Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klasės auklėtojo vaidmenys ir funkcijos humanistinė ugdymo paradigma grindžiamoje mokykloje

  PowerPoint pristatymas. Klasės auklėtojas – mokinių auklėjimo organizatorius. Auklėtojo veiklos teorinis pagrindas. Bendroji ugdymo koncepcija. Ugdytinių amžiaus ypatumai. Klasės auklėtojas – pedagogų bendruomenės narys. Būdai, kurie padėtų dalykų mokytojams susieti pamokas ir nepamokinę mokinių veiklą. Svarbiausio klasės auklėtojo veiklos barai (klasės auklėtojo veiklos planavimas). Auklėtojo funkcijos. Bendradarbiavimas su auklėtinių tėvais ir visuomene. Veiklos planavimas. Pagrindiniai auklėjamieji tikslai.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-04-15
 • Klasės bendruomenė: samprata, santykiai, struktūra

  PowerPoint pristatymas. Klasės bendruomenės samprata. Bendruomenės ir jos vaidmens auklėjant asmenybę vaidmuo įvairiose mokslo srityse. Bendruomenės samprata. Kada klasę galime vadinti bendruomene? A. Šerkšno požiūris į klasės bendruomenę. Svarbiausi klasės bendruomenės bruožai. Mokinių savivaldos reikšmė. Sėkmingos bendruomenės reikšmė kiekvienam mokiniui. Santykiai klasės bendruomenėje. Tarpasmeniniai santykiai. Ugdytinių santykiai. A. Šerkšno požiūris į tarpasmeninius santykius. Klasės lyderis, savybės. Klasės bendruomenės struktūra.
  Pedagogika, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-02-28
 • Klasicizmas (4)

  PowerPoint pristatymas. Klasicizmas (18a. pabaiga – 19a. pradžia). Klasicizmas. Klasicizmo bruožai. Garsiausi autoriai. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791m.). Mocarto kūryba. Joseph Haydn (1732-1809m.). Haydno kūryba. Ludwig van Beethoven (1770-1827m.). Bethoveno kūryba. Klasikinės simfonijos dalys.
  Muzika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-02-22
 • Klasicizmas (6)

  PowerPoint pristatymas. Kas? Kaip? Kur? Kilmė. XVII amžiuje prancūzai savinosi iš antikinės literatūros kūrybai medžiagą ir formas. Klasicizmo žmogus. Klasicizmo pradininkai, rašytojai. Klasicizmo bruožai. Klasicizmo principai. Klasicizmo taisyklės. Klasicizmo veiksniai. Klasicizmo tragedija. Klasicizmo komedija. Klasicizmo dramaturgai. Klasicizmo poezija. Klasicizmo proza. Klasicizmas Lietuvoje.
  Visuotinė literatūra, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-03-30
 • Klasicizmas (7)

  PowerPoint pristatymas. Klasicizmo architektūra. Paežerių rūmai. Voložimo Bernardinų bažnyčia. Ankstyvasis klasicizmas. Vilniaus Universiteto astronomijos observatorijos priestatas. Brandus klasicizmas. Verkių dvaro sodyba. Righi sukurti rūmai. Dvarų rūmai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7).
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-03-05
 • Klasicizmas (9)

  PowerPoint pristatymas. Klasicizmo bruožai. Klasicizmo pasaulėžiūra. Klasicizmo literatūros bruožai. Klasicizmo žanrai. Žymiausi klasicizmo rašytojai. Klasicizmas teatre. Klasicizmas architektūroje. Žymiausi klasicizmo statiniai. Klasicizmas dailėje. Klasicizmas muzikoje. Žymiausi klasicizmo kompozitoriai.
  Istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-05-10
 • Klasicizmas Vakarų Europoje XVII - XIX amžiuje. Menas, architektūra ir mokslas

  PowerPoint pristatymas. Klasicizmas. Ankstyvasis klasicizmas. Architektūra. Prancūziškasis parkas. Dailė ir tapyba. Literatūra ir muzika. Neoklasicizmas. Architektūra. Menas. Skulptūra. Literatūra. Mokslas.
  Dailė, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-01-10
 • Klasicizmo epocha

  PowerPoint pristatymas. Galantiškasis stilius. Klasicizmas. Manheimo mokykla. J. Haidnas. Bethovenas. Sonatinės formos. K.V.Gliukas.
  Muzika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-08-18
 • Klasikinės organizacijos teorijos mokykla: H. Fayol vadybos principai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijų mokykla. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorija. Valdymo principai. Fayol nuopelnai. Įmonės valdymo sritys. Valdymas – bendrųjų valdymo funkcijų ciklas. Fayol principų vertinimas. Chester Bernard. Abejingumo zona. L. Gulick. Lyndall F. Urwick. E.F.L. Brech. L. Gulick, L.F. Urwick, E.F.L. Brech nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-04-21
 • Klasikinės organizacijų valdymo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Valdymo metodų poreikis. Klasikinių vadybos teorijų vystymo kryptys. Mokslinio valdymo mokykla. Mokslinio valdymo mokyklos atstovai. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijos. Klasikinių vadybos teorijų trūkumai. Klasikinių vadybos teorijų trūkumai. Objektyvi klasikinių vadybos teorijų kūrimo aplinka. Klasikinių vadybos teorijų privalumai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-16
 • Klasikinis kiaulių maras

  PowerPoint pristatymas. Sukėlėjas. Etiologija. Epidemiologija. Paplitimas. 2009 metų duomenys apie KKM židinius pasaulyje. Lietuvoj. Patogenezė. Diagnostika. Klinikiniai požymiai. Patologiniai morfologiniai pakitimai. Leukopenija ir trombocitopenija. Patologiniai morfologiniai pokyčiai. Klasikinio kiaulių maro diagnostika. Fluorescuojančių antikūnų tyrimas (FAT). Imunofermentinės analizės metodas (IFA). Polimerazės grandininė reakcija (PGR). Serologiniai tyrimai. Virusų neutralizacija (VN). Profilaktika, ligos likvidavimo priemonės. Darbas iliustruotas nuotraukomis (31 skaidrė).
  Veterinarija, pristatymas(49 skaidrės)
  2009-10-01
 • Klausymasis

  PowerPoint pristatymas. Kodėl nesiklausome? Gali būti ir sudėtingesnių vidinių priežasčių. Įdėmiai klausytis trukdo. Klausymosi stiliai. Koks yra geras klausymasis? Aktyvus klausimas svarbus. Aktyvaus klausymo tikslai. Aktyvaus klaustymosi žingsniai. Susikaupimas. Supratimas. Nereflektyvus ir reflektyvus klausymasis. Reflektyvaus klausymosi technikos. Kaip lavinti klausymosi įgūdžius (1). Kaip lavinti klausymosi įgūdžius (2). Kai aktyviai išklausome.
  Psichologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2012-01-11
 • Klausimų pateikimas

  PowerPoint pristatymas "Klausimų pateikimas – kad sužinoti kliento poreikius". Aktyvaus klausymosi įtaka bendravimui. Informacijos praradimo formulė. Klausimų tipai. Atviri klausimai. Atvirus klausimus verta užduoti. Uždari klausimai. Uždarus klausimus verta užduoti. Alternatyvūs klausimai. Alternatyvius klausimus verta užduoti. Nukreipiantys klausimai. Nukreipiamuosius klausimus verta užduoti. Klausimų pateikimas. Spin technika. Alternatyvi ataka arba "ežiuko" metodas. Klausimo pakartojimas.
  Organizacinė psichologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-10-16
 • Klausos sutrikimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Klausos sutrikimų apibūdinimas. Klausos sutrikimo priežąstys. Klausos sutrikimo požymiai. Vaikų, turinčių klausos negalę, integruoto mokymo galimybės. Pagalba sutrikusios klausos vaikui. Korekcinis darbas ugdant vaikų, turinčių klausos sutrikimą, kalbą. Išvados.
  Medicina, pristatymas(10 skaidrių)
  2012-02-21
 • Klaviatūra

  Power Point pristatymas. Klaviatūra. Kas yra klaviatūra? Atsiradimo istorija. Kaip klaviatūra veikia?
  Kompiuteriai, pristatymas(5 skaidrės)
  2005-05-21
 • Klavišų kombinacijos Windows 95/98, Microsoft Word, Excel programose

  PowerPoint pristatymas. Pelė. Klavišas "Win". Kiti klavišai ir jų kombinacijos. "Windows" programose veikia. Microsoft Word. Microsoft Excel.
  Programos, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-04-08
 • Kliento užduotis Mezon kampanijai

  PowerPoint pristatymas. Apie Mezon. Kur prekės ženklas yra dabar (I). Kur prekės ženklas yra dabar (II). Kur prekės ženklas yra dabar (III). Kur prekės ženklas nori būti? Ką darysime, kad ten patektume? (I). Ką darysime, kad ten patektume? (V). Su kuo kalbėsime, kad ten patektume?
  Bibliotekininkystė, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-06-02
 • Klientų analizė (3)

  PowerPoint pristatymas. Paklausos analizė. Klientų valdomos organizacijos ypatybės. Paklausa ir pasiūla. Klientų sudėties nustatymas. Pagalbinės priemonės klientų sudėčiai nustatyti. Vienkartinis rinkos tyrimas. Anketų apdorojimo būdai. Rinkos segmentacija. Segmentacijos objektai. Pagrindiniai vartojimo prekių rinkos segmentacijos požymiai. Rinkos segmentacijos tipai. Klientų profiliavimas. Rinkų tipai (strateginės alternatyvos).
  Rinkodara, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-03-21
 • Klientų strateginė analizė

  PowerPoint pristatymas. Klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Pagrindiniai tipiniai rinkos, kaip žmonių ir šeimų visumos, segmentacijos požymiai. Pagrindiniai tipiniai segmentacijos požymiai. Klientų profiliavimas. Galimos trys strateginės alternatyvos. Nediferencijuota rinka. Diferencijuota rinka. Koncentruota rinka. Bendravimo su klientais analizė. Reklama. Propoganda. Prekybos agentai. Klientų stimuliavimas. Kainodaros analizė. Kainodaros strateginiuose sprendimuose balansuojami du pagrindiniai veiksniai. Išlaidomis pagrįstos strategijos. Planinė kainodara.
  Vadyba, pristatymas(56 skaidrės)
  2009-09-15
 • Klimato kaito regioninis poveikis, prisitaikymas ir jautrumas

  PowerPoint pristatymas. Šiaurės Amerika. Miestai: Churchill, Pointe au Perre, New York, Galveston. Vandens ištekliai. Ekosistemos. Ateities prognozės. Krantai. Maisto ištekliai ir žemės ūkis. Sveikata. Pramonė. Lotynų Amerika. Vandens ištekliai. Ekosistemos. Maisto ištekliai ir žemės ūkis. Krantai. Sveikata.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-07-02
Puslapyje rodyti po