Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Makroaplinka. Vidinė situacija. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Aplinkos dinamiškumas. Aplinkos analizės žingsniai. Konkurenciją šakoje varančiosios jėgos pagal M. Poterį. Tiekėjai. Galimų konkurentų veiksmų analizė. Kaip įvertinti artimiausius konkurentus? Strateginių grupių matrica. Įmonės išėjimo iš rinkos barjerai. Įmonės įėjimo į rinką barjerai. Žinių apie konkurentus sistemos funkcijos. Firmų strategija, struktūra ir konkurencija. Apsirūpinimo gamybos veiksniais sąlygos. Tobulos konkurencijos rinkai būdingos sąlygos. Tobulos konkurencijos rinkos ypatybė.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2006-04-14
 • Verslo turizmo ir makroaplinkos santykis

  PowerPoint pristatymas. Verslo turizmas. Profesinis turizmas. Turisto, vykstančio verslo tikslais poreikiai. Užsieniečių turistinės kelionės į Lietuvą 2007 metais. Užsienio turistų kelionių pasiskirstymas pagal transporto priemonę ir viešnagės tikslą 2007 metais. Nakvynių pasiskirstymas pagal kelionės tikslą ir pagrindinius apgyvendinimo tipus 2007 metais. Vilniaus viešbučių svečių pasiskirstymas pagal atvykimo tikslą (2007 metai). Turizmo makroaplinka. Verslo turizmo makroaplinkos. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė makroaplinka. Išvados.
  Turizmas, pristatymas(23 skaidrės)
  2009-11-03
 • Vertybės mūsų gyvenime. Ką ir kodėl vertina mano bendraamžiai?

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Darbo struktūra. Vertybės ir poreikiai. "Kasdieninės" vertybės. Išvados. Priedai: Vertybių skalė (hierarchija). Ką mąsto žymūs pasaulio žmonės? Anketos pavyzdys. Diagramos. Apklausos duomenys.
  Etika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-11-15
 • Vertybiniai popieriai (23)

  PowerPoint pristatymas. Vertybinių popierių sąvoka. Vertybiniai popieriai. Vertybiniai popieriai (pagal disponavimo būdą). Pagal reikalavimo teisę. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Indėlių liudijimai. Valstybės skolinis įsipareigojimas. LR Vyriausybės vertybiniai popieriai. Iždo vekselis. Iždo obligacija. Vertybinių popierių komisija. Pagrindiniai vertybinių popierių komisijos tikslai. Tikslams pasiekti vykdomi šie uždaviniai.
  Civilinė teisė, pristatymas(31 skaidrė)
  2011-12-12
 • Vertybinių popierių (VP) biržos ir vertybinių popierių (VP) komisijos veikla Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos vertybinių popierių (VP) rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių birža. Istorija. 2005 metų GICS klasifikacija. 2007 metų Bendra Baltijos narystė. Metiniai nario mokesčiai. Nuo 2010 lapkričio 22 d. biržoje imta prekiauti eurais. Vertybinių popierių (VP) biržos funkcijos. Investuotojų švietimas. Vertybinių popierių komisija (VPK). Šiek tiek istorijos. Vertybinių popierių komisijos (VPK) uždaviniai. Vertybinių popierių komisija (VPK) struktūra. Žmonių ištekliai. Rinkos dalyvių veiklos patikrinimai, tyrimai ir sankcijos. Vertybinių popierių komisija (VPK) iškeltos bylos ir paskirtos baudos 2005-2009 metais. Vertybinių popierių komisijos (VPK) finansiniai ištekliai. Įdomu.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2011-02-25
 • Vertybių sistema karjeroje

  PowerPoint pristatymas. Renkantis karjerą būtina pažinti savo vertybes dėl šių priežasčių. Vertybių kilmė. Įtakos asmens vertybių sistemai. Terminalinėms vertybėms priklauso. Instrumentinės vertybės. Darbo vertybės. Kitos darbo vertybės. Vertybių išsiaiškinimas. Vertybių patikrinimas.
  Personalo vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-01-15
 • Vertybių sistemos kaita šiuolaikinėje šeimoje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Vertybių pasaulis. Auklėjimas ir saviaukla kaip vertybių formavimo būdai. Auklėjimo veiksniai formuojantys individo vertybių sistemą. Šeimos - pagrindinės institucijos, formuojančios individo vertybes vaidmuo. Pagrindinės šeimoje ugdomosios vertybės. Vertybių kaitos šiuolaikinėje šeimoje tendencijų nustatymas. Moksleivių ir jų tėvų vertybių sistemos palyginimas. Moksleivių ir jų tėvų požiūrio į pagrindines šiuolaikinėje šeimoje ugdomąsias vertybes palyginimas. Išvados. darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-11
 • Vėžiagyviai

  PowerPoint pristatymas. Vėžiagyviai. Vėžiagyvių tipai. Žiaunakojai. Ūsakojai. Vėžiagyvio išvaizda. Gyvenimo ciklas. Vėžiagyvių rekordai. Krabai vaiduokliai. Krabų vaiduoklių ypatumai. Vėžys atsiskyrėlis. Krabas palmių vagis. Vėdarėliai. Upių vėžys. Omaras.
  Zoologija, pristatymas(34 skaidrės)
  2007-03-14
 • Vėžys: problemos, požiūris ir sprendimai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: apsvarstyti vėžiu sergančių žmonių požiūrį, problemas ir jų sprendimus. Tarptautiniai vėžio tyrimų agentūros duomenys. Požiūris į vėžį. Vėžiu sergančių žmonių problemos. Vėžiu sergančių žmonių problemų sprendimai. Projektas: darbas su vėžiu sergančiųjų draugijomis ir klubais. Vėžiu sergančio artimo žmogaus anketa. Išvados.
  Ligos ir traumos, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-08-22
 • Vidaus transporto organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Vidaus transporto organizavimas. Transporto ūkio uždaviniai ir sudėtis. Krovinių apyvartos balansas. Transporto priemonių poreikio nustatymas. Transporto priemonių klasifikavimas. Apskaičiuojamas transporto priemonių kiekis kiekvienam krovinių srautui. Apskaičiuojamas transporto priemonių skaičius. Krovinių pervežimo organizavimas. Tarpcechiniai ir tarpoperaciniai krovinių pervežimai. Tarpcechiniai krovinių pervežimai. Tarpoperaciniai krovinių pervežimai. Krovinių pervežimo maršrutai.
  Transportas ir logistika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-03-18
 • Vidinė ir išorinė valdymo sistemos aplinka

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Vidinė organizacijos aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Technologija. Veiksnio poveikis valdymui. Standartizacija. Konvejerinės surinkimo linijos. Specializacijos, mechanizacijos ir konvejeriai turėjo įtakos. Struktūra. Išorės aplinka. Vidinės organizacijos aplinkos analizavimo reikšmė. Išorės aplinka. Organizacijos išorės aplinkos rūšys aplinkos rūšys. Organizacijos išorės aplinkos pagrindinės charakteristikos. Organizacijos užduotys atsižvelgiant į išorės aplinką. Išorės tiesioginio poveikio aplinka. Išorės aplinka. Socialinė aplinka|: demografija. Kultūrinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Politikos ir teisės įtaka organizacijai. Politikos ir teisės įtaka. Pagrindiniai apribojimai. Išorės aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Išorės aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Informacinės technologijos. Gamtinė aplinka.
  Vadyba, pristatymas(36 skaidrės)
  2008-04-11
 • Vidinės aplinkos įvertinimas

  Vidinės aplinkos įvertinimas. Firmos ir Resursai. Vertės-kaštų grandinė. Resursų ir gebėjimų išlaikymas. Konkurencinio pranašumo ir strateginio reikšmingumo kriterijai. Materialūs resursai. Nematerialūs resursai. Organizaciniai gebėjimai. Organizacinių gebėjimų pavyzdžiai.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-01-16
 • Viduramžiai (11)

  PowerPoint pristatymas. Romanika. Architektūra. Atskiruose kontinentuose susiformuoja naujos romaninio stiliaus architektūros mokyklos. Žinomiausi romanikos architektūros paminklai. Dailė. Gotika. Architektūra. Žinomiausi gotikos architektūros paminklai. Gotika Lietuvoje. Žinomiausi gotikos architektūros paminklai Lietuvoje. Dailė.
  Dailė, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-05-29
 • Viduramžiai (13)

  PowerPoint pristatymas. Viduramžiai skirstomi į... Viduramžių bruožai. Viduramžių žmogus. Santykis su aplinka. Individas. Mokslas viduramžiais. Kultūra viduramžiais. Viduramžių literatūra. Viduramžių architektūra. Viduramžiai Lietuvoje.
  Visuotinė istorija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-02-10
 • Viduramžiai (6)

  PowerPoint pristatymas. Viduramžiai. Viduramžių svarbiausi bruožai. Viduramžiai skirstomi. Ankstyvieji viduramžiai. Brandieji viduramžiai. Permainos krikščionybėje. Kryžiaus žygiai. Rezultatai. Bažnyčios kova su erezijom. Universitetų kūrimasis. Krizė ir visuomenės pokyčiai. Bažnyčios krizė. Bažnyčia ir visuomenė. Šimtametis karas ir centralizacija. Viduramžiai Lietuvoje. Vytautas Didysis. Religija. Romaninė bažnyčia. Ūkis. Žemdirbystė ir badas. Miestai. Amatininkai ir pirkliai. Mokyklos. Maras. Miestas ir karas. Asmenybės. Viduramžių ginklai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-10-13
 • Viduramžiai. Viduramžių menas

  PowerPoint pristatymas. Viduramžiais. Išaukštinama. Viduramžiai neįsivaizduojami. Viduramžių menas. Viduramžiais susiformavo savita kultūra ir menas. Muzika. Kokią vietą viduramžiais užima muzika. Kokia ta viduramžių muzika. Muzika viduramžiais. Kokie instrumentai atskleidžia viduramžių muziką. Grigališkasis choralas. Kaip grigališkasis choralas susijęs su bažnyčios liturgija. Viduramžių muzikos raida. Ankstyvieji viduramžiai. Viduriniai viduramžiai. Vėlyvieji viduramžiai. Viduramžių dailė. Gotikos skulptūra. Skulptūrų nuotraukos. Viduramžių architektūra. Gotika. Gotika Lietuvoje. Perkūno namai. Viduramžių literatūra. Viduramžiais buvo būdingi. Miesto tema literatūroje. Miestų vaizdavimas. Miestai literatūroje. Riteriai. Riterių turnyrai. Riterių nuotraukos.
  Visuotinė istorija, pristatymas(75 skaidrės)
  2007-10-12
 • Viduramžių architektūra

  PowerPoint pristatymas. Viduramžių laikotarpis. Romanika. Išoriniai bruožai. Vidaus bruožai. Pagrindinis puošybos elementas – freskos. Cluny. Romantikos stilius Lietuvoje. Gotika. Išoriniai bruožai. Vidaus bruožai. Gotikos puošybos elementas – miniatiūra. Gotika Lietuvoje.
  Architektūra ir dizainas, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-01-27
 • Viduramžių Europos badmečiai, epidemijos ir kitos nelaimės

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Badmetis Europoje. "Juodoji mirtis". Kalti žydai? Kas žmonėms nutiko? Didysis Londono maras.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-12-31
 • Viduramžių knyga

  PowerPoint pristatymas. Viduramžių rankraštinės knygos gamybos centrai. Viduramžių rankraštinės knygos gamybos technologija. Viduramžių rankraštinės knygos teminė struktūra. Viduramžių rankraštinės knygos menas.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-11-25
 • Viduramžių kultūra: švietimas, mokslas, menas

  PowerPoint pristatymas. Viduramžiai. Įprasta viduramžius skirstyti. Alternatyvūs viduramžių pradžios variantai yra šie. Viduramžių menas. Viduramžių mokslas. Viduramžiai Lietuvoje.
  Istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-21
Puslapyje rodyti po