Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendruomenės slaugytojos edukacinė veikla tuberkuliozės prevencijoje

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Darbo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Teorinė dalis. Tuberkuliozės profilaktika. Informacijos teikimo priemonės ir būdai. Atmintinė sergančiam tuberkulioze ir jo šeimos nariams. Tuberkuliozės perdavimas ir patogenezė. Reakcijos į tuberkulino odos mėginį. Tuberkuliozės infekcija. Tuberkuliozės diagnostika. Praktinė dalis. Imtis ir tiriamųjų atranka. Etiniai tyrimo aspektai. Tyrimo organizavimo tvarka. Išvados. Rekomendacijos. Sergamumas ir ligotumas aktyvia tuberkulioze. Sergamumas tuberkulioze Lietuvoje 1990 - 2002 metais (n/100 tūkst. gyv.). Skreplių mėginių paėmimo metodai. Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programa 2001 - 2005 metams. Tuberkuliozės situacija Alytaus apskrityje. Tuberkuliozės plitimo priežastys. Tuberkuliozės profilaktika. Tuberkuliozės diagnostika. Tuberkuliozės gydymas. Programos tikslai. Rezultatai. Priedai (2). Programos dokumentacija. Programos vykdytojai. Programos įgyvendinimas. Programos finansavimas. Programos finansavimo šaltiniai. Sutrumpinimų ir raktinių žodžių sąrašas. Slaugytojų anketinė apklausa.
  Slauga, referatas(50 puslapių)
  2006-10-27
 • Berniukų ir mergaičių žaidimai

  Berniukas ir mergaitė. Žaidimo sąvoka. Žaislai. Žaislų ir žaidimo erdvės pasirinkimas. Vaidmenų pasirinkimo žaidimai. Žaislai. Suaugusiojo vaidmuo ikimokyklinio amžiaus vaiko žaidime. Žaislo reikšmė. Sentencijos apie žaidimą. Berniukų ir mergaičių agresyvumas žaidimų aikštelėse. Priešmokyklinio ugdymo formos, būdai ir metodai. Bendravimas ir draugystė žaidimų aikštelėje. Laisvos nuo lytinių stereotipų asmenybės ugdymas. Kultūros įtaka lytinės savimonės formavimuisi.
  Pedagogika, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-04
 • Buitinių vartotojų energijos rūšies pakeitimo techninės ir ekonominės sąlygos

  Įvadas. Energetinės sistemos plėtros perspektyvos. Vietiniai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai bei jų panaudojimas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Tiriamojo rajono aprašymas. Metinis elektros energijos poreikis ir išlaidos. Patalpų šildymas elektros energija. Vandens šildymas elektros energija. Elektros tinklo rekonstrukcija. Gyvenamojo namo elektros instaliacija. 0,4 kV skirstomasis elektros tinklas. Pastotės Pg-410 linijos L-100 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-200 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-300 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-400 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-500 (L-200 201 atšakos) rekonstrukcija. 10/0,4 kV transformatorinė pastotė. 10 kV elektros tinklas. Elektros tinklo rekonstrukcijos ekonominis įvertinimas. Kitų energijos rūšių panaudojimo įvertinimas. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2006-10-04
 • Darbuotojų požiūrio į visuotinės kokybės vadybą tyrimas: UAB "Vaivorykštė"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Kokybės samprata. Kokybės gerinimas. Josepho M. Jurano požiūris. W.Edvardo Demingo požiūris. Įmonės veiklos visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu tyrimas. Teoriniai sprendimai. UAB "Vaivorykštė" trumpa veiklos apžvalga. Įmonės charakteristika. Produkcijos gamybos apimtys ir realizavimas. Pagrindinės UAB "Vaivorykštė" veiklos strategijos. UAB "Vaivorykštė" kokybės politika. UAB "Vaivorykštė" visuotinės Kokybės vadybos atžvilgiu tyrimas. Apklausa. Tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Požiūrio į darbo kokybę tyrimo anketa.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-27
 • Europos Sąjungos (ES) rinkų ypatumai

  Įvadas. Europos Sąjungos rinkų ypatumai. Europos Sąjungos bendrosios rinkos raida. Bendrosios rinkos kūrimo teisiniai pagrindai. Keturios bendrosios rinkos laisvės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-31
 • Įmonės analizė: naktinis klubas UAB "Alfa"

  Anotacija. Įvadas. "Alfa" įmonės charakteristika. Finansinės analizės svarba "Alfa" įmonės veikloje. Pagrindiniai informacijos šaltiniai "Alfa" įmonėje. "Alfa" įmonės finansiniai rodikliai ir juos formuojantys veiksniai. Finansinių koeficientų reikšmė "Alfa" įmonėje. Rodiklių pasirinkimas "Alfa" įmonėje. "Alfa" įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. "Alfa" įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos vertikali Ir horizontali analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Horizontalioji "Alfa" įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. "Alfa" įmonės finansinių koeficientų įvertinimas. "Alfa" įmonės veiklos pelningumo rodikliai. "Alfa" įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. "Alfa" įmonės mokumo koeficientų analizė. Išvados. Priedai (5).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2006-10-27
 • Įmonės darbuotojų analizė: V. Krasinsko IĮ "Geras batas"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybinių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-27
 • Įmonės finansinė-ūkinė veikla

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Finansinės analizės svarba įmonės veikloje. Pagrindiniai informacijos šaltiniai įmonėje. Įmonės finansiniai rodikliai ir juos formuojantys veiksniai. Finansinių koeficientų reikšmė įmonėje. Rodiklių pasirinkimas įmonėje. Įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Horizontalioji įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Įmonės finansinių koeficientų įvertinimas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės mokumo koeficientų analizė. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2006-10-04
 • Įmonės veiklos planavimas: prekyba suskystintomis dujomis

  Įvadas. X įmonės charakteristika. Įmonės valdymas ir veiklos planavimas 2004 - 2006 m. Personalo valdymas X įmonėje. Darbuotoją priėmimas į darbą X įmonėje. Karjeros planavimas, kvalifikacijos kėlimas ir mokymai. Personalo vertinimas įmonėje. Atlyginimas už darbą, motyvuojantis darbuotojus nuolatiniam veiklos gerinimui įmonėje. Pagrindinės įmonės problemos susijusios su personalo valdymu. Reklama X įmonėje. X įmonės konkurentai. X įmonės finansinis projektas. Įmonės turto nuosavybės rodiklių kitimai. Įmonės projekto jautrumo analizė. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės finansinės analizės įvertinimas. X įmonės pinigų srautų suderinamumas. Įmonės komercinės veiklos aplinkos svarba. Įmonės finansinės veiklos apibendrinimas. Išvados. Priedai (23).
  Vadyba, diplominis darbas(73 puslapiai)
  2006-10-30
 • Lietuvių kalbos ugdymo problemų sprendimas

  Įvadas. Lietuvių kalbos ugdymo turinys iki mokyklos reformos. Programos. Vadovėliai. Lietuvių kalbos ugdymo turinio kaita atgavus Lietuvai nepriklausomybę. Kas sąlygoja lietuvių kalbos ugdymo kaitą? Programos. Vadovėliai. Lietuvių kalbos ugdymo problemų sprendimas pedagoginiame žurnale "Žvirblių takas". Naujojo lietuvių kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo problemos. Integravimo problema. Literatūrinio ugdymo problemos. Kalbinio ugdymo problemos. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuvos Respublikos kultūros įstatymai

  Įvadas. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas (2004 m. liepos mėn. 15 d. Nr. IX-2395. Vilnius). Lietuvos kultūros centrų asociacijos įstatai. Sprendimas dėl Alytaus rajono kultūros centro. Biudžetinės įstaigos Alytaus rajono kultūros centro darbo tvarkos taisyklės. Mėgėjų meno kolektyvų grupavimo pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus nuostatai. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas. Alytaus rajono jaunimo duetų konkurso "Riešutai" nuostatai. Šauniausios Vilniaus savivaldos rinkimai "Valdykis" konkurso nuostatai. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo ir papildomojo ugdymo mokyklų mokinių pasakorių varžytuvės "Seku seku pasaką" adventinį vakarą nuostatai. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-10-04
 • Maitinimo organizavimas ir aptarnavimas (2)

  Pobūviai. Pobūvių rūšys. Pobūvio organizavimas. Užsakymo priėmimo tvarka. Stalų formos. Pasiruošimas pobūviui. Patiekalų patiekimo metodai. Individualus aptarnavimas. Aptarnauja vienas padavėjas. Aptarnavimas dviese. Grandininis aptarnavimas. Prancūziška aptarnavimo sistema (chef~de-rang). Amerikietiška aptarnavimo sistema. Rusiška aptarnavimo sistema. Užsakymų priėmimas Pobūviams ir jų organizavimas. Pasiruošimas pobūviui. Svečių susodinimas. Banketai daliniu aptarnavimu Ir jų charakteristika. Banketas, kurį pikiai Aptarnauja padavėjai. Serviravimas. Banketo aptarnavimas. Švediškas stalas. Pobūvis furšetas. Banketo furšeto aptarnavimas. Kokteilis furšetas arba baras – kokteilis. Organizuojant kokteilį gali būti keli variantai. Kokteilis furšetas. Kavos ir arbatos stalo ypatumai. Kavos receptūros. Arbatos receptūros. Naujųjų metų stalas. Naujųjų metų valgiaraštis. Kalėdų stalas. Kalėdų stalo valgiaraštis. Lietuviško stalo dengimo ypatumai. Lietuviško stalo valgiaraštis. Bridžo vakarėlis. Valgiaraštis keturiems asmenims. Vaikų vaišių stalas. Vaikų vaišių meniu. Gedulingų pietų stalas. Gedulingų pietų valgiaraštis. Medžiotojų stalas. Medžiotojų stalo valgiaraštis. Kūčių vakarienės stalo ypatumai. Vestuvinio stalo dengimo ypatumai. Sidabrinių ir auksinių vestuvių stalo dengimo ypatumai. Vestuvinio stalo valgiaraštis. Piknikai, jų ypatumai ir aptarnavimas. Oficialių delegacijų, vyriausybės narių, aukštų užsienio svečių bei visuomenės veikėjų Priėmimas ir aptarnavimas. Priėmimai. Priėmimų rūšys ir ypatumai. Meniu sudarymas. Konferencijų, simpoziumų, pasitarimų, Derybų dalyvių aptarnavimas.
  Kulinarija, konspektas(51 puslapis)
  2006-10-27
 • Moksleivių fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio aktyvumo reikšmė asmenybės ugdymui ir sveikatai. Fizinio aktyvumo raida. Fizinis aktyvumo ugdymas. Fizinis aktyvumas ir sveikata. Fizinio aktyvumo skatinimas mokykloje. Moksleivių veiklos motyvacija. Veiksniai skatinantys v alkų fizinį aktyvumą. Savigarbos modelis. Pirminis fizinės kompetencijos suvokimo lygis (pagal amžiaus tarpsnius). Fizinio aktyvumo džiaugsmas. Draugų įtaka fiziniam aktyvumui. Fizinio aktyvumo piramidė. Moksleivių fizinio aktyvumo didinimo strategijos. Veiksniai įtakojantys fizinį aktyvumą. Veiksnių klasifikavimas. Moksleivių fizinio aktyvumo žadinimas (remiantis įvairias autoriais). Metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedas (anketa).
  Sportas, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2006-10-31
 • Obuoliai

  Įvadas. Žaliavos charakteristika. Kokybės vertinimas. Veislių morfologinė charakteristika. Obuolių morfologiniai požymiai. Obelų morfologinė charakteristika. Obelų veislės. Bogatyr. Abrikosinis. Aportas. Alkmenė. Kursinio darbo pritaikymas. Obuolių puvimas. Receptai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-10-27
 • Pagyvenusių žmonių psichikos sutrikimai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Miego sutrikimai. Miego apnėja. Naktinis mioklonusas. Miegojimo gyvybinę veiklą įtakojantys veiksniai. Slauga. Slaugos veiksmai. Demencijos. Klinikiniai demencijos kriterijai. Pirminė degeneracinė Alzhaimerio demencija. Klinikiniai požymiai. Slauga. Veiksmai. Daugiažidininė (multiinfarktinė) demencija. Klinikiniai požymiai. Slauga. Delyrai. Klinikiniai požymiai. Slauga. Depresijos. Didžiausios depresijos kriterijai. Klinikiniai senatvės depresijos ypatumai. Slauga. Paciento mokymas. Manija. Pagrindiniai manijos klinikiniai požymiai. Diagnozė. Mes kalbame su vyresniojo amžiaus žmonėmis.
  Raidos psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-10-04
 • Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema UAB "Lintel"

  Summary. Įvadas. Besimokančios organizacijos samprata ir ypatumai. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Kvalifikacijos poreikio nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Personalo mokymo procesas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Kvalifikacijos kėlimo metodų grupės. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos ypatumai Lietuvoje. UAB "Lintel" personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos analizė. Įmonės charakteristika. Dokumentinė analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. UAB "Lintel" personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2006-10-31
 • Personalo skatinimas įmonėje

  Įvadas. Personalo motyvacijos esmė. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos sąvokos turininėse teorijose (poreikių). A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. C.Alderfer poreikių teorija. F.Herzberg teorija. Motyvacijos samprata procesinėse teorijose. Lūkesčių teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. Porter ir Lowler lūkesčių teorijos modelis. Motyvacijos teorijų ir modelių interpretacija. Darbo motyvacija ir darbuotojų motyvavimas. Vadybos raida ir motyvavimo metodai. Darbo motyvacijos tyrimai Lietuvoje. Personalo skatinimo "X" įmonėje tyrimas. "X" įmonės personalo vadybos funkcijos. Įmonės situacija rinkoje ir ją veikiantys veiksniai. Personalo skatinimo – motyvavimo "X" įmonės tyrimas. Išvados. Pasiūlymai. Anketa.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2006-10-27
 • Politinių partijų teisinis reguliavimas

  Įžanga. Politinių partijų institucionalizavimo istoriniai aspektai. Politinių partijų ypatumai ir funkcijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai. Politinių partijų veiklos teisinės garantijos. Politinių partijų steigimas ir veikla. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinių partijų registravimas. Politinių partijų reorganizavimas ir likvidavimas. Politinių partijų finansavimas. Išvados. Summary.
  Administracinė teisė, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-10-04
 • Pramonės gamybinio padalinio organizavimas

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Srovinės gamybos charakteristika. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Specialistai, vadovai, tarnautojai. Medžiagos. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trukmė. Darbo grafikų formavimas nutrūkstamo veikimo srovinėje linijoje, tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Baro (cecho) organizacinė valdymo struktūra. Gamybinės struktūros formavimas.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(27 puslapiai)
  2006-10-27
 • Prekybos skolos. Kontraktai

  Įvadas. Prekybos skolų atsiradimo būdai. Trumpalaikių skolų atsiradimo būdai. Trumpalaikės skolos. Finansavimas panaudojant vekselius. Faktoringas ir sąskaitų diskontavimas. Banko indėlis. Einamieji įsipareigojimai. Kreditiniai įsipareigojimai. Trumpalaikis turtas. Prekybinių kontraktų sudarymo metodai. Kontrakto samprata ir kontrakto subjektai. Pirkimo-pardavimo kontraktas. Pirkimo – pardavimo kontraktų rūšys ir ypatumai. Vienkartinio tiekimo kontraktai. Kontraktai komplektiniams įrengimams tiekti. Kontrakto turinys. Kontrakto įvadinė dalis. Kontrakto dalykas ir objektas. Prekybinių kontraktų vykdymo kontrolė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-04
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po