Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vengrija ir Europos integracija

  PowerPoint pristatymas. Vengrijos vardas. Simbolika. Politinė sistema. Vengrija ir Europos integracija.
  Politologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-22
 • Vengrijos balneologiniai kurortai

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Geografija. Penkios turistinės paskirties vietos, svarbiausios aptariamai temai pažinti. Budapeštas. Bukas. Heviz. Paukščių salos SPA. Danubis Gellert SPA Budapešte. Keturios ypatybės, kuriomis aptariamos šalies kurortai pranašesni už lygintinos panašios, tačiau labiau lankomos šalies analogiško tipo kurortus (Lyginant su Čekija). SSGG analizė kaip plėtoti pasirinktos temos kurortus aptariamoje šalyje. Pasiūlymai kaip plėtoti pasirinktos temos kurortus aptariamoje šalyje. Kaip stiprybei skatinti galimybę? Kaip stiprybei įveikti grėsmę? Kaip pasinaudoti išorės galimybe įveikti silpnybę? Kaip išvengti silpnybių ir grėsmių sutapimo? Trys įdomiausios vietinės tradicijos, papročiai arba renginiai, didinantys aptariamų kurortų lankytojų lojalumą. Du skirtingo biudžeto paslaugų paketai, siūlomi kuriuose nors aptariamos šalies ir paskirties kurortuose.
  Turizmas, pristatymas(34 skaidrės)
  2006-05-31
 • Verbalinis intelektas, diagnostika

  Powerpoint pristatymas. Įvadas. D.Vekslerio versija apie intelektą. Kitaip tariant intelektas tai. Idomus faktas. Išvada:. Ką turėtų aiškinti pati sąvoka intelektas? Verbalinis inelektas. Turinys tokių savybių žmonės dažnai gali tapti arba yra. Vertėtų paminėti keletą įžymių asmenybių, pasižyminčių aukštu verbaliniu intelektu. Kūryba. Mergaičių ir berniukų rašybos skirtumai. 1. testas. Jūsų intelekto tipo diagnostika. 2 testas. Verbalinio intelekto nustatymas pagal sąvokų apibendrinimo lygį. Tyrimo eiga. Užduočių atlikimo rezultatas ir įvertinimas. Bendros išvados. Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų verbalinio intelekto gebėjimų testai. 3 testas. Vaikų verbalinio mąstymo testas. Testo klausimai. Vertinimas. Kodėl pedagogui svarbu žinoti vaiko intelektinius gebėjimus? Apibendrinimas.
  Pedagogika, pristatymas(32 skaidrės)
  2010-12-06
 • Verbalinis ir neverbalinis bendravimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Verbalinis bendravimas. Žodinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas perteikiamas. Patarimai. Išvados.
  Socialinė psichologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-13
 • Verslas ir ekonominė aplinka

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Verslo sėkmė priklauso nuo jo aplinkos sąlygų. Verslo aplinką formuoja šie pagrindiniai veiksniai. Techniniai veiksniai. Administraciniai – ekonominiai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Politiniai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Ekonomikos reguliavimas – esminė kliūtis verslui. Reguliavimo prigimtis. Ekonomikos reguliavimas. Reguliavimo priemonės. Valstybinės institucijos ekonomiką reguliuoja. Teisinis reguliavimas. Administracinis reguliavimas. Pagrindinės administracinio reguliavimo ydos. Ūkinė veikla. Parama verslui gali būti vykdoma dvejopai. Privilegijos gali būti įvairių rūšių. Netiesioginės subsidijos. Subsidijuotos (lengvatinės) paskolos. Tiesioginės subsidijos. Monopolinės privilegijos. Kitos privilegijos. Draudimai prekybai. Muitai.
  Ekonomika, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-10-15
 • Verslas. Verslumas. Verslininkystė

  PowerPoint pristatymas. Verslas. Verslumas. Verslininkystė. Tikslai. Verslo samprata. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Išorinės verslo funkcijos. Vidinės verslo funkcijos. Verslininkystės vaidmuo šalies ekonomikoje.
  Ekonomika, pristatymas(28 skaidrės)
  2007-10-19
 • Verslininko darbo motyvacija

  PowerPoint pristatymas. Kas yra MOTYVACIJA? Sąvokos. Verslininkas. "Dirbantis sau" - kitaip būti verslininku. Lietuvoje. Kas motyvuoja? Kaip sustiprinti veiklos motyvaciją? Noras dar nereiškia veiksmo. Geriems verslininkams būdingos savybės.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-11-22
 • Verslininko etiketas (2)

  PowerPoint pristatymas. Etiketas - tai verslininko kelias į sėkmę. Dalykinio etiketo sudedamosios dalys. Verslininko išvaizda. Oficiali vyro išvaizda. Oficiali moters išvaizda. Elgsena derybų (pokalbio) metu. Kalbant apie derybas būtina. Biuro ir kontoros įranga. Bendravimas telefonu. Kalbant telefonu būtina. Kalbant telefonu negalima. Elgesys dalykinių pietų metu. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Etiketas, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-21
 • Verslininko profesinė etika ir etinis kodeksas

  PowerPoint pristatymas. Verslo etika. Šiuolaikinė verslo etika. Verslininkas. Etikos kodeksas. Auksinė biznio taisyklė.
  Etika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-30
 • Verslo aplinka ir jos įtaka įmonės vadybai

  PowerPoint pristatymas. Verslo įmonės aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos kintamieji. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinę organizacijos aplinką galime suskirstyti į tokius elementus. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-02
 • Verslo ciklai

  PowerPoint pristatymas. Verslo ciklai. Verslo ciklo charakteristikos. Ilgis. Ilgųjų bangų teorija. Aštrumas. Plotis ir vieta. Galima priežastis. Penki verslo ciklo apibrėžimo aspektai. Verslo ciklai. Ciklo stadijos (fazės). Krizės (lūžis, depresija). Pagyvėjimas (pakilimas). Viršūnė (bumas). Nuosmukis (recesija). Prancūzijos ekonomikos svyravimai (1967-1995). Ciklų svyravimų priežastys. Neoklasikinės ekonomikos teorijos požiūriu. Dž. Keinso ir jo šalininkų nuomone. Monetaristų pažiūros. Pagrindinė verslo ciklų priežastis, dėl ko sutaria visi ekonomistai. Ciklinė ekonominių kintamųjų elgsena. Verslo ciklo indikatoriai.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-07-03
 • Verslo ciklas ir paklausos numatymas. Prekės gyvavimo ciklas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Verslo ciklai. Verslo ciklas susideda iš 4 fazių. Plėtros fazės požymiai. Nuosmukio fazės požymiai. Pradiniai rodikliai. Vėluojantys rodikliai. Išvados. PGC remiasi biologinio gyvenimo ciklo samprata. PGC etapai. Produkto kūrimas. Pateikimas rinkai, produkto vystymas. Pateikimas rinkai Etapo strategijos. Etapo strategijos. Augimas. Branda. Branda (3). Nykimas. Nykimas (2). S – Kreivė. PGC pagal užimamą rinkos dalį. Rinkos evoliucija. Rinkos evoliucija (2). Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(40 skaidrių)
  2010-11-30
 • Verslo etika ir reklama

  PowerPoint pristatymas. Verslo etikos apibrėžimas. Etikos kodeksas organizacijoje. Pagrindiniai bendravimo etiketo elementai. Reklamos kritikai pateikia jai tokius kaltinimus. Tarptautinis reklamos kodeksas skelbia tokius pagrindinius principus. Lietuvoje draudžiama visų formų alkoholio reklama, kuri... Moralinė atsakomybė reklamoje. Galima išskirti penkias atsakingųjų grupes. Išvados.
  Etika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-03-30
 • Verslo etika užsienio ir Lietuvos autorių darbuose

  PowerPoint pristatymas. Verslo etika. Verslo etikos svarba. Kam versle reikalinga etika? Verslo žmogaus mąstysenos taisyklės. Svarbiausios neetiško verslo praktikos išplitimo priežastys. Bankas "Snoras". Pagrindiniai konkurentai. Teikiamos paslaugos. Verslo etika banke "Snoras". Išvados.
  Etika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-11
 • Verslo finansavimo būdai: faktoringas ir overdraftas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Verslo finansavimas. Faktoringas. Faktoringas naudingas ir pardavėjui, ir pirkėjui. Faktoringo rūšys Lietuvoje. Tarptautinis faktoringas. Faktoringo rinkos apžvalga. Overdraftas.
  Finansai, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-27
 • Verslo įmonės kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Įmonių teisinės formos. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Ūkinės bendrijos teisinės formos (rūšys). Akcinė bendrovė (AB). Uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Kooperatinė bendrovė. KB turi teisę. Ne pelno organizacijos. Europos ekonominių interesų grupė. Europos ekonominių interesų grupei neleidžiama. Verslo liudijimai suteikia teisę. Individuali veikla. Įmonės įregistravimas. Pasirengimas įmonės įregistravimui.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-16
 • Verslo įmonės samprata. Įmonių klasifikavimas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Mažųjų ir vidutinių įmonių grupės. Svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės. Individualiosios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. 3)Komanditinės ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Įmonės rūšies pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-03
 • Verslo įmonės veikla ir valdymas

  PowerPoint pristatymas. Verslas. Įmonė. Verslo įmonių grupavimas pagal įvairius požymius. Įmonių rūšys. Įmonės tikslai. Valdymo funkcijos. Bendrovės valdymas.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-01-23
 • Verslo įmonių steigimo sąlygos Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Įmonių rūšys pagal nuosavybės formą . Įmonių juridiniai tipai. Individuali įmonės. Privalumai. Trūkumas. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Ūkinės bendrijos privalumai ir trūkumai. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Europos bendrovė.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2011-11-11
 • Verslo informacinės sistemos

  PowerPoint pristatymas. "Įvadas į verslo informacines sistemas". Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Problema. Problemos, su kuriomis susiduriama diegiant bei plėtojant verslo informacines sistemas (IS). Informacinių sistemų lygmenys. Verslo informacinių sistemų klasifikacija. Informacinė sistema kompanijai gali padėti. Informacijos sistemos sąveika su organizacijos veikla. Organizacijos veiklos organizavimas tinklu.
  Programos, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-19
Puslapyje rodyti po