Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešojo administravimo etikos kodeksai

  PowerPoint pristatymas. Etikos samprata. Kodėl etika svarbi viešajame administravime. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodekso turinys. Etikos kodekso privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-02-26
 • Viešojo administravimo II ir III kurso studentų lūkesčiai viešojo administravimo specialybės atžvilgiu

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo koncepcija. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Metodas. Tyrimo instrumentas. Empirinė bazė. Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo rezultatai. Išvada.
  Asmenybės psichologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-12-16
 • Viešojo administravimo III kurso studentų lūkesčiai Socialinių tyrimų metodologijos studijoms

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo koncepcija. Tyrimo metodika. Pagrindinis metodas. Tyrimo instrumentas. Tyrimo empirinė bazė. Tyrimo rezultatai. Lūkesčiai modulio turinio atžvilgiu. Lūkesčiai dėstytojo atžvilgiu. Lūkesčiai grupės draugų atžvilgiu. Lūkesčiai savęs atžvilgiu.
  Sociologija, pristatymas(28 skaidrės)
  2007-03-22
 • Viešojo administravimo įstatymo analizė

  PowerPoint pristatymas. Įstatymas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17d. Nr. VIII-1234. Įstatymo pakeitimai. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas (nauja redakcija), 2006 m. birželio 27d. Nr. X-736. Įstatymo naujos redakcijos pakeitimai ir papildymai. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-03-07
 • Viešojo administravimo kontrolė

  PowerPoint pristatymas. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka. Viešojo administravimo kontrolės principai. Viešojo administravimo kontrolės rūšys. Lietuvos respublikos prezidento vykdoma viešojo administravimo kontrolė. Lietuvos Seimo vykdoma viešojo administravimo kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Vykdomosios valdžios subjektų kontrolės rūšys. Vyriausybės kontroliniai įgaliojimai įtvirtinti. Vyriausybė. Ministras pirmininkas. Apibendrintos pagrindinės vyriausybės kontrolinės funkcijos. Ministerijų, valstybinių tarnybų ir inspekcijų kontrolė. Ministrai. Įstaigos prie ministerijos. Viceministras. Ministerijos valstybės sekretorius. Ministerijos sekretoriai. Apibendrinus, šakinės kompetencijos vykdomosios valdžios institucijos. Apskrities valdymo institucijų vykdoma kontrolė. Apskrities viršininkas. Apibendrinus. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Savivaldybės. Savivaldybės tarybos komitetai. Kontrolės komitetas. Meras. Savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojai. Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Savivaldybės administracija. Seniūnija ir seniūnas. Lietuvos respublikos valstybės kontrolė. Valstybės kontrolės struktūra. Asmeniui siekiančiam užimti valstybės kontrolieriaus pareigas keliami reikalavimai. Valstybės kontrolieriaus kompetencija. Valstybės kontrolės institucijų atskaitomybė. Valstybės kontrolierė.
  Administracinė teisė, pristatymas(50 skaidrių)
  2006-11-09
 • Viešojo administravimo nuostatos P.V. Raulinaičio knygoje "Administracijos principai" (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. P.V. Raulinaitis išskyrė tokius pagrindinius administravimo dėsnius. Autoritetas ir disciplina. Valdymo ir direkcijos bendrumas. Iniciatyva. Interesų suderinimas. Centralizacija ir hierarchija. Tvarka. Personalo vienybė. Pagrindinės vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Valdymas. Koordinuoti. Kontrolė. Administracijos principai valstybės valdyme. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-03-22
 • Viešojo administravimo sektoriaus pajamų šaltinis

  PowerPoint pristatymas. Samprata. Biudžeto rengimo principai. Pajamų paskirstymas tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų. Savivaldybių biudžeto pajamų sudėtis. Savivaldybių biudžeto pajamos. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. 2007 m. Klaipėdos miesto biudžeto projektas.
  Viešasis administravimas, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-05
 • Viešojo sektoriaus organizacijų strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Viešasis sektorius. Ne pelno sektoriaus organizacijų požymiai. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Didesnis jautrumas politikos ir politikų permainoms ir greitų rezultatų siekimas. Bendradarbiavimo panaudojimas. Platesnis ir įvairesnis vartotojų ratas. Valstybės galios panaudojimas. Tikslų ir finansavimo skaidrumas ir pranašumas. Sudėtingesnė darbuotojų atsakomybė. Rizikos vengimas. Strateginių problemų sudėtingumas. Strategijos ir politikos santykis.
  Viešasis administravimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-04-19
 • Viešos kalbos rengimo ypatumai. Iliustracinės medžiagos pateikimas. Interviu organizavimo principai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Viešos kalbos rengimo ypatumai. Viešosios kalbos planavimas. Medžiagos rinkimas. Įžanga. Įžangos funkcijos. Dėstymas . Pabaiga. Iliustracinės medžiagos pateikimas. Vaizdinės priemonės gali būti skirstomos taip. Vaizdinė priemonė gali turėti vieną iš trijų paskirčių. Pateikčių kūrimo programos. Prieš pateikiant vaizdine medžiagą dera patikrinti. Interviu organizavimo principai. Reikalavimai, keliami apklausos vedėjui. Interviu tinkamumas. Interviu pranašumai. Interviu trūkumai. Apibendrinimas.
  Kita, pristatymas(23 skaidrės)
  2011-03-30
 • Viešųjų institucijų atsinaujinimo inovacinė vadyba

  PowerPoint pristatymas. Inovacijos samprata. Inovacijų reikšmė. Makroekonominė ir mikroekonominė inovacijų reikšmė. Inovacijų svarba politikai ir administravimui. Inovacijų kliūtys viešajame sektoriuje. Biudžeto didinimas kaip sėkmės kriterijus. Skirtingos interesų grupės ir tikslų sistemos. Administracinės veiklos priklausomumas. Menkas klaidų toleravimas. Vertybių konfliktas. Planavimas ir analizė. Viešojo sektoriaus inovacijų prielaidos. Strateginės prielaidos. Kultūrinės prielaidos. Struktūrinės prielaidos. Inovacijų požymiai. Inovacijų rūšys. Politikos, administravimo ir strategijos inovacijos. Sąryšis tarp strategijos, politikos, programų ir administravimo inovacijų. Produktų, procesų ir socialinės inovacijos. Inovacijų tipai. Inovacijų proceso eiga. Viešojo sektoriaus inovacijų vadybos instrumentai. Išoriniai inovacijų instrumentai. Vidiniai inovacijų instrumentai.
  Vadyba, pristatymas(33 skaidrės)
  2007-12-14
 • Viešųjų kalbų klausytojų tipai ir klausymosi ypatybės

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Klausytojų tipai. Klausytojų tipai. Klausymosi ypatybės. Klausymosi etapai. Klausymosi ypatybės. Tinkamo klausymosi taisyklės. Prasto klausymosi priežastys.
  Pedagogika, pristatymas(27 skaidrės)
  2010-02-28
 • Viešųjų kalbų rūšys ir jų charakteristikos

  PowerPoint pristatymas. Homiletika. Kalba. Kalbų rūšys. Socialinė politinė. Akademinė. Teisminė iškalba. Akademinės kalbos. Paskaita. Mokslinis pranešimas. Socialinės buitinės kalbos. Jubiliejinės kalbos, sveikinimai. Laidotuvių kalbos. Teisminės kalbos. Kaltinamosios ir ginamosios kalbos. Socialinės politinės kalbos. Pranešimas. Politinės kalbos. Agitacinės kalbos. Bažnytinės kalbos. Pamokslai, religiniai skaitymai ir pamokymai. Kalbos pagal intenciją. Informacinės. Įtikinimo. Proginės. Trys dalykai, kurie yra svarbūs prieš ruošiant kalbą. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(30 skaidrių)
  2009-11-05
 • Viešųjų pirkimų pažeidimai

  PowerPoint pristatymas. Viešojo pirkimo sutartis. Viešasis darbų pirkimas. Viešasis paslaugų pirkimas. Viešasis prekių pirkimas. Viešųjų pirkimų rūšys. Tarptautiniai viešieji pirkimai. Supaprastinti (nacionaliniai) viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų tarnyba. Viešųjų pirkimų sutarties šalys. Tiekėjas. Perkančioji organizacija. Viešo pirkimo atlikimo būdai. Atviras konkursas. Uždaras konkursas. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai. Viešo pirkimo principai. Lygiateisiškumo principas. Nediskriminavimo principas. Skaidrumo principas. Proporcingumo principas. Abipusio pripažinimo principas.
  Teisė, pristatymas(30 skaidrių)
  2011-12-12
 • Viešųjų pirkimų reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES)

  PowerPoint pristatymas. Darbo struktūra. Viešųjų pirkimų (VP) raida. Viešųjų pirkimų tipai. Viešųjų pirkimų principai. Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų politikos tikslas. Teisinis viešųjų pirkimų (VP) reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Teisinis Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų (VP) pagrindas. Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų taisykles privalo taikyti. Viešųjų pirkimų procedūros. Viešųjų pirkimų procedūrų svarba. Trumpai apie viešųjų pirkimų (VP) procedūras. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų Lietuvoje įstatymų redakcija. Pasekmės perkančiosioms Lietuvos organizacijoms. Pasekmės Lietuvos tiekėjams. Viešieji pirkimai Lietuvoje. Pasiruošimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje.
  Teisė, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-09-17
 • Viešųjų pirkimų reguliavimas – perspektyvos ir poreikiai

  PowerPoint pristatymas. Sveika viešųjų pirkimų sistema. Iškreipta viešųjų pirkimų sistema. Viešieji pirkimai – giluminės problemos. Viešieji pirkimai – problemos verslui ir valdžiai. Viešųjų pirkimų reguliavimo perspektyvos. Tolesnė raida – daug kas mūsų rankose!
  Finansai, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-05-18
 • Viešvilės rezervatas

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Fizinė-geografinė situacija. Kultūra. Kraštovaizdis. Būklė/Analizė. Monitoringo duomenys. Tvarkymas. Gamta/Biologinė įvairovė/vandenys. Gamta/Biologinė įvairovė/miškai. Pelkės. Pievos. Saugomos rūšys ir buveinės.
  Ekologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-05-09
 • Vietinė nejautra

  PowerPoint pristatymas. Vietinių anestetikų istorija. Apibrėžimas. Privalumai. Minusai. Poveikio mechanizmas. Vietinių anestetikų klasės. i taisyklė. Komplikacijos - alergija. Komplikacijos - intoksikacija. Sisteminė intoksikacija - CNS. Sisteminė intoksikacija - KV. Intoksikacijos prevencija. Intoksikacijos gydymas. Stiprumas. Veikimo pradžia. Veikimo trukmė. Vazokonstriktoriai. Fizinės, cheminės ir biologinės savybės. Vietinės nejautros galimybės. Vietinės nejautros rūšys. Paviršinė nejautra. Infiltracinė nejautra. Intraveninė regioninė "Bier" blokada. Periferinių nervų blokada. Mažieji nerviniai blokai. Didieji nerviniai blokai – rezginių blokada. Centrinių nervų blokada. Epidurinė. Spinalinė. Palyginimas. Kontraindikacijos. Neurologinės komplikacijos.
  Medicina, pristatymas(52 skaidrės)
  2007-04-17
 • Vietiniai anestetikai

  PowerPoint pristatymas. Vietinė anestezija. Vietinės anestezijos esmė. Vietinės anestezijos privalumai. Vietinės anestezijos trūkumai. Teorijos aiškinančios vietinių anestetikų poveikį. Fizikinės ir cheminės anestetikų savybės. Tirpumas riebaluose. Jungimasis su proteinais. Jonizacija. Išoriniai veiksniai, turintys įtakos blokadai. Tūris ir koncentracija. Anestetiko absorbcija. Anestetiko pasklidimas. Placentinė užtvara. Saugios mažiausios dozės apskaičiavimas. Vietinių anestetikų farmakologija. Aminoesteriai. Aminoamidai. Vietinių anestetikų toksiškumas.
  Farmakologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-04-14
 • Vietos gaminių pardavimas tiesioginio paskirstymo grandinėmis

  PowerPoint pristatymas. Bendrieji veiksniai. Tiesioginio paskirstymo grandinės, galimybės padidinti produktų pridėtinę vertę. Geografinių arba kultūrinio tapatumo panaudojimas. Gaminio kokybės garantija. Naujų gaminių kūrimas. Paklausos ir pasiūlos analizė. Vietos gaminių išskirtinumo pripažinimas . Sąlygos, užtikrinančios sėkmę. Bendradarbiavimo plėtojimas. Prekybos įgūdžių taikymas plėtojant tiesioginį pardavimą. Klientai. Gaminių įvedimas į rinką. Rinkos tyrimai ir bandomoji prekyba. Nuolatinis rinkos stebėjimas.
  Rinkodara, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-04-07
 • Vykdomoji valdžia

  PowerPoint pristatymas. Prezidentas Konstitucijoje. Rango konstituciniai aspektai. Valstybės vadovas. Seimo ir Vyriausybės narių bei Prezidento padėties skirtumai. Seimo ir Vyriausybės narių bei Prezidento padėties skirtumai (2). Kitaip nei Vyriausybė. Prezidento kompetencija. Išvarytas įgaliojimų sąrašas baigtinis? Valdymas. Vyriausybės sampratos. Vyriausybės sampratos (2). Vyriausybė. Vyriausybės legitimacija. Vyriausybės teisės kūrimo galimybės. Vyriausybės formavimas 1 etapas. Vyriausybės formavimas 2 etapas. Vyriausybės formavimas 3 etapas. Kompetencija. Kompetencija 2. Vyriausybės atsistatydinimas ir įgaliojimų gražinimas. Atsistatydinimo pagrindai. Atsistatydinimo pagrindai (2).
  Teisė, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-11-04
Puslapyje rodyti po