Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bangos ir mechaniniai svyravimai

  PowerPoint pristatymas. Jūrų bei vandenynų bangos. Krante lūžtančios bangos. Bangos ilgis. Fizikiniai dydžiai. Bangos greitis. Skersinės bangos. Išilginės bangos. Koherentinės bangos. Interferencija. Maksimumai. Minimumai. Energijos pasiskirstymas. Difrakcija. Difrakcijos sąlyga. Mechaniniai svyravimai. Svyruoklės. Svyravimų grafikas. Fizikinių dydžių kitimai. Amplitudė. Periodas. Dažnis. Laisvieji svyravimai. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-06-05
 • Bankai Europos Sąjungoje (ES) (2)

  PowerPoint pristatymas. Banko sąvoka. Raida. Bankų funkcijos. Europos Sąjungos (ES) bankų sistemos sudėtis. Europos centrinis bankas (ECB). Komerciniai Bankai. Bankų sektoriaus liberalizavimas. Užsienio bankai Europos Sąjungoje (ES). Bankų veikla po euro įvedimo. Bankų priežiūra ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Bankų priežiūra eurozonoje. Išvados.
  Finansai, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-10
 • Bankai ir bankų sistema

  PowerPoint pristatymas. Bankai ir jų funkcijos. Pagrindinės bankų funkcijos. Bankų rūšys. Bankininkystė. Bankai Lietuvoje. Lietuvos banko funkcijos.
  Finansai, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-03-14
 • Bankai ir jų veikla

  PowerPoint pristatymas. Banko sąvoka. Bankų teikiamos paslaugos. Bankų rūšys. Lietuvos bankas. Lietuvos banko struktūra. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko struktūra.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-06-11
 • Bankinių rizikų draudimo ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti bankinių rizikų draudimo ypatumus. Darbo uždaviniai. Bankinių rizikų draudimo dokumentika. Draudžiamų rizikų apimtis (2). Draudimo dokumento priedai. Standartinė draudimo procedūra. Draudimo kaina. Pagrindinės banko apsaugos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-01-06
 • Banko analizė: AB "Hansabankas"

  PowerPoint pristatymas. Misija. Vizija. "Hansabankas" teikia šias paslaugas. "Hansabanko" grupės pozicijos rinkoje pagal veiklos rūšis. Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Pensijų fondų rinka Lietuvoje. Lizingo rinkos dalis pagal finansinį portfelį. Faktoringo rinkos dalys pagal apyvartą. "Hansabankas" visuomenei. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Bankininkystė, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-07
 • Banko bankrotas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas - apžvelgti banko bankroto skirsnius. Darbo uždaviniai. Banko bankroto procedūros teisinis reglamentavimas. Bankas pripažįstamas nemokiu. Banko bankroto byla. Bankrutavusio banko likvidavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Išvados.
  Bankininkystė, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-02-08
 • Banko darbuotojų motyvavimas

  PowerPoint pristatymas. Planas. Darbo tikslas. Motyvacijos teorijos ir jų pritaikomumas. Motyvavimo būdai. Praktinio tyrimo "motyvacijos sistema organizacijoje" problema ir tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo anketos pristatymas. Tyrimo respondentų atranka. Socialiniai-demografiniai respondentų bruožai. Darbuotojo savijauta organizacijos kontekste. Klausimų bloko "tiesioginio vadovo vadovavimo ir planavimo įgūdžiai" įvertinimas. Skyriaus bendro psichologinio klimato įvertinimas. Darbo užduočių aiškumas ir pasidalijimas. Papildomi higienos ir motyvaciniai veiksniai. Praktinės dalies apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Bankininkystė, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-03-23
 • Banko kreditų gavimo sąlygos ir kaštai Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Bankų teikiami kreditai. Paskolos būstui įsigyti sąlygos. Vartotojiškos paskolos su užstatu. Verslo klientams teikiamų kreditų tipai. Paskolos. Kredito linijos užstatas. Faktoringo tipai. Kredito gavimo sąlygos. Būsto kredito analizė. Banko pasirinkimas. Būsto vertė. Bankų nustatomi kreditų terminai. Minimali bankų teikiama būsto paskolos suma. Mokesčiai už sutarties sąlygų keitimą. Užstatas.
  Bankininkystė, pristatymas(17 skaidrių)
  2005-10-06
 • Bankų atsiskaitymų ir apsaugos sistemos

  PowerPoint pristatymas. Elektroninė bankų atsiskaitymo sistema. Elektroninė bankų atsiskaitymo sistemų pavyzdžiai. Elektroninė bankų atsiskaitymo sistemos kliento atžvilgiu. Elektroniniai bankų tarpusavio atsiskaitymo centrai. Saugumas ir patikimumas . Veiklos saugumo užtikrinimo principai. Elektroninės komercijos saugumas vykdymas. Elektroninės komercijos saugumas vykdymas. Autentiškumo užtikrinimas. Elektroninės komercijos saugumas vykdymas. Konfidencialumo užtikrinimas. Elektroninės komercijos saugumas vykdymas. Vientisumo užtikrinimas. Elektroninės komercijos saugumas vykdymas. Duomenų integravimas. Elektroninės komercijos saugumas vykdymas. Prisijungimo valdymas. Elektroninės komercijos saugumas vykdymas. Santykių nutraukimas. Duomenų perdavimo saugumas.
  Internetas, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-12-14
 • Bankų ir kredito unijų veikla

  PowerPoint pristatymas. Kredito unijos. Reglamentavimas. Sąvokos. Kredito unijos statusas. Kredito unijų veikla. Savitarpio paskolos paskirtis, dydis ir grąžinimo užtikrinimas. Kredito unijos steigimas. Kredito unijos įstatai. Kredito unijos registravimas. Kredito unijos nariai. Kredito unijos nario teisės. Kredito unijos nario pareigos. Narystės nutraukimas ir narystės pasibaigimas. Pašalinimas iš kredito unijos. Valdymo organai. Kredito unijos kapitalas. Kredito unijų veiklos kontrolė. Bankai. Reglamentavimas. Sąvokos. Banko steigimo tvarka. Licencija. Banko akcininkai. Banko valdymas. Banko kapitalas. Banko paslaptis. Bankų priežiūra. Poveikio priemonės.
  Komercinė teisė, pristatymas(36 skaidrės)
  2005-11-13
 • Bankų istorija ir jų veikla

  PowerPoint pristatymas. Bankas. Bankų istorija. Lietuvos bankų istorija. Bankų vykdomos funkcijos. Atsiskaitymų funkcija. Indėlių priėmimas/deponavimas. Kreditavimo funkcija. Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje. Bankų veiklos aplinka. Bankų sistema. Pagrindinės bankų grupės. Lietuvos bankų sistema. Išvados.
  Finansai, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-12-21
 • Bankų paskolų rinkos tendencijos: palūkanos, struktūra pagal veiklas, pagal paskirtį, paskolų augimo priežastys

  PowerPoint Pristatymas. Darbo tikslas: išanalizuoti bankų paskolų tendencijas. Darbo uždaviniai. Paskola (kreditas). Bankų paskolos dažniausiai klasifikuojamos pagal. Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje. Audituoti rezultatai. Klientams suteiktos paskolos 2003 – 2006 m., mln. Lt. Vienos iš pagrindinių paskolų augimo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-02
 • Bankų raida Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo uždaviniai. Bankai iki Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1918 metų. Rytų Skolinamoji Kasa ( RSK ). Lietuvos bankai 1918-1940. Pirmasis Lietuviškas bankas. Kiti bankai. Lietuvos banko susikūrimas. Lietuvos bankai Pasaulinės krizės laikotarpiu. Išvados.
  Finansai, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-10-21
 • Bankų raida Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Bankininkystės raida Lietuvoje. Bankininkystės raida Lietuvoje (2). Rytų skolinamoji kasa. Pirmasis bankas. Lietuvos bankas. Litas. Išvados.
  Bankininkystė, pristatymas(10 skaidrių)
  2012-06-25
 • Bankų raida nuo 1940 metų iki šių dienų

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti Lietuvos bankinės sistemos veiklos ypatumus nuo 1940 metų iki šių dienų. Darbo uždaviniai. Pirmoji Sovietų okupacija 1940 metais. Sovietinės okupacijos laikotarpiu buvo likviduoti. Vokiečių okupacija. Antroji Sovietų sąjungos okupacija. Atkurtos nepriklausomos Lietuvos bankai nuo 1990 metų. Išvados.
  Visuotinė istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-01-14
 • Bankų raida pasaulyje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Pirmosios bankininkystės užuomazgos. Pirmųjų bankų užuomazgos. Žiro bankai, operacija. Šeimos. Išvados.
  Bankininkystė, pristatymas(14 skaidrių)
  2012-02-10
 • Bankų rizikos valdymo modeliai: privalumai ir trūkumai

  PowerPoint pristatymas. Banko rizika ir jos valdymas. Pagrindinės banko rizikos rūšys. Banko rizikos valdymo metodai. Kokybinis rizikos vertinimas (Ekspertinis metodas). Privalumai. Trūkumai. Kokybinis rizikos vertinimas (reitingų įvertinimo metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas. Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos valdymas. Kiekybinis rizikos vertinimas (statistinis metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (ekspertinis metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (Analitinis metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (Analogų metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (Jautrumo metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (Svyravimo metodas). Privalumai. Trūkumai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-03-31
 • Bankų rūšys pagal jų funkcijas, pagal veiklos pobūdį

  PowerPoint pristatymas. Kas tai bankas? Bankai atlieka šias funkcijas... Pagal nuosavybės formas bankai skirstomi... Pagal veiklos pobūdį bankai skirstomi...
  Finansai, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-11-14
 • Barbarizmai (2)

  PowerPoint pristatymas. Barbarizmai. Barbarizmų šaltiniai. Barbarizmų pavyzdžiai. Dažniausiai užduodami klausimai. Naujų svetimybių antplūdis buityje. Barbarizmai ir kalbos dalys. Barbarizmų keitimas. Barbarizmų pavartojimo priežastys.
  Kalbos kultūra, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-03-01
Puslapyje rodyti po