Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Drėgnieji atogrąžų miškai (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Ardai. Drėgnųjų atogrąžų miškų ardai. Drėgnųjų Atogrąžų miškų augalija. Dabartiniai iš atogrąžų miškų kilę augalai. Drėgnųjų atogrąžų reikšmė. Gyvūnija. Išvados.
  Biologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-02-23
 • Drėgnieji atogrąžų miškai (3)

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Kur auga Drėgnieji atogrąžų miškai? Drėgnųjų atogrąžų miškų augalija. Drėgnųjų atogrąžų miškų abiotiniai veiksniai. Drėgnųjų atogrąžų miškų ardai. Kokie gyvūnai gyvena atogrąžų miškuose? Kodėl nyksta atogrąžų miškai? Užtvankų irimas. Aukso karštligė. Nuotraukos.
  Botanika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-02-27
 • Drėgnieji miškai

  PowerPoint pristatymas. Orchidėjos. Arekiniai (palminiai). Eukaliptas. Citrinmedžiai. Drėgnųjų miškų augalija. Oposumai. Skruzdėdiniai. Dauginimasis. Maistas ir medžioklė. Jaguaras. Mėlynoji medlaipė. Tinginiai. Juodakuodis kapucinas. Gorila. Tukanai. Drėgnųjų miškų gyvūnija. Drėgnieji tropikų miškai. Tikslai ir uždaviniai.
  Biologija, pristatymas(29 skaidrės)
  2007-07-03
 • Drenažas (3)

  PowerPoint pristatymas. Drenažo privalumai. Drenažo trūkumai. Drenažo klasifikavimas. Žemės ūkio ir statybinis drenažas. Pagal drenų padėtį. Pagal statybines medžiagas: GTO molio, plastmasinis, betoninis, gelžbetoninis, medinis, smėlio, žvyro, skaldos, akmenų, kurminis, plyšinis, metalinis, kombinuotas. Pagal sausinimo būdą. Pagal sausintuvų konstrukciją. Pagal vandens įtekėjimą į dreną. Pagal veikimo laiką. Pagal drenų padėtį. Drenažo tinklo rūšys. Drenažo sistema. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir nuotraukomis.
  Inžinerija, pristatymas(39 skaidrės)
  2007-05-08
 • Druskos rūgštis

  PowerPoint pristatymas. Druskos rūgštis. Atsiradimas. Tirpalo pavadinimai. Požymiai. Sudėtis. Žala žmogui. Odai. Akims. Dantims. Apsauga. Saugumas. Druskos rūgšties krosnis. Pirminė sintezė. Panaudojimas. Namų statybai. Padeda susidaryti jūros aliejui. Žalingas panaudojimas. Pakankamas druskos rūgšties kiekis. Nepakankamas druskos rūgšties kiekis.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-04-13
 • Dujinė gangrena

  PowerPoint pristatymas. Dujinė gangrena. Statistiniai duomenys. Istorija. Dujinės gangrenos sukėlėjai. Klostridijų savybės. Egzotoksinas – tirpus, audinius naikinantis, klostridijų antigenas. Infekcijos egzistavimo sąlygos. Dujinės gangrenos kilmė. Rizikos faktoriai. Vietiniai simptomai. Bendriniai simptomai. Laboratoriniai tyrimai. Gydymas. Antibiotikai. Komplikacijos. Profilaktika.
  Ligos ir traumos, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-04-25
 • Dujų dėsniai

  PowerPoint pristatymas. Makroskopiniai dujų parametrai. Boilio ir Marioto dėsnis. Gei - Liusako dėsnis. Šarlio dėsnis. Termodinaminė temperatūros skalė. Naujos dujų dėsnių formulės. Klapeirono lygtis. Dujų temperatūros ryšys su molekulių kinetine energija. Dujinis termometras.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(16 skaidrių)
  2005-12-28
 • Dujų sieros teršalai jų koncentracijos, taršos šaltiniai, pavojingumas, leidžiamos normos pasaulyje ir Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. SOx teršalai, jų koncentracijos, taršos šaltiniai, pavojingumas, leidžiamos normos pasaulyje ir Lietuvoje. SOx. Sieros dioksidas SO2. Sieros trioksidas SO3. Pagrindiniai užteršimo sieros oksidais šaltiniai (ES šalyse). SO2 didžiausios leidžiamos koncentracijos stacionarių degimo šaltinių išmetamosiose dujose (deginiuose). Leidimais kontroliuojamų stacionarių taršos šaltinių išmestas SO2 kiekis 20002m. Sieros dioksido vidutinė metinė koncentracija Lietuvos miestuose. Sieros dioksido emisijų pokyčiai Europoje. Rūgštūs krituliai. Vidutinis kritulių rūgštumas įvairiuose Europos šalyse. SO2 ribinės vertės. Poveikis aplinkai. Įtaka sveikatai. Profilaktika.
  Ekologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-08-06
 • Dujų sistemos pastatuose STR 2.08.01:2004

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Vidaus dujotiekio tiesimas. Dujas deginančių įrenginių įrengimas. Dujinių viryklių ir dujinių vandens šildytuvų įrengimas. Dujinių šildymo katilų (iki 120 kW) įrengimas. Dujinių šildymo katilų (iki 400 KW) įrengimas. Dujinių šildymo konvektorių (DŠK) įrengimas. Vidaus dujotiekio mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymas.
  Statyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-05-13
 • Dulkių ir aerozolių savybės, jų klasifikavimas ir nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Oro valymo įrenginių projektavimas. Fizinės dulkių savybės. Mechaninės savybės. Elektrinės savybės. Cheminės savybės. Dispersiškumas. Autohezija. Andrijanovo metodas. Išcentrinis metodas. Abrazyvumas.
  Ekologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-02-23
 • Dumblių ir pirmuonių reikšmė gamtai ir žmogui

  PowerPoint pristatymas. Dumbliai. Dumblių reikšmė gamtai. Dumblių reikšmė žmogui. Pirmuonių reikšmė gamtai. Pirmuonių reikšmė žmogui.
  Biologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2012-02-07
 • Duobagyvių (coelenterata) įvairovė ir sandaros ypatumai (2)

  PowerPoint pristatymas. Bendri bruožai. 1 Klasė: hidragyviai (Hydrozoa). 1 poklasis: hidroidiniai (Hydroidea). Hidromedūzos sandaros schema. 1 būrys: jūriniai hidroidai (Leptolida). 1 pobūris: betauriai hidroidai (Athecata). 2 pobūris: tauriniai hidroidai (Thecata). 3 pobūris: Limnohydrina. 4 pobūris: hidrokoralai (Hydrocorallia). 2 būrys: velelios (Chondrophora). 3 būrys: medūziniai (Trachylida). 4 būrys: Hidros (Hydrida). 2 poklasis: sifonoforai (Siphonophora). Sifonoforo sandaros schema. Physalia physalis. 2 Klasė: scifomedūzos (Scyphozoa). Scifomedūzos sandaros schema. 1 būrys: žiedinės medūzos (Coronata). Naustihoe indica. 2 būrys: Skiautaburnės medūzos (Semaestomea). Aurelia aurita. Cyanea capillata – didžiausia pasaulyje medūza, galinti užaugti iki 2,3 m. 3 būrys: sėsliosios medūzos (Stauromedusae). Lucernaria quadricornis. 4 būrys: šakniaburės medūzos (Rhizostomeae). Rizostoma pulmo. Rhopilema esculenta. 5 būrys: Kubomedūzos (Cubomedusae). Chironex. Chiropsalmus quadrigatus. 3 klasė: koraliniai polipai (Anthozoa). Koralinio polipo sandaros schema. Koralinio polipo skersinis pjūvis. Gorgonijos skeletas. 1 poklasis: aštuoniaspinduliniai koralai (Octocorallia). 1 burys: Alcionarijos (Alcyonaria). Alcyonium digitatum. Tubipora musica. 2 būrys: gorgonijos (Gorgonia). Corallium rubrum. Gorgonia flabellum. 3 būrys: jūrų plunksnos (Pennatularia). Pennatula phosphorea. 2 poklasis: šešiaspinduliniai koralai (Hexacorallia). 1 būrys: kirmelinės aktijos (Ceriantharia). Cerianthus membraceus. 2 būrys: aktinijos (Actiniaria). Actinia equina. Metridium. 3 būrys: madreporiniai koralai (Madreporaria) Fungia Coral. Acropora valida. 4 būrys: Zoantharia. 5 būrys: juodieji koralai (Antipatharia). Antipathes subpinnata. Darbas iliustruotas paveikslėliais (30).
  Biologija, pristatymas(54 skaidrės)
  2009-01-20
 • Duomenys Paskalio programavimo kalboje

  PowerPoint pristatymas. Skaičiai matematikoje. Duomenų rūšys Paskalyje. Taisyklės kintamųjų vardams sudaryti. Kurie vardai neteisingi ir kodėl? Reikšmių priskyrimas. Kurie priskyrimo sakiniai neteisingi ir kodėl? Realieji -real . Veiksmai su realiais. Sveikieji skaičiai- integer. Pavyzdžiai. Kintamasis. Kintamųjų aprašas. Klaviatūra surinktų duomenų skaitymas nurodomas šitokio pavidalo sakiniu. Ar teisinga šitokia aritmetinio vidurkio skaičiavimo programa? Ką parašys šitokia programa? Paskalio programą sudaro keturios dalys. Komentarai.
  Programos, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-01-16
 • Duomenų apsauga (2)

  PowerPoint pristatymas. Populiariausios duomenų apsaugos priemonės. Skaitmeninis parašas. Elektroninis raktas. Duomenų apsauga balsu. Bankų informacijos apsaugos technologijos paklausa. Vartotojų tapatybės patvirtinimo priemonės. Informacijos apsauga, nepriklausanti nuo jos perdavimo būdų ir aplinkos.
  Programos, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-04-20
 • Duomenų apsaugos aktai ir asmens duomenų apsauga Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Su duomenų apsaugos aktais paprastai suderinami šie klausimai. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai yra šie. Asmens duomenys turi būti. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuomet, jei.
  Civilinė teisė, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-10-16
 • Duomenų atvaizdavimas

  PowerPoint pristatymas. Skaičiavimo sistemos. Nepozicinės ir pozicinės skaičiavimo sistemos. Duomenų vienetai. ASCII. EBCDIC. UNICODE. Duomenų hierarchinė struktūra. Hierarchinė failų struktūra.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-05-03
 • Duomenų bazė: "Oazės"

  PowerPoint pristatymas. "Oazės". Darbo tikslas. Microsoft Access (MS Access). MS Access pagrindinės funkcijos. Lentelės. Reliaciniai ryšiai. Įvedimo formos. Užklausos.
  Programos, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-15
 • Duomenų bazė: knygynas "R&O"

  PowerPoint pristatymas "Knygyno "R&O" duomenų bazė". Knygynas "R&O". Informacija apie tiekėjus. Knygyno "R&O" prekės. Informacija klientams. Duomenų bazės dalykas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pastebėjimai. Rekomendacijos. Išvados.
  Programos, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-05-15
 • Duomenų bazė: UAB "Kamesta"

  PowerPoint pristatymas. Informacinių sistemų (IS) duomenų bazė. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo dalykas. Uždaviniai. Duomenų bazės paskirtis.
  Programos, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-05-15
 • Duomenų bazės ir informacijos sistemos

  PowerPoint pristatymas. 1 paskaita. Kas yra informacijos sistema. Organizacijos veiklos efektyvumui svarbios informacinės technologijos (1). Organizacijos veiklos efektyvumui svarbios informacinės technologijos (2). Informacinių technologijų įtaka veiklai. Kodėl reikia informacijos sistemos. Globalizavimas. Industrinės ekonomikos pokyčiai. Veiklos pokyčiai. Informacijos sistemų inžinerijos sąsajos su kitomis mokslo sritimis. Organizacijos dalių sąsaja su informacinėmis technologijom. Informacinių technologijų apibūdinimas. Informacinių technologijų dalys. Kas yra informacinė sistema funkciniu požiūriu. Naujų informacinių technologijų vystymosi kryptys. Kompiuteriniai tinklai ir informacijos sistemos. Kompiuterinių tinklų topologija. Magistralės topologija. Žvaigždės topologija. Žiedo topologija. Mesh topologija. Informacinių sistemų klasifikavimas. Informacinių sistemų klasifikacija pagal organizacinės struktūros lygmenis. Klasifikacija pagal veiklos funkcines sritis. Klasifikacija pagal pagalbos pobūdį. Informacinių sistemų klasifikacija pagal architektūrą. Klasifikacija pagal veiklos valdymo lygmenį. Informacijos sistemos sudėtis. Informacinės sistemos sudėtis ir sąsaja su organizacija. Informacinių sistemų programinės įrangos tipai.
  Informatika, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-08-09
Puslapyje rodyti po