Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcijų apskaita (2)

  Įvadas. Akcijų apskaita uždarojoje akcinėje bendrovėje. Nematerialių akcijų apskaita. Materialių akcijų apskaita. Akcijų apskaitos bendrovėje vykdymas. Savų akcijų apskaita. Akcinės bendrovės akcijų apskaita. Reikalavimai, keliami bendrovėms ir jų išleistoms akcijoms, kurias siekiama įtraukti į oficialųjį sąrašą. Reikalavimai, keliami bendrovėms ir jų išleistoms akcijoms, kurias siekiama įtraukti į einamąjį sąrašą. Akcijų įtraukimo į oficialųjį ir einamąjį sąrašą tvarka. Nelistinguojamų vertybinių popierių sąrašas. Įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo mažinimas. Akcininkams skiriama pelno dalis - dividendai. Pirminiai dokumentai. Pavyzdinė akcininkų registro forma. Pavyzdinė operacijų akcijomis registravimo žurnalo forma. Pavyzdinė vertybinių popierių sąskaitos forma. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis. P pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės "x" akcininko sertifikatas nr. XX. Sąskaitos, naudojamos kapitalui ir akcijoms apskaityti. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-04-14
 • Apskaitos duomenų parengimas metiniam balansui sudaryti ir jo informacijos naudojimas vadyboje APB "Apranga" atžvilgiu

  Įvadas. Teorinė dalis. Balanso samprata. Balansų rūšys ir sudedamosios dalys. Balanso struktūra. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Svarbiausių balanso rodiklių paaiškinimai. Turtas. Nuosavybės ir įsipareigojimai. Praktinė dalis. APB "Aprangos" veiklos apžvalga. Svarbesni APB "Apranga" ekonominiai rodikliai. Duomenų rinkimas metiniam balansui sudaryti. Ataskaitų parengimas. Teigiamos ir neigiamos įmonės savybės, turėjusios įtakos kursiniam projektui rašyti. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-14
 • Atmosferos apsauga (2)

  Lokalinė ir globalinė atmosferos tarša, jos analizė. Dulkių ir aerozolių savybės, jų klasifikavimas ir nustatymas. Dispersiškumas. Autohezija. Adhezija. Abrazyvumas. Dulkių bei aerozolių koncentracijos nustatymas ir klasifikavimas. Klasifikacija. Svorinis. Optinis. Radioizotopinis. Indukcinis. Talpuminis. Pjezoelektrinis. Akustinis. Dujų nuo mechaninių teršalų valyti metodai, jų klasifikavimas. Klasifikacija. Nusodinimo kameros. Ciklonai. Ciklono aerodinaminis pasipriešinimas. Rankoviniai filtrai. Grūdėtieji filtrai. Elektrostatiniai filtrai. Šlapi oro valymo metodai. Tuščiavidūriai skrūberiai. Putų sluoksnio valymo įrenginiai. Ventūrio skrūberiai.
  Ekologija, špera(9 puslapiai)
  2007-04-14
 • Atmosferos apsauga (3)

  Namų darbai. Rankovinių filtrų skaičiavimas. Ciklono skaičiavimas. Skruberio skaičiavimas.
  Ekologija, namų darbas(17 puslapių)
  2007-04-24
 • Atsargos (3)

  Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Praktinė dalis. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė. Materialinių vertybių užpajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis. Kortelė (medžiagų ir atsarginių dalių, skirtų automobilių eksploatacijai ir remontui, išdavimui iš sandėlio). Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Prekių priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktas. Atsargų judėjimo sandėryje apskaitos žiniaraštis. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis. Atsargų inventorizacijos aprašas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-04-14
 • Bankų sistema Lietuvoje (5)

  Įvadas. Bankų sistemos Lietuvoje užuomazgos. Bankininkystė po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Bankininkystė po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos bankų sistemos analizė po įstojimo į Europos Sąjungą. Lietuvos Centrinio Banko tikslai ir funkcijos. Lietuvos Centrinio banko valdymas ir struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-15
 • Branduolinė energetika (2)

  Įvadas. Radioaktyvumas. Pagrindinės radioaktyvaus spinduliavimo rūšys. Branduoline reakcija. Branduolinis ginklas. Branduolinė energija. Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominės elektrinės apšvitos rodikliai 2004 m. Branduolinė energetika Lietuvoje. Lietuvos gyventojai branduolinę energetiką vertina palankiau nei kiti europiečiai. Branduolinės energetikos perspektyva. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, referatas(14 puslapių)
  2007-04-25
 • Bulgarija (3)

  Bulgarijos vizitinė kortelė. Geografinė padėtis. Istorinė praeitis. Politinė padėtis. Narystė tarptautinėse organizacijose. Partijos ir profsąjungos. Ginkluotosios pajėgos. Religija. Administracinis susiskirstymas. Demografinė padėtis. Socialinė padėtis. Bulgarų nacionalinis charakteris. Ekonominė padėtis. Pramonė. Bioprodukcinis ūkis. Transportas ir ryšiai. Bankai. Kalba. Ryšiai su Lietuva. Diplomatinis atstovavimas. Dvišalės sutartys ir susitarimai. Dvišaliai ekonominiai santykiai. Švietimas. Turizmas ir pramogos.
  Regioninė geografija, referatas(17 puslapių)
  2006-11-16
 • Darbo skatinimas

  Įvadas. Elektros įrangos montavimo bei eksploatavimo darbai ir paslaugos. "Darbo skatinimo" temos pateikimo teorinėje dalyje skirtumai. "Darbo skatinimo" temos ypatumai praktikoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-27
 • Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas

  Įvadas. Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. UAB "HNIT-BALTIC" darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. Apie įmonę. Valdymo struktūra. Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-04-27
 • Dirvožemis ir ekosistemos

  Atkuriamieji sklypai. Regioniniai parkai. Nacionaliniai parkai. Lietuvos saugomų teritorijų sistema ir gamtinis karkasas. Lietuvos Raudonoji knyga. Dirvožemis ir biosfera. Dirvožemio mineralai. Uolienų dūlėjimas. Dirvodaros veiksniai. Dirvožemio spalva. Dirvožemio granuliometrinė (mechaninė) sudėtis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Humusas. Dirvožemio gyvieji organizmai (biota). Dirvožemio koloidai. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio tirpalai. Vandens režimas dirvožemyje. Oro režimas dirvožemyje. Šilumos režimas dirvožemyje. Dirvožemio naikinimas. Fizinė ir cheminė dirvožemio degradacija. Dirvožemio erozija. Apsauga nuo erozijos. Dirvožemio tarša.
  Ekologija, špera(13 puslapių)
  2007-04-14
 • Eksportas-importas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos bendrieji parametrai. Lietuvos importo tendencijų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-15
 • Energetinės sistemos ir technologijos (3)

  Duota. Nustatyti: Atskirai bendras naujos ir senos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Kiekvienos sistemos bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu kiekvienos (naujos ir senos) sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (apskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: katilinės atveju; šilumos siurblio atveju; kogeneracinės jėgainės atveju. Nagrinėjamos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos bendroji schema. Duomenys. Būdingo pastato energijos poreikio skaičiavimas. Viso kvartalo pastatų energijos poreikio skaičiavimas.
  Inžinerija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-04-25
 • Energijos balansų palyginimas: Lietuva, Islandija, Šveicarija

  Įvadas. Lietuva. Islandija. Šveicarija. Pagrindinių Lietuvos, Islandijos ir Šveicarijos ekonominių ir energetinių rodiklių palyginimas. 2002 m. Lietuvos energijos balansai. 2002 m. Islandijos energijos balansai. 2002 m. Šveicarijos energijos balansai. Energetinių balansų palyginimas.
  Kita, referatas(11 puslapių)
  2007-04-14
 • Fermentinių sūrių gamybos verslo organizavimo proceso projektavimas

  Įvadas. Fermentinių sūrių gamybos verslo aprašymas. Fermentinių sūrių gamybos verslo pagrindimas ir charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Kooperatinės bendrovės "Sūrinė" steigimas. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Gaminamų prekių pirkėjai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-04-14
 • Finansų sektoriaus bruožai ir ypatumai

  Įvadas. Bankų sektorius. Kredito įstaigų veiklos apžvalga 2005 m. trečiąjį ketvirtį. Draudimo sektorius. Lietuvoje esamos draudimo šakos ir grupės. Lietuvos draudimo bendrovės. Investicinių paslaugų sektorius. AB FMĮ "Finasta". Mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji (holdingo) įmonė. Finansų sektoriaus priežiūros struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2007-04-26
 • Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimo būdai

  Įvadas. Naftos perdirbimo technologinis procesas. Distiliacija. Papildomas perdirbimas ir kokybės gerinimas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybės. Naftos perdirbimo produktai. Naftos produktų savybės gaisro ir sprogimo pavojaus atžvilgiu. Benzino savybės. Aparatų gairinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnių įvertinimas. Rektifikacinė kolona. Rektifikacijos proceso priešgaisrinės profilaktikos ypatumai. Rektifikacijos proceso priešgaisrinė profilaktika. Ugnies plitimo ribojimas rektifikaciniuose įrenginiuose. Benzino siurblys. Priešgaisrinės profilaktikos priemonės. Benzino rezervuaras. Prevencijos priemonės. Galimų uždegimo šaltinių analizė. Galimi gaisro plitimo keliai. Galimų avarijų priežastys ir prevencijos priemonės. Profilaktikos priemonės, mažinančios sprogimo ir gaisro pavojų bei aplinkos taršą. Gatavų produktų (benzino) siurblinės kategorijos prognozavimas. Sprendimas. Garų kiekio prognozavimas skysčiui išsiliejus iš aparato avarijos metu. Sprogios koncentracijos zonos matmenų normavimas. Sprogimo viršslėgio skaičiavimas. Bendros išvados.
  Sauga, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-26
 • Gamtonauda

  Gamtonaudos valdymo principai. Teršalų valymas ir rinka. Išsenkantys, neatsinaujinantys energijos ištekliai ir jų valdymas. Teršalų kontrolės ekonomika. Atsinaujinantys ištekliai. Antrinio panaudojimo išteklių valdymas. Neatsinaujinančių išteklių valdymas. Gamtonaudos valdymas Lietuvoje. Gamtonauda ir aplinkosauga ūkinėje veikloje. Pagrindiniai gamtonaudos politikos principai. Teisinis administracinis gamtonaudos ir aplinkosaugos reguliavimas. Ekonominės gamtonaudos priemonės. Lietuvos aplinkos apsaugos sektoriaus teisės aktų farmonizavimas su Europos Sąjunga (ES). Žalioji aplinkos teisė. Aplinkos apsaugos auditas. Gamtonaudos ir aplinkosaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkosauginis ženklinimas.
  Ekologija, špera(17 puslapių)
  2007-04-14
 • Geležinkelio inžinerija

  Užduotis. Aiškinamasis raštas. Žemėlapis. Sprendimas. Geležinkelio trasos tarp punktų P ir G projektavimas. Trasos planas (brėžinys). Geležinkelio išilginis profilis. Kelio išilginis profilis (brėžinys). Traukinio traukos charakteristikos. Traukos skaičiuotės rezultatų lentelė. Traukinio traukos charakteristikos (brėžinys). Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-04-14
 • Gruntai

  Gruntai. Jų klasifikacija, sudėtis. Vanduo grunte. Kapiliarinės savybės. Filtracinės savybės. Granuliometrinė sudėtis. Grunto tankis ir vienetinis svoris. Grunto tankumas. Poringumas. Takumo ir plastiškumo drėgniai. Plastiškumo rodiklis. Hidrostatinis slėgis. Hidrodinaminis slėgis. Efektyvusis ir neutralusis įtempimai. Porinis slėgis. Kerpamasis stiprumas(KS), šios savybės rodikliai. Įtempimai pagrinde nuo apkrovos. Erdvinis uždavinys. Įtempimai nuo koncentruotos jėgos. Įtempimai nuo tolygiai paskirstytos apkrovos. Kampinių taškų metodas įtempimams skaičiuoti. Įtempimai nuo linijinės apkrovos. Įtempimai nuo juostinės apkrovos. Įtempimų pasiskirstymo grafinis vaizdavimas. Pagrindo deformacijos tipai ir priežastys. Pamato nuosėdžius apibūdinantys veiksniai. Sankabaus grunto šlaitų pastovumas. Vienmatės deformacijų metodas. Tampriųjų deformacijų metodas. Riboto storio sluoksnio metodas. Sumavimo metodas. Grunto slėgis į atraminius paviršius.
  Inžinerija, špera(6 puslapiai)
  2007-04-26
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po