Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Transporto paslaugos

  PowerPoint pristatymas. Transporto paslaugos. Transporto paslaugos (4). Oro transportas. Oro transportas (8). Vandens transportas. Vandens transportas (2). Geležinkelių transportas. Kelių transportas. Kelių transportas (4).
  Transportas ir logistika, pristatymas(19 skaidrių)
  2010-12-28
 • Transporto paslaugų kainodara

  PowerPoint pristatymas. Kainos samprata. Kainodaros tikslai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategijos.
  Rinkodara, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-06-27
 • Transporto politika: objektas, elementai, transporto politikos priemonės

  PowerPoint pristatymas. Politikos samprata bendrąja prasme. politika – tęsinys. Transporto politikos samprata. Transporto politikos procesas ir elementai. Transporto politika – analizės kryptys. Lietuvos transporto politikos raida. Transporto politikos objektas. Transporto politikos veiklos sritys. Transporto politikos veiklos sritys – tęsinys (2). Sisteminis požiūris formuojant transporto politiką. Sisteminis požiūris formuojant transporto politiką (2). Transporto sistemos funkciniai elementai. Bendrosios transporto politikos problemos ir sprendimai. Visapusiškas strateginis požiūris formuojant transporto politiką. Visapusiškas strateginis požiūris formuojant transporto politiką (3). Transporto politikos uždaviniai. Transporto politikos uždaviniai (2). Pagrindiniai transporto politikos tikslai. Transporto politikos įgyvendinimo priemonės. Transporto politikos įgyvendinimo priemonės (2). Transporto politikos įgyvendinimas. Transporto politikos įgyvendinimas (2).
  Transportas ir logistika, pristatymas(27 skaidrės)
  2010-09-21
 • Transporto priemonės ir jų greitis įvairiais istoriniais laikotarpiais (2)

  PowerPoint pristatymas. Ratinės transporto priemonės. Geležinkeliai. Automobiliai ir lėktuvai. Motociklas.
  Transportas ir logistika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-01-30
 • Transporto priemonių draudimo (kasko) produktų AB "Lietuvos draudimas", UAB "Ergo Lietuva" ir UAB "IF draudimas" analizė ir vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo objektas - AB "Lietuvos draudimas", UAB "ERGO Lietuva" bei UAB "If draudimas" transporto priemonių draudimo produktai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kasko draudimas. AB "Lietuvos draudimas" produktai. UAB "Ergo Lietuva" produktai. UAB "IF draudimas" produktai. Išvados.
  Draudimas, pristatymas(26 skaidrės)
  2009-01-19
 • Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės (TPSVCA) privalomasis draudimas: rinkos apžvalga bei pardavimų analizė

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės (TPSVCA) draudimo samprata. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės (TPSVCA) draudimo samprata (II). TPSVCA draudimo samprata (III). TPSVCA draudimo samprata (IV). TPSVCA draudimo samprata (V). Draudimo sutarčių tipai. Įprastinė draudimo sutartis. Pasienio draudimo sutartis. Grupinė draudimo sutartis. Tarptautinė draudimo sutartis. Draudimo įmonės, vykdančios privalomąjį Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės (TPSVCA) draudimą. Sudarytos Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės (TPSVCA) privalomojo draudimo sutartys. Nepriklausomų draudimo tarpininkų veikla Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės (TPSVCA) draudimo rinkoje per 2007 metus. 2007 metais tarpininkaujant draudimo brokeriams pasirašytos įmokos pagal draudimo grupes.
  Draudimas, pristatymas(32 skaidrės)
  2009-01-15
 • Transporto sistema ir jos funkcionavimas

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės temos. Transportas. Pagrindiniai transporto klasifikavimo kriterijai. Kiti galimi klasifikavimo kriterijai. Transporto veikla (paskirtis). Transporto objektai. Transporto objektai nuosavybės teise gali priklausyti. Infrastruktūra ir jos objektas. Valdytojas ir naudotojas. Infrastruktūros nuosavybė. Infrastruktūros naudotojas. Transporto sistemos valdymas. Transporto veiklos užtikrinimas. Transportas kaip paslauga, jo esmė, uždavinys, produkcija ir produkcijos ypatumai. Transporto funkcijos. Reikalavimai keliami transportui. Transporto uždavinys, esmė, produkcija. Transportinė paslauga. Transportinių paslaugų klasifikacija. Transporto paslaugos paklausa priklauso. Paslaugų kokybė. Transportinės paslaugos nauda. Transporto reikšmės istorinis pokytis. Transporto reikšmės pasikeitimas. Pagrindinė priežastis. Transporto reikšmė ir svarba regiono ar šalies ūkiui. Ką sąlygoja tokia transporto svarba visam šalies ūkiui? Plėtros mokslinio pagrindimo priežastis. Transporto efektyvumo didinimo būdai. Transportas kaip sistema, transporto sistemą veikiantys veiksniai. Sistema, atvira/uždara sistema. 2 priežastys, kodėl transportas yra sistema ir, be to, atvira sistema. Transporto sistemos struktūra. Transporto sistemos lygiai. Transporto sistemos modelis. Geografiniai/gamtiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Konkurenciniai veiksniai. Moksliniai techniniai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Daugialypės aplinkos poveikio pasekmė.
  Transportas ir logistika, pristatymas(50 skaidrių)
  2010-09-22
 • Transporto tarša

  Transporto taršos sukeltos problemos. Atmosferos oro užteršimo šaltiniai. Pagrindiniai aplinkos teršimo šaltiniai. Transportas. Kitos kenksmingos medžiagos. Kenksmingų medžiagų normos automobilių su Otto varikliais išmetamosiose dujose. Dumingumo normos automobiliams su Dyzelio varikliais. Atmosferos oro užteršimo profilaktika. Transporto taršos mažinimas.
  Ekologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2005-05-14
 • Tranzitorinės naujagimio būklės

  PowerPoint pristatymas. Sveikas naujagimis. Naujagimystės laikotarpis. Naujagimio branda. Pagal kūno masę naujagimiai skirstomi. Naujagimių fizinė raida. Nėštumo trukmė ir naujagimio kūno masė. Naujagimio morfologinės brandos požymių vertinimo schema. Naujagimio būklės po gimimo įvertinimas. Naujagimio būklės po gimimo įvertinimas pagal Apgar skalę. Pagrindiniai matmenys. Pagrindiniai gyvybiniai rodikliai. Praeinamosios naujagimio būklės. Tranzityvioji termoreguliacija. Tranzityvieji kvėpavimo pakitimai. Tranzityvieji kraujotakos pakitimai. Tranzityvioji medžiagų apykaita. Tranzytivus naujagimio kūno masės sumažėjimas. Tranzityvūs odos pakitimai. Tranzityvioji hiperbilirubinemija. Hormoninė krizė. Tranzityvioji inkstų funkcija. Tranzityvioji žarnyno disbiozė ir žarnyno kataras. Tranzityvieji kraujo sudėties pakitimai. Naujagimio ištyrimas. Oda. Odoje išaugos, apgamai, hemangiomos. Monogolodinės dėmės. Galva. Priešgalvis. Kefalohematoma. Akys. Nosis. Ausys. Burna. Kaklas. Krūtinės ląsta. Pilvas. Neurologinis naujagimio ištyrimas. Fiziologiniai refleksai. Spinalinio automatizmo refleksai. Galviniai nervai. Naujagimio maitinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (15).
  Ligos ir traumos, pristatymas(54 skaidrės)
  2008-04-16
 • Trečias brolis kvailys

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Trečio brolio kvailio personažo atsiradimas. Pavyzdžiai, kuriuose vaizduojamas kvailio ir jo protingų brolių elgesys. Trečiojo brolio kvailio paveikslas pasakose. Kodėl būtent trečiasis brolis kvailys? Pabaiga.
  Etninė kultūra, pristatymas(9 skaidrės)
  2009-10-21
 • Trečiojo pasaulio šalys (3)

  PowerPoint pristatymas. Kolonijinė sistema tarpukariu. Išsivadavimo judėjimai. Antrasis pasaulinis karas. Kolonijinės sistemos suirimo po II pasaulinio karo priežastys. Dekolonizacija. Šalys tapusios nepriklausomomis po 1945m. Trečiasis pasaulis po II pasaulinio karo. Trečiojo pasaulio šalims yra būdingi šie bendri bruožai. Demografinė problema. Sąvokos.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-25
 • Trečiojo pasaulio šalys (4)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra trečiasis pasaulis? Trečiojo pasaulio šalims šiuo metu priskiriamose valstybėse gyvena apie 80% pasaulio gyventojų ir ši santykinė dalis turi tendenciją didėti. Trečiajam pasauliui būdingi bruožai. Badas – žmonijos problema. Bado priežastys. Skurdo ratas. Mūsų pagalba gali būti. Įsitrauk ir imkis veiksmo. Dauguma žmonių nori daryti gera. Todėl dauguma atsakytų. Išvada. Darbas iliustruotas nuotraukomis (31 skaidrė).
  Geografija, pristatymas(47 skaidrės)
  2011-10-20
 • Trenerio profesija

  PowerPoint pristatymas. Užduotis. Treneris. Darbo vieta. Atlyginimas. Charakterio savybės. Universitetai. Mokomieji dalykai. Interviu su mūsų mokyklos kūno kultūros mokytoja. Citata apie trenerius.
  Sportas, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-04-28
 • Treneris ir auklėtinių tėvai

  PowerPoint pristatymas. Trenerio veiklos ypatumai. Bendravimo su tėvais reikšmė. Prasto bendravimo su tėvais priežastys. Darbo su tėvais turinys. Pagrindinės tėvų daromos auklėjimo klaidos. Bendravimo su tėvais formos. Grupės arba sporto mokyklos tėvų susirinkimai. Tėvų kvietimas į varžybas.
  Pedagogika, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-01-06
 • Trigonometrija (4)

  PowerPoint pristatymas. Trigonometrinių funkcijų apibrėžimai. Funkcija f(x)= sin(x). Savybės f(x)=sin x. Lygčių sinx=a sprendimas. Nelygybių sprendimas. Funkcija f(x) = arcsin(x). Funkcijos f(x)=arcsin(x) savybės. Funkcija f(x)=cos(x). Funkcijos f(x)= cos(x) grafikas. Savybės f(x)=cos (x). Lygčių cos(x)=a sprendimas. Nelygybių sprendimas. Funkcija f(x)=arccos(x). Funkcijos f(x)=arccos(x) savybės. Funkcija f(x)tg(x). Funkcijos f(x)= tg(x) grafikas. Savybės f(x)=tg(x). Lygčių tg(x)=a sprendimas. Nelygybių sprendimas. Funkcija f(x)=arctg(x). Funkcijos f(x)=arctg(x) savybės. Funkcija f(x)=ctg(x). Funkcijos f(x)= ctg(x) grafikas. Savybės f(x)=ctg(x). Lygčių ctg(x)=a sprendimas. Nelygybių sprendimas. Funkcija f(x)=arcctg(x). Funkcijos f(x)=arctg(x) savybės.
  Trigonometrija, pristatymas(39 skaidrės)
  2009-01-23
 • Trigonometrinės funkcijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Trigonometrinės funkcijos. Funkcija f(x) = sinx. f(x)=sin x grafikas. Savybės f(x)=sin x. Lygčių sin x = a sprendimas. Nelygybių sprendimas. F(x)=arcsin x. Savybės f(x)=arcsin x. Funkcija f(x) = cosx. f(x)=cos x grafikas. Savybės f(x)=cos x. Lygčių cos x = a sprendimas. Nelygybių sprendimas. F(x)=arccos x. Savybės f(x)=arccos x. Funkcija f(x) = tg x. f(x)=tg x grafikas. Savybės f(x)=tg x. Lygčių tg x = a sprendimas. Nelygybių sprendimas. F(x)=arctg x. Savybės f(x)=arctg x. Funkcija f(x) = ctg x. f(x)=ctg x grafikas. Savybės f(x)=ctg x. Lygčių ctg x = a sprendimas. Nelygybių sprendimas. F(x)=arcctg x. Savybės f(x)=arcctg x.
  Trigonometrija, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-03-22
 • Trigonometrinės funkcijos (3)

  PowerPoint pristatymas. Funkcija f(x) = sin x. Grafikas. Lygtys. Nelygybės.
  Trigonometrija, pristatymas(4 skaidrės)
  2006-04-21
 • Trigonometrinės funkcijos (5)

  PowerPoint pristatymas. Trigonometrija. Laipsniai ir radianai. Funkcija f(x)=sinx. Funkcija f(x)=cosx. Funkcija f(x)=tgx. Funkcija f(x)=ctgx. Uždaviniai.
  Trigonometrija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-03
 • Trikampiai

  PowerPoint pristatymas. Trikampio aukštinės. Trikampio pusiaukraštinės. Trikampio pusiaukampinės. Lygios plokštumos figūros. Trikampio lygumo požymių taisyklės. Uždaviniai. Atsipūsk.
  Geometrija, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-15
 • Trikampiai (2)

  PowerPoint pristatymas. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo temos "Trikampiai" reikalavimai. Pagrindinės sąvokos. Trikampio aukštinė. Trikampio pusiaukraštinė. Trikampio pusiaukampinė. Trikampio vidurinė linija. Trikampio kampų suma. Trikampio plotas. Trikampių lygumo požymiai. Trikampių panašumo požymiai. Uždavinių pavyzdžiai.
  Geometrija, pristatymas(50 skaidrių)
  2007-05-22
Puslapyje rodyti po