Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės analizė: picerija UAB "Čilija" (2)

  PowerPoint pristatymas. Pristatymas. Įmonės istorija. Sparti plėtra ir nauji tinklai. Įmonės vidinė aplinka. Įmonėje dirbančiųjų skaičius. Finansinė padėtis. UAB "Čilija" darbuotojų skaičius Lietuvoje. UAB "Čilija" apyvarta (mln.Lt) Lietuvoje ir Latvijoje. UAB "Čilija" tinklai. Valgiaraštis. Reklama.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-03
 • Įmonės analizė: pieno produktų gamyba AB "Rokiškio sūris"

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Bendrieji kontaktai. Apie bendrovę. Kokybė. Žaliavos. Vadovybė.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-04-16
 • Įmonės aplinka

  PowerPoint pristatymas. Įmonės aplinkos struktūros. Įmonės aplinka skirstoma. Verslo aplinkos subjektai, kuriems įmonė gali turėti tiesioginės įtakos. Verslo aplinkos subjektai, kuriems įmonė gali turėti tiesioginės įtakos. Įmonės aplinką veikia. Išorinių veiksnių įtaka įmonės aplinkai.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-12-18
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Marijampolės grūdai"

  Įvadas. Apie įmonę. Teorinės dalies užduotis. AB "Marijampolės grūdai" įmonės charakteristika. Praktinės dalies užduotis. AB "Siena" Kvietimas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl darbuotojo perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo. Valdybos posėdžio protokolas. Materialinių vertybių nurašymo aktas. Bylų perdavimo aktas ir priėmimo aktas. Prašymas dėl kambario nuomos. Pažyma apie gautas pajamas. Rekomendacija dėl sekretorės pareigų. Prašymas dėl kambario nuomos. Priedas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. AB "Siena" pardavėjo pareigybės nuostatai. Išvados. Priedai (3).
  Raštvedyba, pristatymas(32 puslapiai)
  2008-04-15
 • Įmonės ekonominė padėtis ir jos atspindėjimas finansinėje atskaitomybėje

  PowerPoint pristatymas. Turto sąvoka apskaitoje. Nuosavybės esmė apskaitoje. Finansinės atskaitomybės tikslai. Finansinės atskaitomybės turinys. Finansinių ataskaitų apibūdinimas. Balansas (Turtas). Ilgalaikio turto nusidėvėjimo politikos formavimas įmonėse. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Nusidėvėjimo sumos skaičiavimo. Tiesiogiai proporcingas metodas. Tiesiogiai proporcingas metodo pavyzdys. Produkcijos metodas. Produkcijos metodo pavyzdys. Metų skaičiaus metodas. Metų skaičiaus metodo pavyzdys. Dvigubas mažėjančios vertės metodas. Dvigubas mažėjančios vertės metodo pavyzdys. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios ir pabaigos būdai. Finansinės ataskaitos – Pelno/nuostolio ataskaita. Finansinės ataskaitos – Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų klasifikavimas. Tiesioginis pinigų srautų ataskaitos parengimo būdas. Netiesioginis pinigų srautų ataskaitos parengimo būdas. Tiesioginio ir netiesioginio metodų naudojimas atskiroms veikloms. Pinigų srautų ataskaitos parengimas. Duomenų apie pinigų srautus naudojimas ir interpretavimas. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Santykiniai rodikliai. Uždavinys.
  Finansai, pristatymas(41 skaidrė)
  2008-09-08
 • Įmonės ekonominių ir socialinių tikslų suderinamumas

  Darbo tikslas – susipažinti su įmonių keliamais ekonominiais ir socialiniais tikslais, išnagrinėti juos bei išsiaiškinti šių tikslų formavimą ir suderinamumą. Įvadas. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės socialiniai tikslai. Tikslų formavimas. Įmonės ekonominių ir socialinių tikslų suderinamumas. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-06-05
 • Įmonės eksporto organizavimas ir planavimas: IĮ P. Varkojis ir Ko

  PowerPoint pristatymas. Firma. P. Varkojo įmonė. Misija. Individuali P. Varkojo įmonė. Individuali P. Varkojo įmonė. Tikslai. Išvežamos produkcijos kiekis į užsienio rinkas. Produkcijos pasiūla Lietuvos ir užsienio rinkose, laikotarpiu nuo 1995 iki 2008 metų. Įmonės eksportas. Eksportas. Pagrindinis firmos prekių ženklas. Firmos produkcijos kiekis skirtas vietinei ir užsienio rinkai. Eksporto operacijų organizavimas. Įmonės produkcija. Išvados ir pasiūlymai. Siūlymai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Įmonių aprašymai, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-03-25
 • Įmonės etikos kodeksas (2)

  PowerPoint pristatymas. Bendrovės "Tomita" etikos kodeksas. Kodekso tikslai. Darbuotojas laikosi etikos kodekso nuostatų, jei... Santykiai su darbuotojais. Efektyvus vadovavimas. Įmonės vadovas privalo. Darbuotojų tarpusavio santykiai. Darbuotojų bendravimo ypatumai. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Išvados.
  Etika, pristatymas(34 skaidrės)
  2005-10-16
 • Įmonės finansų valdymas (3)

  PowerPoint pristatymas. Kaip kurti pinigų srautų kontrolės sistemą? Ūkinių operacijų kontrolė. Pinigų srautų kontrolės procedūros. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo kontrolė. Pinigų srautų prognozė. Optimalaus pinigų kiekio valdymas. Kaip apskaičiuoti grynųjų pinigų kiekį įmonėje? Baumolo modelio pritaikymas. Baumolo modelio pritaikymo pavyzdys. Milerio-Orro modelio taikymas. Millerio-Orro metodikos esmė. Verslo finansavimo būdai. Kaip galima įgyti pinigų verslui? Išvados.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-11-27
 • Įmonės finansų valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Finansų valdymo sąvoka. Finansų valdymo tikslas ir uždaviniai. Trumpalaikio turto finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Apyvartinio kapitalo reikšmė. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymo problemos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-02-20
 • Įmonės įvaizdis (3)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės ir organizacijos įvaizdis. Įvaizdis-kas tai. Organizacijos įvaizdžio samprata atitiktų septynis privalomus kriterijus. Svarbiausios pozityvaus įvaizdžio priemonės–žodiniai ir nežodiniai komunikaciniai gebėjimai. Įmonės įvaizdį galima nusakyti šiais faktoriais. Įmonės įvaizdį kuria. Svarbūs yra įmonės darbuotojų išvaizdos aspektai. Įmonės pavadinimas. Suformuoti palankų įvaizdį galima, jeigu bus atsižvelgta į šias esmines charakteristikas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-22
 • Įmonės kapitalas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės kapitalo samprata. Įmonės kapitalo charakteristikos. Įmonės kapitalo klasifikavimas. Kapitalo judėjimo ciklas. Įmonės nuosavo kapitalo funkcionavimo formos. Finansinės analizės samprata, tikslai, uždaviniai. Finansinės analizės samprata. Finansinės analizės tikslas. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Investavimas. Samprata Lietuvos Respublikos (LR) investicijų įstatyme. Investicijų rūšių klasifikavimo požymiai.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-03-06
 • Įmonės kūrimas: grožio salonas "Eslauda"

  PowerPoint pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Reikalinga įranga kirpyklai. Reikalinga įranga manikiūro ir pedikiūro kabinetui. Reikalinga įranga makiažo kabinetui. Reikalinga įranga kūno ir veido priežiūros kabinetui. Reikalinga įranga plaukų šalinimo kabinetui. Reikalinga įranga soliariumo kabinetui. Reikalinga įranga masažo kabinetui. Reikalinga įranga administraciniame. Reikalingos žaliavos kirpyklai. Reikalingos žaliavos manikiūrui ir pedikiūrui. Reikalingos žaliavos makiažui. Reikalingos žaliavos kūno ir veido priežiūros procedūroms. Reikalingos žaliavos plaukų šalinimo procedūroms. Reikalingos žaliavos soliariumui. Reikalinga žaliava masažo procedūroms. Darbuotojų atlyginimo lentelė. Vadyba. Finansai. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Ilgalaikės paskolos gražinimo grafikas. Trumpalaikės paskolos gražinimo grafikas. Ekonominės problemos. Priedai (20 atsakytų anketų ir anketų analizė)
  Ekonomika, pristatymas(70 skaidrių)
  2010-05-26
 • Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu

  PowerPoint pristatymas. Konkuruojančios įmonės pagaminto produkto paklausa. Įmonės pajamos. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribiniu kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė.
  Mikroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-06-04
 • Įmonės pristatymas: "Senukai"

  PowerPoint pristatymas. Atsiradimo istorija. Kontaktai. Senukų prekybos tikslas Lietuvoje. Senukų urmo prekybos skyrius turi savo atskirus padalinius Kaune ir Vilniuje. Senukų urmo prekybos skyrius turi savo atskirus padalinius Kaune ir Vilniuje. Įmonės valdymo schema. Pagrindinės "Senukų" prekių grupės. Patogus atsiskaitymo būdas klientams. "Senukų" lojalumo programa "Verta rinktis". Kontaktai. Prekių grupės. Gaminiai.
  Programos, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-11-25
 • Įmonės pristatymas: popieriaus fabrikas AB "Grigiškės"

  PowerPoint pateiktis. Istorija. Prekių asortimentas. Popieriaus gaminių linija. Laikiklių linija. Kietosios medienos plaušų plokščių linija. Gofruotojo kartono gaminių linija. Popierinių rankšluosčių gyvavimo ciklas. Kaina. Kainų nustatymo strategija. Kainų strategija. Galutinė kaina. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo strategija. Marketingo logistika. Rėmimo komplekso priemonės. Rinkos segmentavimas. Įmonių rinka. Vartotojų rinka. AB "Grigiškės" internetinė svetainė.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-12-20
 • Įmonės pristatymas: sporto, turizmo ir laisvalaikio prekės UAB "Briedžiukas"

  PowerPoint pristatymas. Apie įmonę. Konkurentai. Lyginant su kitomis parduotuvėmis. Valdymo struktūra. Direktorė. Direktorės funkcijos. Vadybininkės funkcijos. Personalo aptarnavimas. Prekių pasiūlos ir pardavimo plėtra. Kainodara. Investiciniai projektai ir naujovių diegimas . Pagrindiniai UAB "Briedžiukas" tikslai. Išvada.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-03-03
 • Įmonės pristatymas: UAB "Individualūs Kompiuterių Sprendimai"

  PowerPoint pristatymas. Įmonės pavadinimas ir anketa. Reklama laikraštyje. Logotipas, vizitinė kortelė ir skelbimas ieškant darbuotojų. Misija, vizija, tikslai ir šūkis. Valdymo sistema ir struktūra. Įmonės darbuotojų skaičius, plėtojama veikla ir kiti klausimai. Kodėl vadovas - demokratas. Darbuotojų skatinimas, karjeros planai ir konkurencinės aplinkos vertinimas. Veiksmų planas kokybei tobulinti. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-12-28
 • Įmonės pristatymas: UAB "Vilniaus duona"

  PowerPoint pristatymas. UAB "Vilniaus duona". "Vilniaus duona" vertybės. Tiesioginio poveikio aplinkai darantys įtaka asmenys. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-05-25
 • Įmonės rinkodaros analizė: "Avon"

  PowerPoint pristatymas. Marketingo tipas. SWOT analizė. Konkurentai. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas.
  Rinkodara, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-25
Puslapyje rodyti po