Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė teisė kaip konkretizuota konstitucija

  Mokslinio tyrimo programa. Problema. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezė. Metodai. Straipsnio turinio apžvalga. Įvadas. Principinė konstitucinės ir administracinės teisės samprata. Bendrieji konstitucinės ir administracinės teisės santykio klausimai. Paskiri konstitucinės ir administracinės teisės santykio klausimai. Konstitucinės teisės ir administracinės teisės, kaip dėstymo dalykų, santykis.
  Administracinė teisė, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-07-13
 • Administracinės atsakomybės samprata

  PowerPoint pristatymas. Administracinės atsakomybės bruožai. Administracinės atsakomybės pagrindai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisinių atsakomybių atribojimas. Administracinės atsakomybės principai. Administracinę atsakomybę pašalinančios aplinkybės.
  Administracinė teisė, pristatymas(7 skaidrės)
  2005-11-15
 • Administracinės prievartos priemonės. Administracinė atsakomybė

  PowerPoint pristatymas. Administracinė teisė. Administracinės teisės šaltiniai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Valdymas. Valdymo rūšys. Socialinio valdymo rūšys. Viešasis valdymas. Viešojo valdymo principai. Viešojo valdymo subjektai. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės pagrindas. Administracinio teisės pažeidimo požymiai. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Objektas. Objektyvioji pusė. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Administracinės nuobaudos. Administracinės teisenos stadijos.
  Administracinė teisė, pristatymas(27 skaidrės)
  2006-11-06
 • Administracinės teisės normos

  PowerPoint pristatymas. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo sąvoka. Administracinės teisės normų sąvoka ir ypatumai. Administracinės teisės normos struktūra. Administracinės teisės normų rūšys.
  Administracinė teisė, pristatymas(7 skaidrės)
  2005-11-15
 • Administracinės teisės normos (5)

  PowerPoint pristatymas. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Pagrindiniai administracinio-teisinio reguliavimo mechanizmo elementai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Tikslas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės normos vidinė struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų taikymo požymiai. Administracinės teisės normų taikymo stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas tam tikroje teritorijoje, taip pat laiko ir asmenų atžvilgiu.
  Administracinė teisė, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-05-03
 • Administracinės teisės normos (6)

  PowerPoint pristatymas. Administracinės teisės normų taikymas. Administracinės teisės normų taikymo samprata ir esmė. Kaip yra susiduriama su teisės taikymu? Teisės taikymo tikslas. Administracinės teisės normas būtina taikyti, kai: Administracinės teisės normų taikymo kryptys. Administracinės teisės normų taikymo stadijos. Faktinių bylos aplinkybių nustatymas. Administracinės teisės normos parinkimas ir analizė. Administracinės teisės normų prasmės ir turinio aiškinimas. Sprendimo dėl bylos priėmimas ir jo dokumentinis įforminimas. Priimto sprendimo vykdymas ir jo užtikrinimas. Administracinės teisės subjektai, taikantys administracinės teisės normas. Administracinės teisės subjektų samprata. Administracinės teisės normų taikymo subjektai. Viešojo administravimo institucijos. Teisminės institucijos kaip pagrindinis teisės taikymo subjektas.
  Administracinė teisė, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-05-03
 • Administracinės teisės normų galiojimas. Administraciniai teisiniai santykiai

  PowerPoint pristatymas. Laiko atžvilgiu. Erdvės atžvilgiu. Asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykiai. Teisinių santykių požymiai. Administracinių teisės santykių ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra.
  Administracinė teisė, pristatymas(9 skaidrės)
  2005-11-15
 • Administracinės teisės reguliavimo dalyko sudėtis

  PowerPoint pristatymas. Šiandien nagrinėsime. Klausimas publikai. Teisingas atsakymas. Administracinės teisės (AT) reguliavimo dalykas. Administraciniai, bet ne valdymo santykiai. Administracinės teisės (AT) reguliavimo dalyką sudaro. Vykdomosios valdžios organizavimo ir kontrolės santykiai. Administracinių santykių ypatumai vietos savivaldoje. Administracinis reguliavimas valstybės tarnybos srityje.
  Administracinė teisė, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-11-09
 • Administracinės teisės samprata (2)

  PowerPoint pristatymas. Administracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės dalykas, metodas ir sistema. Administracinės teisės dalykas. Anot J. Kozlovo ir L. Popovo, remiantis valstybinio valdymo praktika ir atitinkamų administracinės teisės normų analize, valdymo santykiai susiklosto. Pagrindinis teisės šakos sistemos struktūrinis vienetas yra teisės institutas. Administracinės teisės normos skirstomos į dvi grupes. K. Petkevičius ir P. Lapinskas išskiria septynias pagrindines normų grupes. Administracinės teisės specialistai išskiria šias normų grupes. Administracinės teisės norma apibrėžiama kaip. Administracinė teisė, realizuodama reguliacinę funkciją, naudoja teisės normas, kuriomis siekia. Teisės normos grupuojamos į normas reglamentuojančias. Pagal taikymo sferą administracinės teisės normos grupuojamos. Pagal tarpusavio subordinaciją (santykį) normos skirstomos. Administracinės teisės normų realizavimas, pagrindiniai administracinės teisės normų realizavimo būdai. Administracinių-teisinių normų taikymas.
  Administracinė teisė, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-04-28
 • Administracinės teisės šaltiniai, funkcijos, principai, sistema ir sisteminimas

  PowerPoint pristatymas. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės principai ir jų paskirtis. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Principų paskirtis. Administracinės teisės sistema ir sisteminimas. Norminių teisės aktų sisteminimo rūšys.
  Administracinė teisė, pristatymas(8 skaidrės)
  2005-11-15
 • Administracinis procesas ir administracinė jurisdikcija

  PowerPoint pristatymas. Administracinio proceso samprata. Proceso samprata. Administracinio proceso samprata. Administracinės jurisdikcijos samprata. Administracinė jurisdikcija. Administracinė jurisdikcija lotynų kalboje. Administracinė jurisdikcija anglų kalboje. Administracinė jurisdikcija rusų kalboje. Administracinio proceso ir administracinės jurisdikcijos santykis Rusijos teisinėje doktrinoje. Administracinio proceso skirstymas į atskiras rūšis. Dvejopas požiūris į administracinio proceso esmę. Apibendrinus. S. Šedbaro požiūris. Išlygos. Išvados. Taigi.
  Administracinė teisė, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-04-08
 • Administracinių teismų sistema

  PowerPoint pristatymas. Administracinių teismų sistema. Administraciniai Teismai nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus). Bylos, nepriskirtos administracinių teismų kompetencijai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikla. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai. Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Apygardų administraciniai teismai. Apygardos administracinio teismo kompetencija. Ką reikia žinoti kreipiantis į teismą. Kaip žinoti, į kurį administracinį teismą reikia kreiptis? Per kiek laiko reikia kreiptis į administracinį teismą? Kokia forma yra teikiamas skundas administraciniam teismui? Ar galima apskųsti apygardos administracinio teismo sprendimą? Į ką būtų galima kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos socialiai remtiniems asmenims?
  Administracinė teisė, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-11-12
 • Administratoriaus tipažas

  PowerPoint pristatymas. "Administratoriaus tipažas, koks jis?". Administratoriaus vaidmuo. Bendravimas. Susirinkimai. Konsultavimasis. Derybos. Žmonių lavinimas. Vadovavimas komandai. Darbuotojų tipai. Permainų valdymas. Žmonių valdymas. Laiko problemų analizė ir jų sprendimai. Kontrolė.
  Personalo vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-05-05
 • Adolfas Hitleris (4)

  PowerPoint pristatymas. Adolfas Hitleris. Politinė veikla. Hitlerio nusikaltimai. Įvairūs faktai. Testukas.
  Visuotinė istorija, pristatymas(5 skaidrės)
  2007-02-14
 • Adolfas Ramanauskas–Vanagas

  PowerPoint pristatymas. Rezistencija. Gyvenimas. Vadas. Atsiminimai. Nuopelnai. Slapyvardis. Nuosprendis. Apygardos štabas mano globoje. Klausimai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-08
 • Adomas Mickevičius - iškiliausia Vidurio Europos literatūros figūra

  PowerPoint pristatymas. A. Mickevičiaus biografija. A. Mickevičiaus kūryba. Įtaka Lietuvai.
  Visuotinė literatūra, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-12-20
 • Adsorbcinis valymo metodas

  PowerPoint pristatymas. Adsorbcinis procesas. Reikalavimai adsorbentams. Pagrindiniai adsorbentai. Aktyvuota anglis. Silikagelis. Ceolitai. Jonitai. Adsorberio principinė schema.
  Ekologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-02-23
 • Advokatė

  PowerPoint pristatymas. Mano svajonių profesija. Tikslai. Advokatas. Kodėl noriu būti advokate. Advokato savybės. Advokato teisės. Advokato pareigos. Pripažinimas advokatu. Darbo aplinka. Darbo priemonės. Išvados.
  Lietuvių kalba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-03-27
 • Aerotankas. Aeravimo sistema

  PowerPoint pristatymas. Aerotankas. Aeravimo paskirtis. Aerotankų skirstymas. Aeravimo sistema.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-02-23
 • Afrika (4)

  PowerPoint pristatymas. Trumpai. Reljefas. Geologinė padėtis. Naudingos iškasenos. Nafta. Gamtinės dujos. Akmens anglis. Geležis. Uranas. Stibis. Cirkonis. Chromas.
  Regioninė geografija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-03-07
Puslapyje rodyti po