Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės marketingo analizė: spaudos ir kalendorių leidykla UAB "Ūkininko patarėjas"

  UAB "Ūkininko patarėjas" užsiima periodinės spaudos (keturi laikraščiai, vienas žurnalas) knygų bei kalendorių leidyba. Summary. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės marketingo aplinkų analizė. Mikroaplinkos analizė. Personalo analizė. Kapitalo analizė. Makroaplinkos analizė. Teisinės aplinkos analizė. Gamtinės aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės rinkos tyrimas. Rinkos tyrimas ir segmentavimas. Rinkos tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimų ataskaita. Įmonės marketingo komplekso analizė. Produkto analizė. Kainų politikos analizė. Pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Įvaizdžio formavimo analizė. Įmonės marketingo valdymo analizė ir vertinimas. Marketingo veiklos organizavimo analizė. Marketingo plano analizė. Marketingo strategijos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-09-26
 • Įmonės strateginis planas: AB "Klaipėdos baldai" (2)

  AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Papildoma informacija. Informacinių šaltinių apžvalga. Įvadas. Metodologinė dalis. analizės etapas strateginio planavimo procese. AB " Klaipėdos baldai" OVS. bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" plėtros ir vystymo kryptys 2005 – 2008 m. Išorinės aplinkos poveikio įmonei įvertinimas. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. AB "Klaipėdos baldai" bendrosios vystymo strategijos numatymas. AB "Klaipėdos baldai" verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" funkcinių strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" vizija ir misija. Plėtros ir vystymo priemonių 2005 – 2008 apibendrinimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(31 puslapis)
  2006-09-25
 • Įmonių rūšys (3)

  Įvadas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-09
 • Įmonių teisės. Galimos įmonės teisinės formos

  Individuali įmonė. Ūkinės bendrijos. Viešoji įstaiga. Akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Įmonės. Įvadas. Išvada. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė.
  Komercinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-10-09
 • Lietuvos ekonomikos būklės analizė

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos būklės analizė: Bendrieji šalies ekonominiai rezultatai. Makroekonomikos apžvalga. Verslo ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Kainos ir darbo užmokestis. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-27
 • Logistikos reikšmė ir ateities perspektyvos

  Įvadas. Logistikos samprata ir reikšmė. Logistikos traktuočių apžvalga. Logistikos reikšmingumas verslui ir ekonomikai. Logistikos perspektyvos ateityje. Logistinio valdymo tendencijos. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. AB "Daisotra" logistinės veiklos perspektyvos ateityje. Įmonės, kaip transporto logistikos bendrovės, charakteristika. AB "Daisotra" logistinės veiklos perspektyvų tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2006-09-27
 • Smulkių parduotuvių logistika

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Prekybos logistikos samprata. Prekybos logistikos prekių judėjimo sistema, jos svarbiausi etapai. Parduotuvių logistikos ypatumai. Prekių paruošimo pardavimui pagrindinės operacijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, referatas(19 puslapių)
  2006-09-27
 • Valdymo metodų analizė: kelių tiesimas ir tiltų statyba AB "Alkesta"

  Santrauka. Įvadas. AB "Alkesta" informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis: valdymas, jo metodai ir jų esmė. Valdymas – įmonės procesų planavimo, organizavimo ir kontrolės pagrindas. Valdymo metodų samprata ir analizė: Valdymo metodų esmė. Gamybiniai – techniniai valdymo metodai. Organizaciniai – administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai – psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Praktinė ir tiriamoji dalis: valdymo metodų įmonėje AB "Alkesta" analizė – stebėjimas ir apklausa: Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo proceso ir tikslų analizė. Įmonės darbuotojų poreikių, motyvų ir siekių analizė. Respondentų asmeninių (demografinių) charakteristikų analizė. Respondentų poreikių, tikslų, vertinimo ir motyvacijos požiūrių analizė. Gamybinių-techninių metodų analizė. Organizacinių-administracinių valdymo metodų analizė. Ekonominių valdymo metodų analizė. Socialinių-psichologinių valdymo metodų analizė. Apibendrinanti valdymo metodų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-05-16