Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybos teorija (2)

  PowerPoint pristatymas. Verslo organizavimo formos. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Izokvantinė kartograma ir gamybos veiksnių pakeičiamumas. Gamyba trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninio keitimo norma.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-10-05
 • Gamybos veiksnių rinkos ir jų ypatybės

  PowerPoint pristatymas. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Skirtumai tarp prekių ir paslaugų bei gamybos veiksnių rinkų. Ekonominiai ištekliai. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnių vertinimo kainomis reikšmė ir sudėtingumai. Ekonominių išteklių paklausa kaip išvestinė paklausa. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Ribinis pajamų produktas. Gamybos veiksnių perkamo kiekio taisyklė. Kintamojo gamybos veiksnio paklausa tobulos konkurencijos firmoje. Kintamojo gamybos veiksnio paklausa tobulos konkurencijos rinkoje. Darbo paklausos kreivės definicijos patikslinimas. Kelių gamybos veiksnių optimalus derinimas. Optimalaus derinimo taisyklė. Mažiausių kaštų taisyklė. Pelno maksimizavimo taisyklė.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-08-31
 • Gaminių kainų nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Savikainos kalkuliacijos principai. Savikainos kalkuliacijos principai (2). Išlaidų ir pelno centro ryšys. Praktikoje įmonės taiko dvi kalkuliacijas. Priklausomai nuo gamybos specifikos savikainai skaičiuoti taikomos šios kalkuliavimo sistemos. Priklausomai nuo gamybos specifikos savikainai skaičiuoti taikomos šios kalkuliavimo sistemos (2). Kainos samprata. Kainos samprata (2). Kainodaros tikslai. Kainodaros tikslai (2). Kainodaros metodai. Galima išskirti šiuos dažniausiai naudojamus kainos nustatymo metodus. Kainodaros metodai. Kainodaros metodai (3). Galutinės kainos nustatymas. Galutinės kainos nustatymas (6). Kainų strategijos. Kainų strategijos (2). Nurodomos šios pagrindinės kainodaros strategijos. Nurodomos šios pagrindinės kainodaros strategijos (2). Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(29 skaidrės)
  2010-11-30
 • Gamtamokslinio ugdymo naujos idėjos švietimo reformos konceptualiuose dokumentuose

  PowerPoint pristatymas. Gamtos mokslai. Mokykloje pateikiamas gamtos mokslų kursas. Pagrindinis gamtamokslinio ugdymo tikslas. Gamtamokslinių dalykų integracija. Kaip to išvengti? Apibendrinta daugelio šalių patirtis parodė, kad integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas. Pagrindiniai integruoto ugdymo projektų bendrieji bruožai. Dėl kokių priežasčių įgyvendinamas integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas? Pasaulio ir žinių apie jį nedalomumas. Naujų technologijų įdiegimas. Ekologijos problemos. Ugdymo turinio ryšio su sociokultūriniu gyvenimu būtinumas. Apibendrinimas.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-01-04
 • Gamtinė atranka ir jos formos

  PowerPoint pristatymas. Natūralioji (gamtinė) atranka. Aplinkos. Aplinkos. Gamtinės atrankos formos. Stabilizuojančioji atranka. Kryptingoji (varomoji) atranka. Išsiskiriančioji atranka. Šilasraigė. Dirbtinė atranka.
  Biologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-06-21
 • Gamtinės dujos

  PowerPoint pristatymas. Kas yra gamtinės dujos? Kodėl gamtinės dujos yra vadinamos gamtinėmis? Tipinė gamtinių dujų sudėtis. Kodėl gamtinės dujos skleidžia nemalonų kvapą? Kuo gamtinės dujos skiriasi nuo suskystintų dujų? Kada gamtinės dujos sprogsta? Kodėl sakoma, kad gamtinės dujos yra švarus kuras? Kaip gamtinės dujos saugo aplinką? Kam naudojamos gamtinės dujos? Kiek gamtinių dujų sunaudojama pasaulyje? Kiek gamtinių dujų sunaudojama Lietuvoje? Kodėl verta rinktis gamtines dujas? Naudojant gamtines dujas, jus galėsite...
  Chemija, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-28
 • Gamtiniai angliavandeniliai. Nafta

  PowerPoint pristatymas. Gamtiniai angliavandeniliai. Nafta. Naftos fizinės savybės. Naftos sudėtis. Naftos produktai. Nafta Lietuvoje. Naftos panaudojimas. Naftos produktų tarša. Naftos kilmės teorijos.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-02
 • Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai gamtiniai angliavandenilių šaltiniai. Nafta. Naftos fizikinės savybės. Naftos sudėtis. Naftos kilmės teorijos. Naftos pavadinimai. Istorija. Nafta Lietuvoje. Panaudojimas. Naftos perdirbimas. Naftos perdirbimo principai. Gamtinės dujos. Tipinė gamtinių dujų sudėtis. Panaudojimas. Akmens anglis. Akmens anglies rūšys. Akmens anglies formavimasis. Akmens anglies kasyba. Akmens anglies panaudojimas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-05-15
 • Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai. Akmens anglis

  PowerPoint pristatymas. Angliavandenilių šaltiniai. Akmens anglis. Akmens anglies susidarymas. Akmens anglies rūšys. Akmens anglies kasyba. Akmens anglies panaudojimas. Problemos. Galimi problemų sprendimo būdai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-26
 • Gamtiniai indikatoriai (2)

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslai. Atlikome bandymą. Paruošėme šių medžiagų tirpalus. Indikatorinių juostelių spalvų pasikeitimai. Išvados.
  Chemija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-01-22
 • Gamtiniai ištekliai

  PowerPoit pristatymas. Gamtiniai ištekliai. Naudingųjų iškasenų naudojimas ir jų poveikis aplinkai (Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse). Įstatyminė bazė. Lietuvos gamtiniai ištekliai. Naudingosios iškasenos. Nafta. Lietuvos naftos panaudojimo galimybės. Svarbiausi gamtinių dujų produktai. Paviršinės naudingosios iškasenos Lietuvoje. Durpės bei jų panaudojimas. Žinomų energetinių žaliavų išteklių gavybos santykis. Gipso naudojimas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 2000-2001 m. energijos balansai. Energijos balansas. Gamtinių dujų poveikis aplinkai. Durpių poveikis aplinkai ir žmogui. Akmens anglies poveikis aplinkai.
  Ekologija, pristatymas(25 skaidrės)
  2005-10-03
 • Gamtos ištekliai (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra gamtos ištekliai? Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys ištekliai. Atsinaujinantys ištekliai. Neatsinaujinantys ištekliai. Vėjo energija – atsinaujinanti energija. Kas yra energijos ištekliai? Naudingųjų iškasenų gavyba. Skaistgirio dolomito karjeras. Akmens anglių gavyba Lenkijoje. Grėsmė gamtos ištekliams.
  Fizika, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-03-06
 • Gamtos tarša

  PowerPoint pristatymas. Tikslas ir uždaviniai. Tarša. Oro tarša. Teršimo šaltiniai. Transportas. Gaisrai. Pramoninis teršimas. Dirvožemis. Pramonė. Žemės ūkis. Autotransportas. Žmonių daroma žala dirvožemiui. Dirvožemio taršos mažinimas. Autotransporte. Žemės ūkiuose. Pramonėje. Gyvenvietėse. Kokia mums nauda iš dirvožemio. Vandens svarba. Dažniausios vandens problemos. Vandens taršų tipai. Šiukšlių sala Ramiajame vandenyne. Šulinių vanduo labiau užterštas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (15 skaidrių).
  Biologija, pristatymas(34 skaidrės)
  2011-03-25
 • Gangas

  PowerPoint pristatymas. Gangas. Pagrindiniai intakai. Induistai įsitikinę, jog mirusieji šventajame Varanasio mieste keliauja tiesiai į dangų. Krištolinio vandens purslai.
  Gamtinė geografija, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-07-03
 • Garbė ir orumas

  PowerPoint pristatymas. Garbė ir orumas. Teisė ginti savo garbę ir orumą. Garbė ir orumas pažeidžiami. Difamacijos ieškinio dalykas. Netinkamas ieškinio pagrindas. Asmens žeminimo mastas. Privilegijos: absoliučios privilegijos. Privilegijos: santykinės privilegijos. Imunitetas. Garbės ir orumo gynimas: asmenų, kandidatuojančių į tam tikras valstybinės reikšmės pareigas, postus garbės ir orumo gynimas. Paneigimo teisės subjektas. Informacijos, žinių atitikimas tikrovei. Teisės į paneigimą elementai. Kaltojo asmens pareiga atlyginti materialinę ir moralinę žalą. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties reikalavimai ginant garbę ir orumą Lietuvoje. Subjektai, galintys pareikšti ieškinį dėl garbės ir orumo gynimo bei žalos atlyginimo. Mirusiojo garbės ir orumo gynimas. Juridinio asmens garbės ir orumo gynimas. Šmeižimas. Įžeidimas. Baudžiamoji byla dėl įžeidimo, šmeižto.
  Civilinė teisė, pristatymas(54 skaidrės)
  2005-12-28
 • Garsas (2)

  PowerPoint pristatymas. Garso reiškinys. Garso sklidimas įvairiomis terpėmis. Garso greitis ore. Garso greitis įvairios temperatūros ore. Garso greitis vandenyje. Garso greitis kietuosiuose kūnuose. Garso sklidimo ypatybės. Garsas atspindi. Aidas. Garso bangų ilgis ir dažnis. Garso bangų ilgis bus toks. Garso skirstymas. Infragarsas. Ultragarsas. Garso apibūdinimas. Tonas. Tono aukštis. Dainininkų balsų tonų dažnis ir bangos ilgis. Garso tembras. Garso stipris. Garsumas. Garsumo lentelė. Akustinis rezonansas. Triukšmas.
  Fizika, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-11-21
 • Garsiausi pasaulio dailininkai

  PowerPoint pristatymas. Kas yra dailininkas?. Leonardo da Vinci. Salvador Dali. Michelangelo Buonarroti. Vincent van Gogh. Pablo Picasso. René Magritte. Amadeo Modigliani. Nutapytų darbų skaičius. Darbas iliustruotas paveiksliukais (8).
  Dailė, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-09-28
 • Garsiausios Lietuvos siuvimo įmonės

  PowerPoint pristatymas. Didžiausios Lietuvos siuvimo įmonės. Audimas. Utenos trikotažas. Lelija. Dainava. Palankūs faktoriai Lietuvoje vystytis siuvimo pramonei. Nepalankūs faktoriai Lietuvoje vystytis siuvimo pramonei.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-10-10
 • Garsiausios viduramžių moterys

  PowerPoint pristatymas. Barbora Radvilaitė. Biografija. Barbora ir Žygimantas Augustas. Įdomu. Ona Vytautienė.
  Lietuvos istorija, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-03-15
 • Garsiausios Vokietijos grupės

  PowerPoint pristatymas. Geografija. Įžymūs žmonės. Blank & Jones biografija. Blank & Jones istorija. Scooter nariai. Scooter istorija. ATB biografija. ATB istorija. Nuotraukų skyrelis.
  Muzika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-06-22
Puslapyje rodyti po