Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos funkcijos. Planavimas

  PowerPoint pristatymas. Planavimas. Priežastys dėl kurių planuoti būtina. Planavimo etapai (žingsniai). Pasiruošimas planavimui susideda iš 4 žingsnių. Planavimo horizontai. Kas užsiima planavimu įmonėje? Planavimas organizacijoje. Organizacijos planai pagal periodiškumą. Pagal plano turinio pateikimo formą. Pagal savo pobūdį. Galimi šie įmonės planai.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-07-05
 • Vadybos funkcijos. Vadovavimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Vadybos funkcijos. Vadovavimas. Vadybos funkcijos. Vadovavimas (3). Motyvavimo esmė ir raida. Motyvavimo esmė ir raida (8). A. Maslowo teorija. A. Maslowo teorija (4). F. Herzbergo teorija. F. Herzbergo teorija (3). D. MakKlelando motyvavimo teorija. D. MakKlelando motyvavimo teorija (2). Procesinės motyvavimo teorijos. V. Vrumo vilčių teorija. V. Vrumo vilčių teorija (3). Teisingumo teorija. Teisingumo teorija (2). Porterio-Laulerio modelis. Porterio-Laulerio modelis (2). Motyvavimas ir kompensavimas.
  Vadyba, pristatymas(31 skaidrė)
  2011-03-07
 • Vadybos mokslas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Vadybos raida Lietuvoje 1918 – 1941 metais. Vadybos mokslo formavimosi etapas Lietuvoje.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-22
 • Vadybos mokslas Lietuvoje: V. Graičiūno indėlis į klasikinės organizacijos teorijos raidą

  PowerPoint pristatymas. Paskaitos tikslai. Prielaidos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijų plėtra iki 1935 metų. Vytautas Andrius Graičiūnas. V. Graičiūno profesinė veikla Lietuvoje. V. Graičiūno profesinė ir mokslinė veikla Europoje. Organizacijos vidiniai ryšiai. Valdomumo norma. "Organizacijos vidiniai ryšiai" reikšmė. V. Graičiūno mokslinė veikla Lietuvoje po 1935 metų. Mokslinės vadybos draugijos veikla. V. Graičiūno veikla Lietuvoje po 1940 metų. V. Graičiūno nuopelnai vadybos mokslui.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-06-30
 • Vadybos mokslo ištakos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Teorija. Ankstyvosios valdymo prielaidos. Istorinis pagrindas vadybos teorijoms. Sun Tzu. Karinės armijos valdymo principai. Makiavelis, 1531 metai. Industrinė revoliucija. Pirmieji industrinės eros vadybos teoretikai. Pirmųjų vadybos teorinių minčių ribotumai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-16
 • Vadybos mokslo mokykla: kiekybinės valdymo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Operacijų tyrimų komandos. Objektas – gamybos valdymas. Kiekybinės technikos. Tiesinis programavimas. Tiesinio programavimo efektyvinimas. Eilių modeliai. Išteklių modeliai (EOQ). Kritinio kelio metodas (CPM). PERT metodas. PERT tinklo kūrimo žingsniai. Lūžio taško metodas. Lūžio taško analizė. Lūžio taško metodas. Būsimoji vertė. Būsimosios vertės skaičiavimo pavyzdys. Gamybos ir žaliavų planavimo technikos. Nuopelnai vadybos mokslui.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-04-29
 • Vadybos mokslo raida

  PowerPoint pristatymas. Vadybos mokslo objektas. Veikla organizacijoje. Vadyba. Mokslininkai. Ekonominiai ištekliai. Poveikio sistema. Žmonių klasė. Technokratinis vadovavimas. Svarbiausi vadybos mokslo etapai. Požiūriai į vadybos mokslą. Vadovo elgesio etapai. 12 našumo principų.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2005-10-02
 • Vadybos mokslo raida (3)

  PowerPoint pristatymas. Valdymo proceso nagrinėjimo pradžia. Kinų filosofas: Sun Tzu. Niccolo Machiavelli, 1531 metai. Tikroji vadybos teorija formavosi XIX-XX amžiais. Mokslinio valdymo teorija. Klasikinė organizacijos teorijos mokykla. Max Weber (Maksas Vėberis) Biurokratinio valdymo teorija. Biheivioristinė mokykla. "Hawthorne" Eksperimentai atlikti Western Electric Hawthorne. Eltonas Mayo. Theory X, Theory Y. D. McGregoras Teorijos X ir Y. Vadybos mokslo mokykla. Sisteminis požiūris. Situacinis požiūris.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-10-03
 • Vadybos objektas. Išorinė organizacijų aplinka

  PowerPoint pristatymas. Vidiniai veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros komplekso strategija. Sąnaudos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Vadovų veikla. Koks turi būti įmonės vadovas. Kopijavimo centras "Reprografijos technologijos".
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-10-25
 • Vadybos raida Lietuvoje (3)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Nacionaliniai bruožai, kuriuos suformavo faktoriai. Vadyba Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu. Vadyba Lietuvoje 1990-1997 metais. Nacionaliniai lietuvių tautos bruožai. V. A. Graičiūno kūrybinis palikimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-10-02
 • Vadybos samprata ir kategorijos

  PowerPoint pristatymas. Paskaitos tikslai. Vadyba – management. Keturios "Vadybos" (management) sampratos. Dvi "Vadybos" sampratos pusės. Vadyba. Vadybos mokslo tikslai. Vadybos mokslo objektas. Vadybos mokslo rezultatai. Vadybos principai. Vadybos principų klasifikavimas. Vadybos mokslo terminija – pagrindinės kategorijos. Vadybos mokslo terminija – pagrindinės kategorijos (8). Klausimai diskusijai (3 skaidrės).
  Vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-06-30
 • Vadybos samprata. Organizacija

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Kodėl organizacijas reikia valdyti? Formalios ir neformalios organizacijos. Organizacijos paskirtis – pasiekti tam tikrų tikslų. Organizacija ir jos išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Socialinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Organizacija = Įmonė? Įmonė kaip vadybos objektas. Įmonių tipai. Įmonių grupavimas pagal vieną kriterijų. Įmonės tikslų sistema. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Vadybos samprata ir turinys. Vadybos samprata ir turinys. Pagrindinės vadybos funkcijos. Planavimas ir sprendimo priėmimas. Planavimo proceso fazės. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Vadyba kaip profesija. Valdymo personalo klasifikavimas. Personalo klasifikavimas. Valdymo lygiai. Vadovų klasifikavimas pagal veiklų, už kurias jie atsakingi, specifiką. Darbdavių ir valdymo personalo uždaviniai. Personalą sąlygojanti aplinka.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2009-03-18
 • Vadybos teorijos raida (2)

  PowerPoint pristatymas. Mokslinio valdymo mokykla. Pagrindinės išvados. H.L. Gantto idėjos. Pagrindinis H. Fordo gamybos. H. Emersonas (Emerson, 1853-1931). Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Administracinės veiklos organizavimo teorija Henris Fayolis (pranc. 1841 – 1925). Žmogiškųjų santykių teorija Mary Parker Follett. Bihevioristinė (elgesio) mokykla. F. Herzberg 1949 – 1953 metai. D. McGregor.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-12-19
 • Vadovas ir jo funkcijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Valdžios formos. Prievarta paremta valdžia. Atlyginimu paremta valdžia. Eksperto valdžia. Pavyzdžio valdžia. Teisinė valdžia. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Pagal Folką. Pagal Njumeną. Vadovo darbo stilius. Autokratas. Demokratas. Liberalas. R. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. V. Vrumo vadovavimo stiliaus kvalifikacijos. Vadovo bruožai. Silpnam vadovui būdingi bruožai. Stipraus vadovo bruožai. Pagrindiniai vadovo mąstymo bruožai. Vadovo veiklos sritys pagal Drakerį. Operatyvinė veikla. Perspektyvinė veikla.
  Personalo vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-05-24
 • Vadovas. Vadovo galia ir autoritetas. Organizacijos vadovo vaidmenys ir funkcijos. Vadovo savybės

  PowerPoint pristatymas. Vadovas. Vadovo galia ir autoritetas. Organizacijos vadovo vaidmenys ir funkcijos. Vadovo savybės. Galia, valdžia. 5 potencialūs galios šaltiniai žmonių santykiuose. Atsilyginimo ir baudimo galia. Formali galia. Ekspertinė galia. Patrauklumo, charizmos galia. Vadovo pareigybė ir galia. Dvi galios pusės. Sėkmingai planuojamos galios požymiai. Kaip įgyti galių. Valdžia (autoritetas). Kas suteikia vadovams teisę vadovauti pavaldinių veiklai. Linijinė ir patariamoji valdžia. Funkcinė valdžia. Valdžios delegavimas pavaldiniams. Kokį vadovą pavadintumėte geru. Vadovas (sampratų pavyzdžiai). Vadovas: sąvokų palyginimas. Valdymo personalas. Valdymo personalo klasifikavimas. Vadovai. Vadovo veiklos tipologija. Pagrindinės vadovo veiklos sritys. Tipologija. 19 vadovo darbo veiklų pagal L. Allen. Valdymo funkcijos. 5 vadovo veiklos etapai pagal P. Drucker. Pagal Bennet. 10 vadovo vaidmenų pagal H. Mintzberg. Vadovas žinių vadyboje. Vadovo darbo efektyvumas. Vadovo darbo rezultatyvumas. Pagrindinės vadovų funkcijos. Valdymo procesas. Valdymo procesas: planavimas. Valdymo procesas: planai. Valdymo procesas: organizavimas. Valdymo procesas: vadovavimas. Valdymo proceso dalys ir sąveika. Valdymo procesas: kontrolė. Valdymo proceso kokybė. Keturiolika Demingo principų. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Užduotis. Vadovo savybės.
  Personalo vadyba, pristatymas(84 skaidrės)
  2007-08-16
 • Vadovavimas (12)

  PowerPoint pristatymas. Vadovavimo esmė. Vadovo sugebėjimai. Valdžios formos. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Valdymo stilių klasifikacija. Valdymo stiliai. Valdymo metodai.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-04
 • Vadovavimas (18)

  PowerPoint pristatymas. Objektas: vadovavimas. Tikslas: susipažinti su vadovavimo esme. Vadovavimas. Vadovavimo tikslas. Vadovas turi siekti kad. Vadovauti reiškia. Vadovavimo aspektai ir priemonės. Vadovavimo principai. Vadovo vaidmuo. Vadovų vaidmenų skirstymas. Vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliaus kintamieji. Vadovavimo stiliaus elementus sudaro. Esminiai asmeninio stiliaus formavimosi veiksniai. Vadovavimo stiliai, atsižvelgiant į dominuojančius bruožus pagal tradicinę sistemą, klasifikuojami. Lyderiavimo pagrindas. Vadovavimo pagrindas. Lyderiavimas. Skirtumai tarp lyderio ir vadovo. Pagrindiniai veiksniai, kurie nusako vadovo ir organizacijos valdymo efektyvumą.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-04-14
 • Vadovavimas (6)

  PowerPoint pristatymas. Vadovavimas. Valdžios formų klasifikacija. Vadovų tipai. Vadovo funkcijos. Vadovavimo stilius ir valdymo metodų samprata. Reikalavimai vadovui. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-10-30
 • Vadovavimas ir lyderystė (2)

  PowerPoint pristatymas. Vadovavimo teoriniai aspektai. Pasauliui šiandien būdinga. 11 faktorių, kurie akivaizdžiai turės įtakos vadovavimo veiklai artimiausiu metu. Kokias išeitis siūlo vadybos konsultantai. Vadovavimas ir lyderystė. Lyderystė. Lyderystė ir vadovavimas. Lyderiavimas vadyboje. Lyderiavimas. Idealus vadovas. Vadovavimas – universalus fenomenas. Ekonomika. Politologija. Teisė. Pedagogika, edukologija. Vadovavimas kaip procesas. Vadovavimas kaip valdžia, pareigomis suteikta valdžia. Valdžios šaltiniai. Autoriteto raiška. Vadovo autoriteto grėsmės kompleksas. Pasekmės organizacijai. Autoriteto grėsmės komplekso priežastys. Gydymo būdai. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vadovavimas organizacijai. Organizacijos ir kitos žmonių grupės. Valdymo (vadovavimo) proceso etapai. Šiuolaikinė organizacija. Organizacija kaip smegenys. Keičiasi organizacijos vertybės. Svarbu gerai paaiškinti.
  Vadyba, pristatymas(38 skaidrės)
  2007-08-10
 • Vadovavimas ir motyvavimas

  PowerPoint pristatymas. Temos tikslas: Įgyti žinių ir įgūdžių formuojančių vadovo – lyderio asmenybę. Vadovavimo sėkmės veiksniai. Lyderiškumas. Kodėl žmonės nori lyderiauti? Lyderio įtakos šaltiniai. Lyderio asmenybės bruožai. Lyderio moralumas pasireiškia. Darbo grupės įtaka vadovavimo sėkmei. Situacija ir aplinka. Vadovavimo stiliaus pasirinkimas. K. Levino vadovavimo stilių skiriamieji bruožai. Pagal sprendimų priėmimo būdą. Pagal paliepimų pateikimą pavaldiniams. Pagal atsakomybės pasidalijimą. Pagal požiūrį į iniciatyvą. Pagal požiūrį į sprendimų priėmimą. Pagal požiūrį į savo žinių trūkumą. Pagal bendravimo stilių. Pagal santykių su pavaldiniais pobūdį. . Pagal požiūrį į discipliną. Pagal požiūrį į moralinio poveikio priemones. S. Paulausko vadovo ir pavaldinio stilių matrica. P. Hersey – K. Blanchard vadovavimo stiliaus priklausomybė nuo darbuotojų brandos. Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos teorijos ir jų taikymas vadyboje. Motyvacijos teorijos ir jų taikymas vadyboje (8). Motyvavimo sistema. Ekonominės (materialinės) motyvavimo priemonės. Organizacinės (administracinės, teisinės) motyvavimo priemonės. Socialinės psichologinės motyvavimo priemonės. Atlyginimo už darbą sistema. Laiko valdymo principai ir procedūros. Detaliau šią asmeninę sritį apibrėžia tokios dalinės užduotys. Asmeniniam laiko planavimui turintys įtakos veiksniai. Atsakykite sau. Ką daryti. Taisyklės, kaip suformuoti individualų darbo stilių ir efektyvaus asmeninio laiko valdymo stilių. S.M.A.R.T. 6 efektyvaus darbo metodų tipai. Individualus laiko balansas. Laiko spąstai. Laiko trukdžių pavyzdžiai ir jų sprendimo priemonės. Perfekcionizmas. Perfekcionizmo trūkumai. Kaip netapti perdėtu perfekcionistu. Tikslo neturėjimas. Tikslas turi būti. Tokiai situacijai spręsti gali būti pritaikomos šios pagalbinės pozicijos. Lapelių klijavimas ar raštiškas dokumentavimas? Laiko dokumentavimo tipas turi atitikti šiuos kriterijus. Plačiausiai paplitusios laiko planavimo technikos. Prioritetų paskirstymas. ABC prioritetai. ABC taisyklės. Trijų dėžių sistema. Laiko racionalizavimo technikos. Eizenhauerio principas. Svarbumas eina pirmiau skubumo. Telefoninių pokalbių technikos. Pasirinktos pasitarimų technikos. Asmeninė disciplina. Norint išvystyti šį asmeninį potencialą, būtina laikytis tokių taisyklių. Dienos ir terminų planavimas. Laiko planavimas ALPEN metodu. Patarimai dienos planavimui. Rezervinis laikas. Pertraukos. Rutininiai darbai. Rutininių darbų valdymo taisyklės. Kasdieninė kontrolė. Į laiką orientuotos darbų kontrolės principai.
  Vadyba, pristatymas(104 skaidrės)
  2010-09-13
Puslapyje rodyti po