Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Duomenų apdorojimas statistiniais metodais

  Statistiniai duomenų apdorojimai. Duomenų apdorojimas statistiniais metodais. Statistikos metodas. Statistinės analizės tikslas. Aprašomoji statistika. Anketos klausimo duomenų pristatymas. Dažniausiai pasitaikančios reikšmės (vertės) pristatymas. Vidurinės reikšmės (vertės) pristatymas. Koreliacinė ir regresinė analizė faktorinė analizė. Faktorinė subjektyvių kliūčių siekiant profesinės karjeros vertinimo analizė.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2008-05-13
 • Elastingumas ir paklausos prognozavimas

  Paklausos ir pasiūlos kategorijos ekonomikos teorijoje. Elastingumo teorija ekonomikoje. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Pasiūlos ir paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo teorijos praktinis taikymas.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-29
 • Matavimo teorija

  Netiesiškumo paklaida. Multiplikatyvinės paklaidos (gain error). Adityvinės paklaidos (offset error). Kvantavimo paklaida. Diskretizavimo paklaida. Pagal matuojamo dydžio kitimą laike paklaidos skirstomos į statines ir dinamines. Pagal pasireiškimo vietą matavimo procese: Metodo paklaidos. Instrumentinės (arba matavimo priemonių) paklaidos. Subjektyvios paklaidos. Pagal pasireiškimo būdą: Atsitiktinės paklaidos. Sistemingosios paklaidos. Fazinio kampo matavimas. Grandžių fazinių charakteristikų matavimas. Fazinių matavimų ypatumai. Fazinio kampo matavimo metodai. Fazometras su formuotuvais (elektroninis fazometras). Kompensacinis matavimo metodas. Fazinio kampo matavimas aukštuose dažniuose. Galios matavimas. Elektrinės galios matavimas. Galios matavimas pramoninių dažnių grandinėse. Galios matavimas aukštuosiuose dažniuose. Galios matavimas mikrobangiame ruože. Kalorimetras. Balometrai arba termistoriai. Keitikliai K/A ir A/K. Dažnio ir laiko intervalų matavimas. Skaitmeninis dažnio matavimas. Dažnio matavimas palyginimo metodu. Dažnių matavimas mikrobangiame ruože.
  Elektronika, špera(9 puslapiai)
  2006-10-02
 • Socialinė stratifikacija

  Socialinės stratifikacijos samprata. Socialinės klasės samprata. Stratos samprata. Socialinės grupės samprata. Statuso samprata. Rangavimo procesas. Funkcionalistinis stratifikacijos aiškinimas. Oponuojantys funkcionalistiniai požiūriui teiginiai. Pasak J. Vander Zandeno, žmonės skiria. Pagrindiniai socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Papildomi socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Stratifikacijos sistemos. Uždaros sistemos. Klasės. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Smulkesnė tipologizacija. Nustatant klasinę priklausomybę taikomi trys metodai. Klasė ir gyvenimo būdas.
  Sociologija, pristatymas(21 )
  2008-05-10
 • Visuomenės stratifikacija

  Santrauka. Įvadas. Darbo objektas: Visuomenės stratifikacijos loginės schemos. Visuomenės stratifikacijos teorijų analizė. Visuomenės struktūra (visuomenės struktūros istorinė apžvalga). Visuomenės stratifikacijos teorijos. Klasikinės stratifikacijos teorijos. Šiuolaikinė visuomenės stratifikacijos teorijos. Socialinis struktūrinimasis pokyčių metu. Socialinių sluoksnių mobilumo aspektai. Visuomenės stratifikacijos loginių schemų analizė. Socialinės nelygybės įtaka socialiniam statusui. Galia stratifikacijos požiūriu. Pajamos socialinėje stratifikacijoje. Stratifikacijos lygmenys pagal lytį. Stratifikacijos lygmenys pagal amžių. Tyrimas "Valstybės tarnautojų stratifikaciją sąlygojantys veiksniai: etinis aspektas". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos.
  Sociologija, diplominis darbas(60 puslapių)
  2008-05-10