Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baltarusijos nacionalinio bibliografijos leidinio pristatymas: "Беларусь у сусветным друку"

  PowerPoint pristatymas. Baltarusijos nacionalinė bibliografija. Leidinys "Беларусь у сусветным друку". Priemonės sudarytojas, leidėjas. Leidinio tema. Rūšis. Paskirtis. Bibliografuojamų dokumentų rūšys. Bibliografuojamų dokumentų chronologinė aprėptis, periodiškumas. Bibliogrfuojamų dokumentų atranka. Dokumentų bibliografinė charakteritika (I). Dokumentų bibliografinė charakteristika (II). Bibliografinių įrašų grupavimas skyriuje ir jų viduje. Leidinio struktūrinės dalys. Pagalbinė paieškos sistema. Priemonės įvertinimas (I). Priemonės įvertinimas (II). Pasiūlymai, rekomendacijos.
  Bibliotekininkystė, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-06-02
 • Baltijos jūra (6)

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai duomenys. Jūros formavimosi stadijos. Besiribojančios valstybės. Didžiausios Baltijos salos ir archipelagai. Baltijos jūros dugnas. Baltijos jūros naudingosios iškasenos. Gintaras. Baltijos jūros žuvys. Durklažuvė. Menkė. Lašiša. Brėtlingis. Baltijos jūros žinduoliai. Pilkasis ruonis. Jūrų kiaulė. Žieduotasis ruonis. Paprastasis ruonis.
  Biologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-01-27
 • Baltijos jūros ekologinės problemos

  PowerPoint pristatymas. Baltijos jūra. Palaidotos cheminės medžiagos. Sprendimo būdai. Nafta Baltijos jūroje. B8tingės terminalas. Sprendimo būdai. Nuotekų tarša. Sprendimas. Įvairios pramonės tarša. Problemos. Sprendimo būdai. Dumblių poveikis. Baltija dūsta. Sprendimo būdai. Ruoniai nyksta. Sprendimo būdai. Žvejybos problemos. Sprendimo būdai.
  Geografija, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-05-25
 • Baltijos jūros ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Sąvokos. Svarbiausi Baltijos jūros duomenys. Valstybės prie Baltijos jūros. Baltijos jūros raida. Baltijos jūros raidos stadijos. Baltijos jūros vardo kilmės teorijos. Baltijos jūra – tai vidinė jūra. Baltijos jūros vandens druskingumas. Baltijos jūros vandens temperatūra. Izostazinis kilimas. Skulės kalnas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5 skaidrės).
  Lietuvos geografija, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-05-04
 • Baltijos jūros lagūnų fizinė-geografinė apybraiža

  Įžanga. Baltijos jūra. Lagūnos ir estuarijos. Baltijos lagūnos. Aismarės. Gdansko įlanka. Kuršių marios. Marių vandens balansas ir ypatumai. Potvyniai. Žemių užliejimo tipai. Vandens temperatūra ir druskingumas. Dugno nuosėdos. Aplinkos sąlygos Baltijos jūros regione. Baltijos jūros raida. Baltijos jūra ir aplinkos sąlygų kaita jūroje. Baltijos jūros būklė. Vandens kokybė Kuršių mariose ir Baltijos jūroje. Baltijos jūros priekrantės hidrometereologinė, hidrocheminė, ekotoksikologinė ir hidrobiologinė būklė. Hidrometeorologinės ir hidrologinės sąlygos. Vandens druskingumas. Vandens skaidrumas ir vandens lygis. Krantų dinamika. Biogeninės medžiagos. Vandenyje ištirpusio deguonies kiekis. Užterštumas pesticidais ir gyvsidabriu. Bakterioplanktonas, fitoplanktonas ir chlorofilas. Mezozooplanktonas ir makroobentosas. Naftos teršalai. Lietuvos jūrinių vandenų užterštumas nafta ir jos produktais. Baltijos jūros pakrančių vandenų būklė. Aplinkos sąlygos Kuršių mariose. Hidrometeorologinės ir hidrologinės sąlygos. Hidrocheminių tyrimų rezultatai. Ekotoksikologinių tyrimų rezultatai. Hidrobiologinių tyrimų rezultatai. Baltijos jūros ir jos lagūnų apsauga. Jūrinių tyrimų centras. Gyvųjų išteklių būklė Baltijos jūroje. Gamtiniai ištekliai, žuvys ir žvejyba. Baltijos lagūnų biologiniai ištekliai. Baltijos jūros lagūnų ekologinės problemos. Numatomi įvykiai. Išvados.
  Lietuvos geografija, pristatymas(33 puslapiai)
  2006-12-14
 • Baltijos Jūros Valstybių Taryba

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Valstybės narės. Valstybės stebėtojos. BJVT tikslas. BJVT uždaviniai. Bendradarbiavimo sritys. Tradicijos. Techninė organizacijos bazė. Valdymo struktūra. BJVT bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas su regioninėmis tarybomis. Lietuva ir BJVT. Narystės svarba.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-10-05
 • Baltijos šalys

  PowerPoint pristatymas. Lietuva. Latvija. Estija. Geografinė ir geopolitinė padėtis. Gamta ir klimatas. Lietuva. Latvija. Estija. Naudingosios iškasenos. Demografija. Tautinės sudėtys. Istoriniai faktai. Svarbiausi rodikliai. BVP. darbo jėga. Lietuvos importas. Lietuvos importo partneriai. Latvijos importas. Lietuvos eksportas. Lietuvos eksporto partneriai. Lietuvos prekių eksportas ir importas. Latvijos eksportas. Lietuvos energetika. Elektros energija. Kiti svarbūs rodikliai. Lietuvos bioprodukcinis ūkis. Bendrosios žemės ūkio produkcijos apimties pokyčiai. Latvijos bioprodukcinis ūkis. Estijos bioprodukcinis ūkis. Lietuvos pramonė. Latvijos pramonė. Estijos pramonė. Aptarnavimas. Latvijos, Estijos ir Lietuvos regioninis bendradarbiavimas. Baltijos šalys ir kitos organizacijos.
  Regioninė geografija, pristatymas(41 skaidrė)
  2006-11-14
 • Baltijos šalys (2)

  PowerPoint pristatymas. Lietuva. Latvija. Estija. Baltijos šalys ir euro svarba. Baltijos šalys Šengeno erdvėje. Baltijos šalys NATO erdvėje. "Mažeikių naftos" reikšmė Baltijos šalims. Baltijos šalys Europos sąjungoje.
  Regioninė geografija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-04-20
 • Baltijos šalys (3)

  PowerPoint pristatymas. Lietuva, Latvija, Estija. Geografija. Politinė Sistema. Įdomūs faktai. Baltijos šalys. Lietuvos respublika. Politinė sistema. Geografija. Įdomūs faktai. Latvijos respublika. Politinė sistema. Geografija. Įdomūs faktai. Estijos respublika. Politinė sistema. Geografija. Įdomūs faktai.
  Regioninė geografija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-16
 • Baltijos šalių ekonominės plėtros palyginimas

  Lietuva. Eksportas. Užimtumas. Vyriausybės išlaidos. Investicijos. TUI. Lietuvos TUI. Infliacija. Veiksniai. Latvija. Užimtumas. Vyriausybės išlaidos. Investicijos. Vidaus prekyba. Infliacija. Infliaciją lėmė ir pasiūlos veiksniai. Estija. Eksportas. Nedarbas. Disponuojamos pajamos ir vartojimo išlaidos. Vyriausybės išlaidos. Investicijos. Infliacija. Išvada.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-01-11
 • Baltijos šalių gamta

  PowerPoint pristatymas. Klimatas. Baltijos šalių gamta. Gyvūnija. Paviršius. Krantų Įvairovė. Vidaus vandenys. Upės. Ežerai. Baltijos jūra. Tarša.
  Geografija, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-12-13
 • Baltymai (6)

  PowerPoint pristatymas. Baltymai. α-aminorūgštys. Šoniniai aminorūgščių radikalai (R) lemia aminorūgščių savybes. Aminorūgščių struktūros. Pakeičiamosios ir nepakeičiamosios aminorūgštys. Baltymų biologinės funkcijos. Peptidinio ryšio susidarymas. Pirminė baltymų struktūra. Antrinė baltymų struktūra. Tretinė baltymų struktūra. Tretinę struktūrą stabilizuojantys ryšiai. Tretinės baltymo struktūros susidarymo principai. Globulinių baltymų struktūros tipai. Keturi baltymų struktūrinės organizacijos lygiai. Baltymų denatūracija. Baltymų klasifikavimas pagal hidrolizės produktus. Fibriliniai baltymai. Glikoproteinai. ABO kraujo grupių fenotipai ir genotipai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-04-25
 • Baltymai (9)

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės baltymų funkcijos. Baltymai-didelės molekulinės masės biopolimerai, sudaryti iš aminorūgščių sujungtų peptidiniais ryšiais. Baltymų klasifikacija. Baltymų sudėtis. Aminorūgštys. Aminorūgštys — baltymų struktūriniai monomerai. Aminorūgščių atomų numeracijos tvarka. Aminorūgščių klasifikacija. Alifatinės aminorūgštys. Aromatinės. Aminorūgštys, turinčios –OH, – SH grupes (sierą turinčios). Aminorūgštys su rūgštinėmis ir amidinėmis funkcinėmis grupėmis. Aminorūgštys su bazinėmis funkcinėmis grupėmis. Netradicinės struktūros aminorūgštys (glicinas neturi šoninio radikalo (H), o prolinas yra ciklinė aminorūgštis, turinti imino grupę (antrinis aminas). Kita aminorūgščių klasifikacija. Alifatinės aminorūgštys. Aromatinės aminorūgštys. Aminorūgštys poliariniais, neturinčiais krūvio radikalais. Bazinės aminorūgštys. Rūgštinės aminorūgštys. Visos pagrindinės aminorūgštys. Aminorūgščių klasifikacija. Bendra aminorūgščių formulė. D ir L aminorūgščių stereoizomerai. D ir L izomerija. Aminorūgštys-cviterionai. Alanino titravimo kreivė. Aminorūgščių optinės savybės. Disulfidiniai ryšiai. Disulfidinio tiltelio susidarymas. Aminorūgščių fizinės ir cheminės savybės. Peptidinio ryšio susidarymas. Peptidai. Peptidinis ryšys. Tetrapeptidas. Baltymų piramidinė struktūra. Insulinas. Pirminės struktūros nustatymo strategija. Chromatografijos metodas. Baltymų suskaidymo metodai. Baltymo hidrolizė tripsinu. Baltymų pirminės struktūros nustatymas. Nobelio premija, 1958 metai. N-galinės aminorūgšties nustatymas Sangerio metodu. Baltymo aminorūgščių sekos nustatymas. P. Edman degradacijos reakcijų seka. Baltymų erdvinė struktūra. Baltymų erdvinė (trimatė) struktūra. Baltymų struktūros lygmenys. Amidinis ryšys, kurį baltymuose sudaro susijungusios dvi aminorūgštys, vadinamas peptidiniu ryšiu. Peptidinio ryšio konformacija. Peptidinio ryšio struktūra. Peptidinio ryšio ir greta esantys šeši atomai yra vienoje plokštumoje. Peptidinės grandinės išsidėstymas ir sukimasis apie kovalentinius ryšius. Peptidinė grandinė. Antrinė baltymo struktūra. Baltymo spiralė. Spiralė. Baltymų spiralės modeliai. Spiralės susidarymui trukdo. Baltymų spiralė ir klostės. Baltymo klostės. Baltymų klostės. Tretinę baltymų struktūrą palaiko (stabilizuoja). Tretinė baltymų struktūra. Ketvirtinė baltymų struktūra. Baltymų denatūracija ir renatūracija. Baltymų klasifikacija. Darbas iliustruotas paveikslėliais (49).
  Cheminiai junginiai, pristatymas(71 skaidrė)
  2008-10-01
 • Baltymų ir nukleorūgščių palyginimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Sužinoti kuo daugiau informacijos apie baltymus ir nukleorūgštis bei juos palyginti. Darbo uždaviniai. Baltymai. Baltymo struktūros. Pirminė baltymo struktūra. Antrinė baltymo struktūra. Alfa spiralė ir Beta klostė. Tretinė (globulės) struktūra. Joninė sąveika. Ketvirtinė baltymo struktūra. Elementų kiekis baltyme. Baltymas. Baltymų funkcijos. Nukleorūgštys. Purino bazės ir Pirimido bazės. Nukleorūgščių formos. DNR. RNR. RNR ir DNR palyginimas. Baltymų ir nukleorūgščių panašumai. Baltymų ir nukleorūgščių skirtumai. Išvados.
  Biologija, pristatymas(30 skaidrių)
  2009-01-04
 • Baltos duonos kepimo technologija įmonėje UAB "Vilniaus duona plius" (2)

  PowerPoint pristatymas. Pradiniai duomenys. Trumpai apie įmonę. Pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų tiekėjai. Naudojami įrenginiai, prietaisai, įrankiai. Technologinė "Baltos duonos" kepimo schema.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-17
 • Baltų dvasinė kultūra akmens amžiuje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kūno rengimo laidojimui būdai. Humacija ir kremacija. Kūno padėtis. Namo mirusiajam įrengimas. Daliniai kapai akmens amžiuje. Daliniai kapai mezolite. Ankstyvojo ir viduriniojo neolito daliniai kapai. "Namo" mirusiajam įrengimas. Akmens amžiaus kapų įkapės. Mezolito įkapės. Ankstyvojo bei viduriniojo neolito įkapės. Įkapės vėlyvajame neolite. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-01-22
 • Baltų gentys. Lietuvių tautos susidarymas

  PowerPoint pristatymas. Baltų gentys skirstomos. Žemėlapis. Vakarų baltams būdinga. Rytų baltams būdinga. Pagrindiniai baltų genčių verslai. Baltų prekyba. Romėniškos monetos. Baltai garbino. Pirmieji baltų paminėjimai. Lietuvių tautą sudaro šios baltų gentys. Latvių tautą sudaro šios baltų gentys. Kaip formavosi lietuvių tauta? Dabartinės baltų gentys. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4).
  Lietuvos istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-04-07
 • Baltų kalendoriaus raida (4)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra kalendorius? Kalendorius Lietuvoje. Mėnulio kalendorius. Kaip keičiasi mėnuo? Senieji papročiai. Laidojimo papročiai. Saulės kalendorius. Dabartinis kalendorius. Julijaus kalendoriaus paklaida. Pastovių ir kilnojamų švenčių kalendorius. Lygiadieniai ir pastovios datos bei kilnojamos šventės. Svarbiausios šventės. Kosminis medis. Išvados.
  Etninė kultūra, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-11-04
 • Banginiai

  PowerPoint pristatymas. Mokslinė klasifikacija. Banginių skirstymas. Bedančiai arba ūsuotieji banginiai. Dantytieji banginiai.
  Zoologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-03-13
 • Bangos ilgių sutankinimas

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslas. WDM - Wavelength Division Multiplexing. WDM modelis. WDM sistemų elementai. Optiniai tinklai. Didžiausias tankis. WDM tipai. Kokybės klausimai. WDM taikymai.
  Elektronika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-03-22
Puslapyje rodyti po