Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žemės gamtinių išteklių struktūra

  PowerPoint pristatymas. Kas yra gamtos ištekliai? Klasifikacija. Mineraliniai ištekliai. Naudingų iškasenų telkiniai turi atitikti šias sąlygas. Naudingų iškasenų telkiniai skirstomi. Didžiausi naftos telkiniai. Pasaulio vandenynų cheminių elementų ištekliai. Energetiniai ištekliai. Dirvožemio ištekliai. Žemės našumą lemia. Vandens ištekliai. Pasaulio vandens atsargos. Biotos ištekliai. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Kietos naudingos iškasenos. Dolomitas. Klintys. Opoka. Molis. Žvyras ir smėlis. Durpės. Sapropelis. Kreidos mergelis. Geležies rūda.
  Geologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2009-04-15
 • Žemės gelmių ir šiluminės energijos ištekliai pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Žemės gelmių ir šiluminės energijos ištekliai pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Jų panaudojimas ir apsauga. Aplinkos ištekliai. Vidinė žemės sandara. Geoterminiai tyrinėjimai atliekami palydovo pagalba. Šiluminė energija slypinti žemės gelmėse sukelia įvairius geologinius procesus. Žemės drebėjimai. Pasaulio seismingumas. Ugnikalniai. Seisminio aktyvumo juosta- Ugnies žiedas. Geizeriai. Geizeriai pasaulyje. Kas priverčia juos išsiveržti. Geizerio susidarymo schema. Geizerių panaudojimas. Pramogoms. Geoterminė energija: elektros gamybai ir tiesioginiam naudojimui 2000m. Geoterminės energijos sunaudojimas Europoje 2000m. Geoterminė energija Lietuvoje. Pirmoji demonstracinė geoterminė jėgainė Lietuvoje buvo pastatyta Klaipėdoje 2001m. Europos šiluminės energijos resursai. Geoterminė energija. Įstatymai.
  Geografija, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-08-06
 • Žemės grupės planetos

  PowerPoint pristatymas. Kas sudaro Saulės sistemą? Kokios Merkurijaus, kaip vienos iš Žemės planetų, ypatybės? Kuo ypatinga Veneros planeta? Kokios Žemės, kaip gyvos planetos, ypatybės? Kokia Marso charakteristika?
  Astronomija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-02-22
 • Žemės grupės planetos (2)

  PowerPoint pristatymas. Žemės grupės planetos yra šios. Žemės grupės planetų pasvyrimo kampai. Merkurijus. Venera. Žemė. Žemės palydovas. Marsas.
  Astronomija, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-05-23
 • Žemės grupės planetos (5)

  PowerPoint pristatymas. I planetų grupė – Žemės grupės planetos. Merkurijus. Bendrieji Merkurijaus duomenys. Sandara. Paviršius. Venera. Bendrieji Veneros duomenys. Sandara. Paviršius. Žemė. Bendrieji Žemės duomenys. Sandara. Paviršius. Palydovas. Marsas. Bendrieji Marso duomenys. Sandara. Paviršius. Palydovai.
  Astronomija, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-06-22
 • Žemės kilmė ir vidinė sandara

  PowerPoint pristatymas. Kaip susidarė žemė? Kokiais metodais tiriama žemės vidinė sandara? Seisminis metodas. Žemės vidinė sandara. Branduolys. Mantija. Litosfera.
  Geologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-31
 • Žemės tipo planetos

  PowerPoint prezentacija. Merkurijus. Merkurijaus charakteristika. Matomumas. Planetos sandara ir dydis. Temperatūra. Metų laikų kaita. Magnetinis laukas. Palydovai. Venera. Veneros charakteristika. Žemės ir Veneros palyginimas. Veneros stebėjimai. Žemė ir Mėnulis. Mėnulio užtemimai. Marsas. Marso charakteristika. Mažieji Saulės sistemos kūnai. Asteroidai. Kometos. Meteoroidai. Meteorai. Meteoritai.
  Astronomija, pristatymas(45 skaidrės)
  2007-07-02
 • Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės

  Sąvokos. Žemės ūkio bendrovė. ŽŪB teisės. ŽŪB Steigimas. Steigimo etapai. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įstatai. Bendrovės kapitalas. Bendrovės pagrindinio kapitalo padidinamas/sumažinimas. Pajus. Bendrovės pelnas. Dividendai. Bendrovės narių teisės. Bendrovės narių pareigos. Pajininko teisės. Narystės bendrovėje pasibaigimo pagrindai. Bendrovės narių susirinkimas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės veiklos kontrolės organai. Revizijos komisija. Bendrovės reorganizavimas. Likvidavimas. Kooperatinės bendrovės. Sąvokos. Kooperatinė bendrovė. Steigimas. Kooperatinės bendrovės nariai. Narystės pasibaigimo ir atsiskaitymo tvarka. Nario teisės ir pareigos. Kapitalas. Nario pajus. Grynojo pelno skirstymas. Organai. Valdyba. Administracijos vadovas. Veiklos kontrolė. Reorganizavimas. Likvidavimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(40 skaidrių)
  2005-11-14
 • Žemės ūkio gyvūnų citogenetika

  PowerPoint pristatymas. Citogenetika. Chromosomos cheminė sandara. Chromosomų klasifikacija paremta santykine centomerų padėtimi. Metafizinių chromosomų ruošimas. Rutulinis - gimza dažymo būdas. Diferencinis chromosomų dažymo būdas. Fluorescentinis chromosomų dažymo būdas. Kariotipas. Chromosomos ir ląstelės. Įvairių gyvūnų rūšių chromosomų skaičius. Kariotipas ir chromosomos. Chromosomos ir kariograma. Galvijo kariotipas. Arklio kariotipas. Kiaulės kariotipas. Ožkos kariotipas. Mutacijos. Mutacijos yra gerai ar blogai? Chromosominės ir genominės mutacijos. Chromosomų mutacijos (aberacijos). Delecija. Duplikacija. Inversija. Insercija. Translokacijos. Translokacijos (centromerinės). Gyvulių chromosominės ligos translokacijos (reciprokinės). Galvijų 1 ir 29 chromosomų translokacija. Genominės mutacijos. Poliploidija. Gyvulių chromosominės ligos. Autosomų pakitimai. Monosomija. Trisomija. Autosomų aneuploidija. Lytinių chromosomų skaičiaus pakitimas. Lytinių chromosomų aneuploidija. XXX chromosomos trisomija. XXY sindromas. XYY sindromas. XY - moteriška lytis. XX – vyriška lytis. Žmogaus chromosominės ligos. Patau sindromas. Edvardso sindromas. Dauno sindromas. Katės kniaukimo sindromas. Klainfelterio sindromas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (45).
  Genetika, pristatymas(100 skaidrių)
  2008-03-13
 • Žemės ūkio padargai

  PowerPoint pristatymas. Žemės dirbimo mašinos. Plūgo paskirtis ir klasifikacija. Plūgo darbinės dalys. Kultivatoriai. Akėčios. Volai. Sėjamosios ir sodinimo mašinos. Sėjamųjų mašinų pagrindinės dalys. Sėjamieji aparatai ir jų reguliavimas išsėjamos sėklos kiekiui. Žolinių pašarų ruošimo mašinos. Šienapjovės. Grėbliai. Šieno ir šiaudų surinkimo mašinos. Smulkintuvai. Šieno džiovinimas aktyviąja ventiliacija. Presai. Tręšiamosios ir augalų apsaugos mašinos. Mėšlakratės technologinis darbo procesas. Srutų laistytuvai. Purkštuvų dalys. Hidraulinio vamzdinio purkštuvo technologinis darbo procesas. Hidraulinio ventiliatorinio purkštuvo technologinis darbo procesas. Beicavimo mašinos technologinis darbo procesas.
  Žemės ūkis, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-01-24
 • Žemės ūkis ir ekonomikos plėtra

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Ekonominio augimo ir plėtros esmė. Tvarios plėtros koncepcija. Tvari plėtra žemės ūkyje. Kaimo plėtros esmė. Importas ir eksportas. Žemės ūkio gamybos rezultatai. Žemės ūkio produkcija. Produktyvumas. Žemės ir maisto ūkio produkcijos rinka, jos ypatybės ir plėtros problemos. Produkcijos realizacijos rezultatai. Rentabilumas, jo veiksniai ir didinimo būdai. Infrastruktūros esmė. Žemės ūkio verslo infrastruktūra. Darbo išteklių pasiūla. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkio versle. Aplinkosauga ir žemės ūkis. Žemės ūkio sektoriaus gamybos įtaka dirvožemio būklei. Dirvos degradacija ir erozija. Dirvožemio tarša. Žemės ūkis.
  Makroekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-05-15
 • Žemių drėkinimas

  PowerPoint pristatymas. Drėkinimo sistemos. Paviršinis (savitakinis) drėkinimas. Baseininis drėkinimas. Ribotas. Drėkinimas vagutėmis. Lietinimo (laistymo) sistemos. Judanti laistymo sistema. Lokalus drėkinimas. Ciklinis drėkinimas. Lašelinis drėkinimas. Podirvinis drėkinimas. Melioracijos įstatymas. Neigiamas drėkinimo poveikis. PowerPoint aprašymas-kalba.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(14 puslapių)
  2010-07-07
 • Žemų temperatūrų poveikis audiniams ir mikroorganizmų veiklai (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Žemų temperatūrų poveikis audiniams. Kristalai ir jų formos. Kristalizacija. Produktų užšaldymo eiga. Iššalęs vanduo maisto produktuose. Žemų temperatūrų ardomasis poveikis. Šalčio poveikis augalų ir gyvūnų audiniams. Žemų temperatūrų poveikis mikroorganizmų veiklai. Oro mikroflora. Produktų mikroflora. Mikroorganizmų atsparumas žemai temperatūrai. Mikroorganizmai žmonių gyvenime ne tik žalingi. Šaldytų produktų apsaugojimas nuo žemos temperatūros poveikio. Išvados.
  Biologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-02-07
 • Ženklai ir abėcėlės

  PowerPoint pristatymas. Ženklai ir abėcėlės. Ženklas. Abėcėlė. Kaip atsirado fonetinė abėcėlė? Apie ženklus. Čia galite pamatyti ženklo pavyzdį. Ateitininkų ženklas. Ženklai ir Abėcėlės. Jų Pavyzdžiai. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-11-25
 • Žydai Lietuvoje (3)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įžanga. Religija. Sinagogos. Žydų kalba. Tradicijos. Šventės. Kultūra. Žydų bruožai. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-06-16
 • Žydų genocidas

  PowerPoint pristatymas. Žydų genocidas. Koncentracijos stovyklos. Nužudytų žydų skaičius. Niurnbergo procesas.
  Visuotinė istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-07-04
 • Žydų istorijos apžvalga. Biblija

  PowerPoint pristatymas. Žydų istorija. Žydų istorijos periodizacija. Asmenybės. Religija. Biblija. Sąvokos. Išvada.
  Visuotinė istorija, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-04-04
 • Žydų socialinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)

  PowerPoint pristatymas. Žydų gyvenimo pradžia Lietuvoje. Privilegijos žydams. Žydų padėtis Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-10-09
 • Žieduotosios kirmelės

  PowerPoint pateiktis. Žieduotosios kirmėlės arba Anelidai-Annelida. Potipis: Bebalnelinės (Aclitellata). Klasė: Daugiašerės (Polychaeta). Virškinimo sistema. Kraujotakos sistema. Šalinimo sistema. Ekologija. Klasifikacija. Potipis: Balnelinės ( Clitellata). Klasė: Mažašerės (Ologochaeta). Virškinimo sistema. Kvėpavimo sistema. Lytinė sistema. Klasifikacija. Klasė: Dėlės (Hirudinea). Klasifikacija. Išvada.
  Zoologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2011-04-26
 • Žieduotosios kirmėlės (2)

  PowerPoint pristatymas. Žieduotosios kirmėlės. Kur jas galime rasti? Žieduotųjų kirmėlių pagrindinės organų sistemos. Žieduotųjų kirmėlių klasės. Klasė. Daugiašerės žieduotosios kirmėlės. Klasė. Mažašerės žieduotosios kirmėlės. Klasė. Dėlės. Žieduotosios kirmėlės.
  Biologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2012-04-06
Puslapyje rodyti po