Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Agurkų, moliūgų ir cukinijų maistinė vertė, vartojamosios savybės, skirstymas pagal požymius ir kokybė

  Įvadas. Agurkų, moliūgų ir cukinijų maistinė vertė. Agurkų, moliūgų ir cukinijų vartojamosios savybės. Agurkų, moliūgų ir cukinijų skirstymas pagal požymius. Agurkų, moliūgų ir cukinijų kokybė. Išvados.
  Kulinarija, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Danija (13)

  Istorija. Geografinė padėtis. Gamta. Gyventojai. Ekonominė situacija. Pagrindiniai rodikliai. Ūkis. Valstybė ir švietimas. Santvarka. NATO. Švietimas ir mokslo įstaigos.
  Regioninė geografija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekonomika (88)

  Ekonomikos mokslo dalykas. Ekonomika kaip visuomenės aspektas (posisteminė). Ištekliai, jų ribotumas. Poreikiai ir jų tenkinimas. Ekonominės gėrybės ir laisvos (nekaštuojančios) gėrybės. Privačios ir visuomeninės gėrybės. Išorės efektai (externalities). Ekonomikos mokslų sistema. Ekonomiksas ir politinė ekonomija kaip dvi ekonominės teorijos atmainos. Makroekonomika ir mikroekonomika. Istorinės ūkio formos. Natūrinis ūkis ir rinkos ūkis. Komandinė ekonomika. Moderni ekonomika kaip ūkio formų derinys (mišri ekonomika). Gamybos galimybių kreivė. Mišrios ekonomikos bruožai. Rinkos mechanizmų formavimasis, specializacija, mainai. Tiesioginiai (natūriniai) mainai ir jų ribotumas. Pinigų atsiradimas bei raida. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Jų pusiausvyra. Trijų klausimų – ką, kaip ir kam – išsisprendimas rinkos ūkyje. "nematoma ranka". Rinkos mechanizmo ribotumas. Ar rinka amžina? Kiek valstybės turi būti? Neoliberalizmas prieš keinsizmą. Makroekonomikos sąvokos, teiginiai bei tikslai. Makroekonominis požiūris. Visuminė pasiūla ir visuminė paklausa. Bendras nacionalinis produktas (bnp) ir bendras vidinis produktas (BVP). Nominalus ir realus bendrasis nacionalinis produktas. Neformali (nelegali) ekonomika. Ekonominiai ciklai. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į ekonominę pusiausvyrą. Ekonominio ciklo fazės. Nedarbas ir jo tipai. Klasikinis požiūris į visuminę pasiūlą. Pajamos, santaupos ir vartojimas. Investavimas. Multiplikatorius. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos esmė. Proporciniai, progresyviniai, regresiniai mokesčiai. Biudžeto deficitas ir nacionalinė skola. Pinigai ir bankų sistema. Monetarinė politika. Pinigai ir jų funkcijos. Bankų atsiradimas ir jų vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir monetarinė politika. Pinigų pasiūlos reguliavimo mechanizmai. Monetarinė politika ir palūkanų norma. Klasikinės centrinio banko funkcijos ir valiutų valdybos modelis. Infliacija ir jos poveikis ekonomikai. Infliacijos samprata. Philipso teorija. Visuminė paklausa kaip makroekonominė problema. Paklausa pinigams. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Vartotojo elgsena. Naudingumo sąvoka. Bendrasis ir vidinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Pajamų ir substitucijos efektai kintant prekių kainoms. Tobula ir netobula konkurencija. Monopolija. Palūkanos, renta, pelnas. Palūkanos kaip skolinamojo kapitalo pajamos. Palūkanų norma ir jos dydį lemiantys veiksniai. Tarptautinis ekonominių procesų lygmuo. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos dilema – laisvoji prekyba ir protekcionizmas. Dempingas. Tarptautiniai kreditai. Mokėjimų balansas.
  Ekonomika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-10-27
 • Gamybos procesas ir su juo susiję veiksniai

  Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimas. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Srovinės gamybos organizavimas. Nepertraukiamos srovinės linijos. Pertraukiamos srovinės linijos. Srovinės gamybos efektyvumas ir trūkumai. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas (RŪ). Energetikos ūkio organizavimas (EŪ). Medžiagų ir transporto ūkio organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Techninės kontrolės organizavimas. Apskaita. Mokesčiai.
  Pramonė ir gamyba, konspektas(31 puslapis)
  2006-10-27
 • Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas: UAB "Valdonas"

  Įvadas. UAB "Valdonas" trumpa charakteristika. UAB "Valdonas" tikslai bei valdymo struktūra. UAB "Valdonas" technologija bei personalas. UAB "Valdonas" išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. UAB "Valdonas" išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksniai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-05
 • Marketingo makro aplinkos

  Įvadas. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2006-10-05
 • Marketingo programos kūrimas: UAB "Lietuvos Studentų ir jaunimo kelionių biuras"

  Įvadas. Marketingas? Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementai. Prekės kompleksas. Kainodaros procesas. Paskirstymo kanalai. Rėmimo kompleksas. Prekybos įmonės marketingo kompleksas. Šalies turizmo rinkos apžvalga. UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras" pristatymas. Šalies kelionių rinkos tendencijos. Rinką įtakojantys veiksniai. Verslo plėtros tendencijos. LSJKB marketingo kompleksas. Paslaugų plėtros galimybės. Kainodaros procesas. Paskirstymo kanalai. Rėmimo kompleksas. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2006-10-05
 • Prekybos politika

  Muitai ir muitų teorija. Faktiškas muitų dydis. Valstybės gaunamos pajamos įvedus muito tarifą. Metodai, leidžiantys nustatyti grynus nuostolius, įvedus muitą. Argumentai už ir prieš muitus. Argumentai ginantys jaunas ekonomikos šakas. Argumentai, ginantys jaunas valstybes, įvedus tarifą (muitą). Netarifiniai tarptautinės prekybos ribojimo būdai.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-05
 • Stogo dangos. Stogų dangų paskirtis ir skirstymas pagal žaliavas. Kokybės reikalavimai

  Stogo dangos. Jų paskirtis ir skirstymas pagal žaliavas. Kokybės reikalavimai. Įvadas. Stogo dangos pasirinkimo kriterijai. Stogo konstrukcijos gaminamos įvairių medžiagų. Varinis stogas. Betoninės čerpės. Keraminių čerpių stogų istorija ir privalumai. Metalinės stogo dangos. Stogo kokybė. Stogų akustinės savybės. Išvados.
  Statyba, referatas(12 puslapių)
  2006-10-04
 • Vartotojo elgsena (3)

  Vartotojų elgsenos turinys. Modeliai. Įvadas. Vartotojų elgsenos modeliai. H.W. Berkmano vartotojų elgsenos modelis. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojo elgsenai. Grupės ir jų įtaka vartotojui. Socialinės klasės grupės. Grupės samprata. Marketingo strategijos, paremtos grupės įtaka. Asmeninė įtaka ir grupės bendravimas. Marketingo strategijos ir vadovavimas nuomonei. Socialinių klasių apibūdinimas ir skirstymas. Šeima ir jos įtaka vartotojų elgsenai. Veiksniai, turintys įtakos šeimos (namų ūkio) pirkimams. Šeimos pirkimo vaidmenys. Šeimos gyvenimo ciklas. Šeimos pirkimo procesas. Kultūra ir mikrokultūros. Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenoje. Kultūros įtaka elgsenai. Subkultūros (mikrokultūros) ir jų įtaka vartotojų elgsenai. Subkultūros Lietuvoje. Tarpkultūrinė vartotojų elgsena. Demografiniai veiksniai. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojo asmenybės ir gyvenimo būdas. Asmenybės teorijos. Socialinė psichologinė teorija. Asmenybės bruožų teorijos. Asmenybės vaidmenys ir autokoncepcija. Vartotojo gyvenimo stilius. Vals segmentavimo sistema. Informacijos suvokimas ir pertvarkymas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Informacijos priėmimo ir pertvarkymo procesas. Dėmesys. Signalų suvokimas ir supratimas. Signalo (dirgiklio) priimtinumas. Išlaikymas. Atmintis. Informacijos suvokimo ir pertvarkymo procesų panaudojimas marketingo praktikoje. Vartotojo mokymasis. Mokymosi samprata ir mokymosi proceso komponentai. Klasikinis mokymasis. Instrumentinis (operandinis) mokymasis. Instrumentinio mokymosi pritaikymas marketinge. Klasikinio ir instrumentinio mokymosi palyginimas. Pažintinis (kognityvinis) mokymas. Vartotojo įpročiai ir ištikimybė produktui. Vartotojų motyvacija. Motyvacijos apibūdinimas. Poreikių teorijos. Murray socialinių poreikių teorija. Motyvų konfliktai. Konfliktų tipai. Motyvacinių konfliktų sprendimo strategijos. Motyvacijos tyrimas. Vartotojų požiūriai ir jų keitimas. Požiūrio apibūdinimas. Vartotojų požiūrių formavimas. Vartotojų požiūrių keitimo strategijos. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Vartotojo sprendimai ir jiems turintys įtakos veiksniai. Vartotojo sprendimo priėmimo etapai. Vartotojų sprendimų tipai ir kategorijos. Vartotojų sprendimo proceso sudedamosios dalys. Organizacijų pirkimo elgsena. Organizacijų pirkimo elgsenos specifika ir charakteristikos. Organizacijų pirkimo elgsenos modeliai. Sprendimo priėmimo procesas ir sprendimą priimanti komanda.
  Rinkodara, konspektas(61 puslapis)
  2006-10-19