Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo rinkos vaidmuo tolydžios ekonomikos sąlygomis

  Įvadas. Darbo rinkos vaidmuo plėtros ekonomikoje. Tarptautinis ekonominis konkurencingumas. Globalizacijos procesai darbo rinkoje. Tarptautinis darbo jėgos judėjimas. Pokyčių įtaka valdymui. Globalinio mokymo programos. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-30
 • Europos Sąjungos (ES) kontroliuojančios institucijos

  Įvadas. Europos bendrijų teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Išvados.
  Tarptautinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-12-21
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Šiaulių bankas"

  Įvadas. AB "Šiaulių bankas" charakteristika. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas. AB Šiaulių bankas kreditinės linijos.
  Bankininkystė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės kainodaros formavimas: AB "Utenos trikotažas"

  AB "Utenos trikotažas" charakteristika. Įmonės pristatymas. 2004 metų analizė. Įmonės vykdomos kainodaros politikos analizė. Ilgalaikiai tikslai. Tikslai 2005 metams. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Konkurencinio pranašumo analizė. Pardavimų tikslai 2005 metams. Įmonės kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų ryšys. Pardavimai pagal grupes. Paskirstymas ir rėmimas. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų numatymas. Kainodaros strategijos nustatymas. Kainodaros tikslo nustatymas. Kainodaros metodo parinkimas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų numatymas. Nuolaidų (ir/ar priemokų) parinkimas. Nuolaidų sistemos sukūrimas. Išvados.
  Kainodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-12-21
 • Įmonės marketingo tyrimų projektas: UAB "Medeina"

  Įvadas. Prekės aprašymas. Paklausa. Rinka. Vartotojai. Rėmimas. Pateikimo kanalai. Konkurentai. Pavojai ir galimybės. Įmonės funkcinė struktūra. Kainos ir pelnas. Gamybinė programa. Gamybos apimtis. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-28
 • Įmonės rinkos analizė: AB "Kalnapilis"

  Įvadas. AB "Kalnapilis" paskirtis ir veiklos kryptys. AB "Kalnapilis" valdymas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Jo teisės. Valdyba. Jos funkcijos ir pareigos. Administracija. AB "Kalnapilis" pagrindiniai techniniai - ekonominiai rodikliai. AB "Kalnapilio" kelias į sėkmę. Lietuvos alaus rinkos išsidėstymas 1995 – 2001 metais. Rinkodara. "Kalnapilyje" gaminamo alaus rūšys ir gamybos ypatumai. Rinkos tyrimo metodai. Rinkos egzistavimo sąlygos. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos analizės metodai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-28
 • Įmonės veiklos ir finansinė analizė: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"

  Įvadas. UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" charakteristika. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansiniai analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansų analizės būdai. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" SWOT analizė. Gyvybės draudimo ateities perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-30
 • Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas: UAB "Immensum"

  Įvadas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Trumpa įmonės charakteristika, įmonės tikslai, uždaviniai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. Galutinis įmonės tikslų ir uždavinių formulavimas 5 metų laikotarpiu. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę bei faktorinę analizę, nustatymas. Veiksnių tarpusavio ryšio analizė. Faktorinė analizė. Įmonės ir aplinkos vystymosi alternatyvos. Aplinkos veiksnių trendo projekcijos (alternatyvos) 5 metų laikotarpiu. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijų galimybių ir grėsmių nustatymas bei veiksmų galimybių panaudojimui ir grėsmių išvengimui numatymas. Įmonės veiklos vystymo(si) trikdžių eliminavimas. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, nustatymas bei jų eliminavimas: prevencinės ir reakcinės priemonės. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema; kalendorinis strateginių veiksmų planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-02-12
 • Krovinio ekspedicijos iš Lietuvos į Vokietiją paslaugų valdymo analizė: būklė, problemos, perspektyvos

  Įvadas. Bendros žinios apie UAB "Transekspedicija". UAB "Transekspedicija" įmonės paslaugos. Krovinio paruošimui vežimo paslaugos. Krovinio vežimo organizavimo ir betarpiško vežimo paslaugos. Muitinės procedūros ir pagrindiniai dokumentai. Maršrutų pasirinkimas ir krovinio pristatymo tinklinio grafiko ir sąmatų sudarymas. Pirmojo maršruto parinkimas ir išlaidų sąmatos sudarymas. Antrojo maršruto parinkimas ir išlaidų sąmatos sudarymas. Atgalinio maršruto išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Priedas (1).
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-05-21
 • Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Lietuvos X miesto į Danijos Y miestą parinkimas

  Modulio tarptautinė logistika kursinis darbas. Įvadas. Tarptautinio krovinio gabenimo procedūros. Veiklos licencijavimas. Krovinio tipo nustatymas. Transportavimo rūšies pasirinkimas. Transporto rūšies parinkimas. Muitinės procedūros ir dokumentacija. Maršrutų parinkimas. Pirmojo maršruto analizė. Antrojo maršruto analizė. Maršrutų palyginimas. Atgalinio maršruto sąmata. Išvados. Priedas (1).
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-21
 • Neigiami Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES) aspektai

  Įvadas. Neigiami aspektai Lietuvos įmonėms. SSGG analizė. Galimybės dirbti užsienyje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-11
 • Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) (2)

  Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Pagrindiniai darbo uždaviniai. Darbo metodika. Pasaulinė prekybos organizacija. Pagrindiniai PPO ir GATT skirtumai. Pagrindiniai pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) funkcijos ir kita veikla. Pasienio prekyba, muitų sąjungos ir laisvosios prekybos zonos. Lietuvos įstojimas į PPO. Derybos dėl Rusijos narystės PPO. Derybos dėl Ukrainos narystės PPO. Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos teisės ir parama eksportuotojams. Apsauga vietos gamintojams. Lietuvos verslo aplinkos derinimas prie PPO reikalavimų. Išvados. Summary.
  Makroekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-10-09
 • Prekės ženklo kūrimas

  Įvadas. Stipraus prekės ženklo kūrimas. Kas yra prekės ženklas (angl. brand). Prekės ženklo kūrimas. Prekės ženklo valdymas. Stipraus prekės ženklo nauda. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas. Įmonės esamos situacijos analizė. Įmonės "Vandens Gidas" prekės ženklo kūrimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2007-02-12
 • Statistinių duomenų apie įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė: UAB "Čilija"

  UAB "Čilija" pristatymas. Lietuvos statistikos departamento duomenų analizė. Statistinių duomenų apie UAB "Čilija" analizė. Dinamikos santykiniai dydžiai. Ekstrapoliacija. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-04-04
 • Valiutų kursų svyravimas bei jų įtaka šalies ekonomikai

  Įvadas. Valiutos kursus įtakojantys veiksniai ir jų rūšys. Lankstusis valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas, jo įtaka šalies ekonomikai. Perkamosios galios paritetas ir spekuliacijos įtaka plaukiojančiam valiutos kursui. Devalvacijos pasekmės trumpuoju, vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu. Valiutos kurso pasirinkimas. Valiutų kursai ir vyriausybės politika. Pinigų politika esant lanksčiam valiutos kursui. Vyriausybės iždo politikos efektyvumas esant lanksčiam valiutos kursui. Vyriausybės iždo politika esant fiksuotam valiutos kursui. Dolerio kurso poveikis JAV bei kitų šalių ekonomikai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-25
 • Verslo planas: medienos gaminiai UAB "Hesora"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Įmonės misija ir tikslai. Rinkos perspektyvų analizė. Aplinkos ir vartotojų analizė. Įmonės konkurentabilumo analizė. Konkurentų palyginimas. Marketingo tikslai ir strategija. Prekės ir kainų politika. Paskirstymo ir rėmimo politika. Gamybinis procesas. Vadyba ir organizavimas. Rizikos įvertinimas. Finansinė analizė. Finansinių įsipareigojimų grafikas. Sąnaudos. Finansinės veiklos sąnaudos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaitos. Balansas. Finansiniai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-01-23