Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baudžiamoji teisė (19)

  Nusikaltimai žmogaus gyvybei. Nužudymas. Nužudymas labai susijaudinus. Naujagimio nužudymas. Neatsargus gyvybės atėmimas. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. Padėjimas nusižudyti. Fizinio skausmo sukeliamas ar nežymus sveikatos sutrikdymas. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei. Išžaginimas. Seksualinis prievartavimas. Privertimas lytiškai santykiauti. Privertimo lytiškai santykiauti santykis su išžaginimu ir seksualiniu prievartavimu ir jų atribojimas. Seksualinis priekabiavimas. Seksualinio priekabiavimo ir privertimo lytiškai santykiauti santykis ir atribojimas. Mažamečio asmens tvirkinimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai. Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis. Vengimas išlaikyti vaiką. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei. Vagystė. Saugykla ar saugoma teritorija. Plėšimas. Turto prievartavimas. Sukčiavimas. Turtinės žalos padarymas apgaule. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai. Kontrabanda. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos. Neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas turint tikslą realizuoti ar realizavimas. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Kitos įmonės prekių ar paslaugų ženklo naudojimas. Kreditinis sukčiavimas. Nusikaltimai, susiję su įmonės bankrotu: skolininko nesąžiningumas (BK 208 str.) ir nusikalstamas bankrotas (BK 209 str.). Skolininko nesąžiningumas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas. Apgaulingas apskaitos tvarkymas (222 str.) ir aplaidus apskaitos tvarkymas (223 str.). Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Kyšininkavimas. Tarpininko kyšininkavimas. Papirkimas. Piktnaudžiavimas. Tarnybos pareigų neatlikimas. Nusikaltimai visuomenės saugumui. Nusikalstamas susivienijimas. Teroro aktas. Žmogaus pagrobimas įkaitu. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas. Nusikaltimai, susiję su disponavimu narkotikais. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Nusikaltimai transporto eismo saugumui. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas. Nusikaltimai viešajai tvarkai. Viešosios tvarkos pažeidimas. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. Nusikaltimai valdymo tvarkai. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas. Savavaldžiavimas. Nusikaltimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų klastojimu. Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(74 puslapiai)
  2008-01-23
 • Baudžiamoji teisė (22)

  28-35 straipsnių komentaras. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Būtinoji gintis. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas. Profesinių pareigų vykdymas. Būtinasis reikalingumas. Teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas. Įsakymo vykdymas. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika. Mokslinis eksperimentas.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(27 puslapiai)
  2008-05-22
 • Biurokratijos vaidmuo modernioje valstybėje

  Biurokratijos atsiradimas modernioje valstybėje. Biurokratijos organizavimas modernioje visuomenėje. Demokratinė biurokratijos kontrolė. Idealus biurokratijos tipas ir jos bruožai modernioje visuomenėje. Biurokratija Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-18
 • Ekonomikos problema

  PowerPoint pristatymas. Ekonomikos problema. Ekonomikos sistema. Papročių (tradicijų) ekonomika. Gryna kapitalistinė ekonomika (rinkos ekonomika). Komandinė ekonomika. Mišrioji ekonomika. Ekonominė sistema. Ekonomika ir verslas. Ekonominės veiklos skirstymas. Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonių apibrėžimai. Įmonė, kaip organizacija, tenkina tris kriterijus. Įmonė yra ekonominė ir savarankiška organizacija.
  Ekonomika, pristatymas(19 )
  2009-12-01
 • Įmonė kaip verslo sistema

  Keliami uždaviniai. Įmonė, verslo įmonė. Įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo tikslai. Finansiniai tikslai. Įmonės partneriai ir aplinka. Aplinka. Specifinė (arba konkurencinė) aplinka. Bendroji aplinka. Pagal veiklos rizikingumo laipsnį. Įmonių įvairovė. Įmonių registravimas. Ūkinė bendrija. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (AB ir UAB). Žemės ūkio bendrove. Kooperatinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Europos bendrovė. Europos ekonominių interesų grupė. Viešoji įstaiga. Įmonių filialai ir atstovybės. Įmonės klasifikuojamos. Įmonių veiklos licencijavimas. Pagrindinės licencijuojamos ūkinės veiklos rūšys. Licencijų išdavimas. Bankroto procesas ir įmonės nemokumas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankroto procesas teismo tvarka. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Supaprastintas. Įmonės restruktūrizavimo procesas.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2009-12-22
 • Inovacijos: samprata ir stereotipai

  PowerPoint pristatymas. Inovacijos ? (5). Inovacijos - Konkurencingumas. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų klasifikacija – pagal turinį. Inovacijų klasifikacija – pagal įgyvendinimo lygį. Inovacijų klasifikacija – pagal įgyvendinimo mastą. Inovacijų klasifikacija – pagal naujumo lygį. Inovacijų klasifikacija – pagal organizacines ypatybes. Inovacijų klasifikacija – pagal pobūdį. Inovacijų klasifikacija – pagal poveikį.
  Vadyba, pristatymas(14 )
  2009-12-21
 • Kriminologija (3)

  Kriminologijos samprata. Kriminologinio tyrimo samprata. Kriminologinė statistika. Nusikalstamumas. Nusikaltėliai. Nusikalstamo elgesio mechanizmo samprata ir reikšmė. Nusikalstamo elgesio mechanizmo dalių sąveika. Nusikaltimų prevencija. Nusikaltimų prevencijos samprata. Reikalavimai prevencijai, jos įvertinimo kriterijai. Situacinė prevencija. Nepilnamečių nusikalstamumas. Recidyviniai nusikaltimai. Organizuotas nusikalstamumas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(12 puslapių)
  2009-12-31
 • Logikos pagrindai

  Daugiareikšmė logika. Daugiareikšmės logikos samprata. Trijų reikšmių logika. Modalinė logika. Modalumai. Loginiai ir fiziniai modalumai. Deontinė logika. Normų rūšys. Normos struktūra. Normų operatoriai. Vertinimų logika. Vertinimo struktūra. Gėrio rūšys. Išvados.
  Logika, referatas(15 puslapių)
  2008-11-18
 • Marketingo strateginis planavimas (2)

  Įvadas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Marketingo strategija. Marketingo planavimas. Marketingo strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(16 puslapių)
  2008-05-20
 • Organizacija (2)

  Organizacija. Organizacijos samprata, jos elementai. Organizacijos paskirtis ir strategija. Planavimas ir strategijų įgyvendinimas. Organizacijos tikslai. Organizacijos aplinkos. Organizacinės struktūros. Galia. Motyvacija. Kontrolė. Organizavimas. Organizacijos problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-11