Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės vaidmuo plėtojant informacinių produktų ir paslaugų ekonomiką

  PowerPoint pristatymas. Interneto vartojimas. Interneto vartotojų skaičius. Interneto skvarba. Elektroninio parašo įstatymas. Visuomenės informavimo kampanija "Pradėjau". Naujosios ekonomikos plėtra. E-Vyriausybės raiškos formos. Įvairi lyginamoji statistika.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2005-05-23
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio draudimo mokestį. Darbo uždaviniai. Valstybinis socialinis draudimas. Mokesčių mokėtojai. Valstybinio socialinio draudimo įmokų draudėjai. Draudėjų registravimas. Informacija, kurią draudėjas turi pateikti Sodrai (2). Mokesčio objektas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai (2). Valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Pajamos ir atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos (6). Savarankiškai dirbantys asmenys. Verslo liudijimus turintys asmenys. Mokesčio sumokėjimas (2). Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Visų rūšių socialiniu draudimu privalomai draudžiami. Asmenys, privalomai draudžiami pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu (2). Asmenys privalomai draudžiami tik pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims. Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazinei ir papildomai pensijai gauti dydžiai. Pensijų socialiniu draudimu tik pagrindinei pensijos daliai privalomai draudžiami. Tik nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu privalomai draudžiami. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo būdai (2). Išvados.
  Finansai, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-11-21
 • Valstybinis socialinis draudimas (5)

  PowerPoint pristatymas. Valstybinis socialinis draudimas. Planas. Socialinio draudimo bendrosios nuostatos. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų pasiskirstymas. Dirbančio asmens įmokos dydis. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Pašalpų teikimo atvejai. Ligos pašalpos susirgus apdraustajam ar jo šeimos nariui teikimo atvejai. Ligos pašalpos gavimo sąlygos. Ligos pašalpos gavimo terminai. Ligos pašalpos atskirų atvejų gavimo terminai. Ligos pašalpos dydis. Motinystės pašalpa. Motinystės pašalpos trukmė ir dydis. Profesinės reabilitacijos pašalpa. Pensijų socialinis draudimas. Pensijos sandara. Pagrindinė pensija. Papildoma pensija. Pensijų rūšys. Netekto darbingumo pensija. Gavimo sąlygos. Minimalus stažas. Būtinasis stažas. Našlių pensija. Pensijos gavėjai. Našlaičių pensija. Nedarbo socialinis draudimas. Nedarbo draudimo išmokos skyrimo sąlygos, tvarka ir dydis. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Nedarbo draudimas. Nedarbo draudimo išmokos dydis. Nedarbo draudimo išmokos paveldėjimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nelaimingas atsitikimas darbe. Draudiminiai įvykiai. Ligos pašalpa. Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo rūšys. Valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, apmokėjimas stacionarinėse įstaigose. Reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų kompensavimas.
  Teisė, pristatymas(85 skaidrės)
  2007-12-21
 • Valstybinis turizmo veiklos reguliavimas

  PowerPoint pristatymas. Turizmas įvardintas prioritetine Lietuvos ūkio šaka. Turizmo įstatymas. Turizmo valstybinio reguliavimo funkcijos vykdytojai. Vyraujančios nevyriausybinės organizacijos susijusios su turizmo paslaugų plėtojimu. Valstybinio turizmo departamento valdymo schema. Turizmo organizatoriaus organizacinė valdymo struktūra. Termino supratimas. Kelionių organizatorių vieta turizmo sistemoje. Kelionės organizatorių veikla. Pagrindinės kelionių organizatorių veiklos sritys. Kelionės paketas. Kelionės organizatorius.
  Turizmas, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-14
 • Valstybių teisių perėmimas

  PowerPoint pristatymas. Yra skiriamos kelios teisių perėmimo bangos. Viena valstybė tęsia kitos valstybės valstybingumą, tačiau nėra jai tapati. Pirmtakės pažeidimai ir teisių perėmėja. Viena valstybė perima tik dalį kitos valstybės teisių ir pareigų. Valstybės susijungia – viena valstybė perima abiejų valstybių teises ir pareigas. Valstybės teritorijos dalis sutartimi perduodama kitai valstybei (sutartinė cesija). Teisių į valstybės nuosavybę perėmimas. Valstybės užsienio skola. Teisių į valstybinius archyvus perėmimas. Teisių į tarptautines sutartis perėmimas. Narystė tarptautinėse organizacijose. Teisių į privatinės teisės sutartis (kontraktus) perėmimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2).
  Tarptautinė teisė, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-01-27
 • Valstybių teritorijų įgijimo būdai

  PowerPoint pristatymas. Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai. Okupacija. Senatis. Natūralus teritorijos padidėjimas. Teritorijos perleidimas. Nukariavimas. Teritorija kaip res communis arba bendras žmonijos palikimas.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-12-12
 • Valstiečių buitis

  PowerPoint pristatymas. Žemdirbystė. Buities rakandai. Apranga ir apavas. Kaimai ir miesteliai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-03-02
 • Vamzdynų transportas. Privalumai ir trūkumai

  PowerPoint pristatymas. Vamzdynų transportas. Vamzdynų keliai. Privalumai. Trūkumai.
  Transportas ir logistika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-06-27
 • Vandenilio energetika ekologiniu požiūriu

  PowerPoint pristatymas. Ekologinės problemos ir jų sprendimo būdai. Aplinkos neteršiantys energijos gavimo būdai. Vandenilis – alternatyva senkantiems energijos resursams. Vandenilio šaltiniai. Vandenilio energijos generavimas. Vandenilio kuro celės privalumai. Vandenilio kuro celių vystymosi etapai. Vandenilio kuro celių klasifikacija. SOFC privalumai. SOFC galimos panaudojimo sritys. Vandenilis ar vidaus degimo variklis? Dideli energijos ištekliai ir minimali radiacijos rizika.
  Ekologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-04-06
 • Vandenilio energija

  PowerPoint pristatymas. Vandenilis. Truputis istorijos. Galingiausias žmonijos ginklas. Termobranduolinė energija iš svajonės į tikrovę. ITER. Kodėl taip ilgai? Lietuva ir termobranduolinė energija. Vandenilis ir automobiliai. Vandenilis ir vidaus degimo variklis. Laukia netolimoje ateityje? Pabaigai.
  Ekologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-10-21
 • Vandenilis (3)

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Pavadinimo kilmė. Izotopai. Protis. Deuteris. Tritis. Paplitimas ir gavimas. Vandenilio junginiai. Vandenilio naudojimas. Vandenilis ir energetika.
  Cheminiai elementai, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-09-19
 • Vandenilis (4)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Kas yra vandenilis? Vandenilio istorija. Paplitimas. Vandenilio gavimas. Vandenilio izotopai. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Panaudojimas. Vandenilinė bomba. Vandenilio atpažinimas. Išvados.
  Chemija, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-12-05
 • Vandenynų vidurio kalnagūbriai

  PowerPoint pristatymas. Vandenynų vidurio kalnagūbrių žemėlapis. Pagrindiniai kalnagūbriai. Atlanto vandenyno skerspjūvis su vidurio kalnagūbriu. Tektoninių plokščių judėjimas. Plokščių judėjimą įrodo. Uolienų amžiaus palyginimas. Uolienų magnetinės anomalijos. Žemynų dreifas. Plokščių judėjimo greitis. Greitai judančios plokštės. Lėtai judančios plokštės.
  Gamtinė geografija, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-04-28
 • Vandens apytaka, antropogeninis poveikis ir gamtinių išteklių panaudojimas

  PowerPoint pristatymas. Vandens apytaka. Hidrosfera. Pasaulio vandens ištekliai. Vandens buvimo telkiniuose trukmė. Saulė – vandens apytakos pagrindas. Trys vandens apytakos ciklai, vykstantys gamtoje. Mažasis ciklas. Didysis ciklas. Žemyninis ciklas. Vandens apytakoje vykstantys procesai. Garavimas. Transpiracija. Sublimacija. Kritulių intercepcija. Paviršinis nuotėkis. Infiltracija. Požeminis nuotėkis. Advekcija. Kondensacija. Vandens balansas - kiekybiška vandens apytaka gamtoje. Antropogeninis poveikis vandens ciklui. Gamtos išteklių panaudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Sąlygiškai pastovūs gamtos ištekliai. Atsikuriantys gamtos ištekliai. Neatsikuriantys gamtos ištekliai. Sąlygiškai pastovių gamtos išteklių naudojimas. Atsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Neatsikuriančių gamtos išteklių naudojimas.
  Ekologija, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-12-24
 • Vandens būklė

  PowerPoint pristatymas. Gamtinių vandenų charakteristika. Vanduo skirstomas. Pagal kilmę. Pagal priemaišų pobūdį ir kiekį. Pagal naudojimą. Paviršinis vanduo. Požeminis vanduo. Nuotekos. Gruntinis vanduo. Aeracijos zona. Klimato įtaka. Infiltracijos dydis. Tarpsluoksninis vanduo. Gėlo vandens ištekliai. Normatyviniai dokumentai.
  Gamtinė geografija, pristatymas(64 skaidrės)
  2006-09-08
 • Vandens ištekliai Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Vanduo- svarbus gamtinis išteklius. Gėlas vanduo. Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai. Gėlo vandens pasiskirstymas Lietuvoje. Pagrindiniai mineralinio vandens gavybos centrai. Mineraliniai vandenys. Požeminio vandens kokybę lemia. Gamtiniai barjerai, saugantys požeminį vandenį nuo taršos. Gyventojų aprūpinimas vandeniu. Pažangūs vandens išteklius padedantys tausoti metodai. Požeminis vanduo – šaltinis ištroškusiai planetai. Požeminis vanduo – Lietuvos žemės gelmių turtas.
  Žemės ūkis, pristatymas(21 skaidrė)
  2012-03-09
 • Vandens kietumas, jo atsiradimo priežastys, pasekmės ir šalinimo būdai

  PowerPoint pristatymas. požeminis vanduo. Kietas vanduo. Vandens kietumas. Laikino vandens pašalinimo būdai. Laikino vandens pašalinimo būdai. Laikino kietumo pašalinimo būdai. Laikino kietumo pašalinimo būdai. Pastovaus kietumo pašalinimo būdai. Skalbiniai. Išlaidos buitinei chemijai. Maistas. Higiena. Išlaidos naujiems prietaisams.
  Chemija, pristatymas(30 skaidrių)
  2010-03-16
 • Vandens monitoringas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Vandens monitoringo samprata. Vandens monitoringo istorija Lietuvoje. Pagrindiniai valstybinio vandens telkinių monitoringo tikslai. Vandens monitoringą reglamentuojantys dokumentai. Valstybinė aplinkos monitoringo programa. Monitoringas yra vienas iš svarbiausių vandens telkinių būklės valdymo įrankių. Vandens monitoringo sudėtinės dalys. Vandens monitoringo tipai. Veiklos monitoringas. Veiklos monitoringo vietų parinkimo kriterijai. Tyrimų dažnumo principai. Upių monitoringas. Upių monitoringo stočių išdėstymo principas. Tiriami parametrai. Upių priežiūros intensyvaus monitoringo tinklas. Upių monitoringą atliekančios institucijos. Ežerų monitoringas. Ežerų monitoringą atliekančios institucijos. Monitoringo tinklas. Požeminio vandens monitoringas. Tiriami rodikliai. Tarpinių vandenų monitoringas. Tarpinių vandenų monitoringą atliekančios institucijos. Baltijos jūros monitoringas. Stebėjimų dažnumas. Tiriami ir stebimi parametrai.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(33 skaidrės)
  2010-04-22
 • Vandens paukščiai

  Juodakaklis naras. Ausuotasis kragas. Didysis kormoranas. Pilkasis garnys. Gulbė. Pilkoji žąsis. Didžioji antis. Jūrinis erelis. Nendrinė lingė. Laukys. Kirai. Upinė žuvėdra. Tulžys. Urvinė kregždė. Nendrinukė. Ūsuotoji zylė. Nendrinė starta.
  Zoologija, pristatymas(34 skaidrės)
  2005-05-14
 • Vandens pralaidos

  PowerPoint pristatymas. Vandens pralaidos. Rūšys. Vandens pralaidų konstrukcijos. Slenkstinės pralaidos.
  Inžinerija, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-14
Puslapyje rodyti po