Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Uždara ir atvira darbo rinka

  PowerPoint pristatymas. Darbo rinkų įvairovė. Uždara darbo rinka. Atvira darbo rinka. Japonijos darbo rinkos modelis. Pokyčiai, kurie įvyko Japonijos darbo rinkoje per paskutinį dešimtmetį. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) darbo rinkos modelis.
  Ekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-01-19
 • Užimtumas ir nedarbas (3)

  PowerPoint pristatymas. Gyventojai. Ekonomiškai aktyvūs ir neaktyvūs gyventojai. Darbo jėga. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Skirtumai tarp struktūrinio ir migracinio nedarbo. Ciklinis nedarbas. Bedarbių skaičius. Visiškas užimtumas. Nedarbo lygis. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo nuostolių įvertinimas. Prislėgtasis nedarbas. Paslėptasis nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Užimtumo didinimo 2001-2004 metų programa. Nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimo kryptys.
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-03-21
 • Užsakymų tvarkymo sistemos: siuntų kompanijos DPD ir DHL

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Atskleisti užsakymų tvarkymo sistemas įmonėse. Uždaviniai. Užsakymo ciklas. Užsakymų priėmimo būdai. DPD kompanijos internetinio užsakymo priėmimo forma. Siuntėjas. Gavėjas. Siunta. DHL kompanijos internetinio užsakymo priėmimo forma. Šiuolaikinės užsakymų tvarkymo sistemos . Taigi kaip ši sistema veikia. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-11-11
 • Užsienio šalių piliečių įsidarbinimas Lietuvoje (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Užsienietis. Įstatyminė bazė. Užsieniečių įsidarbinimas Lietuvoje. Įdarbintų užsieniečių skaičius pagal amžių. Įdarbintų užsieniečių skaičius pagal sektorius. Laikinai Lietuvoje dirbančių užsieniečių pasiskirstymas pagal šalis. Laikinai Lietuvoje dirbančių užsieniečių pasiskirstymas pagal profesijas. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-31
 • Užsienio šalių šeimos ir vaikų auklėjimo principai

  PowerPoint pristatymas. Anglų šeima. Švedų šeima. Amerikiečių šeima. Prancūzų šeima. Japonų šeima.
  Socialinis darbas, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-23
 • V. A. Graičiūno veikla ir jo teorijos "Organizacijos vidiniai ryšiai" esmė ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. V. A. Graičiūno veikla. Jis teigė, kad kiekvienoje organizacijoje yra trijų rūšių ryšiai. Šį ryšių santykį V. Graičiūnas išreiškė tokia matematine formule. Remiantis šia ryšių teorija, buvo sudaryta formulė visiems galimiems ryšiams apskaičiuoti.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-02
 • V. Klova "Pilėnai"

  PowerPoint pristatymas. Vytautas Klova. Kas yra opera? Operą sudaro. V. Klovos opera "Pilėnai".Uvertiūra. Operos siužetas.
  Muzika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-06-09
 • V. Klova "Pilėnai" (2)

  PowerPoint pristatymas. Opera. Vytautas Klova. Opera "Pilėnai". Operos siužetas. Operos analizė.
  Muzika, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-08-01
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" (39)

  PowerPoint pristatymas. Liudo Vasario laisvėjimo kelias. Trijose romano dalyse atskleidžiami trys Liudo Vasario gyvenimo etapai. Pirmojoje dalyje. Antrojoje dalyje. Trečiojoje dalyje. Liudas Vasaris - kūrėjas iš prigimties.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(14 skaidrių)
  2009-07-08
 • V. Račickas "Nippė namie"

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai veikėjai. Knygos santrauka. Problemos ir idėjos. Pirmoji knyga "Jos vardas Nippė". Antroji knyga "Nippė nori namo". Pristatoma knyga "Nippė namie". Klausimai. Atsakymai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3).
  Lietuvių literatūra, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-04-17
 • V. Šekspyras "Karalius Lyras"

  PowerPoint pristatymas. Trumpai apie kūrinį. Tragedijos. Karaliaus Lyro tragedija. Grafo Glosterio tragedija. Charakteriai. Mano nuomonė apie kūrinį.
  Visuotinė literatūra, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-12-04
 • Vabzdžių reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Vabzdžiai. Plėšrūnai. Laumžirgiai. Irstančių augalinių ir gyvulinių atliekų vartotojai. Žolėdžiai. Kiti vabzdžiai.
  Zoologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-02-21
 • Vadyba – sena praktika, nauja teorija (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Referato uždaviniai. Referato tikslas. Temų rodyklė. Mokslinė valdymo koncepcija (1885-1920). Klasikinė (administracinė) valdymo mokykla (1920-1930). Biheivioristinė mokykla (elgesio). Žmogiškųjų santykių teorija (1930-1950). Išvados.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-06-20
 • Vadyba (108)

  PowerPoint pristatymas. Vadyba. Mokslas. Organizacija. Organizacijos veikėjai. Vadovas. Vadovo veiklos turinys: vadovo vaidmenys. Vadovo vaidmenys. Efektyvaus vadovo bruožai. Dažniausiai pasitaikantys vadovų bruožai. Vadovo savybių hierarchija. Vadybos funkcijos - planavimas. Vadybos funkcijos - organizavimas. Vadybos funkcijos - vadovavimas. Vadybos funkcijos - kontrolė. Pagrindinis vadybos tikslas. Kas yra vadybininkas? Vadybininkai pagal sritį ir hierarchijos lygį. Valdymo lygiai ir įgūdžiai.
  Vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-02-24
 • Vadyba (76)

  PowerPoint pristatymas. Sisteminis požiūris į organizaciją. Pirmoji kompleksinė sistemų klasifikacija (pagal K. Bouldingą). Sistemos klasifikuojamos dviem aspektais. Sistemos pagrindinės charakteristikos. Organizacijų, kaip socialinių sistemų klasifikacija (pagal M. Blau ir V. Skotą). Sistemos struktūrų klasės. Valdymo proceso organizavimo požiūriu sistemos būna. Valdymo sistemų struktūrų tipai. Organizacija, kaip socialinė ekonominė sistema. Skirstant organizacijas į klases ar grupes, reikėtų jas įvertinti bent penkiais aspektais. Šiuolaikinis mokslas skiria penkis organizacijos struktūros elementus ir dvi jėgas. Keturi organizacijos gyvavimo ciklo etapai. 12 darbo našumo principų (H. Emersonas). Idealios organizacijos charakteristikos (pagal R. Laikertą). Organizaciją supanti aplinka analizuojama dviem aspektais. Organizacijos valdymas. Tikslai analizuojami trim pagrindiniais aspektais. Administravimo funkcijas A. Fajolis suskirstė į. Sprendimo parengimo grupiniai būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Informacija ir valdymas. Informacijai keliami reikalavimai. Skiriamos penkios informacijos rūšys. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcijos. Lyderiavimo sistemos (pagal R. Laikertą). Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Skiriami penki pagrindiniai elgesio konfliktinėje situacijoje stiliai. Situatyvinė teorija. Tikslinis valdymas (valdymas tikslų pagrindu). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas. Organizacinis vystymasis, tai nuolatinis, permanentinis procesas, kuriam vykstant. Motyvavimo ir organizavimo naujosios teorijos. Atsitiktinių situacijų vadovavime koncepcija. Tobulos šiuolaikinės organizacijos pagrindiniai bruožai (pagal T. Pitersą ir V. Votermaną). Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Teorija 7-S. 3 R teorija. Vadybos vystymosi tendencijos.
  Vadyba, pristatymas(42 skaidrės)
  2007-04-05
 • Vadyba (79)

  PowerPoint pristatymas. Ūkio ir ekonominės sistemos modelis. Vadybos samprata. Pagrindinės vadybos kategorijos. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. 14 W. Edwardso Demingo principų. Vadovas. Vadovų tipai. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Vadybos teorijos raida. M.Weber (1947 m.) suformulavo biurokratinio valdymo teoriją. Organizacijos aplinka.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2007-04-24
 • Vadyba (80)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos aplinka. Globalizacija. Organizacijų kūrimas. Reorganizavimas. Organizacijos kultūra. Kokybė. Visuotinės kokybės vadybos priemonės.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-04-24
 • Vadyba trečiojo pasaulio šalyse

  PowerPoint pristatymas. Azija. Indija. Vertybės. Verslas. Vadovavimas ir prestižas. Erdvė ir laikas. Kultūros veiksniai bendraujant. Elgesys per susitikimus ir derybas. Kinija. Konfucijaus mokymas. Verslas. Vadovavimas ir prestižas. Erdvė ir laikas. Elgesys per susitikimus ir derybas. Derybų vedimo etapai. Honkongas ir Makao. Indonezija. Kultūra: vertybės ir savybės. Sampratos. Kultūros veiksniai bendraujant. Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas. Klausymosi įpročiai. Elgesys per susitikimus ir derybas. Kaip susitarti su indoneziečiais? Malaizija. Kultūra: vertybės ir savybės. Sampratos. Vadovavimas ir prestižas. Erdvė ir laikas. Kultūros veiksniai bendraujant. Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas. Klausymosi įpročiai. Elgesys per susitikimus ir derybas. Artimieji rytai. Nuodugnus verslo planas arabų šalyse. Kai verslo kontaktas yra užmegztas, reiktų vadovautis šiais punktais. Arabų būdo ypatybės. Verslo susitikimo etiketas. Verslo derybos. Verslo aprangos reikalavimai. Vizitinės kortelės. Arabų ir vakariečių palyginimas. Afrika. Vadyba Afrikoje. Šiandien. Pietų Afrikos respublika. Pietų Amerika. Lotynų Amerika. Brazilija. Kultūros veiksniai bendradarbiaujant. Elgesys per susitikimus ir derybas. Savybės. Čilė. Savybės. Argentina ir Meksika. Argentina. Savybės. Kultūros veiksniai bendradarbiaujant. Meksika. Savybės. Elgesys per susitikimus ir derybas.
  Vadyba, pristatymas(73 skaidrės)
  2006-12-28
 • Vadyba. Samprata, reikšmė, problemos

  PowerPoint pristatymas. Vadyba. Svarbiausi vadybos mokslo terminai. Vadybinė veikla. Vadyba ir valdymas. Vadybos pagrindų dalyko samprata, esmė. Vadybos funkcijos. Valdymo procesas: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė. Organizavimo esmė. Vadovavimas. Kontrolė. Išskiriami keturi esminiai kontrolės proceso etapai. Valdymo proceso sudedamųjų dalių tarpusavio ryšiai. Problema. Problemų sprendimas. Problemų nustatymas. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Kas trukdo spręsti problemas.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-07-02
 • Vadybos funkcijos. Kontrolė

  PowerPoint pristatymas. Vadybos funkcijos. Kontrolė. Vadybos funkcijos. Kontrolė. Kontrolė (3). Kontrolės lygiai. Kontrolės lygiai (3). Kontrolės sistema įmonėje. Kontrolės sistema įmonėje (5). Kontrolės rūšys. Kontrolės rūšys (4).
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-03-07
Puslapyje rodyti po