Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aritmetinių operacijų vykdymas

  Darbo tikslas: išnagrinėti aritmetinių veiksmų komandas, išmokti sudėti, atimti, dauginti ir dalinti daugiabaičius skaičius. Gauti rezultatai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-30
 • Artimiausio kaimyno grafo paieškos algoritmas

  Užduotis: Artimiausio kaimyno grafo paieškos algoritmas. Algoritmo tikslas. Matematinis sprendimas. Metrikos.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-03
 • Ciklinių ir sąlyginių programų sudarymas bei vykdymas

  Darbo tikslas: susipažinti su nukreipimų komandomis, išmokti jas taikyti ciklinėms bei sąlyginėms programoms sudaryti.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-30
 • Duomenų bazės projektas: Telefonų stoties duomenų bazė

  Duomenų bazės aprašymas. Dalykinės srities veiklos modelis. Aukščiausio lygio duomenų srautų diagrama. Nulinio lygmens duomenų srautų diagrama. Duomenų struktūrų diagrama. Duomenų bazė apie telefonų stotį. Pradinė duomenų bazės lentelės schema. DB loginė schema. Duomenų bazės sąryšių tarp lentelės schema. Duomenų bazės lentelės struktūrų (laukų, indeksų, sąryšių) aprašymas. Lentelė KLIENTAI. Lentelė PLANAI. Lentelė UŽSAKYMAS. Lentelė DARBUOTOJAI. Duomenų bazė sukurta su MySQL DBVS. Duomenų bazė sukurta MySQL DBVS IR PHP. Įvedimo formos. Formos "Darbuotojai" html kodas. Formos "Darbuotojai" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. Formos "Klientai" HTML kodas. Formos "Klientai" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. Formos "Planai" HTML kodas. Formos "Planai" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. Formos "Užsakymas" HTML kodas. Formos "Užsakymas" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. WEB puslapiuose pateikiamos užklausos. Užklausos "Darbuotojai" kodas. Užklausos "Klientai" kodas. Užklausos "Planai" kodas. Užklausos "Užsakymas" kodas. WEB puslapiuose pateikiama universali paieška. Paieška "Darbuotojai" kodas. Paieška "Klientai" kodas. Paieška "Planai" kodas. Paieška "Užsakymas" kodas. Įrašo redagavimas. Įrašų šalinimas. Sukurtos sistemos valdymo algoritmo schema.
  Programavimas, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2007-03-30
 • Duomenų įvedimas ir išvedimas, paprogramės ir dėklas

  Darbo tikslas: Susipažinti su duomenų įvedimu į išorinius įrenginius ir išvedimu iš jų , išmokti suformuoti paprogrames, kreiptis į jas ir dirbti su dėklu. Savarankiškas darbas. Programos kodas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-30
 • Informacinės technologijos (12)

  Programavimo stilius. Programavimo stiliaus paskirtis. Programavimo kultūra. Programavimo stilius – nauda. Kodo formatavimas. Geras programavimo stilius. Vardų sudarymas. Programavimo kultūros patarimai. Klasių ir metodų vardų, prasidedančių iš mažosios raidės, kiekis. Neteisingų intervalo rėžių kiekis for cikluose. Switch raktinių žodžių naudojimas. Use Case Model samprata. Panaudos atvejų diagrama. Panaudojimo atvejų identifikavimas. Notacija: panaudojimo atvejis. Notacija: sąsajos tipai. Klasių diagramos paskirtis. Klasių diagramos taikymas. Klasė. Atributas. Atributų specifikavimas. Metodai. Ryšiai. Asociacija. Priklausomybė. Navigacija. Agregacija. Kompozicija. Generalizacija. Testavimo procesas. Ryšių palyginimas. Testas.
  Programos, špera(7 puslapiai)
  2006-10-03
 • Informacinių technologijų socialinis kontekstas

  1. Informacinės visuomenės (IV) technologijų bruožai ir vystymosi tendencijos. IV apibrėžtys, struktūra ir pagrindiniai bruožai. Kompleksinė Y.Masuda‘os informacinės visuomenės samprata; IV kūrimo pradžia. IV sampratos (technologinė, ekonominė, profesinė, erdvinė, kultūrinė). IV kūrimo Europoje ir Lietuvoje aspektai. Lietuvos nacionalinės strategijos vystymo dokumentai. Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) veiklos pagrindinės kryptys pastaraisiais metais. Esminiai informacinės visuomenės technologijų bruožai. Informacinės visuomenės technologijų vystymosi kryptys. Informacinės visuomenės vystymosi tendencijos. Informacinės visuomenės gyvenimo būdo pokyčiai. Pozityvūs ir negatyvūs informacinių technologijų (IT) globalizacijos aspektai. Informacijos visuomenės gyvenimo būdo pokyčiai. Technologijos pokyčių pasekmės. "Tinklo" visuomenės pasiekiamumas. Etinės ir teisinės IT naudojimo problemos. Pagrindiniai IV kūrimo aspektai. Kompiuterinės etikos kodeksas, jo esmė, kompiuterinės etikos postulatai. Intelektuali nuosavybė ir autorių teisių įstatymas. Intelektuali nuosavybė. Autorių turtinės teisės. Autorių neturtinės teisės. Kompiuterių programos, duomenų bazės kaip autorių teisės objektas. Kompiuterio programos atgaminimas ir adaptavimas. Kompiuterio programos dekompiliavimas. Duomenų bazių naudojimas. Autorių teisių galiojimo terminas. Duomenų bazių gamintojų teisės. Duomenų bazės teisėtų naudotojų teisės ir pareigos. Duomenų bazių gamintojų teisių apribojimai. Duomenų bazių apsaugos galiojimo terminai. Teisinė atsakomybė. Autorių teisių gynimo būdai. Nuostolių ir materialinės žalos atlyginimas. Moralinės žalos atlyginimas. Programinės įrangos rūšys pagal jos platinimo ir įsigijimo taisykles. Vartotojo licencija. IT poveikis socioekonominei raidai. IT – informacinės visuomenės darbo rinkos transformacijos pagrindas. Kompiuterizacija ir darbo transformacija. IT vaidmuo keičiant profesinius reikalavimus. Socialinės informacinės visuomenės problemos. Žmogaus ir kompiuterio bendravimo principai. Kompiuteris ir sveikata. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Standartai ir kompiuterinės įrangos kokybė. Kompiuterinės įrangos sertifikavimas. Kompiuterizuotos darbo vietos higieninis vertinimas. Elektrosmogas kompiuterizuotoje darbo vietoje. Elektrosmogas kompiuterizuotoje darbo vietoje. Kompiuterizuotų darbo vietų organizavimas, įvertinant elektromagnetinę spinduliuotę. Elektromagnetinės spinduliuotės prevencija. Dirbančiųjų kompiuteriais sveikata ir jos pakenkimų profilaktika. Praktinės rekomendacijos. Stresai, psichologinės apkrovos bei jų prevencija. Darbo vietos ergonomika. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Kompiuterinis/technologinis raštingumas: sąvokos traktuotė ir tyrimų apžvalga. Kompiuterizacija ir kompiuterinis raštingumas Lietuvoje kaip ribotų išteklių visuomenėje. Lytiškumo specifika informacinių technologijų kontekste. Socioedukacinė aplinka - hipotetinis kompiuterinio raštingumo prediktorius. IT taikymas socialiniuose tyrimuose. Pagrindiniai anketų sudarymo principai. Reikalavimai klausimams. Pagrindinės aprašomosios statistikos sąvokos. Daugiamečiai statistiniai metodai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, špera(32 puslapiai)
  2006-10-03
 • Klaidas aptinkantys ir ištaisantys kodai. Apžvalga, veikimo principai, taikymas

  Klaidas aptinkantys ir taisantys kodai. Pavyzdys. Kanalų pavyzdžiai. Apibrėžimas. (Klaidas taisančiu) kodavimu. Pavyzdys. (Pakartojimo kodas). Apibrėžimas. Hemingo (R.W. Hamming) atstumu. Apibrėžimas. Minimalaus atstumo dekodavimo taisykle. Teorema. Kodas C. Pavyzdžiai. Pakartojimo n kartų kodas. Kontrolinio simbolio kodas. Knygų numeracijos sistema ISBN. Lietuvos piliečių asmens kodas. Hemingo kodas. Baigiamosios pastabos.
  Programos, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-04
 • Klaidas taisantys kodai

  Kanalų pavyzdžiai. Pakartojimo kodas. Apibrėžimas. Teorema. Pakartojimo n kartų kodas. Kontrolinio simbolio kodas. Knygų numeracijos sistema ISBN. Lietuvos piliečių asmens kodas. Hemingo kodas.
  Programos, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-03
 • Kompiuterių tinklai (13)

  Kompiuterių tinklų evoliucija. Tinklo samprata. Tinklo topologija. Tinklo valdymas ir jo komponentai. Lokaliųjų ir globaliųjų tinklų ypatumai. Duomenų perdavimas kabeliu. Etaloninis tinklo modelis OSI. Tinklo kabeliai ir jų sistemų struktūra. Duomenų perdavimas fiziniu lygmeniu. Informacijos perdavimas duomenų lygmeniu.
  Kompiuteriai, špera(5 puslapiai)
  2007-03-30
 • Kompiuterių tinklai (14)

  Komutavimo būdai. Tinklo plokštės, koncentratoriai, tiltai. Komutatoriai. Duomenų ir fizinio lygmenų protokolai ir standartai. Didelių tinklų jungimo principai, maršrutizatoriai. TCP/IP ir IP adresavimas. IP protokolas ir duomenų maršrutizavimas. Globalieji tinklai.
  Kompiuteriai, špera(7 puslapiai)
  2007-03-30
 • Kondensuotos medžiagos

  Įvadas. Kristalinė gardelė. Elementariųjų gardelių klasifikacija. Kristalų simetrija. Kristalų klasifikacija pagal cheminio ryšio tipą. Joniniai kristalai. Kovalentiniai kristalai. Molekuliniai kristalai. Vandeniliškieji ryšiai. Metališkieji kristalai. Skystieji kristalai. Dujiniai kristalai. Kristalų defektai. Taškiniai defektai. Priemaišiniai defektai. Dislokacija (Linijiniai defektai). Kristalų struktūrinės analizės metodai. Plokštumų nusakymas kristale. Plokštumų kryptys. Brego dėsnis. Difrakcija paremti eksperimentiniai kristalų struktūrines analizes metodai. Lavės (Lauje) metodas. Kristalo sukimo metodas. Miltelių metodas. Kietųjų kūnų šiluminės savybės. Šiluminis judėjimas kietuose kūnuose (Fenonai). Kietųjų kūnų savitoji šiluma. Šiluminis plėtimasis. Šiluminis laidumas. Kietųjų kūnų juostinė teorija. Šredingerio lygtis kristalui ir jos sprendimas. Stipriojo ryšio artitunumas.
  Cheminiai junginiai, špera(6 puslapiai)
  2006-10-04
 • Operacinės sistemos (6)

  1.Apibūdinkite operacinę sistemą. Kaip yra klasifikuojamos operacinės sistemos? Apibūdinkite procesą. Kokie įvykiai gali sukurti procesus? Kokios sąlygos apsprendžia procesų baigtį? Kokios gali būti procesų būsenos? Kaip apibūdintumėte giją arba grandį, kuo skiriasi nuo proceso? Kokie yra gijų privalumai? Kam yra reikalingas planuoklis? Kaip reikia išvengti procesų lenktynių sąlygų? Kokie yra planuoklio darbo algoritmai? Apibūdinkite resursų sąvoką. Kaip resursai yra skirstomi? Kas tai yra aklavietė? Pateikite aklavietės pavyzdį. Kokios priežastys apsprendžia aklavietės atsiradimą? Kaip formuojamas Ostricho algoritmas? Kokios egzistuoja strategijos, sprendžiant aklaviečių problemas. Kokius žinote aklaviečių aptikimo algoritmus? Kokie būdai naudojami išeiti iš aklavietės? Kokie būdai naudojami siekiant išvengti aklaviečių? Kokias žinote aklaviečių prevencijos sąlygas? Kaip yra skirstomos atminties valdymo sistemos? Apibūdinkite multiprogramavimą su fiksuotomis atminties dalimis. Kas yra svopingas? Apibūdinkite virtualią atmintį. Kas tai yra puslapių lentelės ir kam naudojamos? Kokie yra puslapių keitimo algoritmai? Apibūdinkite tvarkyklę. Apibūdinkite kontrolerį. Kaip yra skirstomi I/O įrenginiai? Kas tai yra disko cilindras, tekelis, sektorius? Kokia yra CD ir CD-ROM disko struktūra? Kokia yra įrašančio disko struktūra? Kokia yra DVD disko struktūra? Kokie formatai naudojami DVD diskuose? Kokie yra naudojami disko skaitymo galvutės svirties judėjimo algoritmai? Kokie yra kompiuterinio laikrodžio pagrindiniai elementai? Kokias pagrindines funkcijas atlieka kompiuterinis laikrodis? Kokiais būdais gali būti nustatomas dienos laikas? Kaip skirstomi terminalai? Kaip skirstomi failai? Kokie yra failo struktūriniai elementai? Kokie yra priėjimo prie failo būdai? Kas tai yra failo atributai ir kokie jie gali būti? Kokias operacijas galima atlikti su failu? Kaip skirstomos direktorijos? Kokias operacijas galima vykdyti su direktorijomis? Koks yra failų sistemos išdėstymas diskuose? Kas yra multimedia? Kokie du pagrindiniai reikalavimai turi būti išlaikyti perduodant video informaciją? Kokie kadrai naudojami MPEG-2 formate? Kam reikalingas kešavimas perduodant video informaciją? Kokios yra kompiuterinių įsilaužėlių kategorijos? Kuo skiriasi atviras tekstas nuo šifruoto teksto? Kokie gali būti šifravimo raktai? Kas tai yra elektroninis parašas? Kas tai yra vartotojo autentiškumas ir kam tas yra reikalinga? Kokias būdais gali būti patvirtintas vartotojo autentiškumas? Kokie yra virusų veikimo pobūdžiai? Kaip virusai plinta? Kam reikalingos ir kaip funkcionuoja antivirusinės programos? Kokios gali būti apsaugos priemonės? Kaip realizuojama failų sistemos ir resursų apsauga operacinėje sistemoje Windows NT? Kaip realizuojamas auditas operacinėje sistemoje Windows NT? Kaip realizuojamas resursų monitoringas operacinėje sistemoje Windows NT?
  Programos, špera(5 puslapiai)
  2006-10-04
 • Paprastų programų sudarymas ir vykdymas

  Darbo tikslas : susipažinti su atskiromis MP komandomis, adresavimo metodais ir paprastų programų sudarymo metodika. Darbo turinys. Laboratorinio darbo užduotys.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-30
 • Statistinis tyrimas: Internetinis bendravimas, pažintys

  PowerPoint pristatymas. Apklausos pristatymas. Tyrimo tikslai. Hipotezės. Apklausos anketos pavyzdys. Respondentų veiklos pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų nuomonė apie internetinį bendravimą, pažintis. Išvados.
  Statistika, pristatymas(20 )
  2006-10-04
 • Susipažinimas su kompiuterio sandara

  Susipažinti su: kompiuterio vidaus sandara bei konstrukcija; kompiuterio sandaros analizės programa "Aida32"; kompiuteryje naudojamomis išplėtimo magistralėmis, išsiaiškinti jų pagrindines savybes; PC suderinamų kompiuterių bazine įvedimo/išvedimo sistema (BIOS). Darbo užduotys: Pateikite programos AIDA32 pagalba surinktą informaciją apie jūsų kompiuterio konstrukciją, magistrales ir BIOS; Nubraižykite ištirto PC klasės kompiuterio struktūrinę schemą; Sudarykite tyrinėto kompiuterio BIOS‘o nustatymų lentelę su nustatymų paaiškinimais.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-30
 • Susipažinimas su kompiuterio sandara (2)

  Susipažinimas su kompiuterio sandara. Procesorius, pagrindinė atmintis, vaizdo sistema. Susipažinti su: įvairiais procesorių tipais, ištirti jų savybes, parametrus išmokti įvertinti jų našumą; vidinės atminties rūšimis, nustatyti pagrindinius parametrus, charakteristikas bei jų įtaką sistemos darbui; kompiuterio vaizdo sistema, jos sandara, pagrindinėmis charakteristikomis bei veikimo principu. Darbo užduotys: Pasinaudodamas, kompiuterio sandaros tyrimo programa Everest, nustatau pagrindinius procesoriaus parametrus.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-03-30
 • Tinklo parametrų nustatymas ir stebėjimas LitNET tinkle

  Darbo tikslas: susipažinti su LitNET kompiuterių tinklo tipologija, bei išmokti gauti statistiką apie informacijos srautus. Susipažinti su šios statistikos pateikimo galimybėmis, bei atlikti pradinę srautų analizę ir tendencijų prognozavimą. Darbo eiga. Pastabos ir komentarai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-30