Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Judantys žemynai

  PowerPoint pristatymas. Alfredas Vėgneris. Žemynų dreifo teorijos įrodymas. Žemynų dreifo teorijos įrodymas. Litosferos plokštės. Litosferos plokščių judėjimas. Tolstančios plokštės. Užslenkančios plokštės.
  Gamtinė geografija, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-03-28
 • Judėjimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra judėjimas? Kas yra judėjimas vandenyje? Kaip vandenyje juda žmogus? Kaip vandenyje juda gyvūnai? Kas yra judėjimas ore? Žmogus ir oras. Skrydis lėktuvu. Šuolis parašiutu. Kaip ore juda paukščiai? Išvados.
  Fizika, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-27
 • Judėjimas astronomijoje

  PowerPoint pristatymas. Kreivaeigis judėjimas. Keplerio dėsniai. Planetų judėjimas. Kometų judėjimas. Meteoroidai. Meteoroidų judėjimas.
  Astronomija, pristatymas(11 skaidrių)
  2005-12-06
 • Judėjimas astronomijoje (2)

  PowerPoint pristatymai. Šviesos greitis. Kreivaeigis judėjimas saulės sistemoje. Planetų judėjimas. Keplerio dėsniai. Keplerio dėsniai. Regimasis Mėnulio judėjimas. Regimasis planetų judėjimas. Merkurijus. Venera. Žemė. Marsas. Jupiteris. Saturnas. Uranas. Neptūnas. Plutonas. Asteroidai. Kometos. Išvados. Dirbtiniai žemės palydovai. Pirmas kosminis greitis. Žmogus veržiasi link žvaigždžių. Žvaigždės toli! Bilietas į vieną pusę. Nemechaninė kelionė. Kam to reikia?
  Astronomija, pristatymas(25 skaidrės)
  2010-06-09
 • Judesio imitacija

  Judesio imitacija. Įvairūs judesiai. CRT papildymas.
  Programos, pristatymas(11 skaidrių)
  2005-12-09
 • Judita Vaičiūnaitė

  PowerPoint pristatymas. Biografija. Kūrybos bruožai. Kūryba. Rankraštis.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-04-27
 • Jugoslavija ir Balkanų karas

  PowerPoint pristatymas. Jugoslavija (1945 – 1992) ir Balkanų karas (1991-1994). Jugoslavijos vėliava bei herbas. Kosovas. Karo Balkanuose priežastys. Svarbiausi 20 amžiaus įvykiai Jugoslavijoje. 1949 m. lapkričio mėnesio informacinio Biuro rezoliucija. Klausimai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(30 skaidrių)
  2006-01-10
 • Jungtinė Karalystė

  PowerPoint pristatymas. Bendrosios žinios. Sostinė. Įdomybės. Religija. Literatūra. Muzika. Apranga. Gamta. Karalienė.
  Regioninė geografija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-03-22
 • Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) (4)

  PowerPoint pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) susikūrimas. Vidaus problemos ir jų sprendimai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vaidmuo pasaulinėje politikoje. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentai ir viceprezidentai.
  Regioninė geografija, pristatymas(28 skaidrės)
  2006-01-13
 • Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) (5)

  PowerPoint pristatymas. Jungtinės Amerikos Valstijos. 50 JAV valstijų. Jungtinės Valstijos yra skirstomos į 9 regionus. Geografija. Ekonomika. Demografija. Kultūra. Religija.
  Regioninė geografija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-16
 • Jungtinės Amerikos valstijos (JAV) (6)

  PowerPoint pristatymas. Šalies statistiniai duomenys. Šalies geografinė padėtis. Susisiekimas su šia šalimi, transportas. Šalies kūrimosi istorija. Šalies gamta. Gyventojai. Gyventojų ūkinė veikla.
  Regioninė geografija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-06-28
 • Jungtinės Amerikos valstijos (JAV) (7)

  PowerPoint pristatymas. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) laiko suvokimas. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) klasifikacija pagal R. Lewis. Neigiami bruožai. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) stereotipai. Derybos su JAV. JAV klausymosi įpročiai. Kalbos vartojimas. JAV organizacinė tvarka darbo bei vadovavimo ypatumai. JAV sutarties, gandų, tylos ir humoro supratimas. JAV hofstede klasifikacija. JAV neverbalinė komunikacija. JAV ir Lietuva.
  Kultūrologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-03-22
 • Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Rusija

  PowerPoint pristatymas. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Rusija. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) istorija. Rusijos istorija. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kultūra. Rusijos kultūra. Turizmas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Turizmas Rusijoje. Nekilnojamas turtas JAV. Nekilnojamas turtas Rusijoje.
  Visuotinė istorija, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-07-04
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) nepriklausomybės karas

  JAV nepriklausomybės karas 1775-1783 metai. PowerPoint pristatymas. Karo pretekstas. Karo priežastys. Karo eiga. Karo tikslai. Kova kolonijose. Patriotai. Lojalistai. Ginkluotos kovos pradžia. Nepriklausomybės paskelbimas. Trylika pirmųjų valstijų. Karo pasekmės. Asmenybės. Džordžas Vašingtonas. Biografija. Svarbiausios gyvenimo ir veiklos datos. Tomas Džefersonas.
  Visuotinė istorija, pristatymas(33 skaidrės)
  2009-06-12
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) švietimo sistema

  PowerPoint pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) švietimo sistema susideda tarsi iš 50 sistemų. Tačiau nerašytų susitarimų vis dėlto yra, būtent. Švietimo administravimas. Kiekviena valstija turi švietimo tarybą. Valstijų įstatymai švietimo srityse paprastai apibrėžia. Vietiniai mokyklų administravimo padaliniai tiesiogiai vadovauja mokykloms. Pagrindinės jų funkcijos. Švietimo struktūra. Pradinis lavinimas. Vidurinis lavinimas. Profesinis rengimas. Aukštasis mokslas. Ugdymo tikslas. Nors išsilavinimo standartai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) nustatomi decentralizuotai, tačiau visų valstijų švietimo tarybos paiso. Specialusis lavinimas. Švietimo reforma. Reformos planą sudarė šešios dalys. Socialinio darbuotojo vaidmuo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) mokyklos problemų kontekste. Mokinių teisės ir elgesio kontrolė. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokyklose egzistuoja keli netinkami mokinių drausminimo būdai. Mokyklos socialinio darbuotojo vaidmuo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-12-07
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO)

  PowerPoint pristatymas. Kaip atsirado Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) pavadinimas? Kas yra Jungtinių Tautų Organizacija (JTO)? Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) chartija. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) istorija. JTO narių skaičius. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai. Kas yra Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) narės? Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) principai. Organizacijos struktūra. Generalinė asamblėja. Saugumo taryba. Ekonominė ir socialinė Taryba. Globos taryba. Tarptautinis Teismas. Sekretoriatas. Generalinis sekretorius. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) vadovai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Generalinis sekretorius Kofi Annan. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) biudžetas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) veiklos problemos. Tarpvyriausybinės Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) agentūros. UNESCO. Pasaulio sveikatos organizacija. Tarptautinė atominės energijos agentūra. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinis valiutos fondas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) pabėgėlių komisaro biuras. Tarptautinė taika ir saugumas. Galimybės taikai užtikrinti. Visuotinis nusiginklavimas. Žmogaus teisės. Humanitarinė pagalba. Ekonominė pagalba. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) ir Lietuva. JTO organizacijos ir agentūros Lietuvoje. Iliustracijos.
  Politologija, pristatymas(54 skaidrės)
  2005-05-10
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (4)

  PowerPoint pristatymas. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Prevencinė diplomatija. Peacemaking. Prevencinė diplomatija/peacemaking. Peacebuilding. Peacekeeping. Principai, pagal kuriuos veikia Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) veiklos problemos.
  Politologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-05-03
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (6)

  PowerPoint pristatymas. Kaip atsirado šis vardas? Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai. Jungtinių Tautų (JT) dukterinės organizacijos. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Chartija. Generalinė Asamblėja. Saugumo Taryba. Ekonominė ir socialinė taryba. Tarptautinis Teismas. Generalinis sekretorius. Jungtinių Tautų Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Pasaulinė sveikatos organizacija. Taikos palaikymas.
  Politologija, pristatymas(67 skaidrės)
  2007-02-05
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (7)

  PowerPoint pristatymas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) istorija. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) dabar. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tūkstantmečio planai. Kas yra Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) ir ką ji daro. Jungtinių Tautų Organizacijos Chartija. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) organai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) vėliava. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Struktūra.
  Politologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-06-22
 • Juodasis auksas

  PowerPoint pristatymas. Kas yra nafta? barelis. Kas yra OPEC? AB "Mažeikių nafta". AB "Mažeikių nafta" produkcija. Naftos ir degalų kainos. Sutartis tarp "Jukos" ir Lietuvos Respublikos vyriausybės. Daugiausiai naftos išgaunančios valstybės. Iranas. Naftos atsargos ir gavyba pasaulio regionuose. 2010 m. Pasaulio naftos atsargos. Svarbiausios naftos gavybos priežastys.
  Chemija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-12-21
Puslapyje rodyti po