Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos instrumentų taikymas: atvejų analizė

  PowerPoint pristatymas. Dominuojančia padėtimi gali būti piktnaudžiaujama. Europos susijungimų kontrolė. Microsoft gynėsi teigdama. Komisija nustatė. Paskirtos baudos. Liberalizavimas . Liberalizavimo privalumai. Liberalizavimo teisinė bazė. Pagrindinės liberalizavimo sritys. Komisija prieš Ispaniją/Italiją. Komisija prieš Maltą (2007). Komisija prieš Švediją (2008). Komisija prieš Vengriją (2006). Komisija prieš Prancūziją (2007). Valstybės pagalba. Valstybės pagalbos kontrolė. Valstybės pagalbos teisinis reglamentavimas (1). Valstybės pagalbos teisinis reglamentavimas (2). Pagrindinės valstybės pagalbos kontrolės sritys. Komisija prieš Airiją (2008). Komisija prieš Italiją (2008). Komisija prieš Vengriją (2008). Komisija prieš Slovakiją (2008). Komisija prieš Rumuniją (2008).
  Politologija, pristatymas(38 skaidrės)
  2009-09-18
 • Europos Sąjungos (ES) konstituciniai pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Europos teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) konstituciniai pagrindai. Paryžiaus sutartis 1951 metais. Romos sutartys 1957 metais. Vieningos Europos aktas. Mastrichto sutartis. Trijų ramsčių modelis. BUSP tikslai ir principai. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Amsterdamo sutartis. Europos Bendrijos steigimo sutarties struktūra. Teisiniai narystės pagrindai. Narystės sąlygos. Konstitucinės narystės prielaidos. Plėtros į Rytus etapo ypatybės.
  Politologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-04-17
 • Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno institucija

  PowerPoint pristatymas. Ombudsmeno institucija. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno institucijos veiklos teisinis pagrindas. Ombudsmeno institucijos ištakos. Kreipimosi į Europos Sąjungos (ES) ombudsmeną tvarka. Kas gali būti paskirtas Europos Sąjungos (ES) ombudsmenu? Kitos ombudsmeno teisės ir garantijos. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno kompetencija. Skundo tyrimo eiga. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno sprendimai. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno veiklos metodai. Europos Sąjungos (ES) ombudsmenas tiria skundus dėl...
  Teisė, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-01-21
 • Europos Sąjungos (ES) pilietybė (3)

  PowerPoint pristatymas. Piliečiai turi daugiausiai teisių valstybėje. Pilietybės idėja pradėta įgyvendinti nuo 1984 metų, kai Fonteblo susirinkusi Europos viršūnių taryba pavedė specialiam komitetui parengti išsamų pranešimą. Tik valstybės pilietybę turintys asmenys naudojasi visomis teisėmis ir laisvėmis, įtvirtintomis šalies konstitucijoje ir įstatymuose. Dauguma valstybių stengiasi vengti dvigubos pilietybės, nes toks asmens teisinis statusas sukelia papildomų problemų tiek valstybei, tiek pačiam asmeniui. Galimi ir tam tikri piliečių teisinės padėties skirtumai. Piliečiai pagal kilmę paprastai negali būti išsiunčiami iš šalies, jiems negali būti atimta pilietybė. Pilietybė dažniausiai apibūdinama kaip tam tikras asmens priklausymas valstybei. Pilietybės principai. Tarptautinėje teisėje pripažįstamas fundamentalus principas. 1997 metų Europos konvencijos dėl pilietybės 3 straipsnyje nustatyta. Kiekvienas asmuo turi teisę į pilietybę. Turi būti vengiama atvejų, kai asmuo yra be pilietybės. Draudžiama atimti pilietybę savavališkai. Pilietybės nepanaikina nei vedybos, nei skyrybos, nei sutuoktinio pilietybės pasikeitimas. Mastricho sutartis dėl Europos Sąjungos (ES) įvedė į Ekonominės Bendrijos (EB) Sutartį "Europos pilietybės" sąvoką. Pagrindinės nuostatos įtvirtintos šiuose Ekonominės Bendrijos (EB) Sutarties straipsniuose. Lygiateisiškumo arba draudimo diskriminuoti asmenį principas. Egzistuoja skirtumas tarp "dirbančiųjų" arba įsidarbinusių asmenų. Pagrindiniai antrinės teisės aktai. Europos Bendrijos (EB) DIR.64/221. Europos Sąjungos (ES) pilietybę reglamentuoja Europos bendrijos steigimo sutarties 17-22 straipsniai. 18 straipsnis. 19 straipsnis. 20 straipsnis. 21 straipsnis. 22 straipsnis.
  Teisė, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-10-28
 • Europos Sąjungos (ES) plėtra: nuo šešių iki penkiolikos

  Įvadas. Istorinis kontekstas. Pirmoji plėtra: Pirmasis etapas 1961 – 1963 metais. Antrasis etapas 1963 – 1967 metais. Trečiasis etapas 1967 – 1973 metais. Airija, Danija ir Norvegija. Antroji plėtra: Graikijos įstojimas. Trečiasis plėtros etapas - Ispanija ir Portugalija. Ketvirtoji plėtra. EEE kūrimosi procesas. Debatai dėl ELPA šalių narystės Europos Bendrijoje (EB). Išvados.
  Politologija, pristatymas(40 puslapių)
  2008-12-15
 • Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Parama regionų vystymui. Lietuvos pavyzdys

  PowerPoint pristatymas. Regioninė Politika (RP) – struktūrinės politikos dalis. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos tikslai. Parama iki narystės – Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos dalis. Regioninės politikos pagrindiniai principai. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos instrumentai. Ko reikia Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atėjimui? Susisteminti Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) rezultatai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos mastai. Prognozuojami BPD įgyvendinimo kiekybiniai rezultatai. BPD prioritetų investicijų pavyzdžiai. Nacionalinė PHARE programa. ISPA tikslai. SAPARD. Finansavimo sritys. Kitos Europos Sąjungos (ES) programos. Kas keisis Lietuvoje? Regioninė politika (RP) ir struktūrinės priemonės.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-10-17
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai - Lietuva

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų dalis bendrijos biudžete. Struktūrinių fondų tikslai. Struktūrinių fondų principai. Europos sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Skirtumai tarp struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo. Kodėl Europos Sąjunga (ES) skiria pagalbą Lietuvai. Europos sąjungos (ES) finansinė parama šalims-kandidatėms pasirengime stoti į Europos sąjungos (ES). PHARE programa. ISPA programa. SAPARD programa. Europos sąjungos (ES) Struktūrinė parama Lietuvai 2004–2006 metais. Europos sąjungos (ES) struktūrinė parama Lietuvai 2007–2008 metais. Europos sąjungos (ES) Struktūrinių fondų Lietuvoje administravimo sistema. Konkretūs Europos Sąjungos (ES) paramos panaudojimo pavyzdžiai Lietuvoje. Išvada.
  Finansai, pristatymas(26 skaidrės)
  2008-06-19
 • Europos Sąjungos (ES) šalių viešojo administravimo bendrieji principai

  PowerPoint pristatymas. Administracinės teisės (AT) aktai. Susisteminti administracinės teisės (AT) aktai. Administracinės teisės (AT) aktų taikymas. Europos bendrijų (EB) teisės aktų taikymas. Pagrindinių administracinės teisės principų grupės. Administracinės teisės (AT) principai. Patikimumas ir nuspėjamumas. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) įstatymo viršenybė. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) kompetencija (jurisdikcija). Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) teisė spręsti savo nuožiūra (diskrecija). Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) proporcingumas. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) procedūrinis teisingumas (sąžiningumas). Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) savalaikiškumas. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) profesionalumas (profesinis sąžiningumas). Profesionalumas (profesinis sąžiningumas) (2). Atvirumas ir skaidrumas (1). Atvirumas ir skaidrumas (2). Atvirumas ir skaidrumas (3). Atvirumas ir skaidrumas (4). Atvirumas ir skaidrumas (5). Atskaitomybė. Našumas ir efektyvumas (1). Našumas ir efektyvumas (2). Europos administracinė erdvė. Europos administracinė erdvė.
  Viešasis administravimas, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-12-15
 • Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniai (1) . Antriniai šaltiniai. Kiti šaltiniai . Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniai (2) . Direktyvos. Europos Sąjungos (ES) diskriminacinės teisės vystymasis (1). Europos Sąjungos (ES) diskriminacinės teisės vystymasis (2). Europos Sąjungos (ES) diskriminacinės teisės vystymasis (3). Teisių gynimo būdai (1) . Tiesioginis direktyvų taikymas. Tiesioginis direktyvų taikymas (2). Tiesioginis direktyvų taikymas (3). Tiesioginis direktyvų taikymas (4). Netiesioginis direktyvų taikymas (1). Netiesioginis direktyvų taikymas (2). Netiesioginis direktyvų taikymas (3). Kreipimasis į Europos teisingumo teismą. Kreipimasis į Europos teisingumo teismą (2). Valstybės atsakomybė dėl žalos. Valstybės atsakomybė dėl žalos (2). Europos komisijos informavimas (1). Europos komisijos informavimas (2). Komisijai galima rašyti tiesiogiai ir informuoti apie pažeidimus.
  Teisė, pristatymas(32 skaidrės)
  2008-10-03
 • Europos Sąjungos (ES) veikla užtikrinant saugumą (BUSP, ESGP)

  PowerPoint pristatymas. Kaip viskas prasidėjo? Bendrosios užsienio saugumo politikos (BUSP) tikslai. Vakarų Europos Sąjunga (VES). Amsterdamo sutartis. Europos saugumo ir gynybos politika (ESGP). Kam naudinga Europos saugumo ir gynybos politika (ESGP)? Bendrosios užsienio saugumo politikos (BUSP) problemos.
  Politologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-03
 • Europos Sąjungos ir valstybių-kandidačių derybos dėl narystės

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos sutartis (1992, Maastrichtas). Kopenhagos kriterijai (1993). Madrido kriterijus (1995). Stojimo derybų struktūros ir institucijos. Tarpvyriausybinė konferencija. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Stojimo derybų procedūros.
  Politologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-18
 • Europos sąjungos plėtra ir jos problemos

  PowerPoint pristatymas. Europos sąjungos plėtra ir jos problemos. Įvadas. Prancūzijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Vokietijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Italijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Nyderlandų vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Belgijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Liuksemburgo vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Trys "naujokės" iš šiaurės – pirmoji Europos sąjungos plėtra ir plėtros problemos. Jungtinės Karalystės problemos tampant Europos sąjungos nare. Danijos problemos tampant Europos sąjungos nare. "Neutralų prisijungimas" – trečioji Europos sąjungos plėtra ir problemos. Austrijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Švedijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Suomijos problemos tampant Europos sąjungos nare. "Žygis į rytus" – didžiausia Europos sąjungos plėtra ir jos problemos. Lenkijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Čekijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Slovakijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Slovėnijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Lietuvos problemos tampant Europos sąjungos nare.
  Politologija, pristatymas(46 skaidrės)
  2006-01-16
 • Europos sąjungos plėtros etapai: motyvai ir nauda

  PowerPoint pristatymas. Kas yra Europos sąjunga? Kaip susikūrė Europos sąjunga? Įstojimo į Europos sąjungą kriterijai (Kopenhagos kriterijai). Kokie stojimo į Europos sąjungą motyvai? Europos sąjungos plėtros etapai. Europos sąjungos plėtros nauda. Išvados.
  Politologija, pristatymas(37 skaidrės)
  2007-05-24
 • Europos Sąjungos sukūrimo priežastys

  PowerPoint pristatymas. Mastrichto sutartis (1992) - lūžio taškas Europos integracijos istorijoje. Europos sąjungos sukūrimo priežastys. Ekonominės Europos sąjungos sukūrimo priežastys. Nuo bendrosios rinkos į ekonominę bei pinigų sąjungą (EPS). Politinės Europos sąjungos sukūrimo priežastys. Europos bendrijų kelias į politinę sąjungą. Išvados.
  Politologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-09-01
 • Europos Sąjungos šalių duomenų bazė

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tarplenteliniai ryšiai (relationships). Formos. Užklausos. Ataskaitos. Keletas pranešimų fragmentų. Makrokomandos. Naudojimosi instrukcija. Išvados.
  Programos, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-05-15
 • Europos sąjungos valstybės

  PowerPoint pristatymas. Airija. Austrija. Belgija. Čekija. Danija. Didžioji Britanija. Estija. Graikija. Ispanija. Italija. Kipras. Latvija. Lenkija. Lietuva. Liuksemburgas. Malta. Olandija. Portugalija. Prancūzija. Slovakija. Slovėnija. Suomija. Švedija. Vengrija. Vokietija.
  Regioninė geografija, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-03-22
 • Europos saugos ir produkto kokybės ženklai, žymėjimas ant pakuotės ir prekių

  PowerPoint pristatymas. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. "Naujo požiūrio" direktyvos. Europos Sąjungos (ES) produktų saugos ženklas CE. CE ženklas yra privalomas ir turi būti pažymėtas ant bet kurio gaminio, prieš jį pateikiant į rinką ar panaudojant. CE ženklu ženklinami gaminiai. Asmenys, atsakingi už žymėjimą CE ženklu. Europos Sąjungos (ES) gaminių kokybės ženklas Key Mark. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-03-26
 • Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija

  PowerPoint pristatymas. Kūrimosi aplinkybės. Vakarų iškeltos sąlygos. Helsinkio konferencija. ESBO plėtra. Veiklos sritys. Veiklos kryptys. Veikiančios misijos. Svarbiausi ESBO darbai. CFE sutartis. Pasitikėjimo stiprinimo sutartis. "Open skys" sutartis.
  Politologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-03
 • Europos šalių etiketas. Pietų šalys

  PowerPoint pristatymas. Etiketo subtilybės. Pagrindinės kultūros kryptys. Hierarchijos ar lygybės šalininkai? Kas svarbiau – taisyklės ar ryšiai? Ar bendravimas priklauso ar nepriklauso nuo situacijos? Proceso ar rezultato šalininkai? Formalūs ar neformalūs? Sveikinimosi stilius. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Vaikščiojimas ir stovėjimas eilėse. Arbatpinigiai. Punktualumas. Mada. Graikija. Ispanija. Valgymo laikas ir būdingas maistas. Gėrimai ir tostai. Elgesys prie stalo. Ispanija. Graikija. Sąskaitos apmokėjimas. Verslo etiketas. Vadovavimo stilius.
  Etiketas, pristatymas(24 skaidrės)
  2009-05-13
 • Europos Teisingumo Teismas (ETT)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: aptarti Europos Teisingumo Teismo veiklą ir reikšmę. Uždaviniai. Keletas faktų apie teisingumo teismą. Europos Teisingumo Teismas (ETT). Teisingumo teismo paskirtis. Europos Teisingumo Teismo (ETT) sudėtis. Teismo pirmininkai. Dažniausiai nagrinėjamų bylų rūšys. Procesas.
  Politologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-04-07
Puslapyje rodyti po