Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dulkėtumo nustatymas

  Darbo tikslas. Svėrimo metodu nustatyti dulkių koncentraciją. Palyginti gautą koncentraciją su didžiausia leistina. Palyginti šią koncentraciją su mažiausia sprogia. Darbo eiga. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-03-10
 • Elektrono išlaisvinimo darbo iš metalo nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su termoelektroninės emisijos dėsningumais bei nustatyti elektronų išlaisvinimo iš metalų darbą. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-05
 • FIR filtro matematinio modelio sudarymas (4)

  Tikslas: Susipažinti su FIR filtrais, pademonstruoti, kaip skaitmeniniai filtrai gali būti panaudoti įvairaus dažnio signalų filtravimui. Darbo metu bus nustatomi FIR filtro koeficientai ir perdavimo charakteristikos, filtruojami signalai. Darbo eiga.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-03-14
 • Jungo modulio nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis, tamprumo moduliais ir jų matavimo būdais. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-10-04
 • Oro uosto duomenų bazė

  Laboratorinis darbas Nr.1. Oro uosto duomenų bazė. Darbo tikslas: sudaryti oro uosto duomenų bazės (DB) loginę schemą. Duomenų srautų diagramos: duomenų srautų žymėjimai. Aukščiausio lygmens duomenų srauto diagrama. Nulinio lygio duomenų srauto diagrama. Proceso "Skryddžiai" atributų tarpusavio priklausomybė ir sąrašas. Duomenų normalizavimas. Duomenų bazės (DB) Loginė schema. Duomenų bazės (DB) lentelė Ekipažas. Duomenų bazės (DB) lentelė Keleivis. Duomenų bazės (DB) lentelė Lėktuvas. Duomenų bazės (DB) lentelė Oro uosto valdyba. DB lentelė Reisas. DB lentelė Skrydis. PHP/HTML formos. DB lentelė Reisas. DB lentelė Ekipazas. Duomenų bazės (DB) lentelė Skrydis. Duomenų bazės (DB) lentelė Keleiviai. Duomenų bazės (DB) lentelė Oro uosto valdyba. Duomenų bazės (DB) lentelė Lėktuvas. Išvados-pastabos.
  Informatika, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2009-11-04
 • Rato inercijos momento nustatymas (2)

  Teorinė dalis. Darbo užduotis. Nustatymas svyravimo metodu. Nustatymas sukimo metodu. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-05
 • Signalų koreliacija ir jos savybių tyrimas (2)

  Variantas 4. Tikslas. Susipažinti su signalų koreliaciją, jos savybėmis , realizaciją ir panaudojimu. Užduotis. Darbo eiga. Sudaryta MATLAB programa dviejų sekų koreliacinei funkcijai rasti panaudojant formulę. Iš savo mobilaus numerio aštuonių paskutinių skaitmenų sudarytos dvi keturių skaitmenų sekos. Apskaičiuota šių sekų koreliacinė funkcija naudodami sudarytą programą ir MATLAB funkciją xcorr(). Sugeneruoti amplitudžių A1 ir A2, dažnių f1 ir f2, fazės postūmių θ1 ir θ2 sinusinių sumos ir amplitudžių A1 ir A3, dažnių f1 ir f3, fazės postūmių θ1 ir θ3 sinusinių sumos signalai. Diskretizuota dažniu FS, naudojant N atskaitų. Atvaizduoti signalai naudodami funkciją plot() taip, kad horizontalioje ašyje būtų vaizduojamas laikas. Naudojant funkciją xcorr() rasti šių signalų koreliacinė funkcija. Naudodami funkcijas fft() ir abs(), apskaičiuotas koreliacinės funkcijos spektras. Viename lange atvaizduota koreliacinė funkcija ir jos spektras. Vaizduojant koreliacinę funkciją, horizontalioje ašyje vaizduojama J, kurio rėžiai yra nuo -N+1 iki N-1. Vaizduojant spektrą, horizontalioje ašyje vaizduojami dažniai, kurių rėžiai nuo 0 iki fs/2. Sugeneruotas N atskaitų atsitiktinis signalas, naudojant funkciją randn(). Naudojant funkciją xcorr() rasta atsitiktinio signalo autokoreliacija. Viename lange atvaizduoti signalas ir jo autokoreliacija naudodami funkciją plot() taip, kad horizontalioje ašyje būtų atidedamas J, kurio rėžiai nuo 0 iki N-1. Rasta pirmojo sinusinių sumos signalo ir atsitiktinio signalo koreliacija. Viename lange atvaizduoti koreliacinė funkcija ir jos spektras. Vaizduojant koreliacinę funkciją, horizontalioje ašyje vaizduojama J, kurio rėžiai yra nuo -N+1 iki N-1. Vaizduojant spektrą, horizontalioje ašyje vaizduojami dažniai, kurių rėžiai nuo 0 iki fs/2. Sugeneruotas etaloninis N atskaitų signalas, kurio pradžioje yra f1 dažnio A1 amplitudės θ1 fazės postūmio sinusinio signalo K periodų, o vėliau – nuliai. Sumodeliuotas atsispindėjęs signalas prie atsitiktinio signalo pridedant N1 atskaitų užvėlintą etaloninį signalą. Atvaizduoti šie signalai naudojant funkciją plot() taip, kad horizontalioje ašyje būtų vaizduojamas laikas. Naudojant funkciją xcorr() apskaičiuota atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinė funkcija. Naudojant funkciją max() rastas koreliacinės funkcijos maksimumas ir jį atitinkantis j. Išvesta j ir palyginta su N1. Įvertintas ir išvestas vėlinimas sekundėmis. Atvaizduota koreliacinė funkcija naudojant funkciją plot() taip, kad horizontalioje ašyje būtų atvaizduojamas J, kurio rėžiai nuo 0 iki N-1. Koreliacinės funkcijos maksimumas pažymėtas apskritimu. Pagal formulę apskaičiuota atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinė funkcija, kai j yra nuo 0 iki N-1. Atvaizduota koreliacinė funkcija naudojant funkciją plot() taip, kad horizontalioje ašyje būtų atvaizduojamas J. Realizuotas greitas koreliacinės funkcijos skaičiavimas naudodami funkcijas fft(), ifft(), conj(). Apskaičiuota atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacija. Atvaizduota reali koreliacinės funkcijos dalis, naudodami funkciją plot() taip, kad horizontalioje ašyje būtų vaizduojamas J. Naudojant funkcijas TIC() ir TOC() įvertintos koreliacinės funkcijos skaičiavimo trukmės skaičiuojant pagal formulę ir naudojant greitą skaičiavimą.
  Informatika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-03-16
 • Varžų matavimas Vitstono metodu

  Darbo tikslas. Susipažinti su Vitstono tiltelio darbu ir eksperimentiškai patikrinti nuoseklaus ir lygiagretaus varžų jungimo dėsnius. Darbo užduotis.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-05