Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jurgis Savickis (2)

  PowerPoint pristatymas. Jurgis Savickis. Biografija. Kūrybos bruožai. Jurgio Savickio novelės. Bibliografija.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-11-06
 • Juridiniai asmenys komercinių teisinių santykių dalyviai

  PowerPoint pristatymas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Juridiniai asmenys, pagal veiklos pobūdį. Valstybė ir savivaldybės, kaip juridiniai asmenys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinio asmens įstatai. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinio asmens finansiniai metai. Juridinio asmens filialas. Juridinio asmens atstovybė. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens steigėjai.
  Komercinė teisė, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-04-26
 • Juridinių asmenų pabaiga

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų klasifikacija. Juridinių asmenų pabaiga. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų reorganizavimo ypatumai. Reorganizavimo etapai. Reorganizavimo būdai. Juridinių asmenų likvidavimas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai.
  Civilinė teisė, pristatymas(22 skaidrės)
  2012-06-10
 • Jūrinio draudimo ypatumai. Pasaulinės praktikos įvertinimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Jūrinio draudimo vystymasis. Jūrinio draudimo principai. Specifika. Apsaugos ir garantijų klubai (P&I). Garantijos ir sąlygos. Bendroji avarija. Atlyginimas už laivo išgelbėjimą. Jūrinio draudimo taikymas. Jūrinio draudimo skirstymas. Draudiminės apsaugos laipsnis. Turto draudimas. Atsakomybė draudimas. Laivų draudimas (H&M). Vandenynų, jūrų laivų draudimas. Pakrančių ar vidaus vandenų laivų draudimas. Draudimo nuostolių padengimo būdai. Draudžiamos rizikos. Privalomi atlyginti nuostoliai. Rizikų grupavimas. Sutarties galiojimas. Atsakomybės draudimas. Laivais pervežamų krovinių draudimas. INCOTERM 2000. Jūrinių krovinių draudimo išimtys. Papildomai draudžiamos krovinių rizikos. Jūrinio draudimo polisų rūšys. Jūrinio draudimo situacija pasaulyje. Jūrinio draudimo rinka. Dabartinės rizikos, kurios didina pretenzijų skaičių. Teigiamos tendencijos. Laivų draudimas Lietuvoje. Išvados.
  Draudimas, pristatymas(35 skaidrės)
  2009-01-19
 • Justinas Marcinkevičius (2)

  PowerPoint pristatymas. Premijos. Kūryba. Mokslai. Bibliografija. Raštai. Dramos. Esė knygos. Vaikams. Apysaka. Eilėraščių knygos.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-11-22
 • Justinas Marcinkevičius (3)

  PowerPoint pristatymas. Biografija. Pasiekimai. Šeima. Kūrybos bruožai. Kūrybos periodai. Dabartinės kūrybos etapai. Pagrindiniai Justino Marcinkevičiaus žanrai yra eilėraštis, poema, drama. Eilėraščių rinkiniai. Poezijos savitumas. Poemos. Poemų bruožai. Dramos. "Mažvydas". Dramos kalbėjimo būdas. Išorinis veiksmas. Vidinis vyksmas. "Mažvydo" teatrališkumas.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(34 skaidrės)
  2007-05-16
 • Justinas Marcinkevičius (4)

  PowerPoint pristatymas. Biografija. Apdovanojimai. "30-ųjų metų gimimo" karta. Į lietuvių literatūrą jie įnešė. Kūryba. Svarbiausios kūrybos temos. Pagrindiniai kūrybos žanrai. Draminė trilogija. Poetinė drama "Mažvydas". Kompozicija. Mažvydo paveikslas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3).
  Lietuvių literatūra, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-04-20
 • Justino Marcinkevičiaus biografija ir kūrybos fragmentai

  PowerPoint pristatymas. Poezija. Justino Marcinkevičiaus vaikystė. Išsilavinimas. Kūryba. Eilėraščių rinkiniai. Poemos. Draminė trilogija. Už kūrybą Justinas Marcinkevičius apdovanotas.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-04
 • Juvenile delinquency in Lithuania (2)

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje. Introduction. Statistics. Factors. Criminal responsibility of juveniles. Prevention. A project "Nebūk šešėlyje". Conclusion.
  Socialinis darbas, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-02-22
 • K. Donelaitis "Metai" (20)

  PowerPoint pristatymas. Gamtos reikšmė kūrinyje. Poemos kompozicija ir pavadinimo prasmė. Saulės simbolinė reikšmė. Žmogaus ir gamtos vaizdavimo paraleliškumas.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-03-23
 • K. Majus "Vinetu"

  PowerPoint pristatymas — knygos pristatymas. Apie autorių. Apie knyga. I tomas. II tomas. III tomas. Herojai ir siužetai. Apačiai. Manoma, kad jo prototipas realybėje buvo Geronimo. K. Majaus kūryba. Biografija.
  Visuotinė literatūra, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-03-24
 • K. Markso indėlis į organizacijų teorijas

  PowerPoint pristatymas. Karl Heinrich Marx. K. Markso filosofinės idėjos. Kapitalas. Socializmas. Industrinė organizacija ir individo raida. Susvetimėjimo didėjimas. Socialinė teorija kaip akstinas veikti. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-20
 • K. Markso žemės rentos teorija ir jos vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

  PowerPoint pristatymas. Karlas Marksas. Veikalai. Žemės rentos teorija. Diferencinė renta. Absoliutinė žemės renta. Išvados.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-21
 • K. Sen-Sansas "Žvėrių karnavalas"

  PowerPoint pristatymas. Kamilis Sen-Sansas. Kūrybos apžvalga. Žvėrių karnavalas.
  Muzika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-08-04
 • Ką aš žinau apie kalbą?

  PowerPoint pristatymas. Ką aš žinau apie kalbą? Kalbotyra - kas tai? Žymiausi kalbininkai, jų darbai. Pirmieji lietuvių kalbos žodynai jų svarba. Lietuvių kalbos mokslui nusipelnę kalbininkai. Augustas Šleicheris. Frydrichas Kuršaitis. Antanas Juška. Jonas Juška. Antanas Baranauskas. Kazimieras Jaunius. Jonas Jablonskis. Kazimieras Būga. Užsienio šalių kalbininkai, bei jų darbai. Mokslo įstaigos besirūpinančios lietuvių kalba bei jos tyrimu. Žurnalai, bei knygelės spausdinantys kalbinius dalykus.
  Kalbų studijos, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-03-22
 • Ką aš žinau apie kalbą? (2)

  PowerPoint pristatymas. Kalbotyra ir jos šakos. Žymiausi kalbiniai darbai. Pirmieji lietuvių kalbos žodynai. Lietuvių kalbos mokslui nusipelnę kalbininkai. Užsienio šalių kalbininkai. Kokios įstaigos rūpinasi lietuvių kalbos tyrimu? Išvados.
  Kalbų studijos, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-03-23
 • Ką ir kaip mes rašome

  PowerPoint pristatymas. Rašymas. Santrauka. Rašinys. Referatas. Referato rašymas. Korektūros ženklai.
  Lietuvių kalba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-06
 • Ką ir kaip rašome

  PowerPoint pristatymas. Rašymas. Santrauka. Svarbiausias santraukos bruožas. Rašinys. Referatas. Referato rašymas. Korektūros ženklai.
  Lietuvių kalba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-05-31
 • Kailiai ir avikailiai

  PowerPoint pristatymas. Natūralūs kailiai. Kailių žaliava skirstoma į tris grupes. Kailių klasifikavimas. Kailiai klasifikuojami pagal paskirtį. Kailių asortimentas. Kailiniai pusfabrikačiai ir jų kokybės vertinimas. Avikailio gaminių savybės. Kailių ir avikailių prekių pakavimas, ženklinimas, laikymas. Kailių vartojamosios savybės. Plaukų dangos savybės. Plaukų dangos savybės. Kailių odos (dermos) savybės.
  Mada ir drabužiai, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-03-17
 • Kaimo architektūra (2)

  PowerPoint pristatymas. Kaimo ir kaimo gyvenvietės samprata. Kaimo gyvenamųjų vietovių klasifikacija. Etnografinių kaimo gyvenviečių klasifikacija. Žemaitiškos vienkieminės sodybos. Užnemunės vienkieminės sodybos. Kompoziciniai principai ir priemonės etnoarchitektūroje. Lietuvių liaudies architektūrai įtakos turėjo ir šie specifiniai veiksniai. Lietuvių liaudies architektūroje pasireiškė pagrindiniai kompoziciniai principai. Tradicinis namas. Mokyklų architektūra. Sakralinių pastatų architektūra kaimo tipo gyvenvietėse.
  Sociologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-09-28
Puslapyje rodyti po