Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Beanketiniai duomenys: atvejo studija; etnometodologija

  PowerPoint pristatymas. Atvejis. Atvejo studija. Brever'io ir Hunter'io atvejo studijų elementų tipai. Stake'o atvejų studijų tipai. Atvejo studijų charakteristikos. Atvejo studijų apibendrinimas. Studijų apibendrintų rezultatų pateikimas. Fireston'o apibendrinimo lygiai. Pagal Punch'ą atvejo studijos yra vertingos, nes. Atvejo studijų planas. Etnometodologija. Etnografijos užduotis. Pagrindiniai etnografinio požiūrio bruožai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-03-05
 • Beanketiniai metodai. Stebėjimas

  PowerPoint pristatymas. Stebėjimas. Stebėjimo proceso skirstymas. Stebėjimo procesas skirstomas. Reikalavimai standartizuotam stebėjimui. Reikalavimai nestandartizuotam stebėjimui. Stebėjimo rūšys. Stebėjimo procedūros etapai. Stebėjimo, kaip metodo, privalumai. Stebėjimo, kaip metodo, trūkumai.
  Sociologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-03-05
 • Belgija (4)

  PowerPoint pristatymas. Projektas: Europos šalių ekonomika. Trumpai apie šalį. Šalies geografinė padėtis. Briuselis – faktinė ES sostinė, nes jame sukoncentruota dauguma ES institucijų. Kitos sąjungos. Politinė situacija. Religinė situacija. Šalies ekonomika. Belgijos ekonomikai turi įtakos. Naudingosios iškasenos. Eksportas ir importas. Pagrindinės eksporto šalys. Pagrindinės importo šalys. Prekyba su šalimis. Lietuvos prekyba su Belgijos karalyste. Makroekonominiai rodikliai: ekonominis augimas. Ekonominio augimo tempas. BVP vienam gyventojui. Nedarbo lygis. Infliacija. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Belgijos mokesčių sistema. Gyventojai ir socialiniai rodikliai. Gimstamumo rodiklis. Gyventojų augimo tempas. Mirtingumo rodiklis. Gimstamumo rodiklis. Vidutinė gyvenimo trukmė. Švietimas. Raštingumas. Teisėtvarka. Sveikata. Kiti socialiniai rodikliai: vidutinis darbo užmokestis. Žemės ūkis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(34 skaidrės)
  2009-09-22
 • Benamiai

  PowerPoint pristatymas. Projekto tikslas. Lietuvos gyventojų nuomonė apie benamystės problemą Lietuvoje. Socialinės pagalbos šaltiniai. Didžiausios Lietuvos benamių problemos. Situacija. Jungtinės Karalystės Benamių skaičiaus mažinimo projektas BAOH. Užimtumo programos benamiams užsienyje. Pliusai. Minusai. Užimtumo programa benamiams Lietuvoje – Kofoedo mokykla (2000 metai). Pastangos kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi pasaulyje. Pastangos kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi Lietuvoje. Dėl nakvynės namų steigimo grįžusiems iš įkalinimo vietų bei kai kuriems kitiems asmenims ir jų įdarbinimo. Pagalbos poreikis benamiams pagal lytį. Benamių amžius ir socialiniai poreikiai. Benamių išsilavinimas ir žinojimas apie jiems skirtas socialines lengvatas. Keletas sprendimų... Benamių viltys.
  Socialinis darbas, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-06-26
 • Bendra didžiųjų planetų charakteristika

  PowerPoint pristatymas. Jupiteris. Saturnas. Uranas. Neptūnas. Didžiųjų planetų palyginimas.
  Astronomija, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-05-24
 • Bendra refleksinių judesių charakteristika

  PowerPoint pristatymas. Žmogus turi platų judesių spektrą. Refleksas. 2 pagrindinės refleksų grupės. Nesąlyginiai ir sąlyginiai refleksų skirtumai. Reflekso lankas. Reflekso lanką sudaro. Pagal tai, kokius receptorius dirginam, refleksai skirstomi. Pagal tai, kokiuose CNS skyriuose yra refleksų centrai, refleksai gali būti.
  Fiziologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-01-09
 • Bendraamžių patyčios

  PowerPoint pristatymas. Patyčios. Svarbiausios patyčių savybės. Patyčių formos. Žodinės patyčios. Fizinės patyčios. Sudėtinės patyčios. Kaip elgtis, kai patiri patyčias? Kaip galima padėti kitam?
  Raidos psichologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-09-21
 • Bendradarbiavimas prevenciniame darbe (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo "Bendradarbiavimas prevenciniame darbe" pristatymas. Darbo tikslas. SSP (School - Social Services - Police) veiklos modelis. Taigi: S,S ir P. Mokykla. Socialinės institucijos ir policija. SSP kooperacijos sudarymas. Valdymo lygis. Koordinavimo lygis. Įgyvendinimo lygis. SSP konsultantas. SPPK (Socialinės Pedagoginės pagalbos komandos) veiklos modelis. SPPK (Socialinės Pedagoginės pagalbos komandos) veiklos modelis. SPPK veiklos modelio kūrimo etapai. SPPK veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose. Komandos samprata. Komandos veikla. SPPK veiklos ypatumai. SPPK komandos narių atsakomybės. Bendradarbiavimo modelis. Specialioji prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-12-13
 • Bendrasis papildomas planavimas

  PowerPoint pristatymas. Pareiginiai nuostatai. Pareiginius nuostatus rekomenduojama rengti pagal tokią schemą. Planuojant personalo poreikį reikia. Personalo poreikio planavimo tikslai. Personalo planavimo etapai. Personalo poreikio planavimas. Pareigybė. Darbuotojų poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimas apima. Bendrasis poreikis. Planuojant darbininkų poreikį, jie skirstomi į dvi grupes. Gamyboje dirbančių pagrindinių darbininkų poreikis nustatomas pagal formulę. Papildomas darbuotojų poreikis. Priežastys, dėl kurių gali atsirasti toks neatitikimas. Planuojant papildomą darbuotojų poreikį, rekomenduojama įvertinti. Papildomą darbuotojų poreikį organizacijoje suformuoja. Papildomas darbuotojų poreikis nustatomas. Vadovaujančių darbuotojų rezervas. Planuojant papildomą darbuotų poreikį reikia numatyti. Pavadavimo plane įrašytus darbuotojus galima suskirstyti į 5 grupes. Darbuotojų paieška. Išorės kandidatų pasiūlos prognozavimas. Išoriniai darbuotojų paieškos šaltiniai (1). Išoriniai darbuotojų paieškos šaltiniai (2). Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis. Vidinių poreikio padengimo šaltinių privalumai ir trūkumai. Išorinių poreikio padengimo šaltinių privalumai ir trūkumai. Lietuvos darbo biržos funkcijos (1). Lietuvos darbo biržos funkcijos (2).
  Personalo vadyba, pristatymas(41 skaidrė)
  2010-04-02
 • Bendrasis vidaus produktas (5)

  PowerPoint pristatymas. Nacionalinių sąskaitų sistema. BVP skaičiavimo būdai. Ekonomikos sistemos. Investicijos. BVP kaip išlaidų suma. BVP atskirose sistemose. BVP kaip suma pajamų. Pelno paskirstymo tvarka. Nominalusis ir realusis BVP. Laspereiso indeksas. Laspereiso bendrojo indekso atmaina. Paše indeksas. Vartojimo kainų indeksas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Kobo ir Duglaso gamybos funkcija. Veiksniai, mažinantys BVP apimtį. Veiksniai, didinantys sukurto produkto apimtį, bet nekeliantys visuomenės gerovės. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai.
  Makroekonomika, pristatymas(77 skaidrės)
  2007-02-23
 • Bendravimas ir tarpusavio pažinimas

  PowerPoint pristatymas. Aš vaizdo formavimosi esminiai aspektai. Daugialypio Aš vaizdo formos. Savęs suvokimas. Savęs pažinimas atsiveriant. Savigarba. Savęs vertinimo poveikis elgesiui ir kito žmogaus suvokimui. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Elgesys, kuris gali padėti išvengti socialinio suvokimo klaidų. Stereotipai ir atribucijos. Išvados.
  Socialinė psichologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-02-26
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo problemos ir jų priežastys

  PowerPoint pristatymas. Konfliktas. Konfliktų tipai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konflikto sprendimo strategijos. Strategijos "laimėti – laimėti" žingsniai. Transakcija ir asmenybes būsena. Transakcijų tipai. Psichologinės pozicijos ir jų įtaka bendravimui. "Psichologiniai žaidimai" pagal E. Berne. Gyvenimo scenarijai kaip jie veikia tarpasmeninius santykius. Išvados.
  Socialinė psichologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-20
 • Bendravimo su klientais analizė

  PowerPoint pristatymas. Bendravimui su klientais užtikrinti firmos naudojasi. Reklama. Reklamos strateginėje analizėje būtina nustatyti. Propaganda. Visuomeninės nuomonės kūrimo uždaviniai. Prekybos agentai. Strateginė prekybos agentų analizė apima. Klientų stimuliavimas. Naudojamos vartotojo stimuliavimo priemonės. Naudojamos prekybos sferos stimuliavimo priemonės.
  Rinkodara, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-12-30
 • Bendravimo, moralės ir etikos ryšys

  PowerPoint pristatymas. Etikos, moralės ir dorovės esmė. Etikos esmė. Moralės esmė. Moralė pasireiškia. Etiško bendravimo lygmenys. Svarbiausios etikos funkcijos. Etikos teorijos. Deontologinė etikos teorija. I. Kanto teiginiai. Utilitarizmo etikos teorija . Teisingumo etikos teorija. Organizacijos suinteresuotųjų etikos teorija.
  Etika, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-10-26
 • Bendrijos. Bendrijų organizuotumas

  PowerPoint pristatymas. Buveinė ir ekologinė niša. Sąveikos tarp rūšių. Rūšių konkurencija. Plėšrūnų ir jų grobio sąveika. Simbioziniai tarpusavio santykiai. Parazitizmas. Komensalizmas.
  Biologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-04-05
 • Bendroji farmakologija

  PowerPoint pristatymas. Apibrėžimas. Farmakodinamika. Apibrėžimas. Bendrieji principai. Receptoriai. Vaistų "taikiniai". Receptoriai. Vaisto jungimosi ir poveikio ryšys. Tolerancija, priklausomybė, narkomanija. Veiksniai įtakojantys vaistų poveikį. Vaistų sąveika su kitais vaistais. Rational dosage regimen. Nepageidaujamos reakcijos į vaistą. Apibrėžimas ir klasifikacija. Ūminis apsinuodijimas vaistais. Incidence of poisoning. Gydymas. Toksino šalinimas iš VT. Toksino absorbcijos stabdymas. Toksino absorbcijos iš VT stabdymas. Eliminacijos greitinimas. Gyvybinių funkcijų palaikymas.
  Farmakologija, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-12-18
 • Bendroji funkcijos tyrimo ir jos grafiko braižymo schema (2)

  PowerPoint pristatymas. Bendroji funkcijos tyrimo schema. Funkciją tiriame pagal tokią schemą.
  Matematika, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-01-19
 • Bendroji halogenų charakteristika

  PowerPoint pristatymas. Pamokos tikslai. Kur randasi halogenai periodinėje elementų lentelėje? Halogenų atomų sandara. Halogenų fizikinės savybės. Atmink! Cheminės savybės. Atmink! Gavimas. Panaudojimas. Halogenų biologinė reikšmė. Klausimai.
  Chemija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-01-24
 • Bendroji jutimų charakteristika. Receptoriai ir specifiškumas. Temperatūros jutimas. Poikilotermai ir homotermai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Bendroji jutimų charakteristika. Receptoriai ir jų specifiškumas. Somatosensorinė sistema. Recepcinis laukas- pagrindinis dirginimo priėmimo ir apdorojimo vienetas. Temperatūros jutimas. Išvados.
  Fiziologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-05
 • Bendrosios kirčiavimo taisyklės ir jų taikymas

  PowerPoint pristatymas. Kirčiavimo pagrindai. Trumpas kirčiuotas skiemuo yra tas, kurio pagrindą sudaro trumpasis balsis. ILGAS kirčiuotas skiemuo yra tas, kurio pagrindą sudaro ilgasis balsis, dvibalsis ar mišrusis dvigarsis. Žodžio galo kirčiavimo taisyklė. Pavyzdžiai. Priešpaskutinis skiemuo. Priešpaskutinio skiemens dėsnis. Priešpaskutinio skiemens dėsnio schema. Kirčiuotės. Visi linksniuojami žodžiai skirstomi į keturias kirčiuotes. Pirmoji kirčiuotė. Vienaskaita. Daugiskaita. Dažniau vartojamų lietuviškų kirčiuotų priesagų vediniai. Dažniau vartojamų lietuviškų nekirčiuotų priesagų vediniai. Dažniau vartojamų tarptautinių žodžių baigmenys. Vietovardžiai. Antroji kirčiuotė. Vienaskaita. Daugiskaita. Dažniau vartojamų lietuviškų priesagų vediniai. Dažniau vartojami žodžiai su tarptautiniais baigmenimis. Vietovardžiai. Trečioji kirčiuotė. Dviskiemenių kaitomų žodžių kirčiavimas. 3ª. 3b. Kai kurių dažniau vartojamų lietuviškų priesagų vediniai. Vietovardžiai. Ketvirtoji kirčiuotė. Vietovardžiai. Terminų kirčiavimas. Vyriškoji giminė vienaskaita. Vyriškoji giminė daugiskaita.
  Lietuvių kalba, pristatymas(45 skaidrės)
  2010-11-10
Puslapyje rodyti po