Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Geodezija (12)

  PowerPoint pristatymas. Geodezija tai. Geodezija yra glaudžiai susieta su. Geodeziniai matavimai atliekami. Matuojama sprendžiant mokslinius ir taikomojo pobūdžio uždavinius. Pagrindinės sąvokos. Žemės forma ir didumas. Lygio paviršius. Lygio paviršius (geoido paviršius) pasižymi tokia savybe. Lygio paviršius ir svambalo linijos.
  Geodezija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-06-04
 • Geografijos didaktika

  PowerPoint pristatymas. Geografijos istorija. Dalyko tikslai ir uždaviniai. Bendrieji geografijos ugdymo tikslai. Vertybinės nuostatos ir gebėjimai. Bendrasis kursas. Išplėstinis kursas. Kompiuterių panaudojimas mokant geografijos. Mokomųjų kompiuterinių programų klasifikacija. Gis – šiuolaikinė geografijos informacinė sistema. Geografijos mokymui naudojamų kompiuterinių programų kalbos.
  Pedagogika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-04-10
 • Geografijos pamoka: vidinė Žemės sandara

  PowerPoint pristatymas. Geografijos pamokos planas 11 klasei. Tikslai. Žemės pjūvis. Žemės pluta. Didžioji mantijos dalis. Kaip tiriamos Žemės gelmės? Mokslininkai pasitelkia sudėtingus tyrimo būdus. Žemės plutos susidarymo istorija.
  Pedagogika, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-10-24
 • Geografinė informacinė sistema

  PDF pristatymas. GIS. Klausimai, į kuriuos GIS gali arba privalėtų atsakyti. Pagrindiniai GIS komponentai. GIS duomenų apdorojimas. GIS struktūra. GIS panaudojimas keleivių vežimo (autobusų) firmoje. Turistinėje firmoje. ArcGIS.
  Transportas ir logistika, pristatymas(26 puslapiai)
  2007-02-08
 • Geograpfy of Great Britain (GB)

  PowerPoint pristatymas. Didžiosios Britanijos geografija. Londonas. Temzė. Great Britain. The United Kingdom. Area of Great Britain. The UK is bordered by four seas. Loch Nees. Loch Ness lake. River Thames. Thames. London. Palace of Westminster. Stonehenge. Darbas iliustruotas paveiksėliais (16 psl.)
  Anglų kalba, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-02-19
 • Geometrinės figūros

  PowerPoint pristatymas. Kubas. Stačioji prizmė. Pasviroji prizmė. Stačiakampis gretasienis. Piramidė. Nupjautinė piramidė. Taisyklingoji nupjautinė piramidė. Ritinys. Ritinio paviršiaus išklotinė. Kūgis. Nupjautinis kūgis. Sfera. Rutulys. Rutulio nuopjova. Rutulio sluoksnis. Rutulio išpjova.
  Geometrija, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-03-23
 • Geometriniai elektrinių laukų modeliai

  PowerPoint pristatymas. Elektrinio lauko savybės. Elektrinio lauko stiprumas. Laukų sudėties arba superpozicijos principas. Elektrinių laukų "žemėlapių" savybės.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-06-06
 • Geothermal energy

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Geoterminė energija. Geothermal energy. Installed geothermal generating capacities world-wide from 1995 to 2000 (from Huttrer, 2001), and at the end of 2003. Geothermal system can be found. Schematic representation of an ideal geothermal system. Schematic of a commercial-scale Hot Dry Rock. The different categories of geothermal resources. Classification of geothermal resources (°C). Exploration methods. Utilization of geothermal resources. Typical application of ground-coupled heat pump system. Growth curves for some crops. Cascade uses of geothermal energy. Advantages of using. Disadvantages. Geothermal potential world-wide (IGA, 2001).
  Ekologija, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-06-11
 • Geras šiuolaikinis oratorius pagal D. Karnegį

  PowerPoint pristatymas. Deilas Karnegis. Asmenybė – svarbiausias sėkmės veiksnys. Kokia yra gera kalba? Kaip pasiruošti kalbai? Kaip pradėti kalbą? Kaip užbaigti pasisakymą? Kaip sudominti klausytojus?
  Kita, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-02-15
 • Geri ir blogi skelbimai spaudoje

  PowerPoint pristatymas. Geri skelbimai. Geri skelbimai pasižymi. Gero skelbimo pavyzdžiai. Blogi skelbimai pasižymi. Blogų skelbimų pavyzdžiai.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-17
 • Geriamas vanduo ir vandens tarša Molėtų mieste

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Požeminis vanduo. Geriamojo vandens reikalavimai. Geriamasis vanduo Molėtų mieste. Išvados.
  Chemija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-07-03
 • Geriamas vanduo ir vandens tarša mūsų mieste

  PowerPoint pristatymas. Geriamas vanduo ir vandens tarša Molėtuose. Darbo tikslai ir uždaviniai. Pusė milijardo žmonių gyvena nuolat kęsdami vandens stygių. Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus. Molėtų miesto vanduo. Gręžiniai. Ežerų vanduo Molėtų mieste ir rajone. Išvados.
  Chemija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-08-29
 • Geriausi prieinami gamybos būdai stiklo gamybos pramonei

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Stiklo pramonė. Pagrindiniai stiklo pramonės produkcijos sektoriai. Procesai vykdomi stiklo gamyboje. Faktoriai nuo kurių priklauso išmetamųjų dujų kiekis ir energijos sunaudojimas. Pagrindinės krosnys naudojamos stiklo gamyboje. Taršą mažinančių priemonių skirstymas. Stiklo pramonėje pagrindinis dėmesys skirtas teršalams išmetamiems į orą. Dulkės ir kietosios dalelės. Anglies monoksidas. Sieros oksidai. Azoto oksidai (NOx). Fluoridai (HF) ir chloridai (HCl). Išvados.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-03-30
 • Gėrimų ir maisto produktų etikečių kalba

  PowerPoint pristatymas. Žodžių tvarka. Tikrinių vardų rašymas. Apibendrintų pavadinimų rašymas. Pastabos. Žodžių trumpinimas. Išvados.
  Kalbos kultūra, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-01-12
 • Germany (2)

  PowerPoint pristatymas apie Vokietiją (anglų kalba). Introduction. Climate. Natural Resources. Plants. Animals. Political Divisions. Principal Cities. Religion. Language. Culture. Visual arts. Architecture. Transport. World Cup 2006 in Germany.
  Regioninė geografija, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-06-01
 • Gero pardavėjo savybės (2)

  PowerPoint pristatymas. Pardavėjui reikalingos savybės. Noras ir pasirengimas dirbti pardavėju. Tikėjimas parduodamu produktu. Teigiamas (pozityvus) požiūris. Pasirengimas nuolatos mokytis. Savo produktų žinojimas. Apie parduodamą produktą nors tiek turite žinoti. Mokėjimas susitelkti darbui. Sąžiningumas. Atkaklumas. Rūpinimasis pirkėju.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-27
 • Gerovės valstybės modelis

  PowerPoint pristatymas. Gerovė (well-being, welfare). Socialinis saugumas arba socialinė gerovė. Gerovė yra susijusi. Gerovės valstybė. Valstybės vaidmuo socialinės politikos srityje. Gerovės valstybės modeliai: (pagal Esping-Andersen). Europinės gerovės modeliai: (pagal Mišelį Alberą ir kt.). Gerovės valstybė 1950 – 1980 m. Ekonominės gerovės valstybės problemos. Socialinio aspekto integravimas į ekonomiką.
  Makroekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-10-27
 • Gerų vadovų vadovavimo ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Sąvokos. Vadovo formavimasis. Gero vadovo savybės. Kokia aplinka formavo mūsų vadovus? Galime skirti svarbiausius jos bruožus. Valdymo teorijos pradininkas A. Fajolis. Vadovui turi būti būdinga. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-06-09
 • Gestacinis diabetas

  PowerPoint pristatymas. Gestacinis diabetas. Paplitimas. GD rizikos veiksniai ir indikacijos atlikti gliukozės toleravimo mėginį. Diagnozuojamas, atliekant GTM. Komplikacijos vaikui. Komplikacijos moteriai. Taktika nėštumo metu. Gimdymas. Taktika po gimdymo. Cukrinis diabetas. Paplitimas. Komplikacijos moteriai. Komplikacijos vaisiui ir naujagimiui. CD sergančių nėščiųjų priežiūra. Nėščiųjų priežiūros taktika. Hospitalizavimas. Nėščiųjų priežiūros taktika. Prognozė.
  Ligos ir traumos, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-02-15
 • Giant Panda (2)

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Didžioji panda. Size. Diet. Habitat. Social system. Number of pandas. Threat of extinction. Panda's protection. Did You Know?
  Gamtinė geografija, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-04-23
Puslapyje rodyti po