Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos mokslo ir naujų technologijų etikos grupė (2)

  PowerPoint pristatymas. Truputis istorijos. Grupės mandatai. Europos mokslo ir naujų technologijų etikos grupė. Europos komisijos ir grupės santykis. Kad būtų paisoma skirtingų etinių aspektų, grupės nariais yra... Pagrindiniai grupės darbo principai. Prieš priimant ir teikiant grupės nuomonę komisijai. Grupės darbo reglamentavimas. Etinės problemos dėl kurių grupės nuomonė yra perduota Europos komisijai. Daugiau informacijos.
  Etika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-02-20
 • Europos ombudsmenas

  PowerPoint pristatymas. Sąvoka. Ombudsmeno priklausomybė. Ombudsmenas šiandien . Europos Ombudsmenas tiria. Ombudsmeno nagrinėjami pažeidimai. Ombudsmenas sprendžia skundus. Ombudsmenas negali tirti. Ombudsmenas gali pradėti nagrinėti pažeidimus. Į ombudsmeną galima kreiptis ir ne jo kompetencijos klausimais. Su Europos ombudsmenu susisiekti galima. Europos ombudsmenų tinklas.
  Politologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-04-07
 • Europos Parlamentas (EP)

  PowerPoint pristatymas. Europos Parlamentas (EP). Būstinė. Funkcijos. Europos Parlamento komitetai.
  Politologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2005-05-22
 • Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Narystė ERPB. Struktūra. ERPB prezidentas – Jean Lemierre. Veikla. Bankas finansuoja šias sritis. Paskolos suteikimas. Lietuva ir ERPB. Projektai. Ignalinos atominė elektrinė ir ERPB. 2005 m. Išvada.
  Bankininkystė, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-10-05
 • Europos Sąjunga (ES) (21)

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) sostinė ir pirmininkai. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos Komisija (EK). Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Europos Sąjungos (ES) reikšmė. Europos Sąjungos (ES) tikslai. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) sutartys. Euras. Žingsnis po žingsnio euro link. Kokia ateitis laukia Europos? Pagrindinės Europos integracijos datos.
  Politologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-10-20
 • Europos Sąjunga (ES) (22)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra Europos Sąjunga (ES)? Istorija. Svarbiausios sutartys. Europos Sąjunga šiandien. Vėliava. Himnas. Kalbos. Europos Sąjungos narės. Europos sąjungos institucijos. Europos Sąjungos (ES) veikla. Europos Sąjungos įtaka verslui. Ryšys su Lietuva.
  Politologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-10-25
 • Europos Sąjunga (ES) (29)

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) šalys. Europos Sąjungos (ES) sąjungos istorija. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir kitos organizacijos. Lietuvos europarlamentarai. Kam reikalinga Europos Sąjunga (ES)? Plėtra. Euras. Ar žinojote, kad...
  Politologija, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-05-30
 • Europos Sąjunga (ES) (30)

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Pagal Mastrichto sutartį, Europos Sąjungos trys sudedamosios dalys (ramsčiai). Sprendimus dėl teisės aktų ir dėl bendros Europos sąjungos politikos priima trys pagrindinės Europos sąjungos institucijos. Finansinės organizacijos. Patariamosios organizacijos. Tarpinstitucinės organizacijos. Decentralizuotos agentūros. Europos Sąjungos Taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos komisija. Eurai kišenėje. Euras Europoje.
  Politologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-27
 • Europos Sąjunga (ES) (31)

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Europos anglių ir plieno bendrija. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Komisija (EK). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Vadovų Taryba.
  Politologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-09-28
 • Europos Sąjunga (ES) (9)

  Kas yra Europos Sąjunga (ES)? Tikslai. Pagrindiniai Europos Sąjungos principai. Skirtumai nuo kitų tarptautinių organizacijų. Piliečių teisės. Sprendimų priėmimas. Naujų valstybių priėmimas. Europos Sąjungos (ES) šalys kandidatės.
  Politologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2005-11-30
 • Europos Sąjunga (ES) pasaulio arenoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – apžvelgti, kokią poziciją Europos Sąjunga (ES) užima pasaulyje dabar ir užimtų ateityje. Europos Sąjunga (ES) ir jos kaimynės. Europos Sąjungos (ES) vaidmuo pasaulyje. Europos Sąjungos tikslai. Europos Sąjungos (ES) išorės santykiai. Prekybos politika. Bendra užsienio ir saugumo politika. Europos Sąjungos (ES) taikomos paramos priemonės (I). Parama žmogaus teisėms. Humanitarinė pagalba. Kova su skurdu. Europos Sąjungos (ES) teikiama vystymosi pagalba, eurų nuo kiekvieno piliečio. Europos Sąjungos (ES) išorės santykiai (I). Afrika, Karibų baseino jūros, Ramiojo vandenyno šalys. Afrika, Karibų baseino jūros, Ramiojo vandenyno šalys. Lotynų Amerika. Vakarų Balkanų šalys. Rusijos federacija. Kinija. ES ir pasaulis. Prekybos apimtys (1). Prekybos apimtys (3). Prekybos partneriai. Ateities perspektyvos. Demografiniai rodikliai. Demografinė sudėtis. Bendrasis vidaus produktas. Numatomas BVP augimas. Perkamoji galia. Saugumo lygis. Religijų pasiskirstymas. Gamtiniai ištekliai. Energetiniai poreikiai. Aplinkosauga. Vandens ištekliai. Regionų ateitis. Išvados (I).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(51 skaidrė)
  2009-09-18
 • Europos sąjungos institucijos ir valdymas

  PowerPoint pristatymas. Europos bendrijos. Bendrijų institucijos. Europos parlamentas. Parlamentinė Asamblėja tampa Parlamentu. Parlamento rinkimai. Bendrijos plėtra ir Parlamento kaita. Politinės partijos ir koalicijos. Parlamentinio darbo patirtis. Būstinė. Vadybinės parlamento struktūros. Darbas komitetuose. Plenariniai posėdžiai. Teisės aktų priėmimas. Biudžeto tvirtinimas. Vykdomosios valdžios kontrolė. Parlamentas ir pagrindinės ES politikos. Europos sąjungos taryba (vadovų taryba). Bendra charakteristika ir funkcijos. Sudėtis ir posėdžiai. Generalinis sekretoriatas. Tarybos komitetai ir darbo grupės. Nuolatinių atstovų komitetas – Coreper’as. Ekonomikos ir finansų komitetas. Sprendimų priėmimas. Europos komisija. Bendra charakteristika ir funkcijos. Pirmininkas. Komisijos sudarymas. Generalinis sekretoriatas. Komisijos patariamieji komitetai. Europos sąjungos teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas. Europos investicijų bankas. Europos ombudsmenas.
  Politologija, pristatymas(54 skaidrės)
  2011-02-10
 • Europos sąjungos "Trijų ramsčių" struktūra

  PowerPoint pristatymas. 2 pozicijos. Mastrichto sutartis. Trys Europos sąjungos ramsčiai. Šventykla. Pirmasis ramstis. Europos bendrijų institucijos. Antrasis ramstis. Trečiasis ramstis. Europos sąjungos formulė.
  Politologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-09-01
 • Europos Sąjungos (ES) draudimo rinkos analizė, problemos ir perspektyvos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti ES šalių draudimo rinka, jos išsivystymo lygį, ypatumus ir problemas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos ypatumai. Draudimo veiklos reikšmė Europos Sąjungos (ES) šalių ekonomikai. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos struktūros rodikliai. Draudimo prasiskverbimo rodiklis. Draudimo tankis ir išsiplėtimas. Koncentracija ir draudikų skaičius Europos draudimo rinkoje. Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos analizė. Europos Sąjungos (ES) šalių gyvybės draudimo rinka. Europos Sąjungos (ES) šalių ne gyvybės draudimo rinka. Motorinių transporto priemonių draudimas. Sveikatos draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Turto draudimas. Bendrosios civilinės atskaitomybės draudimas. Teisinių išlaidų draudimas. Kitos draudimo rūšys. Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos ateities perspektyvos. Išvados. Darbas iliustruota paveikslėliais ir diagramomis.
  Finansai, pristatymas(35 skaidrės)
  2009-01-06
 • Europos Sąjungos (ES) finansinė sistema

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) finansinės institucijos. Europos centrinis bankas (ECB) ir centrinių bankų sistema (ECBS). Europos centrinio banko (ECB) funkcijos. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniai. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) teisės. Europos investicijų bankas. Europos investicijų fondas. Audito rūmai. Europos Sąjungos kreditų rinka. Eurorinka. Europinigų rinka. Kreditų rinka. Euroobligacijos. Euroobligacijų privalumai. Europos sąjungos mokėjimo sistemos. TARGET. Mokėjimo sistema EURO1.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-10-11
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (10)

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos parlamentas. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Teisingumo teismas. Perspektyvos. Audito rūmai. Europos ombudsmenas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos Investicijų Bankas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Ką ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (ESRK) veikia? Regionų komitetas. Europos Bendrijų oficialių leidinių biuras. Europos Bendrijų personalo atrankos tarnyba.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-01-12
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (13)

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) organizacinė struktūra. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Viršūnių Taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos konsultacinės institucijos. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Išvados.
  Politologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-05-24
 • Europos Sąjungos (ES) integracijos esmė, formos ir principai

  PowerPoint pristatymas. Kas yra integracija? Integracijos formos. Ekonominė integracija. Ekonominę integraciją sąlygojančios priežastys, susijusios su gamybinių santykių raida. Didžiausios kliūtys prekių bei paslaugų importui. Liberalizmo bruožai. Penkios laisvės liberalizmo teorijoje. Institucionalizmas. Politinė integracija. Politinės integracijos teorijos. Federalizmas. Svarbiausi fedaralizmo bruožai. Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių kompetencijos kategorijos. Funkcionalizmas. Globalinės integracijos pavydžiai (1). Globalinės integracijos pavydžiai (2). Regioninės integracijos pavydžiai (1). Regioninės integracijos pavydžiai (2). Ekonominės integracijos pakopos. Laisvos prekybos zona. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Integracijos principai. Integracijos gilinimo principas. Skirtumų toleravimo principas. Konvergencijos ir vieningumo principas. Socialinės apsaugos principas. Atvirumo europos valstybėms principas. Integracijos į pasaulio ekonomiką principas. Istorinė Europos integracijos raida. Europa pokario laikotarpiu. Europos integracijos sritys pokario laikotarpiu. Maršalo planas. Roberto Šumano deklaracija. Paryžiaus sutartis. Romos sutartys. Sujungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Europos Sąjungos (ES) sutartis. Trijų ramsčių modelis. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis. Kelias nuo Europos Konvento iki Europos Konstitucijos. Kodėl gi netiko Europai, Konstitucija. Europos Sąjunga (ES): nuo 6 iki 27 valstybių narių. Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. Šalys kandidatės. Kopenhagos kriterijai. Europos valstybės nepriklausančios ES. ES tikslai. Europos Sąjungos (ES) principai. Europos Sąjungos (ES) ypatumai. Teisės aktai. Sprendimų priėmimas. Pagrindinės įstatyminės procedūros.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(73 skaidrės)
  2010-03-16
 • Europos Sąjungos (ES) istorija (3)

  PowerPoint pristatymas. 1945-1959 bendradarbiavimo pradžia. Europos Ekonominės Bendrijos gimimas. 1960-1969 ekonomikos augimo laikotarpis. 1970-1979 plėtros etapas. 1980-1989 metai. Berlyno sienos griūtis. Europos Parlamentas. 1990-1999 metai Europa be sienų. Šiuolaikinė Europa.
  Politologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-05-14
 • Europos Sąjungos (ES) ištakos

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES). Parama Europos valstybėms. Europos Taryba (3). Europos anglies ir plieno bendrija. Šumano planas (4). Robertas Šumanas ir Žanas Monė. Europos Sąjungos (ES) bendrosios užsienio ir saugumo politikos ištakos. Briuselio sutarties organizacija. Europos gynybos bendrija. Vakarų Europos Sąjunga. Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (EURATOMAS) (2).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-12-02
Puslapyje rodyti po