Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansų rinkos (2)

  PowerPoint pristatymas. Finansų rinkos sąvoka. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Lėšų perskirstymas. Investicijų likvidumo užtikrinimas. Informacija finansų vadybai. Finansų rinkų tipai. Pinigų ir kapitalo rinkos. Kapitalo rinka. Pirminės ir antrinės rinkos. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinkos. Atviros ir sutartinės rinkos. Turimų prekių, būsimų sandorių ir pasirinkimo sandorių rinkos. Išvada.
  Finansai, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-02-12
 • Finansų samprata

  PowerPoint pristatymas. Finansų kilmė. Finansai. Finansų funkcijos. Finansų funkcijos. Paskirstomos dviejų rūšių pajamos. Finansų kontrolė. Finansų funkcijos. Teisiniu požiūriu finansai skiriami. Privatiniai finansai. Privatiniai finansai. Viešieji finansai. Viešas yra visiems skirtas, visuomenės naudojamas. Viešųjų finansų ypatumai. Viešųjų finansų ypatumai. Finansų politika. Finansų politiką sudaro. Finansų politika. Finansų politikos tikslas. Finansų politikos turinys. Finansų strategija. Finansų taktika. Valstybės finansinė veikla. Valstybės finansinė veiklos. Valstybės finansinė veiklos metodai. Pajamų metodas. Išlaidų metodas. Finansavimas. Kreditavimas. Finansavimas. Finansinės veiklos formos. Finansų sistema. Finansiniai santykiai tarp. Lietuvos Respublikos finansų sistemą sudaro. Finansų rinka. Finansų rinkos dalyviai.
  Finansai, pristatymas(37 skaidrės)
  2009-10-27
 • Finansų samprata (2)

  PowerPoint pristatymas. Finansų samprata ir funkcijos. Finansai. Teisiniu požiūriu finansai skiriami. Viešųjų finansų ypatumai. Viešųjų finansų funkcijos. Kiti išskiria dvi funkcijas. Finansų politikos samprata . Finansų politika. Finansų strategija. Finansų taktika. Valstybės finansinė veikla. Jos ypatumai. Kreditavimas. Finansavimasis. Finansinės veiklos formos. Tam tikrose finansų sistemos grandyse finansiniai santykiai. Valstybės finansų sistema. Lietuvos Respublikos finansų sistemą sudaro. Finansų teisės samprata. Finansų teisė.
  Finansai, pristatymas(44 skaidrės)
  2010-02-12
 • Finansų sistema (2)

  PowerPoint pristatymas. Valstybės finansų valdymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Lietuvos finansų struktūra - institucinis aspektas. Į valstybės finansų struktūrą įtraukiamos šios grandys. Valstybės finansai. Ūkio subjekto sistema. Į biudžeto programas buvo transformuojami šie fondai. Valstybinis socialinio draudimo fondas Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas sudaro. Išvados.
  Finansai, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-09
 • Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai

  PowerPoint pristatymas. Finansų teisės sąvoka. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalys; finansų teisės institutai. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir požymiai. Finansų teisės normų rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai, specifika ir rūšys; finansinių teisinių santykių reguliavimo metodas. Finansinių teisinių santykių klasifikavimas. Finansinių teisinių santykių subjektai ir jų klasifikacija.
  Finansai, pristatymas(37 skaidrės)
  2009-12-16
 • Finansų valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Svyruojantys valiutos kursai. Transakcinė rizika. Vertimo rizika. Mainai. Kapitalo didinimas ir investavimas. Pardavimai be pinigų. Tarptautinis finansų centras.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-13
 • Finansų valdymas. Finansų valdymo elementai

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Rizikos sumažinimo būdai. Vertybinių popierių portfelio rizika ir diversifikacija. Laiko veiksnio įtaka finansiniams skaičiavimams. Vienkartinių mokėjimų būsimoji vertė. Vienkartinių mokėjimų esamoji vertė. Periodinių mokėjimų būsimoji vertė.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-04
 • Finansų valdymo turinys. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra

  PowerPoint pristatymas. Finansų valdymo turinys. Kokius sprendimus turėtų priimti finansininkai? Kaip skirstomi sprendimai? Finansininkų valdymo sprendimų grupės. Finansų valdymo sprendimai pagal turinį. Finansinės veiklos planavimo etapų rezultatai. Finansų valdymui pagal vykdomas veiklas priskiriama. Finansų valdymo sprendimai. Finansų instrumentų rūšys. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra. Finansų valdymas. Už ką įmonėje atsakingas finansininkas? 3 finansininko atliekamos funkcijos. Finansininkas privalo tinkamai parinkti ir įvertinti. Ką turėtų atlikti finansininkas spręsdamas kapitalo valdymo klausimus? Finansininko tikslas. Už ką įmonėje atsakingas buhalteris? Iš kur gaunama informacija finansams valdyti? Įmonės finansų ir finansų rinkos sąveika. Kokius įmonės veiklos rodiklius skaičiuoja investuotojai prieš priimdami sprendimus? Investuotojų skaičiuojami rodikliai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(28 skaidrės)
  2008-11-21
 • Finland

  PowerPoint pristatymas. Some facts about Finland. Government and politics. Industry and economy. Post-war era and modern history. Municipalities and regions. Subdivisions and provinces. Language in Finland. Education. Religion. Culture. Cuisine. Climate. Nature in Finland. Finland's National Parks. Finland's national nature symbols. Helsinki.
  Regioninė geografija, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-10-19
 • Finlandia hotels

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Suomijos viešbučiai. General Information. Founding & Partnership. Marketing idea. Payments & Organisation. Reservation System. Type of Hotels. Products. Hotel example (Hotelli Hiittenharhu).
  Turizmas, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-12-22
 • Firmos elgsena tobulos konkurencijos rinkoje

  Tobulos konkurencinės rinkos ypatumai. Firmos produkcijos paklausa. Pajamos. Firmos trumpo laikotarpio pasiūla. Rinkos pusiausvyra ilgame laikotarpyje. Šakos ilgo laikotarpio pasiūla. Konkurencinės rinkos efektyvumas ir trūkumai.
  Mikroekonomika, pristatymas(20 skaidrių)
  2005-05-10
 • Firmos gamybos kaštai

  Ekonominių kaštų samprata. Pelnas. Trumpo laikotarpio kaštai. Trumpo laikotarpio kaštu minimizavimas. Ilgo laikotarpio kaštai. Patyrimo kreivė.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2005-05-10
 • Firmos gamybos kaštai (2)

  PowerPoint pristatymas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp trumpojo ir ilgojo laikotarpio kaštų.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-10-05
 • Firmos gamybos kaštai (3)

  PowerPoint pristatymas. Trumpojo periodo gamybos kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo periodo kaštų minimizavimas. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Masto ekonomija. Išvados .
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-11-11
 • Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Tobulosios konkurencijos rinkos bruožai. Konkuruojančios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamos ir kaštai. Konkuruojančios firmos gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Konkuruojančios firmos gamybos apimties nustatymas ilguoju laikotarpiu. Tobula konkurencija ir efektyvumas.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-10-05
 • Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos rinkos modelio funkcionavimo sąlygos. Konkuruojančios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamos ir kaštai. Įmonės pajamos. Bendrosios pajamos ir bendrieji kaštai. Bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų palyginimas. Ribinių pajamų ir ribinių kaštų palyginimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-17
 • Fiskalinė konsolidacija

  PowerPoint pateiktis. Samprata. Kaip vykdoma fiskalinė konsolidacija? Trumpalaikiai kaštai, ilgalaikė nauda. Kas sušvelnina trumpalaikį nepalankų poveikį? Kada trumpalaikiai padariniai sustiprėja? Trumpalaikė nauda I . Trumpalaikė nauda II. Ar pavyks išlaikyti pasiektą teigiamą rezultatą? Kas nulemia konsolidacijos sėkmę? Dėsningumai I. Dėsningumai II. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2011-01-27
 • Fitopatologija. Augalų ligos

  PowerPoint pristatymas. Dėmėtumai. Runkelių lapų rudmargė (Cercospora beticola). Serbentų lapų deguliai(Gleosporium ribis). Apsauga. Chlorozė. Liucernos neparazitinė chlorozė. Juodųjų serbentų lapų sektorinė chlorozė(mozaika). Juodųjų serbentų lapų sektorinė chlorozė (mozaika). Deformacijos. Išaugos. Bulvių vėžys (Synchytrium endobioticum). Vaismedžių šaknų gumbas (Seudomonas tumefaciens). Apnašos, aptraukalas, valktis, veja. Javų juodligė (Cladosporium herbarium). Pūslės, pūslelės, karputės, spuogeliai, vagelės. Kukurūzų pūslėtosios kūlės (Ustilago moydis). Vaisių rudasis puvinys (Monilia fructigena). Žaizdos. Vaismedžių paprastasis vėžys (Nectria galligena). Puviniai. Bulvių juodoji kojelė (Pectobacterium phytophthorum). Pomidorų maras (Phytophthora infestons). Skleročiai ir kempininių bei kepurėtojų grybų vaisiakūniai. Javų skalsis (Claviceps purpurea). Vytuliai. Vyšnių moniliozė (Moniliai cinezia).
  Botanika, pristatymas(41 skaidrė)
  2007-03-23
 • Fizikai

  PowerPoint pristatymas. Demokritas. Aristotelis. Archimedas. Galilėjus. Kopernikas. Dekartas. Seras Izaokas Niutonas. Andrė Mari Amperas. Maiklas Faradėjus. Albertas Einšteinas.
  Fizika, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-03-22
 • Fizikos dėsniai

  PowerPoint pristatymas. Bangavimas. Garso bangos. Muzikiniai garsai ir triukšmai. Bangų interferencija. Heigenso principas. Bangų atspindžio dėsnis. Bangų lūžimas. Bangų difrakcija. Fizikos dėsniai. Huko dėsnis. Tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas. I-asis Niutono dėsnis. II-asis Niutono dėsnis. III Niutono dėsnis. Dujų dėsniai. Gei-Liusako dėsnis. Izochorinis procesas. Šarlio dėsnis. Kulono dėsnis. Impulso tvermės dėsnis. Visuotinės traukos dėsnis. Svyravimai. Termodinamika. Superlaidumas. Darbas. Galia. Faradėjaus dėsnis. Diodas (vakuuminis). Voltamperinė charakteristika. Triodas (elektroninė lempa). Elektroninis elektros ventilis (diodas). Pašalinės jėgos. EVJ.
  Fizika, pristatymas(27 skaidrės)
  2006-12-18
Puslapyje rodyti po