Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Abortion – big social problem

  Darbas anglų kalba. Abortai - didžiulė socialinė problema. Introduction. About abortion. Individual attitude to abortion. Family attitude. Pregnant teenagers and parents. What partner thinks about abortion. Community attitude to abortions. Conclusion. Dictionary.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-15
 • Aperiodinės grandines su grįžtamuoju ryšiu tyrimas

  Darbo tikslas: Ištirti aperiodinės grandies grįžtamojo ryšio įtaka jos parametrams ir stabilumui. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-11-21
 • Automatinio valdymo sistemos stabilumo tyrimas

  Darbo tikslas: Ištirti stiprinimo koeficiento įtaką sistemos stabilumui ir kritinio stiprinimo koeficiento priklausomybę nuo laiko pastoviųjų. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-21
 • Automobilių srauto fiksavimo sistema

  Įvadas. Užduotis techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Struktūrinės schemos sudarymas. Principinės schemos sudarymas, jos atskirų elementų parinkimas. Lpt portalas. Operaciniai stiprintuvai lm833 ir lm358. Loginės mikroschemos cd4069ubc ir 4011 11 ultragarso keitikliai. Signalo stiprinimo grandynas. Detektavimo grandynas. Signalo komparatorius. Signalo išsaugojimo grandynas. siųstuvo grandynas. Objekto funkcionavimo laiko diagramos. Algoritmas. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Elektronika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-05-14
 • AVS grandžių modeliavimas ir jų šuolinių charakteristikų tyrimas

  Darbo užduotis. Susipažinti su AVS (automatinio valdymo sistemos) grandžių modeliavimu; jų šuolinių charakteristikų matavimu bei skaičiavimu. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-11-21
 • AVS koregavimas

  Darbo tikslas: Ištirti kaip sistemos dinaminės savybės priklauso nuo nuosekliosios koregavimo grandies parametrų ir kaip koreguotos sistemos dinaminės savybės keičiasi kintant objekto parametrams. Darbo eiga. Bode diagramos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-11-21
 • AVS valdymo proceso tyrimas

  Darbo tikslas : ištirti kaip sistemos paklaida ramybės būsenoje ir pereinamojo proceso kokybe priklauso nuo stiprinimo koeficiento ir integruojančios grandies. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-21
 • Bankų apsaugos techninės priemonės

  Įvadas. Signalizacijos. Apsauginės signalizacijos ruožai. Bankų apsaugos techninės priemonės. Patalpos. Lifto durų valdymas. Kortelių skaitytuvas ir kameros. Administracijos korpusas. Bankų patalpos, kur aptarnaujami klientai. Vertybių apsauga. Seifų konstrukcijos ir patikimumas. "Ūkio banko" apsaugos sistemos. Vaizdo kameros. Kamerų panaudojimas patalpoje ir lauke. Kamerų apšvietimas ir jautrumas. Kameros maitinimo įtampa. Kamerų tvirtinimo būdai. Kamerų orientacija erdvėje. Lietuvos bankų saugyklos. Seniausia saugykla. Net sugriuvus bankui, saugykla išliktų sveika. Bankų saugyklos Lietuvoje dar nėra populiarios. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-09-18
 • Bankų technologinės įrangos

  Spaudos elementų geometrinių matmenų kontrolė. Teorinė dalis. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga. Atsiskaitymo forma. Spaudos elementų geometrinių matmenų kontrolė. Laboratorinio darbo eiga. Banknotų apsaugos elementų identifikavimas. Teorinė dalis. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga. Atsiskaitymo forma. Banknotų apsaugos elementų identifikavimas. Laboratorinio darbo eiga.
  Finansai, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-18
 • Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (2)

  Įvadas. BŽŪP atsiradimo istorija, priežastys ir raida. Bendros žemės ūkio rinkos sukūrimas. Kainų ir rinkos reguliavimas. Produktų supirkimo kainos. Finansinis solidarumas. Biudžeto kontrolė. Naujų Europos sąjungos narių įtaka BŽŪP. Europos Sąjungos BŽŪP įtaka Lietuvos ūkiui. BŽŪP ir Lietuvos žemės ūkis. Muitinės veikla įgyvendinant BŽŪP. SAPARD programa. PHARE paramos programa. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-11-26
 • Bioetika (2)

  Asmuo ir lytiškumas. Abortai. Dirbtinis apvaisinimas. Klonavimas. Donorystė. Rekonstrukcinė ir kosmetinė chirurgija. Lyties pakeitimas. Transseksualizmas. Hermafroditizmas. Eksperimentai su žmonėmis. Eksperimentai. Vaikų dalyvavimas eksperimentuose (bei neįgaliųjų). Vaikų dalyvavimas eksperimentuose (bei neįgaliųjų). Kontracepcija ir natūralus šeimos planavimas. Klausimai, susiję su žmogaus mirtimi. Eutanazija.
  Etika, konspektas(20 puslapių)
  2006-09-30
 • Centrinis bankas (CB) (7)

  Įvadas. Centrinis bankas (CB), jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinio banko nepriklausomybės problemos. Lietuvos centrinis bankas – Lietuvos bankas. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Lietuvos Banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinis Bankas (CB) įvairiose šalyse. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Centrinis Bankas (CB) – Federalinė rezervų sistema (FRS). Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Didžioje Britanijoje – Anglijos bankas. Vengrijos nacionalinis bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Pasiruošimas integracijai į Europos Sąjungą (ES). Bendradarbiavimas su Europos centriniu banku. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(15 puslapių)
  2006-09-18
 • Darbų sauga (11)

  Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Nelaimingi atsitikimai. Mechaniniai pavojai. Slėginiai indai ir suvirinimas. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Darbų sauga suvirinant. Darbų sauga lituojant. Apsauga nuo elektros. Žmogaus pažeidimas elektros srove. Žingsnio įtampa, prisilietimo įtampa. Izoliacijos taikymas, normavimas ir kontrolė. Įnulinimas. Jo veikimas ir taikymas. Apsaugos aparatų suveikimo sąlygos. Apsauginis įžeminimas. Apsauginis išjungimas. Apsaugos nuo elektros priemonės ir jų naudojimo tvarka. Signalinių spalvų, ženklų bei plakatų naudojimas. Rankinės elektros mašinos, įrankiai ir kilnojami šviestuvai. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Sprogiosios zonos. Vietų, kur gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, klasifikavimas. Įrangos, skirtos naudoti potencialiai degioje ir sprogioje aplinkoje, žymėjimas. Elektros įrangos parinkimo sprogiosiose zonose bendrieji reikalavimai. Elektros įranga degiųjų medžiagų sankaupos vietose. Valdymas ir automatika. Matavimo prietaisų, matavimo transformatorių, relinės apsaugos, automatikos, telematavimų įrenginių eksploatavimo darbai. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Elektromagnetinių laukų šaltiniai ir jų charakteristikos. Biologinis elektromagnetinis laukų veikimas. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys. Gaisrinė sauga. Pastatų ir statinių atsparumas ugniai. Gaisrų gesinimo būdai. Profesinė rizika. Profesinės rizikos vertinimas.
  Sauga, konspektas(91 puslapis)
  2007-05-14
 • Didžiosios pasaulio religijos (3)

  Judaizmas. Malda Judaizme. Apipjaustymas. Įstatymai, įsakymai. Holokaustas (Šoa). Karaizmas. Tarpreliginis dialogas ir jo formos. Islamas. Kodėl reikia studijuoti Islamą? Kaip reikia studijuoti Islamą? Šventės. Musulmonai Lietuvoje. Induizmas. Konfucionizmas. Daoizmas. Religinis taoizmas. Budizmas.
  Religija, konspektas(17 puslapių)
  2006-09-30
 • Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė: UAB "Senukų prekybos centras"

  Įžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Kaip aš tvarkyčiau savo įmonės dokumentus. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Išvados. Priedai (5).
  Raštvedyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-30
 • Dorovės sąvoka

  Įžanga. Dorovės esmė. Dorovės sąvoka. Dorovė – visuomeninės sąmonės forma. Doroviniai santykiai. Dorovės kilmė. Dorovės kilmė kaip mokslinė problema. Dorovės atsiradimo prielaidos. Dorovės susiformavimas. Dorovės raida. Pirmykštės visuomenės dorovė. Pagrindinė dorovės funkcija. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-09-13
 • Duomenų bazė: "Oazės"

  PowerPoint pristatymas. "Oazės". Darbo tikslas. Microsoft Access (MS Access). MS Access pagrindinės funkcijos. Lentelės. Reliaciniai ryšiai. Įvedimo formos. Užklausos.
  Programos, pristatymas(11 )
  2007-05-15
 • Duomenų bazė: knygynas "R&O"

  PowerPoint pristatymas "Knygyno "R&O" duomenų bazė". Knygynas "R&O". Informacija apie tiekėjus. Knygyno "R&O" prekės. Informacija klientams. Duomenų bazės dalykas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pastebėjimai. Rekomendacijos. Išvados.
  Programos, pristatymas(13 )
  2007-05-15
 • Duomenų bazė: UAB "Kamesta"

  PowerPoint pristatymas. Informacinių sistemų (IS) duomenų bazė. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo dalykas. Uždaviniai. Duomenų bazės paskirtis.
  Programos, pristatymas(8 )
  2007-05-15
 • Dvikanalė duomenų surinkimo sistema

  Įvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Sistemos elementų parinkimas ir principinės schemos sudarymas. Analoginis komutatorius. Išrinkimo saugojimo schema. Analoginis keitiklis. Intel 8255. ISA porto jungtis. Schemos veikimo laikinės diagramos. Algoritmas. Programa. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-12-13
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po