Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klimato kaitos poveikis

  PowerPoint pristatymas. Klimato kaitos poveikis aplinkos, ekonominiam ir socialiniam sektoriams. Įvadas. Kuršių marių – Baltijos jūros pakrantės. Ekosistemos. Miškai. Turizmas ir rekreacija. Ekstremalūs reiškiniai. Oro tarša. Užkrečiamos ligos. Ultravioletinė spinduliuotė. Kaip prisitaikyti prie klimato kaitos. Klimato kaitos poveikis įvairiems sektoriams.
  Ekologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-03-14
 • Klimato kitimas pasaulyje bei jo įtaka sveikatai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Klimato kitimą lemia. Vykstantys globaliniai ekologiniai pakitimai apima. Oro įtaka žmogaus sveikatai. Natūrali gamtinė oro sudėtis. Labiausiai orą teršiančios gamybos šakos. Teršalai gali patekti į žmogaus organizmą trimis būdais. Šiltnamio efektas. Anglies dioksido. Šiltnamio efekto sukeltos sveikatos problemos. Ozono sluoksnio nykimas. Stratosferos ozono sluoksnio nykimo efektas žmonių sveikatai. Miškų nykimas ir bioįvairovės mažėjimas. Išvados. darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-10-19
 • Klinikinis atvejis

  PowerPoint pristatymas. Dokumentiniai duomenys. Nusiskundimai. Anamnesis morbi. Anamnesis vitae. Status praesens. Preliminari diagnozė. Tyrimų planas. Tyrimų rezultatai. Gydymas. Teorija ( I tipo CD ). I tipo CD (7).
  Ligos ir traumos, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-03-30
 • Kliniškai svarbi vaistų sąveika

  PowerPoint pristatymas. Vaistų sąveika. Sinergizmas. Šalutinių reakcijų priklausomybė nuo paskirtų vaistų skaičiaus. Vaistų sąveikos mechanizmas. Farmaciniai nesuderinamumai. Farmakodinaminė sąveika. Sąveika receptorių lygyje. Vaistų, veikiančių tą pačią funkciją, sąveika. Pakitusi skysčių ir elektrolitų pusiausvyra. Farmakokinetinė sąveika. Sąveika absorbcijos metu. Sąveika pasiskirstymo metu. Sąveika vaistų metabolizmo metu. Svarbūs fermentų inhibitoriai. Kliniškai svarbi fermentų inhibicija. Farmakokinetinė sąveika. Sąveika vaisto išsiskyrimo metu. Išvados.
  Farmakologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-05-06
 • Klonavimas ir genetinė ateitis

  PowerPoint pristatymas. Biomedicina – kas gi tai? Ką reiškia klonavimas? Pirmieji klonavimo eksperimentai. Doli. Bandymai klonuoti žmogų. Klonavimo būdai. Kam reikalingas klonavimas? Bažnyčia. Už ar prieš? Klonavimo įstatymai.
  Genetika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-15
 • Klubo sąnarys

  PowerPoint pristatymas. Dubenkaulis. Klubakaulis. Sėdynkaulis. Gaktkaulis. Šlaunikaulis. Klubo sąnarys. Klubo sąnario judesiai.
  Anatomija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-06-16
 • Knygos istorija Danijoje

  PowerPoint pristatymas. Hanso Hertelio straipsnis "Knyga visuomenės informavimo priemonių rinkoje: kultūrinė demokratizacija, poliarizacija ir visuomenės informavimo priemonių simbiozė, 1945-98". Knygos istorijos Danijoje tarpsniai. Bibliografijos istorija Danijoje. Dokumentai apie knygos istoriją yra sudaryti įvairiomis formomis. Knygų padėtis Danijoje. Dabartinė knygų istorijos situacija Danijoje. Svarbiausios knygos apie spausdintas knygas. Knygų įrišimas. Klerikalinis knygų žanras. Knygų rinka, leidimas, knygų prekyba. Bibliotekų istorija.
  Visuotinė istorija, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-01-14
 • Knygos istorija: planas lyginamajai istorijai

  PowerPoint pristatymas. Pagal Roberto Darntono straipsnį. Įvadas. Autorinių teisių pažeidimas. Prekybos struktūra. Prekybos technika. Finansai. Literatūros nuosavybė. Autorių atlyginimai. Labdara. Cenzūra. Skaitytojai. Populiarioji literatūra. Skaitymo įpročiai. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (4).
  Visuotinė istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-01-15
 • Knygos raida Europoje XVI - XVII amžiuje (2)

  PowerPoint pristatymas. Reformacijos įtaka knygų leidybai. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Reformacijos įtaka. Cenzūra. Cenzūros tipai. Veiksniai, kliudantys cenzūros efektyvumui. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Žymiausios Europos leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantenai, Elzevyrai. Periodinė spauda. Informacija, kurią galima rasti periodinėje spaudoje. Spausdinta lietuviška knyga XVI - XVII amžiuje. Katalikų leidyba. Reformatų leidyba. Pagal veiklos pobūdį spaustuvės skirstomos. Knygų tematika. Knygų prekyba. Mažosios Lietuvos lietuvių knyga (iki 1807 metų). Leidinių tematika. Knygų prekyba. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) knygos vaidmens plėtotė XVIII amžiuje. Leidybos darbą reguliavo. Knygų leidybą stabdė. Lietuviška spauda susitelkė jėzuitų oficinoje. Priežastys. Pagrindiniai knygų pirkėjai. Chronologija.
  Visuotinė istorija, pristatymas(54 skaidrės)
  2008-03-26
 • Knygos raida Europoje XVI - XVII amžiuje (3)

  PowerPoint pristatymas. Reformacijos įtaka knygų leidyboje. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Pagrindinis cenzorius buvo bažnytinis, todėl Katalikų bažnyčia nutarė imtis griežtesnių cenzūros priemonių. Index librorum prohibitorum. Žymiausios Europos leidėjų dinastijos. Aldo išleistos knygos. Stefanų (Etjenų) leidykla. Plantenų leidykla. Elzevyrų leidykla. Knygos raida Rusijoje ir kitose slavų šalyse. Pirmieji Maskvos spaustuvininkai. Čekija. Lenkija. Vengrija. Bulgarija. Rumunija. periodinė spauda. Spaudos technikos tobulėjimas.
  Visuotinė istorija, pristatymas(44 skaidrės)
  2008-12-15
 • Knygos raida Europoje XVI -XVIII amžiuje

  PowerPoint pristatymas. Reformacijos įtaka knygų leidybai. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Žymiausios leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantenai, Elzevyrai. Knygos raida Rusijoje ir kitose slavų šalyse. Spaudos atsiradimas Rusijoje. Pirmieji Maskvos spaustuvininkai I. Fiodorovas ir P. Mtislavecas. Spaudos technikos tobulėjimas. Periodinė spauda. Knygų leidybos, gamybos ir platinimo savitumas Europoje XVI – XVIII amžiuje.
  Visuotinė istorija, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-12-15
 • Kodėl žmonės jungiasi i grupes?

  PowerPoint pristatymas. Kas tai yra grupė? Grupės svarba. Grupių tipai. Kodėl žmonės jungiasi į grupes? Kodėl žmonės jungiasi į grupes? (2). Kaip kuriasi grupės? Kodėl žmogus ima suvokti save kaip konkrečios grupės nariu? Bendrai.
  Socialinė psichologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2009-09-16
 • Kognityvinės raidos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Kognityvinė teorija. Paauglystė. Paauglystė baigiasi. Fizinė raida. Pažintinė raida. Artumo raida. Paauglių seksualumas ir nėštumas. 4 asmenybės vystymosi etapai. Pagrindiniai Eriksono teorijos teiginiai.
  Kognityvinė psichologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-11
 • Kognityviniai sutrikimai neurologijoje

  Neurologinis pažinimo funkcijų pagrindas. Pagrindiniai kognityvinių sutrikimų simptomai. Kognityvinių funkcijų įvertinimas. Kognityviniai sutrikimai specialių neurologinių ligų atvejais. PowerPoint pristatymas.
  Ligos ir traumos, pristatymas(80 skaidrių)
  2005-08-20
 • Kohortiniai tyrimai

  PowerPoint pristatymas. Statistinio tyrimo pritaikymas medicininių straipsnių rašyme. Apžvalga. Įžanga. Eksperimentinių tyrimų principai, taikomi stebimiesiems kohortiniams tyrimams. Kohortiniai tyrimai pagal laiką. Kurį pasirinkti: retrospektyvų ar prospektyvų? Paveiktų faktoriaus grupių pavyzdžiai. Nepaveiktos faktoriaus (kontrolinės) grupės parinkimas. Kohortinių tyrimų analizė. Kohortinių tyrimų stipriosios vietos. Kohortinių tyrimų silpnosios vietos.
  Medicina, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-03-22
 • Kokybės kaštai (3)

  PowerPoint pristatymas. Temos studijų tikslas. Kokybės kaštų klasifikacija. Valdymo kaštų klasifikacija. Prevencinių kaštų klasifikacija. Vartotojų įvertinimas. Produkto ar paslaugos dizainas. Tiekimų analizė. Gamyba. Žmogiškieji ištekliai. Informacinės sistemos. Kokybės administravimas. Įvertinimo kaštų klasifikacija. Tiekėjų vertinimo kaštai. Gamyba. Išoriniai įvertinimo kaštai. Testavimo ir tikrinimo duomenų peržiūra. Gamybos aptarnavimo funkcijų tikrinimas. Informacinė sistema. Nesėkmės kaštai. Vidinių nuostolių kaštai. Vartotojo reikalavimai. Produkto ar paslaugos dizaino nesėkmės kaštai. Įsigijimo nesėkmės kaštai. Dizainas. Gamyba - sugedusių įrengimų taisymo kaštai. Finansų valdymas. Visa organizacija. Informacinė sistema. Žmogiškieji ištekliai. Išoriniai nesėkmės kaštai. Klausimai kartojimui.
  Kokybės vadyba, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-12-12
 • Kokybės vadyba (22)

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Terminai. Kokybė. Kokybės vadyba. Kokybės valdymas. Kokybės užtikrinimas. Kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos (KV) sistemos dokumentavimas. Kokybės politika. Kokybės rodiklis. Kokybės kontrolė. Defektas. Paslauga. Tiekėjas. Klientas. Kokybės sistema. Tradicinė vadyba ir Visuotinė kokybės vadyba (VKV). Vadybos pagrindiniai principai. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) komponentai. 3 esminės nuostatos. Išvados. 5 pagrindiniai principai. Išvados. 10 vadybos priemonių. Išvados. E. Demingo nuostatos. Lietuvos kokybės sistema. Lietuvos kokybės sistema (4).
  Kokybės vadyba, pristatymas(34 skaidrės)
  2010-05-02
 • Kokybės vadyba pagal A.V. Feigenbaum

  PowerPoint pristatymas. Armand Vallin Feigenbaum (4). J. Juranas sąnaudos skirsto. A. Feigenbaumas pažymejo, kad visi padaliniai turi. A. Feigenbaumo kokybės vadybos bruožai. Pirmasis bruožas . Antrasis bruožas. Trečiasis bruožas. Ketvirtasis bruožas. Penktasis bruožas. Šeštasis bruožas. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) principų ir A. Feigenbaumo idėjų palyginimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-10-13
 • Kokybės valdymas

  PowerPoint pristatymas. Kokybės valdymas. Visuotinė kokybės sistema. Svarbūs trys fundamentalūs elementai. Taipogi reikia paminėti penkis pagrindinius principus užtikrinančius kokybės valdymo sistemos sukūrimą. Bei paminint 10 metodų, kaip šią vadybos sistemą realizuoti. Vadybos sistemos dokumentų struktūra. Techniniai reikalavimai.
  Kokybės vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-12-14
 • Kokybiniai tyrimai

  PowerPoint pristatymas. Kuo skiriasi kokybinis tyrimas nuo kiekybinio? Kuo skiriasi kokybinis tyrimas nuo kiekybinio? Kuo skiriasi kokybinis tyrimas nuo kiekybinio? Klausimų, kuriuos galėtume kelti kokybiniame tyrime, pavyzdžiai. Kokybinio tyrimo planavimas ir tyrimo problema. Kada atliekami kokybiniai tyrimai? Kokybinio tyrimo modeliai (designs). Atvejo tyrimas. Etnografija. Fenomenologinis tyrimas. Turinio analizė analizė. Grindžiamoji teorija. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai.
  Mokslinė metodologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2010-03-09
Puslapyje rodyti po