grožis. Kūryba. Kuriantis žmogus (pagal Vydūną). Myra B. Welch. Laisvė.
  Filosofija, rašinys(7 puslapiai)
  2007-01-24