Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Etnografinio paveldo (liaudies architektūros) tvarkymo darbai

  PowerPoint pristatymas. Etnografiniai kaimai. Smulkiosios architektūros elementai. Pastatų skirstymas. Etnografinių kaimų pavyzdžiai. Lietuvos liaudies buities muziejus. Pavyzdžiai: fotografijos. Neringos miesto žvejų sodybos. Pavyzdžiai. Dubingių karčema. Pavyzdžiai. Zervynų etnografinis kaimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-05-11
 • Eukariotinės ląstelės dvimembraniniai organoidai. Eukariotinės ląstelės kilmė

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Geriau susipažinti su eukariotine ląstele ir jos dvimembraniniais organoidais, sužinoti eukariotinės ląstelės kilmę. Darbo uždaviniai. Ląstelių skirstymas. Eukariotinės ląstelės sandara. Plastidžių skirstymas. Chloroplastas. Chloroplasto sandara. Chloroplasto funkcijos. Fotosintezės schema. Mitochondrija. Mitochondrijos sandara. Mitochondrijos funkcijos. Mitochondrijos ir chloroplastai - tai organoidai, kurie yra susiję su energetika. Branduolys. Branduolio sandara. Branduolio funkcijos. Eukariotinės ląstelės kilmė. Endosimbiozės hipotezę patvirtinantys faktai. Išvados. Testas.
  Biologija, pristatymas(44 skaidrės)
  2008-12-06
 • Euras ir infliacija

  PowerPoint pristatymas. Infliacijos matavimai Europos Sąjungoje (ES). Mastrichto konvergencijos kriterijai. Šalių planai įsivesti eurą. Lietuvoje prekių ir paslaugų kainų pokyčiai (SVKI). Kuo įstojimas į euro zoną Lietuvai naudingas. Kuo įstojimas į euro zoną Lietuvai nenaudingas. Euro įvedimo įtaka infliacijai. Kainų kilimą galėjo sąlygoti. Skirtingas kainų padidėjimas. Infliacijos tempai (1997-2005). Po euro įvedimo kainų pakilimas. Išvados.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-04-02
 • Euras Lietuvai: už ir prieš

  PowerPoint pristatymas. Euras ir Lietuva: ar verta skubėti? Euro privalumai ir trūkumai. Kokie veiksniai prisidėjo prie kainų šuolio 2002 m. pradžioje? Mastrichto konvergencijos kriterijai. Infliacija.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-01-22
 • Euro įvedimas Baltijos šalyse

  PowerPoint pristatymas. Euro atsiradimo prielaidos. Euras. Privalumai. Trūkumai. Mastrichto kriterijai. Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Estija. Latvija. Lietuva. Europos komisija ir ekspertų nuomonė. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-09-24
 • Euro įvedimo perspektyvos Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Narystė Europos Sąjungoje (ES) yra besąlygiškas įsipareigojimas įsivesti eurą. Pagrindiniai Mastrichto kriterijai. Konvergencijos rodiklių 2007 metų rugsėjo mėn. duomenys. Teisės derinimas. Euro įvedimo teikiama nauda Lietuvai. Pasekmės įsivedus eurą. Institucijos atsakingos už euro įvedimą Lietuvoje.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-02-06
 • Euro teikiama nauda

  PowerPoint pristatymas. Kodėl euras? Bendros valiutos pranašumai. Praktinė nauda piliečiams: kelionės su euru. Politinė integracija: platesnio integracijos proceso teikiami pranašumai. Bendroji finansų rinka: nauda taupantiems ir besiskolinantiems. Euro privalumai verslui. Įvedus eurą Lietuvoje, verslininkai galės naudotis visais bendros valiutos privalumais.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-05-03
 • Europa (3)

  PowerPoint pristatymas. Europos žemėlapis. Europa. Vandenys. Europos geografinis centras. Salos ir salynai. Lygumos ir kalnai. Didžiausias Europos kalnas. Klimatas. Ledynai. Upės. Ežerai. Augalija. Tautos. Gyvūnija. Mišrieji miškai. Plačialapiai miškai. Užsienio kalbu žinojimas. Antrasis pasaulinis karas. Europos Sąjungos valstybės. Europos istorinės valstybės. Didžiausios Europos valstybės.
  Regioninė geografija, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-12-25
 • Europa (5)

  PowerPoint pristatymas. Trumpai apie žemynus. Pangėja. Pangėjos skilimas. Trumpai apie Europą. Skandinavija. Britų salos. Nyderlanduose žmonės vaikšto sausuma, atkovota iš jūros. Rusija-didžiausia Europos šalis. Vatikanas – mažiausia šalis Europoje. Europos Sąjunga. Daugiau apie Europą. Europos šalių vėliavos. Danijos vėliava. Švedijos vėliava. Graikijos vėliava. Šveicarijos vėliava. Lietuvos vėliava. Europos įdomybės ir faktai. Europos statistika. Europos valdovai. 7 klausimai su atsakymais. Darbas iliustruotas paveikslėliais (17).
  Regioninė geografija, pristatymas(50 skaidrių)
  2008-05-21
 • Europäische Union (EU) und Litauen

  PowerPoint pristatymas vokiečių kalba. Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Litauen. Von Mindaugas nach Brüssel. Willkommen beim Europäischen Parlament! Europäisches Parlament. Am 9. Mai 1950... In mehr als 50 Jahren... Politik - Litauen und Europäische Union (EU). Außenpolitik Litauens. Die Ziele der Agrarpolitik. Europäische Union (EU) - Kultur und Bildung in der Europäische Union. Die Bildung. Die Bildung. Die Kultur.
  Vokiečių kalba, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-03-21
 • Europos audito rūmai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagrindinės Europos sąjungos (ES) institucijos. Europos Audito Rūmai. Europos Auditų Rūmų Misija. Informavimo politika. Audito Rūmų nariai. Nuo 2006 m. Kovo 1 d. Audito Rūmų pirmininkas – Hubert Weber. Audito Rūmai susideda iš šių audito grupių. Išvada.
  Politologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-01-08
 • Europos bendrijos steigiamųjų ir jas papildžiusių sutarčių tikslai bei įtaka integraciniams procesams

  PowerPoint pristatymas. Europos integracijos prielaidos. Šumano deklaracija. Paryžiaus sutartis (EAPB). Romos sutartys (EEB; EURATOM). Sujungimo sutartis (Merger’io). Suvestinis Europos aktas (SEA). Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis. Sutartis dėl Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos. Apibendrinimas.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-04-17
 • Europos bendrovės. Europos ekonominių interesų grupės. Įmonių teisė

  PowerPoint pristatymas. Europos bendrovė: Europos bendrovių įstatymas. Europos bendrovė: Reglamentas dėl Europos bendrovės (SE) statuto. Europos ekonominių interesų grupė: EEIG įstatymas.
  Makroekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2005-11-14
 • Europos centrinis bankas (ECB) ir jo veikla (2)

  PowerPoint pristatymas. Europos centrinių bankų (ECB) sistema. Europos centrinių bankų (ECB) sistemos uždaviniai. Europos centrinis bankas (ECB). Europos centrinio banko (ECB) tikslas ir uždaviniai. Europos centrinio banko (ECB) valdymas. Europos centrinių bankų (ECB) sistemos struktūra. Europos centrinio banko (ECB) finansinių rodiklių analizė. Europos centrinio banko bendrojo pelno kitimas. Grynųjų palūkanų pajamų kitimas. Europos centrinio banko administracinių išlaidų kitimas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Bankininkystė, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-09
 • Europos ekonominės bendrijos ir Euratomo įkūrimas

  PowerPoint pristatymas. Mesinos konferencija 1955 m. birželio mėn. Spaako komiteto ataskaita. Romos sutartys 1957 m. kovo 25d. EEB struktūra.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-09-01
 • Europos geografinė samprata

  PowerPoint pristatymas. Europos sienų kaita. Europa 1914 m. Europa prieš II-ąjį pasaulinį karą. Europa po II-ojo pasaulinio karo. Dabartinės Europos Sąjungos (ES) teritorijos.
  Regioninė geografija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-23
 • Europos Gynybos ir Politinės Bendrijų steigimo nesėkmė

  PowerPoint pristatymas. Europos gynybos bendrijos ištakos. Pirmasis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bandymas suartėti su Europa. Maršalo planas — antrasis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bandymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tikslai Europoje. Europos valstybių bandymas. 1950 Rene Pleven planas. Prancūzijos pozicija. Didžiosios Britanijos požiūris. Privalumai. Trūkumai. Europos Gynybos Bendrijos (EGB) sutarties žlugimas. Kaltųjų paieškos. Europos politinės bendrijos kelias. Europos Gynybos Bendrijos (EGB) ir Europos Politinės Bendrijos (EPB) žlugimas.
  Politologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-18
 • Europos integracijos istorija: nuo Romos iki Mastrichto sutarties

  PowerPoint pristatymas. Darbo uždaviniai. Europos integracija 1958-1973 metų laikotarpiu. Lentelė: galiojimas, sutartys, šalys, sutarties esmė. Romos sutartis. Muitų sąjunga. Europos laisvosios prekybos sutartis (EFTA). Trijų institucijų Sujungimo-Merger'io sutartis. Liuksemburgo kompromisas. Hagos viršūnių susitikimas. Europos Sąjungos (ES) integracijos proceso stagnacijos laikotarpis, 1973-1985. Europos integracijos stagnaciją nulėmę veiksniai. Bandymai pagreitinti permainų procesą. 1975 m. Ortoli paskelbti tikslai. Tindemanso pranešimas. Stagnacijos laikotarpio pabaiga. Baltoji knyga. Suvestinis Europos aktas. Suvestinio Europos akto tikslas. Bendrijos kelias į vieningą rinką. Suvestinis Europos aktas: pataisos, papildymai, naujovės. 1988-1992 metų intensyvios pastangos įgyvendinant Europos Bendrijos (EB) tikslus. Politinė Europos Sąjunga. Mastrichto sutartis. Mastrichto sutartis: tikslai. Mastrichto sutartis: įvestos naujovės. Išvados.
  Visuotinė istorija, pristatymas(32 skaidrės)
  2008-10-02
 • Europos kokybės vadybos fondas

  PowerPoint pristatymas. Europos kokybės vadybos fondas (EKVF). Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis. Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis. Orientacija į klientą. Orientavimasis į rezultatus. Darbuotojų įtraukimas. Procesinis požiūris. Personalo lavinimas ir įtraukimas. Nuolatinis mokymasis, inovacijos ir tobulėjimas. Partnerystės vystymas. Visuomeniniai rezultatai.
  Kokybės vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-01-14
 • Europos meno raida

  PowerPoint pristatymas. Dailės rūšys. Dailės žanrų populiarumas nuo 2000 m. Pagrindinės Europos meno epochos. Meno atsiradimas. Senovės Egipto menas. Senovės Baltų menas. Mesopotamijos menas. Mikėnų kultūra.
  Dailė, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-02-23
Puslapyje rodyti po