Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinka ir žmogus (2)

  Azoto apytakos ciklas. Fiksacija. Amonifikacija. Nitrifikacija. Denitrifikacija. Sieros apytakos ciklas. Taršos šaltiniu klasifikacija. Didžiausia leidžiama koncentracija. Neutralizuojantis poveikis. Suminins poveikis. Pagrindiniai antropogeninės taršos šaltiniai. Oro tarša ir pagrindiniai valymo metodai. Pagrindinės teršalų savybės. Tam kad parinkti dulkėto oro valymo būdą reikia nustatyti. Oro valymo metodai. Cheminiai teršalai. Absorbcinis valymo metodas. Oksidacinis metodas. Lakiems organiniams junginiams. Biologinis valymas. Vandens valymo sistemos. Eutrofikacija. Nutekamieji vandenys pagal kilme. Mechaninis. Cheminis nuotekų valymas. Biologinis nuotekų valymas. Patvarieji organiniai teršalai. Savybės. Pesticidai. Fizinė technologinė tarša.
  Ekologija, špera(8 puslapiai)
  2007-09-19
 • Ekonomika (90)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK (gamyba, galimybių kreivė). Rinka, rinkos funkcijos. Rinkų formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas. Indiferentiškumas (abejingumas). Gifeno paradoksas. Elastingumo samprata. Elastingumo dydžiai. Paklausos elastingumas ir jo veiksniai. ir Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kaštų tipai: aiškūs (buhalteriniai/eksplicitiniai), alternatyvūs (buhalteriniai/eksplicitiniai). Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Pastovūs, kintamieji, ribiniai kaštai. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimų rūšys. BVP ir BVP samprata ir rodikliai. BVP ir BNP skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumai. Cikliniai svyravimai, jų trukmė, priežastis. Verslo ciklai, fazės (stadijos), investicijos. Verslo ciklai, fazės, investicijos. Verslo ciklo sąvoka. Investicijų svyravimas. Pinigų esmė, funkcijos, formos. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Valiutos kursas, jų rūšys. Palūkanos. Palūkanų norma. Bankai. Bankų funkcijos, rūsys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Mokesčiai, Biudžetas, balansas, jo tipai. Finansinė atskaitomybė. Kreditai, jų formos ir rūšys. Infliacija ir jos tipai, pasekmės. Defliacija. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas, jo rūšys. Nedarbo mažinimas. Infliacija ir nedarbas. Tarptautinės prekybos plėtra, eksportas, importas. Juos reguliuojančios priemonės. Valstybinė užsienio prekybos politika. Muitai, jų tipai. Muitų poveikis vidaus rinkai. Tarptautinės investicijos. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų ir atliginimų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai (išlaidos, mokesčiai, reguliavimas/įstatymai, valstybės įmonės). Viešieji pirkimai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. Verslo įmonių rūšys.
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2006-11-19