Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fengšui

  PowerPoint pristatymas. Kas tai? Sveikata. Pokyčiai. Daiktų taikymas pagal fengšui. Virtuvėje. Svetainė. Sodas pagal fengšui.
  Kita, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-11-17
 • Feodalizmas ir Lietuva

  PowerPoint pristatymas. Feodalizmo genezės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sąsajų su ja tyrimas. Tyrimo tikslai ir medžiaga. Rytų civilizacijų specifika. Pagrindinės visuomenės sanklodos. Feodalizmo genezė. Ginčai dėl feodalizmo kilties. Alodizacijos bruožai. Feodalizmas ir Japonija. Feodaliniai Europos regionai. Vakarų Europa. Centrinė Europa. Centrinės Europos rytinis pakraštys. Rytų Europa. Feodalizacijos sąsajos su religija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) lokalizacija feodalizmo atžvilgiu. Kodėl Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) netapo brandžiu feodalizmo forpostu? Kodėl Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) vis dėlto nelaikoma Rytų Europos regionu? Baltų alodas. Galutinė išvada.
  Lietuvos istorija, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-06-13
 • Ferdinandas de Sosiūras

  PowerPoint pristatymas. Ferdinandas de Sosiūras. Struktūralistinė lingvistika. Žymiklis. Ferdinando de Sosiūro įtaka kalbotyrai.
  Kalbų studijos, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-07-03
 • Fermentai (3)

  PowerPoint pristatymas. Fermentai. Katalitinės fermentų savybės. Fermentų klasifikacija. Fermentų klasifikacija pagal jų sudėtį. Kofaktoriai. Kofermentų vaidmuo. Kofermentų klasifikacija. Fermentų, kofermentų ir vitaminų tarpusavio ryšys. Fermento aktyvumo vienetai. Cheminėms reakcijoms būdinga. Fermento molekulės modelis. Fermento AC būdinga. Fermento-substrato sąveikos galimi modeliai. Heksokinazės konformaciniai pokyčiai priijungiant substratui. Fermentų specifiškumas. Fermentinės katalizės mechanizmai. Suartinimo ir orientacijos efektas. Rūgštinė-bazinė katalizė. Cheminės reakcijos greitis. Fermentinės reakcijos greitis. Fermentų kinetika. Dvigubi atvirkštiniai grafikai. Fermentų inhibavimas. Negrįžtamasis inhibavimas. Grįžtamasis inhibavimas. Nekonkurentinis inhibavimas. Fermentų aktyvumo reguliavimas. Fermentų koncentracija keičiama. Keičiamas fermentų aktyvumas. Alosterinė reguliacija. Alosteriniai fermentai. Alosteriniai efektoriai. Alosteriniai fermentai. Kovalentinis fermentų modifikavimas (grįžtamas). Kovalentinis fermentų modifikavimas. Izofermentai. Fermentų reikšmė medicinoje. Fermentai medicinoje.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(54 skaidrės)
  2007-04-25
 • Filipso kreivė: nuo teorijos prie praktikos

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Filipso lygtis. Ekonomistų siūloma politika. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Trumpasis laikotarpis. Ilgasis laikotarpis. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Lietuva. Antiinfliacinės priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-02
 • Filosofijos kilmė, esmė ir prasmė

  PowerPoint pristatymas. Filosofijos kilmė, esmė ir prasmė. Pagrindinis pasaulėžiūros klausimas. Žmogaus ir pasaulio santykis. Pasaulėžiūra. Pasaulėvaizdis. Pasaulėjauta. Mitologinė pasaulėžiūra. Pasaulio medžio simbolis. Mitologinio mąstymo bruožai. Religinė pasaulėžiūra. Teologinis mąstymas. Filosofinis mąstymas. Mokslas. 7 pasaulio išminčiai. 7 pasaulio stebuklai. Filosofijos kilmės teorijos. Kas yra filosofija ir kokia jos paskirtis? Pagrindinės filosofinės problemų grupės. Universalūs ir specialūs mokslai. Filosofijos ir konkrečių (specialių) mokslų santykis. Medicina kaip socialinis reiškinys. Filosofijos ir medicinos sąlyčio taškai. Koks mokslas medicina? Medicinos ir filosofijos santykis. Filosofija medicinoje. Medicinos filosofija. Apie filosofijos paskirtį.
  Filosofija, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-03-05
 • Filosofijos samprata (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra filosofija? Filosofuoti - tai būti kelyje. Filosofijos kilmė. Filosofijos ištakos. Išmintis ir žinojimas. Filosofijos funkcijos ir struktūra. Išvados.
  Filosofija, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-11-01
 • Filosofinis antropocentrizmas ir humanistinė pedagogika

  PowerPoint pristatymas. Filosofinis antropocentrizmas ir humanistinė pedagogika. Humanizmas. Klasikinis antropocentrizmas. Naujasis antropocentrizmas. Kita žmogaus samprata. Humanizmo principai. "Humanistinis potencializmas" - šiuolaikiniam humanizmui būdinga nuostata. Humanistinio ugdymo ypatumai XX amžiuje. K. Rodžersas (Rogers). A.H. Maslou (Maslow)ir kt. Ugdytinis. Ugdymas. Pedagoginės nuostatos. Radikalios išraiškos. Diskusijai.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-15
 • Finansinė analizė (11)

  PowerPoint pristatymas. Analizė ir sintezė. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždaviniai tikslams pasiekti. Finansinės analizės turinys–išsamus ir kompleksinis įmonės finansinės veiklos tyrimas, siekiant pagerinti įmonės finansinę būklę. Finansinės analizės tyrimo objektas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės informacijos vartotojai (pagal B. Rees). Analizės būdai. Analitinio darbo organizavimas: etapai bei procedūros (6). Analizės funkcionavimo schema. Finansų analitiko profesinis-kvalifikacinis modelis. Horizontali analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikali analizė. Vertikalioji turto analizė (2004-2005 m.). Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų vaizdavimas. Apyvartinio kapitalo analizė,atstatant ūkines operacijas. Pelningumo rodikliai. Turto pelningumo analizė pagal De Pont piramidę. De Pont nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pagrindiniai ilgalaikio mokumo rodikliai . Veiklos efektyvumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai bei jų reikšmė. Kapitalizacija. Akcijos pelnas. Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E). Akcijos nominali apskaitinė (buhalterinė) vertė. Akcijos tikrosios vertės koeficientas. Privilegijuotųjų akcijų aprūpinimo koeficientas. Paprastųjų akcijų aprūpinimo koeficientas. Dividendų išmokėjimo koeficientas. Vienos paprastos akcijos dividendai. Dividendinis pajamingumas. Obligacijos apdraustumo turtu koeficientas. Orientacinis įmonės finansinės būklės rodiklių įvertinimo lygis. Vertinimas pajamų apsaugos rodiklių požiūriu. Vertinimas finansinio sverto rodiklių požiūriu. Vertinimas pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo požiūriu. Vertinimas veiklos perspektyvos požiūriu. Vertinimas sugebėjimo valdyti ir reputacijos požiūriu. Įmonių bankrotų tikimybės analizė. Bankroto byla gali būti iškelta, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų. Požymiai,rodantys bankroto tikimybę. J.Argenti A modelis. Trūkumai, klaidos, požymiai. J. Sokolov ir M. Piatov. Požymiai. VAS požymiai, rodantys įmonės veiklos sutrikimus ir riziką. Blogėjančią įmonės finansinę būklė taip pat rodo tokie faktai. Finansinių santykinių rodiklių sistemos (modelių) naudojimas bankrotui prognozuoti. Z modelis skirtas įmonių, registruotų VP biržose, bankroto tikimybei nustatyti. Apibendrinanti išvada. kitų autorių modeliai. Bankroto veiksnių analizė ir priemonės jam išvengti. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai.
  Finansai, pristatymas(84 skaidrės)
  2010-06-08
 • Finansinė analizė (3)

  PowerPoint pristatymas. Finansų valdymas. Finansinė analizė. Analizė. Ekonominė analizė. Termino "ekonominė analizė" sinonimai. Finansinė analizė. Finansinės analizės duomenys. Finansinės analizės tikslas. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Analizės organizavimas. Analizės rūšys. Etapai. Pavyzdys. Atlikimo planas. Analitikas. Analizės atlikimo būdai. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių ataskaitos) horizontali analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų lentelė. Santykinė analizė. Santykinių rodiklių grupės. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Veiklos efektyvumo (aktyvumo arba apyvartinio kapitalo valdymo) rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai.
  Finansai, pristatymas(44 skaidrės)
  2006-01-30
 • Finansinė atskaitomybė (3)

  PowerPoint pristatymas. Finansinės atskaitomybės rūšys. Balanso ataskaitos struktūra. Pagrindinių balanso rodiklių apibūdinimas. Įmonės veiklos grupavimas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai. Pinigų srautų grupės. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo tiesioginis būdas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo netiesioginis būdas. Aiškinamojo rašto struktūra.
  Finansai, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-06-11
 • Finansinė atskaitomybė, jos sudėtis ir turinys

  PowerPoint pristatymas. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės tikslas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Finansinės atskaitomybės ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai.
  Apskaita, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-10-12
 • Finansinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Finansinės jėgos. Valiutos kursai. Plaukiojantis arba fiksuotas valiutos kursas. Užsienio valiutų keitimo kursai. Finansinės rizikos rūšys. Mokėjimų balansas. Kitos finansinės jėgos veikiančios tarptautinį verslą. Tarifai ir muitai, mokesčiai. Apmokestinimas. Skirtingi mokesčiai skirtingose valstybėse. Infliacija. Infliacijos poveikis palūkanų normai. Monetarinės ir fiskalinės politikos poveikis infliacijai. Infliacijos svarba tarptautiniam verslui. Infliacija ir tarptautinis verslas. Infliacija Lietuvoje. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams. Besiformuojantis infliacijos konvergencijos Mastrichto kainų stabilumo kriterijus. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams: infliacijos stebėjimas. Apskaitos pritaikymas. Tarptautinė bankininkystė. Namų ūkio taupymas. Didėjančio įsiskolinimo besivystančiose šalyse priežastys. Įsiskolinimo problemos sprendimas. Trumpalaikiai sprendimai. Ilgalaikiai sprendimai. Besivystančių šalių skolos rinkos augimas. Ilgesnio laikotarpio sprendimai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(34 skaidrės)
  2007-04-07
 • Finansinės krizės ir pinigų srautai

  PowerPoint pristatymas. Krizių tipai. Didžiosios finansų krizės. Valiutos krizė. Argentina 2001-2002. Krizės priežastys. Krizės pasekmės. Išėjimas iš krizės. Meksika 1994-95m. ("Gruodžio klaida", "Tequila krizė"). Išėjimas iš krizės.
  Finansai, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-05-17
 • Finansinės priemonės ir finansiniai sandoriai

  PowerPoint pristatymas. Klausimai. Finansinės priemonės apibūdinamos kaip. Platesnis finansinių priemonių apibūdinimas apima. Trys klausimai, paaiškinantys finansinių priemonių prigimtį. Trys finansinių priemonių grupės. Finansiniai aktyvai ir sandoriai. Finansinis aktyvas atspindi. Tariamieji finansiniai aktyvai. Finansiniai sandoriai. Finansiniai sandoriai skirstomi. Finansiniams sandoriams nepriklauso veiksmai dėl kurių nustoja egzistuoti arba kitaip pakinta finansinių priemonių vertė. Finansinių priemonių klasifikacija. Auksas ir SST. Monetarinis auksas. Specialiosios skolinimosi teisės (SST). Special drawing rights (SDR). SST krepšelis. Pinigai ir indėliai. Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas. Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas. Pagrindinės rūšys. Paskolos. Pagrindinės paskolų rūšys. Paskolų skirstymas pagal trukmę. Akcijos ir kitas kapitalas. Akcijų ir kito kapitalo priemonių formos. Techninės draudimo atsargos. Komercinis kreditas. Kiti debitoriniai/kreditoriniai įsiskolinimai.
  Finansai, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-12-03
 • Finansinės rinkos

  PowerPoint pristatymas. Valiutų rinkos. Skirtingi kursai. Trišalis arbitražas. Valiutos kursų paskirtis. Vienos kainos teisė. Dvidešimtojo amžiaus monetarinės sistemos. Aukso standartas. Europos monetarinė sistema ir euras. Europos monetarinės sistema. Euras. Euro simbolis. Euro banknotų ir monetų dizainas. Makroekonominė euro įvedimo nauda. Mikroekonominė euro įvedimo nauda. Tarptautinės pinigų rinkos. Eurovaliutos rinkos.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-04-04
 • Finansų apskaita

  PowerPoint pristatymas. Apskaitos apibrėžimas. Apskaitos funkcijos. Apskaitos procesas. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos tikslas. Apskaita kaip profesija. Apskaitos rūšys. Finansų ir valdymo apskaitos palyginimas. Apskaitos sistema. Finansų apskaitos ribotumai.
  Apskaita, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-03
 • Finansų esmė ir vaidmuo. Finansų mokslo raida

  PowerPoint pristatymas. Finansų esmė ir kilmė. Finansų funkcijos. Finansų mokslo raida. Finansų sudėtis. Finansų vaidmuo. Profesorius Vladas Jurgutis apie finansus ir mokesčius.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-21
 • Finansų institucijos ir finansų rinkos

  Fondų srautai finansų sistemoje. Investavimo būdai ekonominėje sistemoje. Finansų institucijos. Finansinių institucijų klasifikavimas. Pagal lėšų sukaupimo būdą. Pagal atliekamų tarpininkavimo funkcijų ypatybes. Depozitinės finansinės institucijos. Nedepozitinės finansinės institucijos. Draudimo kompanijos. Pensijų fondai. Investiciniai fondai. Investicinių fondų klasifikacija. Rizikos kapitalo fondai. Lietuvos finansinio tarpininkavimo sistema . Bankų sistema. Specializuotų bankų klasifikacija. Lietuvos Centrinis bankas ir jo funkcijos. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvoje komercinis bankas turi teisę atlikti šias operacijas. Finansų rinkos. Finansų rinkų klasifikavimas. Pinigų rinka. Kapitalo (nuosavybės) rinka. Pirminė vertybinių popierių rinka. Antrinė vertybinių popierių rinka. Finansų rinkos klasifikavimas. Vertybiniai popieriai. Jų rūšys. Skolos vertybiniai popieriai (obligacijos). Nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos). Vilniaus vertybinių popierių birža. Lietuvos vertybinių popierių rinkos institucijos. Lietuvos vertybinių popierių rinkos institucijos. Finansų sistemos infrastruktūra bei priežiūra. Valstybės finansų sistema.
  Finansai, pristatymas(45 skaidrės)
  2008-09-09
 • Finansų pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Finansų ir finansų sistemos esmė. Namų ūkio finansai. Namų ūkio finansiniai sprendimai. Namų ūkio pajamos. Įmonių finansai. Verslo organizavimo formos. Svarbiausi akcinių bendrovių panašumai. Svarbiausi akcinių bendrovių trūkumai. Valdymo ir nuosavybės atskyrimas. Įmonių finansiniai santykiai. Finansų skyriaus vieta bendroje įmonės struktūroje. Finansų vadovo funkcijos.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-09-08
Puslapyje rodyti po