Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Amplitudinio moduliatoriaus tyrimas

  Darbo tikslas: Ištirti bazinio amplitudinio moduliatoriaus ir diodinio detektoriaus fizikinius procesus. Ištirti įėjimo signalo dydžio įtaką moduliatoriaus ir detektoriaus charakteristikas. Darbo užduotis. Matavimai ir skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-12
 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės

  Įvadas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Darbo sutarties nutraukimo priežastys. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Priežastys dėl kurių negali būti nutraukta darbo sutartis. Darbo kodekso darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės komentaras. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-09-13
 • Elektrinių principinių schemų analizė PSpice

  Darbo tikslas. Susipažinti su elektrinių principinių schemų sudarymo ir analizės principais PSpice. Duotam tranzistoriui paskaičiuoti voltamperines charakteristikas, parinkti darbo tašką, sudaryti stiprinimo laipsnį ir atlikti jo dažninių ir pereinamųjų charakteristikų analizę. Programų paketo palyginimas su kitais panašios paskirties paketais. Tranzistoriaus VACh tyrimo rezultatai su komentarais. Stiprintuvo schema ir tyrimo rezultatai, bei jų komentarai. Išvados. Atsakymai į kontrolinius klausimus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-09-12
 • Hipotezė

  Hipotezių kūrimas. Hipotetinio dedukcinio metodo schema. Hipotezės socialiniuose moksluose.
  Mokslinė metodologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-13
 • Įmonės kultūros ir konkurencingumo sąveikos tyrimas

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos konkurencingumo samprata. Tyrimo metodologija. Rezultatų analizė. Veiksnių įtaka konkurencingumui. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-19
 • Integrinių komponenčių konstrukcijų tyrimas ir susipažinimas su programiniu paketu Tanner Tools Pro

  Darbo tikslas: Susipažinti su naudojamomis integrinėse mikroschemose komponentėmis, jų konstrukcijomis. Susipažinti su programiniu paketu Tanner Tools Pro, įvertinti jo galimybes, privalumus ir trūkumus. Pavaizduojamos IS elementų topologijos. Aktyvūs elementai. npn tranzistoriaus skaičiavimas. npn tranzistoriaus skaičiavimas. pnp tranzistoriaus skaičiavimas. pnp tranzistoriaus skaičiavimas. Pasyvūs elementai. Epitaksinio rezistoriaus skaičiavimas. Jonais legiruoto rezistoriaus skaičiavimas. Sandūrinio kondensatoriaus skaičiavimas. MDP kondensatoriaus skaičiavimas. KMOP elementai. KMOP tranzistoriaus (p kanalinio) skaičiavimas. KMOP tranzistoriaus (n kanalinio) skaičiavimas. MDP kondensatoriaus skaičiavimas. Gamybos technologija. Susipažinimas su programiniu paketu Tanner Tools Pro. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-09-13
 • IS komponenčių konstrukcijų tyrimas ir susipažinimas su programiniu paketu Tanner Tools Pro

  Darbo tikslas. Susipažinti su naudojamomis integrinėse mikroschemose komponentėmis, jų konstrukcijomis; Susipažinti su programiniu paketu Tanner Tools Pro, įvertinti jo galimybes, privalumus ir trūkumus. Pavaizduojamos IS elementų topologijos: npn tranzistoriaus topologija; pnp tranzistoriaus topologija; Pinč rezistoriaus topologija; Difuzinio rezistoriaus, suformuoto bazės srityje, topologija; MDP kondensatoriaus topologija; MDM kondensatoriaus topologija; MOP tranzistoriaus su sudarytuoju n kanalu topologija; KMOP tranzistoriaus su poli silicio užtūra topologija; Schemos kristalo su sandūrine izoliacija gamyba. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-09-13
 • Juridiniai asmenys – komercinės teisės subjektai

  Įvadas. Pagrindiniai požymiai, skiriantys komercinės teisės subjektą nuo kitokio teisės subjekto. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų steigimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-13
 • Kišeniniai finansai

  Metų vidinis priskaičiavimas. Atsargų koeficientai. Investicijų pajamų ir investicijų santykis. Investicijų apyvartumas. Ieškinių žala pardavimams. Mokymosi kreivė.
  Finansai, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-12-29
 • LC autogeneratoriaus tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Ištirti fizikinius LC autogeneratoriaus procesus,esant minkštam ir kietam sužadinimo režimams. Darbo užduotis. Grįžtamojo ryšio koeficiento matavimo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-09-13
 • Mikroschemos topologijos sudarymas programinio paketo "Tanner Tools Pro" pagalba

  Darbo tikslas: Išmokti sudaryti topologiją paketo Tanner Tools Pro pagalba pagal pateiktą elektrinę- principinę schemą. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-12
 • Mikroschemos topologijos sudarymas programinio paketo "Tanner Tools Pro" pagalba (2)

  Darbo tikslas: Išmokti sudaryti topologiją paketo Tanner Tools Pro pagalba pagal pateiktą elektrinę - principinę schemą. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-13
 • Mikroschemų projektavimo paketas Tanner Tools Pro

  Įvadas. Programinio paketo struktūra. Programa S-edit. Programa T-Spice. Programa L-Edit. Programos darbo aplinkos ir galimybių apžvalga. Topologijos sudarymo principai. Topologijos tikrinimas. Išvados.
  Elektronika, referatas(20 puslapių)
  2006-09-13
 • MOP mikroschemų konstrukcijų analizė ir technologiniai procesai

  Darbo tikslas: Išanalizuoti MOP mikroschemų konstrukcijas topologiniame brėžinyje ir silicio kristale. Sudaryti MOP mikroschemų technologinį maršrutą. Pagrindiniai technologiniai procesai gaminant KMOP IS. Antro, trečio, ketvirto tranzistorių topologija. Atsakymai į klausimus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-13
 • Periodinių išmokų konversija

  PowerPoint pristatymas. Paprastosios konversijos. Paprasčiausios rentų pasikeitimo rūšys. Rentos parametrų keitimas. Rentų sujungimas.
  Finansai, pristatymas(6 )
  2006-12-29
 • Poligrafijos vystymosi kelias

  Poligrafijos vystymosi kelias. Knygų leidybos pradžia Lietuvoje. Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimas.
  Bibliotekininkystė, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-13
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas

  Darbo tikslas. Matavimai ir skaičiavimai. Amplitudinių stiprintuvo charakteristikų matavimas. Pagrindinių stiprintuvo parametrų, esant kriziniam ir pertemptam režimams, skaičiavimas. Skaičiavimo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-09-13
 • Skaitmeninis signalų apdorojimas (2)

  Duotas analoginis signalas: Užrašykite kompleksines eksponentes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates, kai t = 1. Koks yra signalo dažnis?Kiek laiko trunka vienas ciklas? Nubraižykite pirmus du signalo ciklus. Signalas diskretizuojamas 1000 atskaitų per sekundę diskretizavimo greičiu. Raskite diskretaus laiko signalo išraišką. Nustatykite ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Signalas cos(2π ∙ 300t) diskretizuojamas 1000 atskaitų / sekundę greičiu. Raskite atskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentai n = 0, 1, 2 ... 9. Nubraižykite šias 10 atskaitų. Ar gautas signalas periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? Pakartokite a) dalį signalui cos(2π ∙1300t). Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 600 Hz kosinusinę x(t) diskretizavimo greičiu 1000 atskaitų/sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(t) praeina pro atkūrimo filtrą. Nubraižykite po vieną signalų x(t) ir y(t) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą analoginį signalą diskretizavimo greičiu 1000 atskaitų/sekundę. Nustatykite ar vyks dažnių persidengimas šiais atvejais: Analoginis signalas yra 300 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 700 Hz dažnio kosinusinė; Analoginis signalas yra 1300 Hz dažnio kosinusinė. Kiekvienam šių atvejų nubraižykite analoginio ir diskretaus laiko signalų dažnius intervaluose nuo 0 iki 2000 Hz. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 20 000 Hz dažnių juostą. Signalo spektras stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 30 000 atskaitų/sekundę greičiu? Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 35 000 atskaitų/sekundę greičiu?
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-09-12
 • Strateginis valdymas (5)

  Pramonės šakos gyvavimo ciklo etapai bei šių pokyčių reikšmė firmos strategijai. Pramonės šakos organizavimo tipus bei jų reikšmę firmos organizavimui. Kaip gali būti sprendžiamos problemos, trukdančios realizuoti strateginius pokyčius. Kuo pasižymi konkurencija rinkose su pelno didėjimo iš paklausos pusės efektu ir kokias konkurencines strategijas galima pasirinkti. Kaip valdomi technologijos adaptavimo procesai Kokia naudą iš globalizacijos įgyja firmos? Kokius strateginius iššūkius (reakcija vietos rinkose, efektyvumas, mokymasis) sukuria globalizacija? Kaip globalizacijos sukurtus iššūkius padeda spręsti organizavimas? Korporacijos strategijos sistema bei kaip valdoma strateginė sklaida. Strateginės sklaidos priežastis. Strateginės sklaidos valdymo būdai: resursų paskirstymas ir organizacijos projektavimas. Verslo strategijos procesas. Korporacijos strategijos procesas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-09-13
 • Strateginis valdymas (6)

  Strategijos identifikavimas. Strateginis valdymas. Verslo strategijos vaidmuo. Verslo strategijos dinamika. Strateginis planavimas prieš strateginį mąstymą. Organizacija ir jos tikslai. Firmos ir vadovai. Verslo strategija. Verslo strategijos apibūdinimas. Tikslai. Veiklos apimtis. Konkurencinis pranašumas. Logika. Strategijos ir misijos, tikslų, vertybių bei vizijos ryšys. Misija, tikslai ir vertybės. Vizija. Strategijos formuluotė. Aiškios strategijos formuluotės nauda. Strategijos vystymas: Strategijos procesas. Strategijos identifikavimas ir strategijos logikos įvertinimas. Strategijos procesas ir strateginiai pokyčiai. Konkurencinis pranašumas. Vertė ir konkurencinis pranašumas. Du konkurencinio pranašumo įgijimo būdai: pozicija rinkoje ir gebėjimai. Pozicija. Pozicinio pranašumo pavyzdžiai. Gebėjimai. Konkurencinio pranašumo išlaikymas. Gebėjimai kaip išlaikytas konkurencinis pranašumas. Pozicija rinkoje kaip išlaikytas konkurencinis pranašumas. Pozicijos rinkoje ir gebėjimų ryšys. Resursų teorijos požiūris, pozicija rinkoje ir gebėjimai. Kaštų-kokybės apribojimai ir konkurencinis pranašumas. Produkto kokybė ir kaštai. Kaštų ir kokybės modelis. Organizacijos projektavimas. Organizacijos projektavimas ir konkurencinis pranašumas. Organizacinis projektavimas. Koordinavimo problema. Skatinimo problema. Architektūra: Struktūra. Horizontalūs ryšiai. Architektūra: Kompensavimas ir atlygis. Nusistovėjusi tvarka. Kultūra. ARC analizė. Organizacija ir konkurencinis pranašumas. Strategijos ir organizacijos suderinimas Konkurencinio pranašumo sukūrimas ir stiprinimas. Tyrėjai ir išnaudotojai. Tarpusavio priklausomybė ir tvirti ryšiai. Organizacinė laisvė. Vadovavimas pokyčiams. Tyrėjų ir išnaudotojų ARC. Tyrimo ir išnaudojimo derinimas. Organizacinių pokyčių kaštai. Išorinė situacija: Pramonės šakos analizė. Pramonės šakos ypatybių įtaka firmos rezultatams. Pramonės šakos analizė. Pramonės šakos analizės sistema. Vertės sukūrimas: potencialios pramonės šakos pajamos (PIE). PIE lemiantys veiksniai. Vertės įgijimas: PIE paskirstymas. Konkurencija. Įėjimas į rinką ir buvimo rinkoje pranašumas. Vertikali jėga: pirkėjų ar tiekėjų jėga. Pramonės šakos apibūdinimas. Konkurencija ir rinkos nišos. Konkurencijos struktūra. Rinkos niša ir produkto diferenciacija. Vartotojų teikiami prioritetai ir produkto diferenciacija. Horizontali ir vertikali produkto diferenciacija. Diferenciacija ir konkurencija. Produkto pozicionavimas. Konkurencija koncentruotose rinkose. Oligopolija: strateginės sąveikos elementai. Veiksmai. Laiko pasirinkimas. Rinkos dalyviai. Informacija. Kartojimas. Dominuojančios firmos. Įėjimas į rinką ir konkurencinis pranašumas. Įėjimas į rinką ir konkurencinis pranašumas. Šakoje esančių firmų pranašumų tipai. Masto ekonomija. Augantis investicijų pranašumas. Pranašumas dėl vartotojų lojalumo. Pranašumas dėl pakeitimo kaštų. Pranašumas dėl nepadengiamų investavimo kaštų. Firmos mastas. Įėjimo į rinką barjerų sukūrimas. Vertės sukūrimas vertės-kaštų grandinėje. Vertės sukūrimas ir vertės įgijimas. Vertės grandinė ir pirkėjų ar tiekėjų derybinė galia. Vertės įgijimas. Vertės įgijimas, kai pirkėjas ar tiekėjas neturi galios. Vertės įgijimas, kai egzistuoja vienas stiprus tiekėjas (ar pirkėjas). Vertės įgijimas, kai egzistuoja stiprūs tiekėjai ir pirkėjai. Galios sumažinimas kituose segmentuose. Vertės sukūrimas. Vertės sukūrimo galimybės: koordinavimo problema. Susitarimas sukurti vertę: iniciatyvos problema. Strateginis valdymas besikeičiančioje aplinkoje. Pokyčiai ir konkurencinis pranašumas. Pramonės šakos gyvavimo ciklas. Atsiradimas. Augimas. Branda ir kritimas. Pramonės šakos organizacijos evoliucija. Horizontali ir vertikali organizacija. Šakos struktūros organizacinė reikšmė. Strateginių pokyčių valdymas. Strategija rinkose, pasižyminčiose pelno didėjimu dėl paklausos. Pelno didėjimo iš paklausos pusės priežastys. Konkurencija rinkose, pasižyminčiose pelno didėjimu iš paklausos pusės. Konkurencinės strategijos siekiant sukurti pelno didėjimo iš paklausos pusės efektą. Komponentų sistemos. Technologijos adaptavimas. Adaptavimo procesų valdymas. Globalizacija ir strategija. Globalizacijos reikšmė ir strateginė globalizacijos nauda. Strateginiai iššūkiai : reakcija vietos rinkose, efektyvumas, mokymasis. Organizavimas. Korporacijos strategija. Korporacijos strategijos sistema. Strateginė sklaida ir konkurencinis pranašumas. Resursų paskirstymas ir organizacijos projektavimas. Strategijos procesas. Strategijos proceso principai. Verslo strategijos procesas. Strateginiai planai. Korporacijos strategijos procesai.
  Vadyba, konspektas(107 puslapiai)
  2006-09-13
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po