Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės steigimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo reglamentavimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigėjai (iš LR akcinių bendrovių įstatymo). Uždarosios akcinės bendrovės steigimo etapai (2). Registruojant UAB Juridinių asmenų registre, reikalinga pateikti šiuos dokumentus (2). UAB steigimo kaina. UAB steigimo terminas. Individualios įmonės steigimo reglamentavimas. Individualios įmonės steigimas (iš LR individualių įmonių įstatymo). Individualios įmonės steigimas paprastesnis nei uždarosios akcinės bendrovės steigimas tuo, kad. IĮ steigimo kaina. IĮ steigimo terminas. Juridinių asmenų registras.
  Ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-12-18
 • Įmonės steigimo dokumentacija

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Juridinio asmens steigimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-04-08
 • Įmonės tikslai. Vyraujančio tikslo apibūdinimas

  PowerPoint pristatymas. Įmonės tikslai. Kas lemia įmonės tikslus? Svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai yra tokie. Įmonės tikslai skirstomi į socialinius ir ekonominius. Ekonominiai įmonės tikslai. Kapitalo rentabilumas. Tikslų formavimas. Tikslų formavimo etapai. Tikslų formavimo etapai. Vyraujančio firmos tikslo apibūdinimas. Pelno susidarymo šaltiniai. Pelno susidarymo šaltiniai (3). Abstrakčiausia ekonomine prasme firmos pelnas (Pel) yra bendrųjų pajamų (TR) ir bendrųjų kaštų (TC) skirtumas. Pelno susidarymo aiškinimo teorijos. Pelno susidarymo aiškinimo teorijos (3).
  Vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2010-11-30
 • Įmonės tikslų sistema

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Kas yra įmonės tikslai? Tikslų įgyvendinimo laiko požiūriu išskiriamos trys tikslų grupės. Strategijos pasirinkimas priklauso nuo. Socialiniai įmonės tikslai. Labai svarbų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant socialinius tikslus turi. Ekonominiai įmonės tikslai. Formuojant tikslų sistemą, reikia laikytis šių principų. Tikslų formavimo etapai.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-10-02
 • Įmonės veiklos sandara

  PowerPoint pristatymas. Prekių pirkimo (aprūpinimo) samprata, sudėtinės dalys. Prekių atsargų sudarymas ir valdymas. Prekių ir paslaugų realizavimas. Prekių paruošimas parduoti ir pasiruošimas teikti paslaugas. Prekių ir paslaugų pasiūla bei darbas su pirkėjais (klientais).
  Vadyba, pristatymas(53 skaidrės)
  2006-05-18
 • Įmonės vidinė ir išorinė komunikacija: UAB "Knituva". Krizė įmonėje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Apie UAB "Knituva". UAB "Knituva" vidinė komunikacija. Darbuotojų skatinimo būdai. UAB "Knituva" išorinė komunikacija. UAB "Knituva" kritinė situacija. Krizių vadyba. Išvados.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-01-17
 • Įmonės žinių bazė

  PowerPoint pristatymas. Žinių apibrėžimas. Organizacijos žinių bazės struktūra. Organizacijos žinių bazė. Organizacinis mokymas. Pagrindiniai žinių bazės komponentai. Lygių susiejimas. Duomenų ar žinių kontinuumas. Žinių bazė: asmenys ir grupės. Tendencijos intelekto darbo sferoje. Kolektyviniai įgūdžiai, žinios. Laiko veiksnys. Intelektualusis kapitalas.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-02-25
 • Įmonių bankrotas

  PowerPoint pristatymas. Įmonių bankrotas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Bankroto teisės šaltiniai. Bankroto proceso tikslai. Restruktūrizavimo proceso tikslai. Pagrindinės įmonių bankroto įstatymo sąvokos. Bankroto procedūros etapai. Subjektai, galintys paduoti pareiškimą dėl bankroto. Supaprastintas bankroto procesas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Administravimo išlaidos. Restruktūrizavimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(22 skaidrės)
  2005-11-08
 • Įmonių bankrotas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės bankrotas. Bankroto teisės šaltiniai. Bankroto proceso tikslai. Subjektai, galintys paduoti pareiškimą dėl bankroto. Teismo pareigos, iškėlus bankroto bylą. Supaprastintas bankroto procesas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Administravimo išlaidos. Restruktūrizavimo proceso tikslai. Restruktūrizavimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(28 skaidrės)
  2005-11-14
 • Įmonių finansai (2)

  PowerPoint pristatymas. Karjera finansuose. Finansų rinkos ir institucijos. Portfelinės investicijos. Korporacijų finansų valdymas. Finansų valdytojai atsako. Finansų valdymo funkcijos. Tradiciškai finansų valdymui priskiriama. Schema. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymo tikslai. Privačių kompanijų organizavimo formos. Individualios įmonės. Partnerinės bendrijos (partnership) . Kooperatinė bendrovė. AB ir UAB arba korporacijos (corporation). Kitos įstaigos ir įmones. Ne pelno organizacijos įmonės. Finansų tarnyba įmonėse.
  Finansai, pristatymas(26 skaidrės)
  2010-06-08
 • Įmonių finansai (3)

  PowerPoint pristatymas. Finansai. Finansai (2). Finansų lygiai. Finansų sistema. Įmonių finansai. Įmonių finansų vieta Lietuvos finansų sistemoje. Pagal ekonominį turinį įmonių finansinių santykių visuma detalizuojama. Įmonių finansai. Finansų valdymo tikslas. Finansų valdymas padeda užtikrinti įmonės finansinį stabilumą. Finansų valdymas. Finansų valdymo funkcijos. Finansų vadovo vieta. Finansų vadovo vieta mažoje įmonės valdymo organizacinėje struktūroje. Finansų valdymo sprendimai. Taip pat finansų valdymo sprendimus galima skirstyti pagal jų reikšmę. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymo sprendimai (2). Finansų valdymui priskiriama. Įmonių organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinę ūkinę bendriją. Akcinė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Valstybės įmonė. Europos bendrovė. Europos bendrovė gali būti kuriama keturiais būdais. Interesų grupių konfliktai. Tikslas maksimizuoti akcininkų naudą (turtą), kurį lemia įmonės akcijų kaina rinkoje. Finansinė terpė. Finansų rinkos. Finansų ir kredito rinka. Finansų ir kredito rinka (6). Finansinės institucijos. Finansinės institucijos (4). Fondų birža. Pinigų vertė. Pinigų vertė: 1 išmokos būsima. Pinigų vertė: 1 išmokos būsima (4). Pinigų vertė: paprasto anuiteto būsima. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto būsima. Pinigų vertė: 1 išmokos esama. Pinigų vertė: paprasto anuiteto esama. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto esama. Pinigų vertė: nevienodų mokėjimų esama. Palūkanų normos. Palūkanų normos (7). Veiksniai, įtakojantys palūkanų normą.
  Finansai, pristatymas(78 skaidrės)
  2010-06-08
 • Įmonių finansai (5)

  PowerPoint prisistatymai. Finansai. Finansų lygiai. Finansų sistema. Įmonių finansai. Įmonių finansų vieta Lietuvos finansų sistemoje. Pagal ekonominį turinį įmonių finansinių santykių visuma detalizuojama. Įmonių finansai. Įmonių finansai. Finansų valdymas padeda užtikrinti įmonės finansinį stabilumą. Finansų valdymas. Finansų valdymo funkcijos. Finansų vadovo vieta. Finansų vadovo vieta mažoje įmonės valdymo organizacinėje struktūroje. Finansų valdymo sprendimai. Taip pat finansų valdymo sprendimus galima skirstyti pagal jų reikšmę. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymui priskiriama. Įmonių organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinę ūkinę bendriją. Akcinė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrove. Valstybės įmonė. Europos bendrovė. Europos bendrovė gali būti kuriama keturiais būdais. Interesų grupių konfliktai. Tikslas maksimizuoti akcininkų naudą (turtą), kurį lemia įmonės akcijų kaina rinkoje. Finansinė terpė. Finansų rinkos. Finansų ir kredito rinka. Finansinės institucijos. Fondų birža. Pinigų vertė. Pinigų vertė: 1 išmokos būsima. Pinigų vertė: paprasto anuiteto būsima. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto būsima. Pinigų vertė: 1 išmokos esama. Pinigų vertė: paprasto anuiteto esama. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto esama. Pinigų vertė: nevienodų mokėjimų esama. Palūkanų normos. Palūkanų norma: Pavyzdys. Veiksniai, įtakojantys palūkanų normą.
  Finansai, pristatymas(78 skaidrės)
  2010-06-30
 • Įmonių klasifikavimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės samprata. Veikiantieji Lietuvoje įstatymai numato tokias įmonių rūšis. Individuali įmonė. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos. Pagrindinių verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Valstybės įmonės. Savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Licencinės įmonės. Užsienio kapitalo įmonės. Ne pelno organizacijos. Junginiai (susivienijimai, kooperatyvai).
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-10-23
 • Įmonių metinė finansinė atskaitomybė

  Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Balanso esmė. Turtas (aktyvai). Nuosavybė (pasyvai). Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos tyrimas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Paaiškinamasis raštas. Auditoriaus išvados. Nepriklausomas auditorius.
  Apskaita, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-01-10
 • Įmonių organizacinio techninio lygio ir rinkodaros analizė

  PowerPoint pristatymas. Įmonės organizacinio techninio lygio analizė. Įmonės organizacinio techninio lygio rodikliai. Gamybos techninio lygio analizė. Bendriausi gamybos techninio lygio rodikliai. Gamybos organizacinio lygio analizė. Valdymo lygio analizė. Įmonės rinkodaros analizė. Pagrindiniai rinkodaros analizės uždaviniai. Produkcijos paklausos ir užsakymų portfelio analizė. Neužsakytos produkcijos pardavimo rizikos įvertinimas. Produkcijos pardavimo rinkų analizė. Kainų politikos analizė. Produkcijos konkurencingumo analizė. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-04-14
 • Įmonių palyginimas: UAB "Girteka" ir UAB "Transmota"

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. UAB "Girteka". UAB "Transmota". Reklama. Internetinių puslapių UAB "Girteka" ir UAB "Transmota" palyginimas. Sandėliai. Muitinės sandėliavimo procedūrą galima baigti. Privalumai. UAB "Girteka" privalumai. UAB "Transmota" privalumai. Išvados.
  Transportas ir logistika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-03-27
 • Įmonių rūšys Lietuvoje ir kitose šalyse

  PowerPoint pristatymas. Kursinio darbo tikslas. Juridiniai įmonių tipai Lietuvoje. IĮ teigiami ir neigiami bruožai. ŪB teigiami ir neigiami bruožai. AB privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai Lietuvos įmonių ir užsienio šalių įmonių skirtumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-02-28
 • Įmonių socialinė atsakomybė ir jos ugdymo modeliai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) samprata. Pagrindiniai ĮSA principai. ĮSA ugdymo modeliai. Argumentai "už" ĮSA. Argumentai "prieš" ĮSA. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-02-10
 • Įmonių teisė

  PowerPoint pristatymas. Įmonių teisė. Įmonių teisės šaltiniai. Šaltinių hierarchija. Įmonių teisės subjektai – juridiniai asmenys. Įmonių teisės subjektai –juridiniai asmenys.
  Komercinė teisė, pristatymas(12 skaidrių)
  2005-11-14
 • Įmonių teisė (2)

  PowerPoint pristatymas. Juridiniai asmenys. JA skirstymas. Juridinių asmenų skirstymas. Skirstymo pagrindai. Reglamentavimo skirtumai (viešųjų ir privačiųjų JA). Juridinių asmenų klasifikacija. JA pavadinimas (sudarymas). Steigiamo JA pavadinimas. Teisė į JA pavadinimą. JA pavadinimo keitimas. JA dokumentuose (ne vidaus susirašinėjimo) nurodoma informacija. JA įstatai. JA turtas. JA buveinė. JA atsakomybė pagal prievoles. JA veiklos laikotarpis. JA finansiniai metai. JA filialas. JA atstovybė. JA atstovybės nuostatai. JA veiklos licencijavimas. Juridinių asmenų steigimas, registravimas. JA steigimas. JA steigėjai. JA registras. JA registravimas. JA registro duomenys. JA registras (informacijos viešumas). Juridinio asmens organai. JA organų kompetencija. Privataus JA vald.org. sandoriai, sudaryti pažeidžiant jų kompetenciją. JA valdymo organo nariai. JA dalyvių teisės. Protokolas. Balsavimas. Juridinių asmenų pertvarkymas ir pabaiga. Skirtingų teisinių formų JA reorganizavimas. Reorganizavimo sąlygos. Reorganizavimo sąlygų įvertinimas. Reorganizavimo sąlygų paskelbimas. Reorganizavimo negaliojimas. JA likvidavimo pagrindai. JA dalyvių sprendimas dėl likvidavimo. Likvidatoriaus atšaukimas. Likvidatorius. Pranešimas apie likvidavimą. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. JA pripažinimas neteisėtai įsteigtu. JA pertvarkymas. Juridinio asmens veiklos tyrimas. JA veiklos tyrimo etapai. Priverstinis akcijų (dalių, pajų) pardavimas. Priverstinis akcijų pardavimas. Procedūros etapai. Akcijų (dalių, pajų) perleidimo ribojimai. Ekspertai. Kainos nustatymas.
  Komercinė teisė, pristatymas(97 skaidrės)
  2005-11-14
Puslapyje rodyti po