Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektromechanika (2)

  Transformatoriaus paskirtis ir darbo principas. Galios transformatoriaus konstrukcija. Transformatoriaus el-m procesų analizė. Transformatoriaus lygiagretus darbas. Lygiagrečiojo darbo sąlygos. Transformatoriaus tuščioji eiga. Tuščiosios eigos bandymo schema. Redukuotasis transformatorius. Neredukuoto transformatoriaus apvijos aktyvieji nuostoliai. Redukuotojo transformatoriaus atstojamoji schema. Redukuotojo transformatoriaus vektorių diagrama. Nusistovėjęs trumpasis jungimas. Trumpojo jungimo eksperimentinis nustatymas. Trumpojo jungimo charakteristika. Apkrautojo transformatoriaus savybės. Transformatoriaus naudingumo koeficientas. Vienfazių transformatorių lygiagretus darbas. Trifazių transformatorių lygiagretus darbas. Žvaigždė-žvaigždė. Žvaigždė-trikampis. Trifazio transformatoriaus jungimo schemos įtaka jo darbui. Trečioji laiko harmonika. Transformatorių nesimetrinis darbas. Trifazio transformatoriaus konstrukcija. Specialieji transformatoriai. Autotransformatorius. Pikinis transformatorius. Matavimo transformatoriai. Neapkrauto transformatoriaus jungimas prie tinklo.
  Elektronika, špera(8 puslapiai)
  2006-11-09
 • Elektronika (12)

  Elektros energijos poreikių prognozės. Elektros energetikos sistemos. Aukštos ir žemos įtampos komutaciniai aparatai. Elektros linijos. Galios transformatoriai. Matavimo transformatoriai. Pastotės skirstyklos. Šiluminės ir atominės elektrinės. Hidro-, saulės, vėjo elektrinės. Įmonių elektros tinklai. Apkrovų charakteristikos ir grafikai. Spindulinio elektros tinklo projektavimas. Uždaro elektros tinklo režimo apskaičiavimas. Trumpieji jungimai (T.j.) elektros sistemose. Trifazių t.j. srovių ir įtampų apskaičiavimas vardiniais vienetais. Trifazių t.j. srovių ir įtampų apskaičiavimas santykiniais vienetais. Nesimetrinių t.j. srovių ir Įtampų skaičiavimas. Tiesioginės, atvirkštinės ir nulinės sekų atstojamosios schemos. Elektros tinklų apsaugų veikimo principai ir reikalavimai. Maksimalios srovės apsaugų MSA veikimo principai ir schemos. Srovės transformatorių ir srovės rėlių jungimo schemos. MSA suveikimo srovės ir laiko apskaičiavimas. Srovės atkirtų (SA) veikimo principas, schemos. Kryptinės apsaugos. Distancinės apsaugos. Diferencinės apsaugos. Aukšto dažnio apsaugos. Apsaugos nuo įžemėjimų. Apsaugos nuo viršįtampių. Žemos įtampos tinklų apsaugos. Automatinis rezervo jungimas. Automatinis kartotinis jungimas AKJ/AKS.
  Elektronika, špera(14 puslapių)
  2006-11-09
 • Elektrosauga (3)

  Apsaugos nuo elektros svarba. Darbų saugos teisės šaltiniai. Standartai ir jų taikymas. Apsaugą nuo elektros Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai. Pagrindiniai terminai, apibrėžimai ir sąvokos. Elektros įrenginių gyvavimo stadijos. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Pavojingų ir kenksmingų veiksnių klasifikavimas. Elektros riziką sukeliantys pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Sužalojimai elektra. Elektros srovės žalojantis poveikis. Prisilietimo įtaka. Žingsnio įtampa. Potencialo pasiskirstymas žemėje esant įžemėjimui. Elektros įrenginių klasifikacija pagal įtampą. Aplinkos, kurioje veikia elektros įrenginiai klasifikavimas. Elektrotechninių gaminių klasės. Elektros įrenginių apsaugos apdangalais laipsniai. Elektros įrenginių eksploatavimas pavojingose sąlygose. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektros įrenginių veikimo režimai. Tinklų klasifikacija. Elektros tinklų TN sistema. TT sistema. IT sistema. Elektrotechnikos personalas. Saugos priemonės vykdant darbus. Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas. Apsauginės priemonės. Plakatai ir ženklai. Elektros įrenginiuose naudojamos saugos spalvos. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo statinės elektros.
  Sauga, konspektas(19 puslapių)
  2008-04-09
 • Etika (13)

  Kas yra etika? Etikos ir filosofijos santykis. Etikos ir moralės santykis. Kasdienis moralinių dalykų supratimas. Moralinių principų perėmimas socializacijos procese. Moralė ir politika bei teisė. Moralė ir teisė. Etikos, kaip disciplinos susiformavimas. Graikiškos etikos bruožai. Proto valios ir afektų proporcijos. Dorybės sąvoka. Sokrato metodas, bei tikslai. Diogeno alternatyva. Sofistų etinės pažiūros. Empiristinė etika. Epikūro etikos bruožai. Hedonizmas. Utilitaristinė hedonizmo kritika. Moralė ir religija. Sąsajos ir kontraversijos. Krikščioniškas ir budistinis požiūriai. Kanto (Imanuelio) moralės filosofija (deontologinė etika). Šiuolaikinės etinės temos. Šiuolaikinės etinės temos. Mirties bausmė. Ekologinė etika.
  Etika, špera(7 puslapiai)
  2007-02-27
 • Fizika (83)

  Ką vadiname šviesos intensyvumu, apšvietumu, srautu ir stipriu? Apibūdinkite monochromatinę šviesą. Kokias bangas vadiname koherentinėmis? Sudėję dvi monochromatines koherentines šviesos bangas gaukite interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygas. Paaiškinkite vienodo storio ir vienodo polinkio interferencinių juostų susidarymą. Kas lemia plonų plėvelių spalvą? Kokiu tikslu skaidrinama optika ir kaip tai daroma? Paaiškinkite Maikelsono ir Liniko interferometrų veikimo principą ir paskirtį? Kokį reiškinį vadiname šviesos difrakcija? Suformuluokite Heigenso ir Frenelio principą. Paaiškinkite Frenelio zonų metodą. Kokia bus svyravimo amplitudė erdvės taške, esančiame už apvalaus neskaidraus ekrano? Kada už apvalios kiaurymės pasirinktame erdvės taške stebimas difrakcinis minimumas ir kada maksimumas? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją siaurame plyšyje. Parašykite eigos skirtumų maksimumo ir minimumo sąlygų išraiškas. Kas yra tiesinė difrakcinė gardelė ir kokie parametrai nusako jos kokybę? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją tiesinėje gardelėje. Kaip gaunami difrakciniai spektrai ir nuo ko priklauso didžiausia stebimų spektrų eilė? Kas yra optinio prietaiso dispersija ir skiriamoji geba? Nuo ko priklauso tiesinės difrakcinės gardelės skiriamoji geba? Paaiškinkite bangų difrakcijos erdvinėje gardelėje reiškinį. Užrašykite Bregų formulę nuo kristalo atominių plokštumų atsispindėjusių Rentgeno spindulių difrakcijos maksimumui. Kokiems praktiniams tikslams naudojama Rentgeno spindulių difrakcija kristaluose? Paaiškinkite holografinio vaizdo gavimo principą ir praktinį holografijos taikymą. Koks reiškinys vadinamas bangų dispersija? Kuo skiriasi normalioji ir anomalioji šviesos dispersija? Kuo skiriasi bangos fazinis ir grupinis greičiai? Kas yra natūrali ir poliarizuota šviesa? Ar galima paprasta akimi atskirti natūralią šviesą nuo poliarizuotos? Kokiais būdais gaunama poliarizuota šviesa? Apibūdinkite šviesos poliarizacijos laipsnį. Užrašykite ir paaiškinkite Briusterio ir Maliu dėsnius. Kokia aplinkų savybė vadinama optine anizotropija? Paaiškinkite dvejopą šviesos lūžį. Paaiškinkite dirbtinės optinės anizotropijos (mechaninės, elektrinės ir magnetinės) reiškinį. Nuo ko priklauso poliarizacijos plokštumos pasukimo kampas? Kaip paaiškinamas šviesos sugerties mechanizmas? Užrašykite ir paaiškinkite Bugerio ir Lamberto dėsnį. Kokiu principu veikia šviesos filtrai, kuriuose vyksta selektyvioji šviesos sugertis? Apibūdinkite sugerties spektrą ir kūnų spalvos prigimtį. Koks yra šviesos sklaidos mechanizmas? Kas yra vadinama molekuline sklaida? Suformuluokite Reilio dėsnį. Kokia Doplerio reiškinio optikoje esmė? Kvantinė optika. Apibūdinkite šiluminį spinduliavimą. Kuo jis skiriasi nuo kitų spinduliavimo rūšių? Kas yra kūno spinduliuotės ir sugerties geba? Nusakykite absoliučiai juodo kūno savybes. Suformuluokite ir paaiškinkite Kirchhofo dėsnį. Suformuluokite ir paaiškinkite empirinius šiluminio spinduliavimo Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsnius. Paaiškinkite Planko formulę ir gaukite iš jos Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsnius. Kokiu principu veikia optiniai pirometrai ir koks jų praktinis taikymas? Kokie jų privalumai? Paaiškinkite išorinio fotoelektrinio reiškinio dėsnius ir pavaizduokite juos grafiškai. Kas yra antrinė elektronų emisija? Paaiškinkite fotodaugintuvo veikimo principą. Kokiu principu veikia televizijos kamera? Kokiu būdu optinis vaizdas paverčiamas elektriniu signalu? Paaiškinkite Komptono reiškinio esmę. Kodėl šio reiškinio negalima stebėti su šviesos bangomis?
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2006-11-10
 • Lietuvos pinigų politika (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Pinigai ir pinigų politika. Pinigų politikos tikslai. Pinigų politikos priemonės. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Praktinė dalis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-10
 • Medinės konstrukcijos (5)

  Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Pastato skersinis pjūvis. Apkrovų surinkimas. Stogo konstrukcijų 1 m2 svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Ilginio skaičiavimas. Ilginio sandūros skaičiavimas. Klijuotinio skerspjūvio dvišlaitės sijos projektavimas. Sijos normalinių įtempimų tikrinimas. Sijos tangentinių įtempimų tikrinimas. Sijos stiprumo plėšimui skersai pluoštų tikrinimas. Sijos pastovumo tikrinimas. Sijos įlinkio skaičiavimas. Sijos atraminio padėklo projektavimas. Brėžiniai.
  Statyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-27
 • Pastato metalo konstrukcijos, technologija ir šildymas

  Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos atraminių dalių projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Kolonos pamatas. Brėžinių žiniaraštis. Brėžiniai.
  Statyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-27
 • Pinigų prasmė, vertė. Mokėjimai

  Pinigai plačiąja prasme. Jų sudėtis. Pinigai siaurąja prasme. Pinigų klasifikavimas. Visaverčiai pinigai. Popierinių pinigų padengimo etapai. Elektroninė mokėjimo sistema atsiskaitymo priemonės. Mokamosios kortelės. Jų skirstymo į tipus ypatumai. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Pinigų paskirtis ir valdymo tikslas. Pinigų būsimoji vertė. Pinigų vertės padidėjimo skaičiavimo būdai. Pinigų vertę didinantys veiksniai. Pinigų kaupimas didinant kaupimo dažnumą. Pinigų esamoji vertė. Esamos pinigų vertės skaičiavimas (diskontavimas). Paprastoji ir sudėtinė diskonto norma. Pinigų vertės didinimo ir diskontavimo lyginimo schema. Finansinė renta (anuitetas). Rentos (anuiteto) parametrai. Dabartinės ir būsimos finansinės rentos (anuiteto) srautų vertė. Periodinių mokėjimų esamoji ir būsimoji vertė. Begalinių mokėjimų seka (perpetuitetas). Begalinių mokėjimų sekos palūkanų normos nustatymas. Infliacijos lygių apibūdinimas. Infliacijos įtaka pinigų vertei ir palūkanų normai. Kainų ir infliacijos galimi pokyčiai.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2009-02-27
 • Strategijos planavimo reikšmė

  Įvadas. Planavimas. Strategija. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo modelis. Strategijos planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Firmos tikslai. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-05-13
 • Tiesinių lygčių sistemų sprendimas iteraciniais metodais

  Tiesinių lygčių sprendimas Jakobio ir didžiausio nuolydžio metodais. Programos kodas. Jakobio metodas. Didžiausio nuolydžio metodas. Tikslusis matricos A sprendinys (gautas naudojant Maple programą).
  Matematika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-02-27
 • Triįstrižainių lygčių sprendimas ir aproksimacija splainais

  Programos kodas: Triįstrižainės sistemos sprendimas perkelties metodu. Kubinis splainas. Grafikų sudarymas su Maple.
  Matematika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-27
 • Turto nusidėvėjimas (2)

  Turto vertė: 100+1*11=111. Laikotarpis: 6 metai. Tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo metodas. Proporcingas veiklos apimčiai metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas — mažėjančios vertės metodas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-27