Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrasis vidaus produktas ir šešėlinė ekonomika

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui augimo tempai. Bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiavimo problemos. Šešėlinė ekonomika. Šešėlinė ekonomika veržiasi į pieno ūkį. Oficialiai neapskaitomos ekonomikos tyrimo rezultatai. Šešėlinės ekonomikos dalis mažmeninėje prekyboje siekia 14 proc. Nepakeliama mokesčių našta verslą ir gyventojus stumia į šešėlį. Šešėlinis alkoholinių įmonių privatizavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Kauno darbo biržoje

  Įvadas. Kvalifikacijos tobulinimo samprata, būdai. Kvalifikacijos tobulinimo samprata, pagrindiniai terminai. Kvalifikacijos tobulinimo būdai. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos gerinimo galimybės. Priemonės kvalifikacijai tobulinti. Kvalifikacijos tobulinimo programų etapų procesai Kauno darbo biržoje. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-05
 • Dzūkijos regiono ypatumai

  Įvadas. Kaimo turizmo samprata. kaimo turizmo sfera. Kaimo sąvoka. Kaimo turizmas kaip turizmo rūšis. Poilsio kaime paslaugų organizavimo pagrindai. Bendrieji reikalavimai gyvenamosioms patalpoms, teikiant turistų apgyvendinimo paslaugas. Bendrosios nuostatos. Reikalavimai patalpoms. Svečių kambariai. Valgomasis. Virtuvė. Dušo (vonios) kambarys ir tualetas. Aktyvaus poilsio sąlygos. Finansinių lėšų gavimo galimybės iš struktūrinių fondų. Dzūkija. Sodybų simbolių paaiškinimas. Išvados.
  Turizmas, referatas(19 puslapių)
  2006-11-08
 • Įmonės finansinės būklės vertinimas, bankroto metodikos skaičiavimas, kompleksinis vertinimas: UAB "Tipsas"

  UAB "Tipsas" duomenų už 2003-2004m. analizė. Bankroto metodikos skaičiavimas. UAB "Tipsas" bankroto galimybės pagal Altmano ir Blanko metodus. Kompleksinis vertinimas.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-05
 • Įmonės strateginis valdymas (4)

  Normatyvinio, strateginio ir operatyvinio valdymo sąsajos. Organizacijos vizija ir filosofija. Normatyvinis organizacijos valdymas. Organizacijos įstatymai. Organizacijos politika. Organizacijos kultūra. Strateginis organizacijos valdymas. Organizacijos struktūra. Organizacijos valdymo sistema. Organizacijos elgsena. Strategijos formavimo etapai. Organizacijos potencialo analizė. Gaminio gyvavimo ciklo analizė. Portfolio analizė. SWOT analizė. Organizacijos konkurencinės situacijos analizė. PEST analizė. Konkurentų analizė. Organizacijos tikslų formulavimas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2008-05-29
 • Kokybiška prekė ir jos tobulinimas

  Kokybiška prekė ir jos tobulinimas UAB X pavyzdžiu. Įvadas. Literatūros analizė. Kokybiško produkto gamintoja – prekės orientacijos įmonė. Pagrindiniai įmonės kokybiškos veiklos principai. Prekių kokybę įtakojantys veiksniai. Produkto kokybės kontrolė. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-03-08
 • Personalo valdymas: Žaliakalnio viešbutis

  Įmonės veiklos aprašymas. Viešbučio valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimų pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui formulavimas. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Darbo vietos reklama.
  Personalo vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2007-02-05
 • Personalo vertinimas (3)

  Įvadas. Personalo vertinimo samprata ir reikšmė. Pagrindiniai personalo vertinimo metodai. Charakteristikų metodai. Rangavimo metodai. Įvertinimo centrų metodas. Kiti personalo vertinimo metodai. Dažniausiai pasitaikančios personalo vertinimo klaidos. Empirinis tyrimas: personalo vertinimo situacijos analizė. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (1).
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-02-05
 • Statistika: bendruomenių informaciniai poreikiai

  Kaimo informacinių sistemų individualios užduoties ataskaita. Įvadas. Darbo tikslas – surinkti ir susisteminti duomenis apie Lietuvos bendruomenių informacinius poreikius. Anketos formos sudarymas. Tikslas – suformuluoti anketos klausimus ir parengti anketą su programa EPI INFO. Duomenų įvedimas ir jų koregavimas. Statistinė analizė. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas lentelėse. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas grafiškai. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas žemėlapiuose. Integruotos ataskaitos pateikimas. Išvados. Priedai (2).
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-04-29
 • Tradicinių ir netradicinių verslų plėtojimas kaimo vietovėse

  Įvadas. Tradicinių ir netradicinių verslų samprata, rūšys. Kaimo verslų samprata ir klasifikavimas. Tradiciniai kaimo verslai. Tradicinių ir netradicinių verslų plėtojimas Lietuvos kaime. Tradicinių verslų paplitimas ir kitimo tendencijos. Netradicinių verslų plėtojimas. Veiksniai lemiantys netradicinių verslų plėtojimą Lietuvos kaime. Veiksniai. Veiksnių nepanaudojimas. Netradicinių verslų plėtros projektai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-05
 • Turtas kaip civilinių teisių objektas

  Įvadas. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose. Įmonė - nuosavybės teisės objektas. Vertybiniai popieriai kaip specifinis civilinių teisių objektas. Ekonominė turto samprata. Išvados. Pavyzdys.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-08
 • Vadovavimas ir lyderiavimas (3)

  Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Lyderiavimas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo tipai. Lyderius skiriantys bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo skirtumai. Išvados. Išnašos.
  Personalo vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-05-28
 • Veiklos analizė ir informacinių poreikių specifikavimas: UAB "Smaližius"

  Namų darbo užduotis. Namų darbo paskirtis. Užduotis. Įvadas. Organizacinės sistemos veiklos analizė struktūriniu metodu. Išorinis sistemos aprašymas. Vidinis sistemos aprašymas. Organizacijos veiklos aprašas. Analizuojamos veiklos srities grafinis modelis. Kompiuterizuojama sistemos dalis. DSD. Organizacijos veiklos analizė objektiniu metodu. Biznio sąveikų modelis. Darbų eigos modeliai. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas. Loginių ryšių tarp sudarytų modelių aprašymas. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-03-08
 • Viešųjų institucijų administravimas

  Lietuvos Respublikos (LR) prezidentūra. Lietuvos Respublikos (LR) prezidentas. Reikalavimai pretendentams. Prezidento kanceliarija. Prezidento kanceliariją sudaro. Pats respublikos prezidentas sprendžia dėl. Prezidento funkcijos. Prezidentas skiria ir atleidžia. Prezidento valstybinis aprūpinimas. Išėjus iš valstybės tarnybos prezidentui. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės ir jos institucijų struktūra, darbo organizavimas. Susiklosčiusių teisės tradicijų įtaka vyriausybės formavimui. Vyriausybės modeliai. Vyriausybės formavimo priklausomybė nuo valdymo formos. Ministras "be portfelio". Vyriausybės veiklos principai. Principai, pagal kuriuos vertinami įstatymų leidėjų ir vykdomosios valdžios santykiai. Bendrosios vyriausybės funkcijos. Vyriausybės įgaliojimai. Vyriausybės atsistatydinimo atvejai. Vyriausybės programa . Ministro pirmininko funkcijos. Ministras. Ministro funkcijos. Vyriausybės kanceliarija. Vyriausybės kancleris. Vyriausybės darbo organizavimas. Vyriausybės įstaigos. Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos. Ministerijų struktūra, veiklos reglamentavimas ir darbo organizavimas. Pagrindinės ministerijų funkcijos. Ministro įgaliojimai. Viceministras. Ministerijos valstybės sekretorius. Ministerijos sekretoriai. Ministerijos kolegija. Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministerijai tiesiogiai pavaldūs. Kolegija. Viceministras. Nacionalinė mokėjimo agentūra. Apskričių veiklos reglamentavimas ir darbo organizavimas. Apskrities valdymo institucijų uždaviniai. Apskrities viršininkas. Apskrities viršininko administracija. Apskrities administracijos kompetencijos sritys. Žemėtvarkos ir žemės ūkio srityje. Apskrities viršininko įgaliojimai administravimo srityje. Tipinė apskrities viršininko administracijos struktūra. Apskrities viršininko politinio pasitikėjimo aplinkos sudėtis. Regiono plėtros taryba. Regiono plėtros tarybos funkcijos. Savivaldos institucijų veiklos reglamentavimas ir darbo organizavimas. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos įgyvendinimo savivaldos. Valstybės valdymo formos. Vietos savivaldos pagrindų įstatyme buvo nustatytos šios pagrindinės nuostatos. Pagal Lietuvos respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą. Savivaldybės taryba. Tarybos funkcijos. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnija. Tiesioginiai merų rinkimai - privalumai. Tiesioginiai merų rinkimai - trūkumai. Pagal sprendimu priėmimo laisvę savivaldybių funkcijos skirstomos. Pagal veiklos pobūdį savivaldybių funkcijos skirstomos. Savivaldybės kontrolės institucija. Pagrindinės vietos savivaldos sistemos. Statutinių įstaigų administravimas. Konsulinių įstaigų administravimas.
  Viešasis administravimas, špera(15 puslapių)
  2007-02-05