Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (121)

  PowerPoint pristatymas. Ekonomika tai. Ekonomikos mokslas. Ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos dalys. Mikroekonomika. Poreikiai. Poreikių rūšys. Poreikių skirstymas yra sąlyginis. Poreikių hierarchija. Ekonominės gėrybės. Ekonominiai ištekliai. Materialiniai ištekliai. Žmonių ištekliai. Materialiniai ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Pagrindiniai ekonominiai klausimai. Ekonominių sistemų tipai. Papročių (tradicinė). Gryna kapitalistinė. Planinė arba komandinė. Mišrioji ekonomika. Ekonominės sistemos. Ekonomiškas elgesys. Racionalus vartotojas. Racionalus įmonės elgesys. Racionali vyriausybė. Rinka. Rinkos mechanizmas. Rinkos privalumai. Rinkos trūkumai. Trys svarbūs ekonomikos vystymosi elementai. Specializacija. Specializacijos sąlygos. Specializacija įgalina. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Paklausa. Paklausos kreivė. Paklausos dėsnis. Paklausą veikiantys veiksniai. Paklausa didėja. Paklausa mažėja. Pasiūla. Pasiūlos kreivė. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlą veikiantys veiksniai. Pasiūla didėja. Pasiūla mažėja. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Pasiūlos ir paklausos kreivė. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos kreivė. Santykinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Pavienis elastingumas. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainai. Santykinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Pavienis elastingumas. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Absoliutus elastingumas. Kaip vartotojas renkasi? Labiausiai vartotojų pasirinkimą nulemia naudingumas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Bendrojo ir ribinio naudingumo ryšys. Priklausomybės tarp MU ir TU. A. Smito paradoksas. Vartotojo abejingumo kreivė. Abejingumo kreivė. Abejingumo kreivių žemėlapis. Abejingumo kreivės nuolydžio matavimas. Ribinę pakeitimo normą apibūdina šios savybės. Biudžeto tiesė. Biudžeto funkcijos analizės sąlygos. Pajamos ir kainos gali kisti. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Abejingumo kreivės nuolydžio trigonometrinis matavimas. Kaštai grupuojami. Kaštai skirstomi. Pradiniai kaštai. Gamybos ir eksploatavimo kaštai. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji gamybos kaštai. Vidutiniai pastovieji kaštai. Vidutiniai bendrieji kaštai. Vidutiniai kintamieji kaštai. Ribiniai kaštai. Pastoviųjų, kintamųjų ir bendrųjų kaštų kreivės. Vidutinių pastoviųjų,vidutinių kintamųjų, vidutinių bendrųjų ir ribinių kaštų kreivės. Formulės. Rinkos struktūra. Svarbiausi rinkos struktūros elementai. Pagrindinės rinkos struktūros dalys. Ekonominių rinkos struktūrų charakteristika. Grynoji konkurencija. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos bruožai. Oligopolija. Oligopolijos bruožai. Natūrali oligopolija. Įėjimo į oligopolinę rinką kliūtys. Kartelis. Susitarimų kliūtys. Konkurencija. Konkurencijos ypatumai. Tobuloji konkurencija. Monopolija. Absoliučioji arba grynoji monopolija. Monopolinės rinkos ypatumai. Monopolijos valdžia. Monopolijų rūšys. Kainų diskriminacija. Kainų diskriminacija vykdoma, kai prekė parduodama daugiau nei viena kaina. I laipsnio kainų diskriminacija. II laipsnio kainų diskriminacija. III laipsnio kainų diskriminacija. Darbas. Motyvacija dirbti. Darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis. Realusis darbo užmokestis. Nominalusis darbo užmokestis. Darbo jėgos pasiūla priklauso nuo. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Gamyba. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnių grupės. Įmonės užduotis. Įmonės veikla. Trumpasis laikotarpis. Ilgasis laikotarpis. Savo veikloje įmonės siekia. Technologiškai efektyvus gamybos metodas. Ekonomiškai efektyvus gamybos metodas. Gamybos funkcija. Gamybos funkcijų bendros savybės. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Bendras produktas (TP). Vidutinis produktas (AP). Vidutinis darbo produktas. Vidutinis kapitalo produktas. Ribinis produktas. Ribinis darbo produktas. Ribinis kapitalo produktas. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Didėjanti gamybos masto grąža. Pastovi gamybos masto grąža. Mažėjanti gamybos masto grąža. Gamybos galimybių kreivė. Gamybos galimybių kreivės prielaidos. Gamybos galimybių kreivė didėja.
  Ekonomika, pristatymas(180 skaidrių)
  2009-12-16
 • Ekonomikos apytakos modelis

  PowerPoint pristatymas. Kiekvienos šalies ekonomikoje yra 3 svarbiausios ekonomikos institucijos. Yra išskiriami 3 pagrindiniai rinkos tipai. 2 ekonomikos institucijos rinkos sąlygomis yra pačios svarbiausios. 2 svarbiausių ekonomikos institucijų funkcijos 2 svarbiausiose rinkose. Pinigų, išteklių ir produktų kryptys mainuose. Pagal ekonomikos apytakos modelį pinigai, kuriuos Jūs išleidžiate, tampa kitų namų ūkio pajamomis. Pagal ekonomikos apytakos modelį pinigai, kuriuos viena įmonė išleidžia darbuotojų atlyginimams sumokėti, tampa kitos įmonės pajamomis. Kas atsitiktų, jei žmonės pradėtų kaupti pinigus po čiužiniais ir pirkti mažiau produktų? Kas nutiktų, jei kurioje nors šalyje staiga atsirastų labai daug verslininkų? Ekonomikos apytakos modelyje vaizduojama.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-09
 • Ekonomikos augimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Ekonominis augimas. Ekonomikos augimo tempai. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Užburtas skurdo ratas. Pagrindiniai ekonomikos pusiausvyros formavimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-10-17
 • Ekonomikos nepastovumas, cikliniai svyravimai

  PowerPoint pristatymas. Verslo ciklai. Verslo ciklo samprata. Ciklų klasifikavimas . Verslo ciklo fazės . Recesijos fazė. Pakilimo fazė. Bumo fazė. Kritimo fazė. Ekonominių parametrų padidėjimo ir sumažėjimo tendencijas. Cikliškumo priežasčių aiškinimas (2). Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-11-13
 • Ekonomikos problema

  PowerPoint pristatymas. Ekonomikos problema. Ekonomikos sistema. Papročių (tradicijų) ekonomika. Gryna kapitalistinė ekonomika (rinkos ekonomika). Komandinė ekonomika. Mišrioji ekonomika. Ekonominė sistema. Ekonomika ir verslas. Ekonominės veiklos skirstymas. Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonių apibrėžimai. Įmonė, kaip organizacija, tenkina tris kriterijus. Įmonė yra ekonominė ir savarankiška organizacija.
  Ekonomika, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-12-01
 • Ekonomikos problemos ir tikslai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kas yra ekonomika? Ekonomikos problemos. Ekonomikos problemos Lietuvoje. Ekonomikos tikslai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-11-20
 • Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo istorija. Pagrindinė ekonomikos problema

  PowerPoint darbas. Ekonomika. Ekonomikos sistemos. Komandinė ekonomika. Rinkos ekonomika. Mišrioji ekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Ekonomikos šakos. Makroekonomika. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonomikos istorija.
  Ekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-02-23
 • Ekonomikos stabilumas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Verslo ciklas. Ūkio svyravimus sukelia. Ekonomikos rodikliai. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Ūkinės veiklos fazės.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-11-10
 • Ekonominė veikla ir plėtra: UAB "Druskininkų vandenys"

  PowerPoint pristatymas. Vidinė UAB "Druskininkų vandenys" filialo Druskininkų vandens pramogų parkas stiprybių ir silpnybių analizė. Unikali prekė. Nuolatinis geros firmos įvaizdis. Puikūs santykiai su klientais. Profesionalumas. Įmonės valdymo privalumai. Silpnybės. Išorinė VPP galimybių ir grėsmių analizė. Grėsmės. Socialiniai faktoriai. Politiniai faktoriai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-05-05
 • Ekonominės integracijos įtaka užsienio prekybai

  PowerPoint pristatymas. Ekonominė integracija. Užsienio prekyba. Ekonominės integracijos lygiai. Nacionalinė autonomija. Laisvos prekybos zona. Muitų sąjunga. Muitų sąjunga. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominio bendradarbiavimo suvaržymai (3). Laisvo judėjimo kliūtys. Ekonominės integracijos esmė. Keturios laisvės. Pastaraisiais dešimtmečiais daugelis besivystančių šalių aktyviai vykdo išorės ekonomikos liberalizavimo programas. Įtaką integracijos procesams darančios tarptautinės organizacijos (3). Ekonominės integracijos pasekmės (2).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2009-01-20
 • Ekonominiai ir socialiniai ekonominiai veiksniai

  PowerPoint pristatymas. Ekonominės analizės. Ekonominės prognozės poveikis įmonės funkcinėms sritims. Svarbiausi ekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Asmeninis vartojimas. Darbo jėgos kaštai. Vidutinis valandinis atlygis 2002 metais. Telefonai - ekonominis rodiklis. Užsienio skolos. Bendras gyventojų skaičius. Amžiaus pasiskirstymas. Vidutiniai metiniai gyventojų populiacijos augimai. Ekonomiškai išsivysčiusių šalių nerimas. Suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje. Gyventojų tankumas ir jų pasiskirstymas. Megapoliai 1970 – 2015 metais. Kiti socialiniai ekonominiai aspektai. Pramonės aspektai. Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-04-07
 • Ekonominiai tyrimo metodai

  PowerPoint pristatymas. Ekonominė statistika. Marketingo tyrimai. Statistiniai stebėjimai. Statistinės lentelės. Statistiniai grafikai.
  Ekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-01-18
 • Ekonominiai valdymo modeliai

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Tiesioginio poveikio būdas. Netiesioginio poveikio būdas. Darbuotojų skatinimo formos. Ekonominės stimuliacijos metodai. Ekonominės atsakomybės metodai. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-06-05
 • Ekonominiai vandens išteklių naudojimo aspektai

  PowerPoint pristatymas. Ekonominė analizė (sudėtis. Principas "teršėjas moka". Principas "nukentėjęs moka". Lietuvos aplinkosaugos ekonominiai svertai. Kaštai už vandens paslaugas. Mokesčiai už nuotėkų išleidimą. Kompleksinis vandens išteklių valdymas. Vandens išteklių valdymas. Problemos. Vandens išteklių valdymas. Pagrindiniai sunkumai. Vandens išteklių valdymo problema. Kompleksinio vandens išteklių valdymo (KVIV) apibrėžimas. Integracija į kompleksinį vandens išteklių valdymą. Gamtinės sistemos integravimas. Žmogaus sistemos integravimas. Kompleksinio vandens išteklių valdymo ryšys su įvairiais sektoriais. Bendroji kompleksinio vandens išteklių valdymo bazė. Kompleksinio vandens išteklių valdymo principai. Keturi Dublino principai. Pirmas principas: vandens ištekliai - išsenkantys ir pažeidžiami. Antras principas: dalyvavimas valdyme. Trečias principas: svarbus moterų vaidmuo. Ketvirtas principas: vanduo – ekonominė vertybė. Pagrindiniai vandens vertės nustatymo principai. Bendrieji vandens apmokestinimo principai. Kompleksinio vandens išteklių valdymo įgyvendinimas. Juridiniai aplinkos valdymo elementai. Vyriausybių vaidmuo. Įstatyminė vandens bazė. Reikalavimai įstatyminei bazei. Vandens įstatyminė bazė turi. Dialogas tarp sektorių ir tarp aukštupio – žemupio vartotojų. Finansinės struktūros ir investicijų paskirstymas vandens išteklių infrastruktūrai. Bendradarbiavimas tarptautinių upių baseinuose. Institucijų vaidmuo. Įvairaus lygio organizacijų vaidmuo ir funkcijos. Institucinių pajėgumų stiprinimas. Valdymo instrumentai. Vandens išteklių įvertinimas: poreikis ir esami resursai. Komunikacinės ir informacinės sistemos. Reguliavimo instrumentai. Tiesioginė kontrolė. Ekonominiai instrumentai. Savikontrolės skatinimas. Pagrindiniai Lietuvos vandens išteklių valdymo aspektai. Pagrindinės vandens sektoriaus valdymo institucijos Lietuvoje. Institucinė struktūra. Aplinkosaugos finansavimas. Vandens išteklių valdymo finansavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Teisinė bazė: įstatymai ir norminiai dokumentai. Europos Sąjungos politika vandens sektoriuje. Bendroji vandens politikos direktyva (BVPD). Europos Sąjungos Vandens sektoriaus direktyvos ir įvairios konvencijos. Lietuvos įstatymai. Vandens įstatymas IX-1388 (2003 03 25). Norminiai dokumentai. Vandens ištekliai. Apibrėžimas. Vandens išteklių klasifikacija. Pasaulio vandens ištekliai ir jų pasiskirstymas Žemės rutulyje. Baltijos šalių vandens ištekliai. Lietuvos paviršiniai vandens ištekliai. Atsinaujinantys paviršiniai vandens ištekliai pagrindiniuose Lietuvos upių baseinuose. Lietuvos požeminio vandens ištekliai. Vandens kokybės apsauga. Vandens išteklių apsauga. BVPD aplinkosauginiai tikslai. Nukrypimai nuo BVPD aplinkosauginių tikslų nustatant vandensaugos tikslus. Priemonių programa (sudėtis). Žmogaus veiklos ir jos poveikio vandens telkiniams analizė. Direktyvos, reglamentuojančios vandens išteklių valdymą. Vandens naudojimas ūkinėje veikloje. Vandens naudotojai. Vandens poreikis. Pasaulio gyventojų skaičiaus esama ir prognozuojama dinamika. Vandens išteklių naudojimo kryptys. Baltijos šalių vandens ištekliai ir jų sunaudojimas. Vandens išteklių naudojimo kryptys. Vandens išteklių naudojimas. Pagrindiniai sunaudojamo vandens ir nuotėkų kiekiai. Vandens paėmimo dinamika 1987 – 2003 m. Gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu. Požeminio vandens sunaudojimas 1988 – 1998 m. mln. m3/para. Gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu: požeminio vandens kokybė. Energetika. Hidroenergetika. Pramonė. Vandens transportas. Sausinimas. Drėkinimas. Tvenkinių žuvininkystė. Vanduo rekreacijai. Potvynių kontrolė Lietuvoje. Įvairių ūkio objektų galimas poveikis vandens telkiniams. Galimi konfliktai tarp skirtingų vartotojų. Darnaus vystymosi strategija. Darnaus vystymosi strategijoje numatytas ilgalaikis tikslas vandens srityje. Strateginiai vandens išteklių naudojimo ir apsaugos tikslai. Pagrindiniai ilgalaikiai uždaviniai. Ilgalaikių tikslų įgyvendinimo priemonės. Europos Sąjungos politika vandens sektoriuje. Europos Sąjungos Vandens sektoriaus direktyvos ir įvairios konvencijos. Bendrosios vandens politikos direktyvos (BVPD) tikslai. Žingsniai BVPD tikslams pasiekti. Kas yra upės baseinas? Baseino valdymo veiksmų planas. UBR valdymo planas (sudėtis). Baseino valdymo planų sudarymo principai. Upių baseinų rajonai. Baseininio valdymo esmė. Kas yra gera vandenų būklė (vandensaugos tikslas)? Vandens telkiniai. Nauja vandens būklės klasifikavimo koncepcija (paviršiniai vandenys). Paviršinių vandens telkinių kategorijos. Dirbtinių ir labai pakeistų telkinių identifikavimo sąlygos. Vandens telkinių tipologija. Paviršinių vandens telkinių tipologija. Vandens telkinių būklės klasifikacija. Požeminio vandens telkinių klasifikacija. Vandens stebėsena (monitoringas). Paviršinio vandens monitoringo sistema. Požeminio vandens monitoringo sistema. Kompleksinio monitoringo sistema.
  Ekologija, pristatymas(146 skaidrės)
  2007-12-04
 • Ekonominis įmonės veiklos tyrimo aspektas

  PowerPoint pristatymas. Išteklių piniginė išraiška. Balansas (2). Ilgalaikis turtas - tai. Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Veiklos ciklas. Materialinės vertybės - atsargos. Pelnas. Pridėtinė vertė. Įmonės veiklos rodiklių sistema. Rezultatyvumas. Ekonomiškumas. Produktyvumas (našumas). Pelningumas. Kokybė. Darbinio (profesinio) gyvenimo kokybė. Naujovių diegimas. Išlaidos. Sąnaudos. Sąnaudų elementai (2). Sąnaudos pagal veiklą ar jos etapą. Sąnaudos pagal paskirstymo būdą pagamintos produkcijos vienetui.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2009-04-14
 • Ekosistema (3)

  PowerPoint pristatymas. Ekosistema. Biotopas. Arthur Tansley. Vartotojai. Gamintojai. Skaidytojai.
  Biologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-04-11
 • Ekosistema (5)

  PowerPoint pristatymas. Ekosistema. Nuo individo iki ekosistemos. Organizmai. Gamintojai. Vartotojai. Skaidytojai.
  Biologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-06-11
 • Ekovata

  PowerPoint pristatymas. Ekovata. Savybės. Ekovatos gamyba. Kuo skiriasi ekovata nuo mineralinės vatos? Ekovatos techninės charakteristikos. Pastatų šiltinimas ekovata. Pastatų šiltinimas ekovata "drėgnu" būdu. Pastatų šiltinimas ekovata "klijiniu" būdu. Ekovatos privalumai.
  Statyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-01-15
 • Ekskursija po Aukštaitiją

  PowerPoint pristatymas. Aukštaičių žemės. Aukštaitija – didžiausias Lietuvos etnografinis regionas. Aukštaitiją sudaro. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Tradicijos. Biržai. Utena. Apdarai. Anykščiai. Molėtai. Ukmergė. Zarasai. Stelmužės ąžuolas. Panevėžys.
  Turizmas, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-05-08
 • Eksperimentas

  PowerPoint pristatymas. Apibrėžimas. Idealiu atveju eksperimentatorius gali. Lauko eksperimento sąlygomis eksperimentatorius gali. Eksperimento privalumai. Eksperimento trūkumai. Naudojimas. Naudojimo sritys. Eksperimento vyksmas. Eksperimento vykdymas. Eksperimento planas. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-07
Puslapyje rodyti po